Seznam gradiva

5115 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FERENC TONE
"THERE IS NOT ENOUGH KILLING": CONDEMNED TO DEATH - HOSTAGES - SHOT IN THE LJUBLJANA PROVINCE: 1941-1943: DOCUMENTS.- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

20 TH CENTURY VIDEO ALMANAC.-
CEL EDUCATION RESOURSES
angleški NEZNANO CD/DVD
PRUNK JANKO
A BRIEF HISTORY OF SLOVENIA.- SLOVENIJA, 1994
ZALOŽBA MIHELAČ
1994 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVES IN JUGOSLAVIA1976

1976 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bence Gorazd
Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Art at a cultural crossroads. Art historical outline of the Nova Gorica Municipality
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

British standard recommendations for storage and exhibition of archival documents : BS 5454:1989 - Priporočila za shranjevanje in razstavljanje arhivskega gradiva : britanski standard BS 5454:1989 in članek o gradnji arhiva v Koblenzu. [sken PDF datotek

angleški ARHIVISTIKA CD/DVD

Croatian State Archives : Hrvatski državni arhiv
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2006 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Opsommer Rik, Zupan Simon 1976-
Cycling : International Archives Week challenge : 2021

2021 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ENCARTA - MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA.- COMPACT DISC.- MICROSOFT CORPORATION,AUSTRIA, 1994
MICROSOFT CORPORATION
1994 angleški NEZNANO CD/DVD

EUROPE ALIVE GUDISC: BRIMGING THE EXPERIENCE TO LIFE.- SUMMYUALE,CA,1994
MIDIALIVE
1994 angleški NEZNANO CD/DVD

EXPLORING ANCIENT ARCHITECTURE: WALK, THROUGH, ANCIENT, WONDERS.-REDMOND WA,USA, 1993
MEDIO MULTIMEDIA INC REDMOND USA
1993 angleški NEZNANO CD/DVD

EXPLORING ANCIENT CITIES: CRETA, PETRA, POMPEU, TEOTIHUACAN.- SAN FRANCISKO, 1994
SUMERIA INC SAN FRANCISKO
1994 angleški NEZNANO CD/DVD
Marin I. Vetma
Father's Pledge: 60th Anniversary - 1944-2004: Tragedy of Marin's Family: 2nd Edition

2004 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Final program and proceedings [Archiving 2017 : May 15-18, 2017 National Library of Latvia in Riga, Latvia]

2017 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Historical archives of the European Union
European University Institute
2015 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

HISTORY OF THE UNIVERSE: VOLUMIS 1-7.-U.S.A, 1994
PUTNAM NEW MEDID
1994 angleški NEZNANO CD/DVD

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ARCHIVAL SCIENCE.- MARIBOR, 1996
MEDNARODNI INŠTITUT ARHIVSKIH ZNANOSTI TRST, MARIBOR
1996 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gabrovšek Franc, 1890-1951
Jugoslavia's frontiers with Italy : (Trieste and its hinterland)
JUGOSLAV INFORMATION CENTER
1960 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLAVIJA:HOTEL UND TOURIST GUIDE, HOTEL-UND REISEFUHRER.-BEOGRAD, 1966
PRIVREDNI PREGLED BEOGRAD
1966 angleški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KLAGENFURT 1969

1969 angleški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
ČERMELJ LAVO
LIFE AND DEATH STUGGLE OF A NATIONAL MINORITY.-LJUBLJANA, 1945
LJUDSKA PRAVICA LJUBLJANA
1945 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MoReq2 : Model requirements for the management of electronic records : update and extension, 2008
MoReq2 specification
Office for Official Publications of the European Communities
2008 angleški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

NA SVOJI ZEMLJI (VHS KASETA).-LJUBLJANA, 1997
ANDROMEDA D.O.O.
1997 angleški NEZNANO Videokaseta

PROCEDINGS OF THE 9 INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHIVES.- LONDON, 1980
K.G.SAUR VERLAG KG, MUNCHEN
1980 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Report on archives in the enlarged European Union : increased archival cooperation in Europe : action plan
Office for Official Publications of the European Communities
2005 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

RETRACING THE PUCH TRACK.-MARIBOR, 2001
UNIVERZA V MARIBORU
2001 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Janša-Zorn Olga, Holz Eva, Kandus Nataša
Slovenian historiography in foreign languages, published from 1918-1993 : on the occasion of the 18th International Congress of Historical Sciences, Montréal 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 angleški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

THE JULIAN MARCH 1946

1946 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer, Bogo
The Kanal Valley : (ethnographical development)

1946 angleški GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
THE NATIONAL DEVELOPMENT OF THE CARANTIAN SLOVENES.-LJUBLJANA, 1946

1946 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Earle John
The price of patriotism : SOE and M16 in the Italian-Slovene borderlands during World War II
The Book Guild Ltd
Sussex, England
2005 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TAMBLE DONATO
THE STATE ARCHIVES IN ROME.- RIM, 1998

1998 angleški ARHIVISTIKA Fotokopija
ŠKERL FRANCE
THE STRUGGLE OF THE SLOVENES IN THE LITTORAL FOR THE PEOPLE'S AUTHORITY.-LJUBLJANA, 1945
SAMOZALOŽBA
1945 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Taylor A. J. P.
Trieste

1945 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TRIESTE [TRST] : Tourist map and guide to the city; Monuments, interesting places and themed tours

angleški GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

WAR MEMORIES OF DAVID LLOYD GEORGE 1916-1917 .- BOSTON, 1934

1934 angleški ZGODOVINA Fotokopija

WORLD ATLAS.- VERSION 4 FOR WINDOWS -QUICK START CARD.- THE SOFTWARE TOOLWORKS
THE SOFTWARE TOOLWORKS
angleški NEZNANO CD/DVD

WORLD HISTORY: TAKE THE HISTORY ART OF HISTORY.- PARSIPPANY, 1994
BUREAU OF ELECTRONIC PUBLISHING 141-NEW ROAD
1994 angleški NEZNANO CD/DVD

WORLD WAR II..- 1994 BY IMSI.-
MULTIMEDIA LASER STATION
1994 angleški NEZNANO CD/DVD

ARHIVSKA PRAKSA : publikacija Arhiva Tuzlanskog kantona i Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]
ARHIV TUZLANSKOG KANTONA
DRUŠTVO ARHIVSKIH ZAPOSLENIKA TUZLANSKOG KANTONA
1998 bosanski ARHIVISTIKA PERIODIKA

ARCHIVNI ZPRAVY ČSAV 1972/3 .-PRAHA, 1972

1972 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ARCHIVY ČSR.-PRAHA (PAGA), 1974
NAŠE VOSJKO-ARCHIVNI SPRAVA MV ČSR
1974 češki ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOS MILKO
ISTORIČESKOE RAZVITIE SLOV.ZAPADNOI GRANICI.- LJUBLJANA, 1946

1946 češki ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vričan Jozef
Po zapadlých stopách českých vojáku : z Julských Alp k Jadranu

2008 češki DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SOUPIS VEDUT VZNIKLYCH DO ROKU 1850:STATNI OBLASTNI ARCHIVY.-ZVEZEK II/1.-PRAGA, 1999
ARCHIVNI SPRAVA MINISTERSTVA VNITRA
1999 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

SOUPIS VEDUT VZNIKLYCH DO ROKU 1850:STATNI OBLASTNI ARCHIVY.-ZVEZEK II/2.-PRAGA, 2001
ARCHIVNI SPRAVA MINISTERSTVA VNITRA
2001 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

Deželni vladni list za kranjsko vojvodino 1857 (Landes Regierungsblatt für das Herzogthum Krain), Abecedni spisek imen vseh seliš, grašin, gradov in gradičev v Krajnski vojvodini z ozirom na razdelitev dežel leta 1854
Razpis c.kr. kranjskega deželnega poglavarja od 25. septembra 1857, št. 8; original (v slovensko-nemškem indeksu manjkajo strani I-XVI)

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Deželni vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko Primorje 1854 (Landes Regierungs Blatt für die Stadt Triest sammt Gebiet und das Küstenland, Bollettino Provinciale degli atti ufficiali per la cit? di Trieste col suo Territorio e pel Litorale)
Okrajna razdelitev (Divisione distrettuale), fotokopija za goriško okrožje (original: Biblioteca Statle e Isontina, Gorizia)

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Deželni zakonik in vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko Primorje 1851 (Landes Gesetz und Regierungsblatt, Bollettino delle leggi e degli atti di Governo per Trieste, citt? dell'Impero, e pel Litorale); original: Biblioteca Statale e Isontina, Gorizi
Razdelitev Avstrijsko-Ilirskega Primorja na okrožja, okraje, sodne okraje, davčne urade, občine in katastrske občine (Divisione del Litorale in Circoli, Capitanati distrettuali, Giudizi distrettuali, Uffici delle imposte dirette, Comuni locali e catas

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Esperantsko-slovenski in slovensko-esperantski slovar
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 drugo PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Brecelj Marijan
Furlansko-slovenski slovar
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
2005 drugo PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Obči državni zakonik 1853 (Reichs Gesetz Blatt für das Kaiserthum Oesterreich), zakon št. 261, Upravna in sodna razdelitev poknežene grofije Goriško Gradiške, mejne grofije Istre in samostojnega mesta Trst
(Politische und gerichtliche Organizirung der gefürsteten Graffschaft Görz und Gradiska, der Markgraffschaft Istrien und der Stadt Triest mit ihrem Gebiete); original: NUK

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Télégraphe Officiel, 25.5.1811, št. 42, str. 1, 165-169, Uradni list Ilirskih provinc, Upravna razdelitev Ilirskih provinc; razdelitev Istrske province na distrikte, kantone in občine: prepis za distrikta Gorica in Trst; original: Narodni muzej Ljublj

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

THE XIII.TH ITERNATIONAL CONGRESS ON ARCHIVES.- PARIZ, 1995(PRELIMINARY PROGRAM).-
COUNSIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES
1995 franc., angl. ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ARCHIVAL LEGISLATION ARCHIVISTIQUE 1970-1980.- PARIS, 1982 VOL.XXVII
K.G.SAUR VERLAG KG, MUNCHEN
1982 francoski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MERCIER JEAN-ANDRÉ
AVE ILLYRIA: FRANCOSKI PREVOD VODNIKA "ILIRIJA OŽIVLJENA"

1919 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CARTES SUR LA STRUCTURE ETHNIQUE DE LA CARINTHIE SLOVENE

francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PIRQUET SILVERIO
DNEVNIK MOJEGA PRVEGA BIVANJA V DOBROVEM 1888 .-

francoski ZGODOVINA Fotokopija

Frontie`ere ethnographique Italo-Yugoslavo-allemande

1919 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JANUS: REVUE ARCHIVISTIQUE, DORDRECHT, PARIZ
COUNSIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES
1992 francoski ARHIVISTIKA PERIODIKA

JEAN VODAINE.-TOLMIN, AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 francoski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LA CARINTHIE SLOVENE ET LES CROATS DU BURGENLAND.- BEOGRAD, 1947

1947 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LA MARCHE JULIENNE .- 1945

1945 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

L'EFFORT MILITAIRE DES SERBES CROATES ET SLOVENES DANS LA GUERRE 1914-1918

francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LES DOCUMENTS DIPLOMATIQUES: IMPORATANTE SOURCE DES ETU DES BALKANIQUES.-RIM, 1988
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
1988 francoski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

MUSEE DES ARCHIVES NATIONALES.-PARIS, 1922
LIBRAIRE DES ARCHIVES NATIONALES
1922 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DERBOSCQ GUY
ORGANISATION DU PREARCHIVA GE.- PARIS, 1974

1974 francoski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

10 godina poslije - Obnova zgrade HDA : Tjedan arhiva 2007, 10.-20.10.2007
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2007 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

1900-1945 RATOVI I REVOLUCIJE .-BEOGRAD, 1968

1968 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE: ČASOPIS ZA EKONOMSKU POVIJEST JUGOSLAVIJE, ZAGREB [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]
ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
1977 hrvaški ZGODOVINA PERIODIKA
GILER OLGA B.
ANALIZA O STANJU I PROBLEMIMA ODABIRANJA U ARHIVIMA SFRJ : SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE .- NOVA GORICA, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV BOSANSKE KRAJINE BANJALUKA 1953-1983.- BANJALUKA, 1983

1983 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV HERCEG-NOVOG .-HERCEG-NOVI, 1984

1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVI I ARHIVSKO GRADIVO: ZBIRKA PRAVNIH PROPISA 1828-1997.- ZAGREB, 1998
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
1998 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Arhivi i domovinski rat : 49. savjetovanje hrvatskih arhivista, 26. - 28. listopada 2016, Plitvice
HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
2016 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLLAR CHARLES M.
ARHIVISTIKA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE.-ZAGREB, 1999
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Arhivska služba i gospodarski arhivi : 42. savjetovanje, 2.-4. listopada 2007, Bjelovar, Hrvatska
HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
2007 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKI VJESNIK, ZAGREB
ARHIV HRVATSKE
1981 hrvaški ARHIVISTIKA PERIODIKA
DURANTI LUCIANA
ARHIVSKI ZAPISI:TEORIJA I PRAKSA.-ZAGREB, 2000
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2000 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 1 .- ZAGREB, 1956

1956 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 10 .- ZAGREB, 1973

1973 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 11 .- ZAGREB, 1973

1973 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 12 .- ZAGREB, 1977

1977 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 13 .- ZAGREB, 1984

1984 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 2 .- ZAGREB, 1957

1957 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 3 .- ZAGREB, 1959

1959 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 4 .- ZAGREB, 1960

1960 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 5 .- ZAGREB, 1961

1961 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 6 .- ZAGREB, 1963

1963 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 7 .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 8 .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 9 .- ZAGREB, 1970

1970 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
RADIĆ NIKOLA
BIHAČ SA STARIH RAZGLEDNICA.-BIHAČ
OBČINA BIHAĆ
hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202

BIHAĆ.-BIHAĆ, 1999
OBČINA BIHAĆ
1999 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BADURINA ANĐELKO
BOLJUNSKI GLAGOLJSKI RUKOPISI I..- PAZIN, 1992
HISTORIJSKI ARHIV PAZIN
1992 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BRATSTVO I JEDINSTVO JUGOSLAVIJA 1941-1969.- BEOGRAD, 1969

1969 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BERCE LOJZE
BUDUČNOST TRSTA U SVETLU NJEGOVE PROŠLOSTI.-BEOGRAD, 1946
PIŠČEVO BEOGRAD
1946 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČETRDESET GODINA DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU.-KARLOVAC, 2000
DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU
2000 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BADURINA ANĐELKO
DATJA I PRIJATJA: PRIMICI I IZDACI SAMOSTANA FRANJEVACA TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA U MARTINŠĆICI NA OTOKU CRESU.-REKA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV REKA
1995 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202