Seznam gradiva

5115 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KOS MILKO
"VAS" IN "SELO" V ZGODOVINI SLOVENSKE KOLONIZACIJE .-LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GEORGES KARL ERNEST
(PRIROČNI) SLOVAR: LATINSKO-NEMŠKI IN NEMŠKO-LATINSKI: A DO J.- LEIPZIG,1861

1861 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GEORGES KARL ERNEST
(PRIROČNI) SLOVAR: LATINSKO-NEMŠKI IN NEMŠKO-LATINSKI: K DO Z.- LEIPZIG,1861

1861 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

1000 letnica Gorice = I 1000 anni di Gorizia : 1001-2001

2001 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

128 LEGIONE CAMICIE NERE.-DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO DELL'ATTIVITA SVOLTA DURANTE LA CAMPAGNA PER LA CONQUISTA DELL'IMPERO FASCISTA.-MILANO, 1937

1937 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jevnikar Martin, Rustja Josip, Doktorič David, Čermelj Lavo
130 let od prvega slovenskega časopisa v Trstu; Naši fantje; Mladika (18.2.1922-5.10.1927); Godbeni krožek v Gorici in okolici; Kaj bo z našimi društvi in z njih premoženjem; Zveza prosvetnih društev v Gorici; Pevski zbor pod vodstvom g. učitelja
Razvoj zadružništva v Julijski krajini; Zadružna zveza v Gorici; Naša organizacija; Društveno življenje v Slovenskem Primorju med obema svetovnima vojnama

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

150 LET PREDŠOLSKIH USTANOV NA SLOVENSKEM IN 35 LET SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

1900-1945 RATOVI I REVOLUCIJE .-BEOGRAD, 1968

1968 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Benedetič Filibert, Lapornik Maja 1960-, Svetina Ivo, Vascotto Patrizia, Počkaj Marinka
1902-2002 : Slovensko stalno gledališče

2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1943-1973 TRENT'ANNI DOPO

slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1945-1970 DALLA CRONACA ALLA STORIA.- GORIZIA 05.08.1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
1947-1987 Š.d. Juventina s.s.

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20 LET DELAVSKIH SREČANJ BRATSTVA IN PRIJATELJSTVA : KATALOG 3 - KATALOG K RAZSTAVI ZGODOVINSKEGA ARHIVA PTUJ .- PTUJ, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

20 LET TRGOVSKEGA TEHNIČNEGA ZAVODA- TRST.- TRST, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

2000: ČASNIK ZA MIŠLJENJE, UMETNOST, KULTURNA IN RELIGIOZNA VPRAŠANJA, LJUBLJANA [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1988 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Prinčič Joško
25 let delovanja = [25] anni di attivita : 1975-2000 : Foto-klub Skupina 75

2000 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO
Pavšič Milost Aleksandra
25 let namiznega tenisa v Vrtojbi

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

25. OBLETNICA VSELJUDSKE VSTAJE NA PRIMORSKEM.- NOVA GORICA, 15.09.1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

27 VASI : glasilo krajevnih konferenc SZDL v krajevnih skupnostih Senožeče, Štjak in Vrabče

1979 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Grzej Boris
30 let letalske šole v Ajdovščini : 1957 - 1987

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30 let ustanovitve in delovanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica : strokovni razvoj, profesionalnost, osebna rast

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

35 let gorske reševalne službe na Bovškem
Gorska reševalna služba Bovec

1982 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

35 let ŠŽ Olympia : 1961 - 1996

1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

40 let MoPZ "Franc Zgonik" Branik

2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

50 LET POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR 1933-1983.- MARIBOR, 1983

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

50 let Slovenskega akademskega društva Balkan v Trstu : ptiči "ždrali posvečajo ptičem "ždralovičem" : [1907-1957]

1957 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budin Peter, Budin Pavel
60 [šestdeset] let nogometa v Mirnu : 1922-1982

1982 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

60 LET DELOVANJA ZKJ V SLOVENIJI .- LJUBLJANA 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

600 LET USTAVNE IN UPRAVNE ZGODOVINE MESTA PTUJ.- PTUJ, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Koren Jože 1921-2003
75 let Glasbene matice

1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

9. Reggimento Alpini : Schizzo della Zona del Reggimento

italijanski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Demšar Gojmir
Fabjan Bajc, Diomira
90 let Glasbene matice
Devetdeset let Glasbene matice Trst

1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Komel Nevenka
90 let organiziranega čebelarjenja na Goriškem : 1914-2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 01 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JEZERNIK MAKSIMILIJAN
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 02 : FRIDERIK BARAGA .- LJUBLJANA,1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 03 : MISCELLANEA.- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GREGORIČ JOŽE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 04 : PISMA PETRA PAVLA GLAVARJA JOŽEFU TOMLJU 1761-1784 .- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 05 : MISCELLANEA.- LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 06 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 07 : SVETA BRATA CIRIL IN METOD V ZGODOVINSKIH VIRIH OB 1100 LETNICI METODOVE SMRTI .- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BRATOŽ RAJKO
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 08 : KRŠČANSTVO V OGLEJU IN NA VZHODNEM VPLIVNEM OBMOČJU OGLEJSKE CERKVE OD ZAČETKOV DO NASTOPA VERSKE SVOBODE .- LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 09 : ŽUPNIJE NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM V VIZITACIJSKIH ZAPISNIKIH ARHIDIAKONATA MED DRAVO IN MURO 1656-1774 .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOCJAN MIRO
AJDOVSKI RADIO "SLOVENSKO PRIMORJE", PRVA POVOJNA RADIJSKA POSTAJA NA PRIMORSKEM: OB NJEGOVI 40-LETNICI (ČASOPISNI IZREZKI "DELO") .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA Članek

Šinigoj Grozdan
Ajdovščina 1945-70 : [ob 25-letnici ustanovitve prve slovenske vlade]

1970 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Slokar Daša
Ajdovščina med leti 1945-1947 v luči lokalnih virov : diplomsko delo

2010 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
FERENC TONE
AKCIJE ORGANIZACIJE TIGR V AVSTRIJI IN ITALIJI SPOMLADI 1940 .- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Maserati Ennio
Alcuni documenti sulla repressione delle associazioni slovene e croate della Venezia Giulia durante il fascismo (separat)

1966 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Allgemeines Ortschaften Verzeichniss der im Reichsrathe vertreten Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Wien 1902 (original: NUK, Archivio di Stato Gorizia)
Obči krajevni seznam v državnem zboru zastopanih kraljestev in dežel na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1900, Dunaj 1902; fotokopija za sodni okraj Vipava in Avstrijsko-Ilirsko Primorje

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO
TRUNK JURIJ M.
AMERIKA IN AMERIKANCI .- CELOVEC, 1912

1912 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
GILER OLGA B.
ANALIZA O STANJU I PROBLEMIMA ODABIRANJA U ARHIVIMA SFRJ : SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE .- NOVA GORICA, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ANGLEŠKO - SLOVENSKI - SLOVENSKO - ANGLEŠKI SLOVAR.-

slov., anglešk NEZNANO Disketa
GRAD ANTON, ŠKERLJ RUŽENA, VITOROVIČ NADA
ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1984

1984 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VIDALI VITTORIO, STEFFE BRUNO
ANTIFASCISTI DI TRIESTE DELL'ISTRA DELL'ISONTIO E DEL FRIULI IN SPAGNA.- TRIESTE, 1974

1974 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRITOVŠEK MARJAN
ANTON FÜSTER IN REVOLUCIJA 1848 V AVSTRIJI 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STANISCI MARIO
APPUNTI DI METROLOGIA .-TRIESTE, 1977

1977 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
STANISCI MARIO
APPUNTI SUL RIORDINAMENTO DI ARCHIVI COMUNALI OTTO-NOVECCENTESCHI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.-UDINE, 1986

1986 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Aquileia Ecclesia Mater : poti Jubileja v Furlaniji-Julijski krajini : škofije Concordia - Pordenone, Gorica, Trst, Videm

2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVES IN JUGOSLAVIA1976

1976 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVNI ZPRAVY ČSAV 1972/3 .-PRAHA, 1972

1972 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ARHIV BOSANSKE KRAJINE BANJALUKA 1953-1983.- BANJALUKA, 1983

1983 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV HERCEG-NOVOG .-HERCEG-NOVI, 1984

1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV I NAUKA KULTURNO BLAGO CRNE GORE .-BEOGRAD 1980

1980 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVI OD PISARNE DO ZAKLADNICE ZGODOVINE, 1967

1967 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVI V SLOVENIJI, 1970

1970 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVIST: ČASOPIS SAVEZA ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE I ARHIVA U SFRJ, BEOGRAD

1951 srbski ARHIVISTIKA PERIODIKA
ŽONTAR JOŽE
ARHIVISTIKA LJUBLJANA 1984 (UČBENIK ZA 3.LETNIK VIP DRUŽ.JEZ.DEJAVNOSTI TER. 4. LETNIK VIP SPLOŠNI KULTURNI)

1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BRUK IVANKA, POPOVIĆ LJUBODRAG
ARHIVISTIKA.- BEOGRAD, 1986 (ZA III.IN IV.RAZRED USMERENOG OBRAZOVANJA PREVODILAČKE IN ARHIVSKO-MUZEJSKE STRUKE)

1986 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VILFAN SERGIJ, ŽONTAR JOŽE
ARHIVISTIKA.- LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BOSIĆ MILOVAN
ARHIVSKA GRAĐA KAO IZVOR ZA ISTORIJU SAVEZA KOMUNISTA JUGOSLAVIJE: SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE U NOVOM SADU .- BEOGRAD, 1977

1977 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKA TEHNIKA.-LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
ARHIVSKA ZAPUŠČINA PETRA GRASSELLIJA 1842-1933.-LJUBLJANA, 1983 ( ZBIRKA GRADIVO IN RAZPRAVE)

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKI DOKUMENTI O OBNOVI IN SOCIALISTIČNI GRADITVI V LETIH 1945 DO 1947

1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE U SFRJ, BEOGRAD

1978 srbski ARHIVISTIKA PERIODIKA

ARHIVSKI PREGLED, BEOGRAD [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1975 srbski ARHIVISTIKA PERIODIKA
ŽONTAR JOŽE
ARHIVSKI VIRI ZA ZGODOVINO SLOVENCEV MED LETI 1918 IN 1941

1941 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Konič Patricija
Arhivsko gradivo : diplomsko delo visokošolskega programa

2004 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija

ARHIVSKO GRADIVO V SLOVENIJI PO OSVOBODITVI.- LJUBLJANA, 1978

1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BIZJAK MILAN
ARMIDA;PROGRAMSKI PAKET ZA DELO V ARHIVIH.-KRANJ, 1990

slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Levičnik Karel
Klun Albert 1926-2002
Artileristi prekomorci

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ASPETTI E MOMENTI DELLA DIPLOMAZIA VENEZIANA.- VENEZIA, 1982

1982 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Associazioni, strutture, servizi per giovani nei comuni di Gorizia, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba = Združenja, strukture, storitve za mlade v občinah Gorica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba / traduzioni, prevodi Aldo Rupel, Marina Ussai

2006 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
NOVAK VLADO
AŠKERČEV ZBORNIK.- CELJE, 1957

1957 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ATLAS SLOVENIJE 109 PREGLEDNIH KART 1:50 000.- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Autarchia. Le nuove Amministrazioni Locali

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
MERCIER JEAN-ANDRÉ
AVE ILLYRIA: FRANCOSKI PREVOD VODNIKA "ILIRIJA OŽIVLJENA"

1919 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ipavec Avgust
Avgust Ipavec: Pusti peti moj'ga slavca : glasbena pesnitev za soliste, zbore in orkester : 1906-1986, 80-letnica smrti Simona Gregorčiča, osrednja spominska prireditev : Drežnica, nedelja, 23. 11. '86 ob 17. uri

1986 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Bertoldi Silvio
Badoglio

1967 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
KOLOŠA VLADIMIR
BANSKI SVET DRAVSKE BANOVINE 1931-1941 .- LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Bauordnung für das Herzoghtum Krain : vom 25. Oktober 1875 = Stavbni red za vojvodino Kranjsko : od 25. oktobra 1875

1876 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Kotnik Janko 1885-1975
Bazovica : 6. IX. 1930 : odmevi tržaškega procesa v inozemskem časopisju

1931 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Rebeschini Monica, Bajc Vesna
Bazovica : ob 80. obletnici ustanovitve Borbe in Tigra : (1927-2007

2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAVEC FRANJO
BAZOVIŠKA BRIGADA.- LJUBLJANA 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR SIMON
BENEŠKA SLOVENIJA .-LJUBLJANA, 1899

1899 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BENETKE, REPUBLIKA OB MEJAH: DOKUMENTI SIMPOZIJEV V OKVIRU PROJEKTA "VIVILFORTE" 03/04…BENETKE, 2004

2004 slov.,ita.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BERILO O RUTU .-NOVA GORICA, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bibliografia fascista

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

BIBLIOGRAFIJA INFORMACIJSKEGA CENTRA KRAS:REVIJA KRAS, ŠT.1-41.-LJUBLJANA, 2000

2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MUNDA JOŽE
BIBLIOGRAFIJA IZDAJ DZ SLOVENIJE 1945-1965.- LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA U NOR 1941-1945.- BEOGRAD, 1964

1964 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PAJOVIĆ, RODEVIĆ
BIBLIOGRAFIJA O RATU I REVOLUCIJI V JUGOSLAVIJI .- BEOGRAD, 1968

1968 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.