Seznam gradiva

5115 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KRAGELJ JOŽKO
ŽUPNJISKA CERKEV SV. MARJETE V PODKRAJU.-PODKRAJ, 1997
ŽUPNIJSKI URAD PODKRAJ
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
ŽUPNIJSKI ARHIVI .- BOGOSLOVNI VESTNIK: GLASILO TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI

1978 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija

ŽUPNIJSKA SKUPNOST V ŠTANDREŽU SKOZI STOLETJA.- STANDREŽ, 1995
PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Župnijska skupnost Bilje
ŽUPNIJSKI URAD BILJE
1966 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
PUST ANTON
ŽUPNIJA VOGRSKO .- VOGRSKO, 1993 .- [SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;96]
ŽUPNIJSKI URAD VOGRSKO
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko, Podbersič Renato ml., Osvald Monika
Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja
ŽUPNIJSKI URAD ŠEMPETER PRI GORICI
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bratina Pavel Peter
Petelinšek Tamino
Župnija sv. Mihaela v Kamnjah na Vipavskem in njene cerkve [Sakralni spomeniki Primorske ; 64/2]
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko 1919-2010
Župnija sv. Lucije na Mostu : Most na Soči
ŽUPNIJSKI URAD MOST NA SOČI
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠPACAPAN BOGDAN
ŽUPNIJA NADANGELA MIHAELA, GORENJE POLJE.-GORENJE POLJE, 2001
ŽUPNIJSKI URAD GORENJE POLJE
2001 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Baraga France
Župnija Miren skozi stoletja
ŽUPNIJA MIREN
2009 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gaberšček Silvester
Župnija Marijinega Vnebovzetja Tolmin = Parochia B. M. V. Assumotae Tulmini
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Martin
Župnija Kal nad Kanalom : včeraj in danes
KRAJEVNA SKUPNOST KAL NAD KANALOM
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lestan Aleksander
Župnija in dekanija sv. Vida v Črničah na Vipavskem
ŽUPNIJSKI URAD ČRNIČE
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE, OŽINGER ANTON
ŽUPNIJA IN DEKANIJA HOČE 1146-1945.- LJUBLJANA, 1982 (POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR,INVENTARJI;19)

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
ŽUPNIJA IN CERKEV SV. ANE V BATUJAH.-BATUJE, 1992
ŽUPNIJSKI URAD BATUJE
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GERDOL JOŽKO
ŽUPNIJA IN CERKEV PRESVETE TROJICE NA KATINARI.- TRST, 1993
ŽUPNIJSKI URAD KATINARA
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Albreht Ivan
Župnija Dornberk v stiskalnici zgodovine
ŽUPNIJA DORNBERK
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Žrtve vojne in revolucije : zbornik
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Jagodic Dario, Colja Pavel
Žrtvam fašizma = Alle vittime del fascismo

1983 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Žlahtnost ljubiteljske kulture : Prosvetno društvo Štandrež : 40 let uspešnega dela 1965-2005
PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ŽIVOT I DJELO DR. DANILA KLENA (1910 - 1990).- RIJEKA, 1993
HISTORIJSKI ARHIV RIJEKA
1993 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Turk Lida
Življenjska pot Rafka Premrla : (1906-1983)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Perčič Danilo, Črnugelj Franc, Uršič Rok 1963, Gianfrate Silvo
Življenjska pot junaka Posočja Silva Gianfrate - Srečka : 1922-2004

2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tomsič - Butkovič Veronika
Življenje z odmevi vojne v srcu
SAMOZALOŽBA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PLUTARCHUS
ŽIVLJENJE VELIKIH RIMLJANOV.-LJUBLJANA, 1950 (PREVEDEL ANTON SOVRE)
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1950 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SEDMAK DRAGO
ŽIVLJENJE V KOBARIDU MED PRVO SVETOVNO VOJNO.-CELOVEC, 2001
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽIVLJENJE V FRONTNEM ZALEDJU 1915 - 1918:LJUDJE IN OZEMLJE.- GORICA, 1998
GORIŠKI MUZEJ
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rogač Jožef, Torkar Matija
Življenje svetnikov in svetnic božjih

1906 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zore Ev. Janez
Življenje svetnikov

1917 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
HVALA FRANC
ŽIVLJENJE POD BEVKOVO KOJCO .- KOPER, 1990
LIPA KOPER
1990 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Življenje ob železni cesti [Elektronski vir] : sto let bohinjske proge = Life at the railroad : hundred years ob Bohinj railway
TOLMINSKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Kofol Karla
Življenje ob železni cesti : sto let bohinjske proge : katalog razstave
TOLMINSKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ŽIVLJENJE OB TRTI IN KRŠINU : ŽIVLJENSKA PRIČEVANJA KRAJANOV IZ VIPAVE IN OKOLICE.-VIPAVA, 2000
OBČINA VIPAVA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Življenje ob trti in kršinu : življenjska pričevanja krajanov iz Vipave in okolice [2. dopolnjena in razširjena izd.]
KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUPEL ALDO
ŽIVLJENJE NA SOČI IN VIPAVI.-SOVODNJE, 2001
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SIRK ALBIN
ŽIVLJENJE NA NITKI:PRIGODE TRDOŽIVEGA BRICA PO PRVI IN PO DRUGI SVETOVNI VOJNI.-GORICA, 2003
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Življenje na Krasu v preteklosti
SAMOZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jerončič Zoran, Jerončič Franc
Življenje na Kanalskem Kolovratu / Zoran Jerončič po pripovedovanju Franca Jerončiča

2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
JEŽ JANKO
ŽIVLJENJE MOJE: Z AKCIJSKIM ODBOROM V BOJ ZA ZEDINJENO SLOVENIJO.- GORICA, 1998
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KREČIČ PRIMOŽ
ŽIVLJENJE IZ KORENIN.-VRHPOLJE, 1984
ŽUPNIJSKI URAD VRHPOLJE
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Življenje in svet

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
ZHOU ENLAI
ŽIVLJENJE IN DELO RAZSTAVA OB 35 LETNICI USTANOVITVE LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE.-LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ŽIVLJENJE IN DELO PRIMORSKEGA PRAVNIKA, NARODNJAKA IN POSLANCA V RIMSKEM PARLAMENTU DR. JOSIPA VILFANA.-KOPER-TRST, 2002
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽIVLJENJE IN DELO PRIMORSKEGA KRŠČANSKEGA SOCIALCA VIRGILA ŠČEKA: PRISPEVKI S STROKOVNEGA POSVETA, SEŽANA, 26.OKTOBRA 2000.-KNJIŽNICA ANNALES,24.-KOPE, 2001
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽIVLJENJE IN DELO JOSIPA ŽONTARJA: OB STOLETNICI ROJSTVA.- KRANJ,1996
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Brumat Medvešček Elvira
mentor: prof. Cesar Emil
Življenje in delo dr. Stanka Vuka (Stanko Vuk): diplomska naloga : Pedagoška akademija v Ljubljani, oddelek slovenski jezik, knjižničarstvo
SAMOZALOŽBA
1983 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Korenčan Andreja
Življenje in delo Angele Boškin, prve šolane medicinske sestre na Slovenskem
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gregorič Milan
Življenje in delo Alojza Kocjančiča, slovenskega istrskega pesnika, pisatelja in duhovnika
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jelinčič Zorko 1900-1965
Živim v besedi : izbrana dela Zorka Jelinčiča
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
SUHADOLNIK JOŽE
ŽIVILSKI TRG IN PLEČNIKOVE TRŽNICE Z OKOLICO V ZGODOVINI.- LJUBLJANA, 1997
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Battistig Luisa
Živiet na planinah = Vivere sui pascoli : Matajur
Most societa cooperativa s. r. l.
2019 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Majerič Kekec Nataša, Kolar Nataša 1961-, Oblak Brane, Zupanič Katja 1974-
Vomer-Gojkovič Mojca, Ostrman Renault Tanja, Golob France 1937-, Vodnik Igor 1957-, Farič Boris, Goričan Danilo, Čurin Marina, Roškar Boštjan
Živeti z vojno [Elektronski vir] : Ptujski okraj med prvo svetovno vojno = To live with the war : Ptuj district during World War I
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ
2014 slov., anglešk ZGODOVINA CD/DVD
Petelin David
Živeti v socialistični Ljubljani : mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2019 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Peterle Lojze
Živeti hočemo v suvereni državi slovenskega naroda : 15. obletnica izvolitve Demosove vlade
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Markič Jožko
Živel je tod mizarjev rod
Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Valenčič Vlado
Žitna trgovina na Kranjskem in ljubljanske žitne cene od srede 17. stoletja dob prve svetovne vojne = Krains Getreidehandel und die Getreidepreise von Ljubljana von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kacin Marija
Žiga Zois in italijanska kultura = Sigismondo Zois e la cultura italiana
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2001 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽIGA HERBERSTEIN, ODKRITELJ RUSIJE:XVI.STOLETJE V RUSIJI IN SLOVENSKIH DEŽELAH: RAZSTAVA ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE, FEDERALNE ARHIVSKE SLUŽBE RUSIJE IN RUSKEGA DRŽAVNEGA ARHIVA STARIH AKTOV.-LJUBLJANA, 1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ŽIGA HERBERSTEIN 1486-1566.-MOSKVA, 2000
DRUŠTVO ZA PROMOCIJO STIKOV MED SLOVENIJO IN RUSIJO
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽENSKO ŠOLSTVO IN DELOVANJE UČITELJIC NA SLOVENSKEM: RAZSTAVA V SLOVENSKEM ŠOLSKEM MUZEJU.-LJUBLJANA, 1970
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽENSKI SVET : glasilo ženskih društev v Julijski krajini

1923 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Ženski svet

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
Mlinarič Jože
Ženski dominikanski samostan v Studenicah skozi zgodovino ok. 1245-1782
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ŽENITOVANJSKE ŠEGE NA PRIMORSKEM .- ZV. 5 .- NOVA GORICA, 1977
GORIŠKI MUZEJ
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Žene - matere, služkinje, dojilje razpete v boju za vsakdanj kruh med družino in tujino = Done - mamme, serve, balie da latte lottanti per il panne guotidiano, dilaniate tra famiglia propria estraniera / [tekst zgibanke Inga Brezigar]
GORIŠKI MUZEJ
1994 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ŽEHTA V STRŽIŠČAH.-NOVA GORICA, 1999 (VHS KASETA)
PRODUKCIJA VI-TEL
1999 slovenski NEZNANO Videokaseta
Špacal Albin
Že 70 let proti toku : ob 70. obletnici Kajak kluba Soške elektrarne
KAJAK KLUB SOŠKE ELEKTRARNE
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ZWEIUNDZWANZIGSTER JAHRESBERICHT DER K. K. OBER-REALSCHULE IN GORZ AM SCHLUSSE DES SCHULJAHRES 1882.-GORICA, 1882
SAMOZALOŽBA UČNEGA ZAVODA
1882 nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Križnar Franc
Zvonimir Ciglič - biti ustvarjalec : razmišljanja skladatelja, dirigenta, pedagoga in častnega doktorja glasbe Zvonimirja Cigliča v razgovorih s Francem Križnarjem
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zvon : leposloven list (lepoznanski list)

1870 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji : vedno na strani kulture = Unione dei Circolil Culturali Sloveni in Italia : sempre dalla parte della cultura = Union of the Slovenian cultural associations in Italy : always on the side of culture]
ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV V ITALIJI
2012 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE ZSKP - GORICA: OB TRIDESETLETNICI 1959-1989.-GORICA, 1989
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLANC STANE
ZVEZA KOMUNISTOV JUG.IN SOCIALISTIČNO SAMOUPRAVLJANJE .-LJUBLJANA, 1975

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRINČIČ JOŽE
ZVEZA EKONOMISTOV SLOVENIJE V ČASU IN PROSTORU 1934-1950-2000.-LJUBLJANA, 2001
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zvestoba vrednotam : podoba Dušana Černeta in po njem poimenovanih pobud
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Oblak Branko
Zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača : Kmetijski kombinat Ptuj : 1961-2002 : katalog k razstavi
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa : biografije in bibliografije raziskovalcev, 1986-1995
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Zupan Gojko
Zoran Mušič na Goriškem = Zoran Mušič nel Goriziano
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2009 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FAGANEL JOŽE
ZOISOVI ROKOPISI: POPIS I.-LJUBLJANA, 1999
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje : [Frančiškanski samostan Sveta Gora, 7. oktobra 2017] = Convegno scientifico per la ricorrenza del 300 anniversario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna di Monte Santo
BRAT FRANČIŠEK
2017 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Znanje - korak k človeku : razvoj zdravstvenega šolstva na Goriškem : razstava ob dnevu medicinskih sester "Medicinske sestre so vedno tu za vas"
Poklicna in srednja strokovna zdravstvena šola
2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ZNAČAJ, STANJE IN PROBLEMI PERSPEKTIVE ARHIVSKE SLUŽBE V SRS.- LJUBLJANA, 1964

1964 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

Valič Zver Andreja
Zmagoslavno leto : osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije
Zmagoslavno leto 91
ZALOŽBA DRUŽINA
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Panjtar Erik, Žgavc Irena
Zmagam naproti! : zbornik ob 30-letnici športnega društva Iskra, Skupina Iskra Avtoelektrika

2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
SIMČIČ MIRO
ZLOM PRI KOBARIDU.-LJUBLJANA, 2000
ZALOŽBA KARANTANIJA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRGIČ SILVO
ZLOČINI OKUPATORJEVIH SODELAVCEV: MONOGRAFIJA V TREH KNJIGAH: KNJIGA 3, V BOJU Z OKUPATORJEVIMI SODELAVCI PADLI SLOVENSKI PARTIZANI .- LJUBLJANA, 2002
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
GRGIČ SILVO
ZLOČINI OKUPATORJEVIH SODELAVCEV: MONOGRAFIJA V TREH KNJIGAH: KNJIGA 2, UMORJENI AKTIVISTI IN SIMPATIZERJI OSVOBODILNE FRONTE TER DRUGI SLOVENCI .- LJUBLJANA, 1997
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1997 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
GRGIČ SILVO
ZLOČINI OKUPATORJEVIH SODELAVCEV: MONOGRAFIJA V TREH KNJIGAH: KNJIGA 1, V BOJIH Z OKUPATORJEVIMI SODELAVCI PADLI SLOVENSKI PARTIZANI .- LJUBLJANA, 2002
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
KOSOVEL ANTON
ZLOČIN BREZ KAZNI.-LJUBLJANA, 2003
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Rožman, Gregorij, 1883-1959
Zlatomašnik dr. Gregorij Rožman škof ljubljanski 1907-1957 = Golden jubilarian dr. Gregory Rožman Bishop of Ljubljana Slovenia -- Jugoslavia

1957 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLENC JANEZ
ZLATI BOGATIN.- LJUBLJANA, 1992
KMEČKI GLAS
1992 slovenski DOMOZNANSTVO izločeno ob inv 202
Brumat Miroslav 1897-1950
Zlata knjižica krščanske služabnice
GORIŠKA DEKLIŠKA MARIJINA DRUŽBA
1951 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Terseglav Franc 1882-1950
Zlata knjiga slovenskih Orlov

1910 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Gregorčič Simon
Zlata knjiga Simona Gregorčiča : ob 100. obletnici pesnikove smrti
Vsebina: Poezije I., 1882 : (faksimile rokopisa, reprint)
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut
Zima : od strahu k veselju : Razstava v Zgodovinskem arhivu Celje od 21. decembra 2010 do 23. marca 2011
Razstava v Zgodovinskem arhivu Celje od 21. decembra 2010 do 23. marca 2011
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fajdiga Mirko
Zidanškova brigada [Knjižnica NOV in POS ; 15]
PARTIZANSKA KNJIGA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGRADILI BOMO NOVO GORICO .-NOVA GORICA, 1988.-KATALOG K RAZSTAVI.-
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Zgornje Posočje [Kartografsko gradivo] : zgodovinsko-turistična karta : Pot miru od Alp do Jadrana = carta storico-turistica : il Sentiero della pace dalle Alpi all`Adriatico = tourist map with points of historical interest : the Walk of Peace from...

2015 večjezični GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU 1903-2003/POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR:KATALOGI XIV.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MIKELN MILOŠ
ZGODOVINSKO BERILO.- LJUBLJANA, 1991
ZALOŽNIŠTVO SLOVENSKE KNJIGE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.