Novosti

57 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Turistično društvo Nova Gorica
Kolenc Petra 1977-, Batič Jani, Caharija Leo, Prešeren Matjaž 1955-, Kolenc Rajmund
"S ciljem olepševati mesto ---" : ob 70-letnici delovanja Turističnega društva Nova Gorica : 1952-2022
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Močnik Monika, Ribič Irena 1977-
»Slovenika, zares si čudovita!« : zbornik ob 50. obletnici prve avtoceste v Sloveniji in Jugoslaviji
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1001-SOLKANSKI ČASOPIS, SOLKAN
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
1994 slovenski NEZNANO PERIODIKA

90. obletnica prevoza zvonov na Sveto Goro
Devetdeseta obletnica prevoza svetogorskih zvonov
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NA SVETI GORI
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ANNALES: ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE ŠTUDIJE : SERIES HISTORIA ET SOCIOLOGIA
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1991 slovenski NEZNANO PERIODIKA

ARHIVI: GLASILO ARHIVSKEGA DRUŠTVA IN ARHIVOV SLOVENIJE, LJUBLJANA
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1978 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

BOREC: REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST, LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE ZGODOVINE, ANTROPOLOGIJE
IN KNJIŽEVNOSTI
1990 slovenski NEZNANO PERIODIKA

BRIŠKI ČASNIK: GLASILO OBČINE BRDA, DOBROVO V BRDIH
OBČINA BRDA
1995 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Barto
Calendarium Sacerdotum Defunctorum dell'Arcidiocesi di Gorizia

1977 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Compendio di disposizioni elettorali : con l'appendice Decreto della Presidenza del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, concernente i luoghi, i distretti e i circondari ed i loro Comitati di Liberazione Nazionale del 22 se

1945 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE (NOVA VRSTA, nadaljevanje P 7), MARIBOR
UNIVERZA V MARIBORU IN ZGODOVINSKO DRUŠTVO MARIBOR
1968 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

Klanjšček Martina
Čega si? : (čigav si?) : stara tolminska hišna imena in nekaj starih tolminskih anekdot (priloga: karta Tolmina pred 1. svetovno vojno z vpisanimi hišnimi številkami)
Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina - DOR
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Di Bartolomeo Michele
Dimenticate caserme d'oriente : luoghi della Regia Guardia di Finanza sul confine italo-jugoslavo (1920-1941)

2022 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Dr. Franc Marušič (1901-1965), partizanski zdravnik in družbenopolitični delavec
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Slovensko planinsko društvo Gorica - ljubiteljsko športno društvo
Klemše Vlado, Rolich Ferdinand
Drevo raste iz korenin : zbornik ob 110-letnici ustanovitve in 75-letnici obnovitve Slovenskega planinskega društva v Gorici
SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO V GORICI
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GLASILO OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2015 slovenski NEZNANO PERIODIKA

GLASILO OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
2011 slovenski NEZNANO PERIODIKA

GORIŠKA
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2002 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku
Mestni arhiv ljubljanski
1957 slov.,nem.,lat. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IDRIJSKI RAZGLEDI, IDRIJA
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1956 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Kolenc Petra 1977-
IZ ZGODOVINE TURIZMA NA OBMOČJU TRNOVSKEGA GOZDA
Turistično-kulturno in športno društvo LO-KO
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

IZVESTJE RAZISKOVALNE POSTAJE ZRC SAZU V NOVI GORICI
RAZISKOVALNA POSTAJA ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU
2004 slovenski DOMOZNANSTVO PERIODIKA
Zupanič Katja 1974-, Žun Klemen, Lapuh Mateja, Zadravec Dejan
Kino je vedno dobra ideja : 120 let od prve kinopredstave na Ptuju
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA: ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO, LJUBLJANA
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1934 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

KULTURNI MOZAIK Zgornjega Posočja ...
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander, Fugger Germadnik Rolanda
Mesto v senci gradu : razstavni katalog
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nogometno društvo Adria (Miren)
Budin Peter, Ambroželj Mitja, Batič Jani, Cotič Miloš - fotograf, Kovšca Manuel, Povodnik Tomaž
Miren nogometni stoletnik : 1922-2022 : trdoživost in entuziazem
NOGOMETNO DRUŠTVO ADRIA
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MOST : GLASILO OBČINE KANAL OB SOČI, KANAL OB SOČI
OBČINA KANAL OB SOČI
2003 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Nacionalni program za kulturo 2022-2029
MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE
2022 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Pavšič Milost Aleksandra
Naših 50 let : jubilejna publikacija ob petdesetletnici ustanovitve Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
don Michele Tomasin
NECROLOGIUM SACERDOTUM : Archidioecesis Goritiensis : 1900-2013

2013 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

OBČINSKI LIST : Uradno glasilo občine Renče-Vogrsko
OBČINA RENČE-VOGRSKO
2007 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Kendler Josef von, Kendler Carl von
Orts- und Verkehrs-Lexikon von Oesterreich-Ungarn nebst den wichtigsten Ortschaften von Bosnien und der Herzegowina : enthaltend sämmtliche Orte und deren politische und gerichtliche Eintheilung, Eisenbahn-, Post-, Dampfschiff- und Telegraphen-Stationen.

1905 nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan
porabnikom prijazni arhivi : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 11.-13. maj 2022, Radenci, Slovenija = User friendly archives : book of abstracts : International Conference .
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja Technical and field related problems of traditional and electronic archiving
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2022 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Flavio, Bonin Marko, Bonin Zdenka, Novak Pucer Tina, Rogoznica Deborah, Perko Verena
Prehrana v Kopru in na njegovem podeželju od antike do konca 19. stoletja
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2021 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI RODOLJUB: GLASILO DRUŠTVA ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE TIGR PRIMORSKE, KOPER (POSTOJNA)
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1999 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Priročnik za krajevne ljudske odbore I
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore II
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore III
URADNI LIST LRS
1950 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO (PRISPEVKI ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA), LJUBLJANA
INŠITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA, LJUBLJANA
1960 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA
Zadravec Dejan
Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zuljan Kumar Danila, Kolenc Petra 1977-, Cadorini Giorgio, Grgič Matejka, Sgubin Laura, Vončina Katja 1983-, Čeč Dragica, Hrobat Virloget Katja
Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla societa slovena al confine italo-sloveno
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Simonitijev zbornik 2021
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOČASNIK (EPICENTER) : GLASILO POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA, BOVEC, KOBARID, TOLMIN
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
2000 slovenski NEZNANO PERIODIKA

STRAN : Glasilo Kromberka in Lok
KRAJEVNA SKUPNOST KROMBERK
2007 slovenski NEZNANO PERIODIKA

STUDIA HISTORICA SLOVENICA: ČASOPIS ZA HUMANISTIČNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE, MARIBOR
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU
2001 slovenski NEZNANO PERIODIKA

SVETOGORSKA KRALJICA: GLASILO PRIJATELJEV SVETE GORE, SOLKAN
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NA SVETI GORI
1995 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Grafenauer, Bogo
The Kanal Valley : (ethnographical development)

1946 angleški GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Turistično društvo Bovec
Germovšek Siniša
Turistično društvo Bovec : 130 let : kronika : 1892-2022
TURISTIČNO DRUŠTVO BOVEC
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M. 1941-
VIRI 44 : Ljubljanska škofija v dokumentih (nad)škofa Antona Vovka Svetemu sedežu 1945-1963
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Golec Boris
Vzpon in zaton Dienerspergov : štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278-1908)
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zbirka volilnih predpisov z dodatkom : Odlok Predsedstva Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodno osvobodilnih odborih z dne 22. septembra 1944

1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Brodnik Vilma, Starman Alič Alenka, Čič Ana
Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj [slikanica ; otroško gradivo (splošno)]
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA V ŠOLI, LJUBLJANA
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO
1996 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

ZGODOVINA ZA VSE: VSE ZA ZGODOVINO, CELJE
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
1994 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

ZGODOVINSKI ČASOPIS: GLASILO ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE, LJUBLJANA
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1948 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

Valič Zver Andreja
Zmagoslavno leto : osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije
Zmagoslavno leto 91
ZALOŽBA DRUŽINA
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.