Novosti

68 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Žižek Aleksander
"To je krasna obitelj, ti Ipavci!" : Franc, Benjamin, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Brod Aleš, Zelič Oskar Zoran
#receptiizarhiva : stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

1001-SOLKANSKI ČASOPIS, SOLKAN
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
1994 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
30. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Hibridni arhivi v luči izvajanja arhivske javne službe : zbornik referatov / Rimske toplice, 30. 9. - 1. 10. 2021
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maserati Ennio
Alcuni documenti sulla repressione delle associazioni slovene e croate della Venezia Giulia durante il fascismo (separat)

1966 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ANNALES: ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE ŠTUDIJE : SERIES HISTORIA ET SOCIOLOGIA
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1991 slovenski NEZNANO PERIODIKA

ARHIVI: GLASILO ARHIVSKEGA DRUŠTVA IN ARHIVOV SLOVENIJE, LJUBLJANA
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1978 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA
Bence Gorazd
Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Art at a cultural crossroads. Art historical outline of the Nova Gorica Municipality
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

BOREC: REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST, LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE ZGODOVINE, ANTROPOLOGIJE
IN KNJIŽEVNOSTI
1990 slovenski NEZNANO PERIODIKA

BRIŠKI ČASNIK: GLASILO OBČINE BRDA, DOBROVO V BRDIH
OBČINA BRDA
1995 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Batagelj Borut 10.7.1976-, Opsommer Rik, Zupan Simon 1976-
Cycling : International Archives Week challenge : 2021

2021 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE (NOVA VRSTA, nadaljevanje P 7), MARIBOR
UNIVERZA V MARIBORU IN ZGODOVINSKO DRUŠTVO MARIBOR
1968 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA
Presidenza del consiglio dei ministri, Istituto centrale di statistica del regno d'Italia
DIZIONARIO DEI COMUNI DEL REGNO : secondo la circoscrizione amministrativa e l'ordine alfabetico al 31 marzo 1927 = SLOVAR OBČIN PO UPRAVNI RAZDELITVI 1. 3. 1927 (prebivalstvo po štetju 1921)

1927 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Cav. Antonio della Valle
DIZIONARIO DEI COMUNI E DELLE FRAZIONI DI COMUNE DEL REGNO : Vol. 1 = SLOVAR OBČIN PO UPRAVNI RAZDELITVI (1931)

1931 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Cav. Antonio della Valle
DIZIONARIO DEI COMUNI E DELLE FRAZIONI DI COMUNE DEL REGNO : Vol. 2 = SLOVAR OBČIN PO UPRAVNI RAZDELITVI (1931)

1931 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Dol skozi boj do svobode = [Nella lotta per la liberta]
"Kras" Dol pri Doberdobu
1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Plenum kulturnih delavcev OF. Sklic (8 ; 1980 ; Nova Gorica)
France Bevk - borec in pisatelj

1980 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GLASILO OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2015 slovenski NEZNANO PERIODIKA

GLASILO OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
2011 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Pirjevec Jože
Glossae : izbor tedenskih glos, objavljenih v Primorskem dnevniku (1978-2020)
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKA
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2002 slovenski NEZNANO PERIODIKA

GORIŠKI LETNIK: ZBORNIK GORIŠKEGA MUZEJA, NOVA GORICA
GORIŠKI MUZEJ
1974 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Horvat, Mojca 1973-
Horvat Nuka, Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan, Kristovič Matej
Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GRADIVO ZA ZGODOVINO MARIBORA, MARIBOR
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1975 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

IDRIJSKI RAZGLEDI, IDRIJA
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1956 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Il Patriarcato di Aquileia tra riforma e controriforma : atti del Convegno di studio, Udine, Palazzo Mantica, 9 dicembre 1995
Arti Grafiche Friulane
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Parovel Paolo G.
Čok Matjaž, Pelicon Lucijan, Pirjevec Jože
Izbrisana identiteta : nasilno poitalijančenje priimkov, imen in krajevnih imen v pokrajini "Julijska Benečija" od 1919 do 1945 s seznami za province Trst, Gorica in Istra ter podatki prvih 5300 dekretov
SAMOZALOŽBA
2020 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Miladinović Zalaznik Mira
Grdina Igor 1965-, Sedmak Drago, Podbersič Renato 1970-, Maver Aleš 1978-
Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija]
Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko
2021 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

JADRO: GLASILO S.K.R.D.-A.C.R.S. JADRO, RONKE-RONCHI DEI LEGIONARI
SKRD - ACRS JADRO Ronke - Ronchi dei Legionari
1993 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Abram Jožef - uredil
Kobjeglavski pasijon : spisal Ivan Drašček, kurat v Kobjeglavi
SAMOZALOŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

KOLEDAR DRUŽBE SV. MOHORJA V CELJU (NA PREVALJAH, V CELOVCU), CELJE
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1852 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA

KRONIKA: ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO, LJUBLJANA
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1934 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

LA CIVILTA FASCISTA ILLUSTRATA NELLA DOTTRINA E NELLE OPERE per cura di Giuseppe Luigi Pomba

1928 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta, Hodnik Mira, Mušič Dunja
Klobčar Monika, Semlič Rajh Zdenka
Ljubezen gre skozi želodec : kulinarika v arhivskih virih
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2021 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

MOST : GLASILO OBČINE KANAL OB SOČI, KANAL OB SOČI
OBČINA KANAL OB SOČI
2003 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Bloch Marc 1886-1944
Nenavadni poraz : pričevanje iz leta 1940
SOPHIA ZALOŽBA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cav. Uff. Franco Acquaroli
NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI DEL REGNO D'ITALIA e le circoscrizioni amministrativa - giudiziaria - finanziaria in vigore al 1 gennaio 1939 = SLOVAR OBČIN PO UPRAVNI RAZDELITVI (1939)

1939 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Brecelj Marijan 1910-1989
O izgradnji slovenske narodne oblasti : referat na II. Zboru aktivistov OF 5. septembra 1944
Izvršni odbor Osvobodilne fronte
1944 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

OBČINSKI LIST : Uradno glasilo občine Renče-Vogrsko
OBČINA RENČE-VOGRSKO
2007 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Šuligoj Mirko
OD SOČE DO ČAVNA : monografija kanalskega okrožja 1941-1945
SAMOZALOŽBA
1989 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Volfand Jože
Batagelj Borut 10.7.1976-
Odkrito in zakrito v času osamosvajanja Slovenije : Celjski večeri 1989-1993
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Ponebšek Tina, Uršič Ivanka, Cigoj Tanja, Lovrenov Maja, Brecelj Primož, Rosa Kaja
Pilonovi negativi fotografij --- : iz fonda dr. Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk = Veno Pilon's negatives of photographs from the fund of Dr. Engelbert Besednjak and Rozalija Vuk : 11. september-13. december 2020, Pilonova galerija Ajdovščina
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2020 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREŠERNOV KOLEDAR (KOLEDAR PREŠERNOVE DRUŽBE), LJUBLJANA
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
1951 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA
Mamić Tino
Priimki : njih izvor in pomen. 1, Primorska
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO (PRISPEVKI ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA), LJUBLJANA
INŠITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA, LJUBLJANA
1960 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA
Boltar Luka
Sovdat Petra 1988-, Zavrtanik Petra
Radi se srečujemo, radi praznujemo ... : župnija Kapela Nova Gorica 2018/2019
ŽUPNIJA KAPELA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Di Battista Alenka
Ciglenečki Marjeta, Seražin Helena, Bence Gorazd, Vuga Tomaž
Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Terčon Nadja
Milotti-Bertoni Daniela, Ciglič Henrik 1947-, Karinja Snježana 1960-, Vidmar Vasja, Juri Franco
Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica
Pomorski muzej "Sergej Mašera"
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valič Zver Andreja
Slovenija 30 : stali smo in obstali : 30. obletnica razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije
Urad vlade RS za komuniciranje
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOČASNIK (EPICENTER) : GLASILO POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA, BOVEC, KOBARID, TOLMIN
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
2000 slovenski NEZNANO PERIODIKA

STRAN : Glasilo Kromberka in Lok
KRAJEVNA SKUPNOST KROMBERK
2007 slovenski NEZNANO PERIODIKA

STUDIA HISTORICA SLOVENICA: ČASOPIS ZA HUMANISTIČNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE, MARIBOR
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU
2001 slovenski NEZNANO PERIODIKA

SVETOGORSKA KRALJICA: GLASILO PRIJATELJEV SVETE GORE, SOLKAN
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NA SVETI GORI
1995 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Sardoč Dorče 1898-1988
Tigrova sled : pričevanje o uporu primorskih ljudi pod fašizmom
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sosič Marko
Jovanović Dušan 1939-2020
Tisoč dni, dvesto noči : moj čas v Primorskem dramskem gledališču
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TOLMINSKI ZBORNIK 2020 : peta knjiga
TOLMINSKI MUZEJ, OBČINA TOLMIN
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferletic Andrej, Mlinar Miha
Lukić Matija
Trije gradovi, tisoč zgodb : zbornik prispevkov o gradu Kozlov rob, dvoru na Doru in Coroninijevi graščini v Tolminu
TOLMINSKI MUZEJ
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Muhovič Jožef - uredil
Muhovič Jožef, Močnik Ramovš Lucija, Zgonik Nadja
Umetnost med prakso in teorijo : teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu tretjega tisočletja
UNIVERZA V LJUBLJANI
2021 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Marjana 8.1.1968-, Mušič Dunja, Eržen Podlipnik Elizabeta, Hodnik Mira, Cerar Luka 1992-
V slogi k uspehu! : arhivsko gradivo društev iz fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Velike zgodbe malih zbirk = Powerful Stories Behind Small Collections = Grandi storie di piccole raccolte
TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA
2016 slov.,ita.,ang. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Rot Andrej
VIRI 28-29 : Bojevnika za svobodo in slovenstvo : Francé Dolinar - Ruda Jurčec : epistolae 1947-1975
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Volčjak Jure, Lavrič Ana 1951-, Žnidaršič Golec Lilijana
VIRI 43 : Ordinacijski zapisniki Oglejskega patriarhata za slovensko ozemlje v 18. stoletju (1701-1749)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žnidaršič Golec Lilijana, Peternel Marija Mojca, Glažar Danilo, Furlan Andrej 1966-
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Popis na novo evidentiranih urbarjev, zbir podatkov o urbarjih v vseh petih zvezkih in skupno imensko kazalo : 5. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA V ŠOLI, LJUBLJANA
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO
1996 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

ZGODOVINA ZA VSE: VSE ZA ZGODOVINO, CELJE
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
1994 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

ZGODOVINSKI ČASOPIS: GLASILO ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE, LJUBLJANA
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1948 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

Rožman, Gregorij, 1883-1959
Zlatomašnik dr. Gregorij Rožman škof ljubljanski 1907-1957 = Golden jubilarian dr. Gregory Rožman Bishop of Ljubljana Slovenia -- Jugoslavia

1957 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.