Seznam gradiva

29 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Cankar Tadej
"Odločnejši protivniki semitstva" : o antisemitizmu in slovenskih liberalcih na Kranjskem
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
31. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi kot centri informacij : možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva : zbornik referatov / Bohinjska Bistrica, 5. in 6. oktober 2023
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Jereb Zalka, Žerjal Gvardjančič Soraja, Jež Sonja, Ličen Martin, Furlan Alja
70 let Kulturno prosvetnega društva Franc Zgonik Branik
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANC ZGONIK BRANIK
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kerševan Melanija
75. obletnica položitve temeljnega kamna za gradnjo prvega stanovanjskega bloka v Novi Gorici
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Otrin Blaž
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 45 : Socialna dejavnost katoliške cerkve v ljubljanski (nad)škofiji od konca 18. stoletja do druge svetovne vojne
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kurinčič Jože
Anton Rutar : vrli mož izpod Krna
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lokar Danilo 1892-1989
Danilo Lokar : dnevnik 1943-1945
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji : 100 let filatelije v Celju
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kozorog Edo, Pagon Janez, Fučka David
Jenčič Samo, Ovčak Tomaž, Humar Janko
Izjemna drevesa severne Primorske : mitske vezi med preteklostjo in prihodnostjo
LTO SOTOČJE
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Izzivi in izkušnje pri delu v arhivih : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 24.-26. maj 2023, Radenci, Slovenija = Challenges and experiences in archives : book of abstracts.
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2023 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolhar Rafko
Kanalska saga
MLADIKA
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Sandrin Giulia
Kras 2022 : spomini na požar = Carso 2022 : memoria di un incendio

2023 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Paravan Petra, Volk Simčič Sabina
Literarna pokrajina Goriške : prostor srečevanj in povezovanja : 4. literarni sprehod : 16. 9. 2023, Nova Gorica - Gorica
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kravos Bogomila
Moj Trst
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Paljk Vinko, Ravbar Bojan, Jerebic Imre, Gaberšček Silvester
Oče Franc : življenje in delo
SALVE
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Paravan Petra Volk Simčič, Sabina
Pihalni orkestri Goriške
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tavčar Lidija
Kolenc Petra 1977-, Širok Kaja 1975-, Pirnat Marko, Marušič Branko 1938-, Vidmar Luka 1977-, Jenko Mojca 1958-
Poskus rekonstrukcije neuresničenega slovenskega Narodnega muzeja v Gorici : 1910-1914
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Doljak Irena, Volk Simčič Sabina, Černe Benjamin
Prvo desetletje Bralnega kluba Grgar : 2013-2023
Bralni klub Grgar
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Ptuj v 16. stoletju : zbornik referatov ob 510. obletnici nastanka ptujskega mestnega statuta iz leta 1513
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kranner Martin
S Svetimi Višarjami v srcu
MLADIKA
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Konc Lorenzutti Nataša
Senca brez človeka : film v prozi
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lonza Nella
STATUT KOPRSKEGA KOMUNA IZ LETA 1423 : Koparski statut : pravni i povijesni itinerar = Koprski statut : pravni in zgodovinski itinerarij = Lo statuto di Capodistria : un itinerario giuridico e storico
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
2023 slo.,ita.,hrv. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Černe Milena
Šolstvo na severnem Primorskem v času Italije 1918-1943 : katalog k razstavi
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Matić Dragan 1964-
Tiskovna svoboda v krempljih ljubljanske justice : zaplembe časopisov in druge tiskovne zadeve v obdobjih 1873-1889 in 1908-1914 v pravosodnih fondih Arhiva Republike Slovenije
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Muženič Matej, Zagradnik Uroš
Milotti-Bertoni Daniela
Vile kot arhitekturna dediščina turističnega razcveta Portoroža z okolico na prelomu 19. in 20. stoletja
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2023 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Petschko Ludwig
Vnuk Branko
VIRI 46 : Ptujska minoritska kronika samostanskega bibliotekarja Ludvika Pečka iz leta 1861
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2023 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Attems Karel Mihael
Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1761-1771 = Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati della Carniola della arcidiocesi di Gorizia 1761-1771 = Die Berichte der Pastoralvisitationen in den Archidiakonaten in Krain.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2023 slov.,latinsko ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štoka Drago
Za pravico in skupnost : poslanstvo društva Pravnik v Trstu
MLADIKA
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Golob Martina - 20.5.1977
Zadnja leta Jurija Gustinčiča
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.