Seznam gradiva

18 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Turistično društvo Nova Gorica
Kolenc Petra 1977-, Batič Jani, Caharija Leo, Prešeren Matjaž 1955-, Kolenc Rajmund
"S ciljem olepševati mesto ---" : ob 70-letnici delovanja Turističnega društva Nova Gorica : 1952-2022
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Močnik Monika, Ribič Irena 1977-
»Slovenika, zares si čudovita!« : zbornik ob 50. obletnici prve avtoceste v Sloveniji in Jugoslaviji
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Guček Boštjan, duhovnik
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 44 : "Nosi le zakrpano obuvalo" : oris družbenega položaja duhovščine na Slovenskem (1918-1941)
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Simčič Teofil 1902-1997
Simčič Tomaž 1958-, Jevnikar Ivo
Bili so žalostni časi, a mi smo bili polni upanja : izbor spisov ob 25-letnici smrti
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Di Bartolomeo Michele
Dimenticate caserme d'oriente : luoghi della Regia Guardia di Finanza sul confine italo-jugoslavo (1920-1941)

2022 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Dr. Franc Marušič (1901-1965), partizanski zdravnik in družbenopolitični delavec
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nogometno društvo Adria (Miren)
Budin Peter, Ambroželj Mitja, Batič Jani, Cotič Miloš - fotograf, Kovšca Manuel, Povodnik Tomaž
Miren nogometni stoletnik : 1922-2022 : trdoživost in entuziazem
NOGOMETNO DRUŠTVO ADRIA
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Puhar Alenka - uredila
Puhar Alenka, Maver Aleš 1978-, Podbersič Renato 1970-
Most čez zaliv : dve reviji, ki sta od 1964 v Trstu odpirali okna v svobodnejši svet
Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Nacionalni program za kulturo 2022-2029
MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE
2022 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Pavšič Milost Aleksandra
Naših 50 let : jubilejna publikacija ob petdesetletnici ustanovitve Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina
Novi Slovenski biografski leksikon : Četrti zvezek (C)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina
Novi Slovenski biografski leksikon : Peti zvezek (Č)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan
porabnikom prijazni arhivi : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 11.-13. maj 2022, Radenci, Slovenija = User friendly archives : book of abstracts : International Conference .
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja Technical and field related problems of traditional and electronic archiving
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2022 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kocjančič Vojko
Poznane neznanke : srenje - jusi - komunele
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zuljan Kumar Danila, Kolenc Petra 1977-, Cadorini Giorgio, Grgič Matejka, Sgubin Laura, Vončina Katja 1983-, Čeč Dragica, Hrobat Virloget Katja
Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla societa slovena al confine italo-sloveno
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Turistično društvo Bovec
Germovšek Siniša
Turistično društvo Bovec : 130 let : kronika : 1892-2022
TURISTIČNO DRUŠTVO BOVEC
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Komelj Miklavž, Mislej Irene
Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij : Veno Pilon med podobo in besedo
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2022 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Valič Zver Andreja
Zmagoslavno leto : osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije
Zmagoslavno leto 91
ZALOŽBA DRUŽINA
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.