Seznam gradiva

35 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Žigon Zdenka, Lipovž Artur
"Bog dal konec te gerde vojne!" : obdobje prve svetovne vojne v zgornji Vipavski dolini
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
"To je krasna obitelj, ti Ipavci!" : Franc, Benjamin, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Brod Aleš, Zelič Oskar Zoran
#receptiizarhiva : stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
30. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Hibridni arhivi v luči izvajanja arhivske javne službe : zbornik referatov / Rimske toplice, 30. 9. - 1. 10. 2021
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Fili Jaka
9 mesecev bojev ob Soči : [katalog ob razstavi : Kobariški muzej, 24. 10. 2020-15. 10. 2021]
KOBARIŠKI MUZEJ
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Otrin Blaž, Visočnik Julijana
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 43 : Topografsko-zgodovinski opisi župnij ljubljanske škofije 1821-1823
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Opsommer Rik, Zupan Simon 1976-
Cycling : International Archives Week challenge : 2021

2021 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lokar Danilo 1892-1989
Danilo Lokar : dnevniki 1983-1988
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Slovensko planinsko društvo Gorica - ljubiteljsko športno društvo
Klemše Vlado, Rolich Ferdinand
Drevo raste iz korenin : zbornik ob 110-letnici ustanovitve in 75-letnici obnovitve Slovenskega planinskega društva v Gorici
SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO V GORICI
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

DRUGI TRŽAŠKI PROCES : od 2. decembra do 14. decembra 1941 in usodni 15. december 1941 : zbornik
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Horvat, Mojca 1973-
Horvat Nuka, Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan, Kristovič Matej
Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolenc Petra 1977-
IZ ZGODOVINE TURIZMA NA OBMOČJU TRNOVSKEGA GOZDA
Turistično-kulturno in športno društvo LO-KO
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Miladinović Zalaznik Mira
Grdina Igor 1965-, Sedmak Drago, Podbersič Renato 1970-, Maver Aleš 1978-
Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija]
Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko
2021 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Abram Jožef - uredil
Kobjeglavski pasijon : spisal Ivan Drašček, kurat v Kobjeglavi
SAMOZALOŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Badalič Tanja, Paravan Petra, Volk Simčič Sabina
Literarna pokrajina Goriške : literarnozgodovinski sprehod v počastitev 100-letnice rojstva Dušana Pirjevca ter literarna in znanstvena zapuščina Lojzke Bratuž, Pavline Pajk, Marijana Breclja in Zorana Božiča : 2. sprehod
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2021 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta, Hodnik Mira, Mušič Dunja
Klobčar Monika, Semlič Rajh Zdenka
Ljubezen gre skozi želodec : kulinarika v arhivskih virih
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2021 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Mala hidroelektrarna Hubelj (brošura je nastala ob 90. obletnici delovanja mHE Hubelj in pričetku celovite rekonstrukcije te elektrarne)
Soške elektrarne Nova Gorica
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Valentinčič Dejan
Medetnična integracija v lokalnem okolju : primer Nove Gorice in Gorice : znanstvena monografija
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Paravan, Petra
Najmočnejši instrument je glas : Revija pevskih zborov Goriške : 20 let v Desklah
Zbornik o Reviji pevskih zborov Goriške
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2021 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Od Istra benza do Istrabenza : 1948-1996
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volfand Jože
Batagelj Borut 10.7.1976-
Odkrito in zakrito v času osamosvajanja Slovenije : Celjski večeri 1989-1993
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klabjan Borut, Bajc Gorazd
Ogenj, ki je zajel Evropo : Narodni dom v Trstu 1920-2020
CANKARJEVA ZALOŽBA
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Flavio, Bonin Marko, Bonin Zdenka, Novak Pucer Tina, Rogoznica Deborah, Perko Verena
Prehrana v Kopru in na njegovem podeželju od antike do konca 19. stoletja
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2021 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Di Battista Alenka
Ciglenečki Marjeta, Seražin Helena, Bence Gorazd, Vuga Tomaž
Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mejak Grega
Razvoj avto-moto športa na Goriškem (1958-1985) : magistrsko delo
SAMOZALOŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Zuljan Kumar Danila, Kolenc Petra 1977-, Ramšak Jure, Makuc Neva 1978-, Rutar Simon 1851-1903
Simon Rutar in Beneška Slovenija
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Simonitijev zbornik 2021
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valič Zver Andreja
Slovenija 30 : stali smo in obstali : 30. obletnica razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije
Urad vlade RS za komuniciranje
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferletic Andrej, Mlinar Miha
Lukić Matija
Trije gradovi, tisoč zgodb : zbornik prispevkov o gradu Kozlov rob, dvoru na Doru in Coroninijevi graščini v Tolminu
TOLMINSKI MUZEJ
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Muhovič Jožef - uredil
Muhovič Jožef, Močnik Ramovš Lucija, Zgonik Nadja
Umetnost med prakso in teorijo : teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu tretjega tisočletja
UNIVERZA V LJUBLJANI
2021 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Marjana 8.1.1968-, Mušič Dunja, Eržen Podlipnik Elizabeta, Hodnik Mira, Cerar Luka 1992-
V slogi k uspehu! : arhivsko gradivo društev iz fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kandut Jakob
Tavčar Marko 1958-, Soban Stanislav
Viharnik iz Kanalske doline : Jakob Kandut 1913-1996
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M. 1941-
VIRI 44 : Ljubljanska škofija v dokumentih (nad)škofa Antona Vovka Svetemu sedežu 1945-1963
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žnidaršič Golec Lilijana, Peternel Marija Mojca, Glažar Danilo, Furlan Andrej 1966-
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Popis na novo evidentiranih urbarjev, zbir podatkov o urbarjih v vseh petih zvezkih in skupno imensko kazalo : 5. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Brodnik Vilma, Starman Alič Alenka, Čič Ana
Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj [slikanica ; otroško gradivo (splošno)]
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.