Seznam gradiva

33 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Trošt Lucijan
Bizjak Matjaž 1967-
"Cilj pred nami" : napadi 16. in 19. eskadrilje SAAF na kraje v okolici Trnovskega gozda in Banjške planote, spomladi, leta 1945
Bukve, medobčinsko kulturno društvo
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Čeč Dragica, Stergar Rok, Studen Andrej 1963-2022
150 let tabora v Vižmarjih
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 42 : Prekmurje v letu 1919 in katoliška cerkev
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bence Gorazd
Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Art at a cultural crossroads. Art historical outline of the Nova Gorica Municipality
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Gregorič Tatjana
Bleščeče, brezhibno, odlično --- : glasbena kritika v prostoru in času
KULTURNI DOM NOVA GORICA
2020 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Breda Šček : "glasbena migrantka" : [mednarodna znanstvena monografija]
KULTURNI DOM NOVA GORICA
2020 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kalc Aleksej, Milharčič-Hladnik Mirjam, Žitnik Serafin Janja
Vodopivec Peter, Zajc Marko 1975-
Doba velikih migracij na Slovenskem
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Černic Peter, Setničar France
Franc Setničar : (1875-1945) : kancler, glasbenik in alpinist
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jukić Boris
France Bevk : od Pestrne do Čedermaca : življenje in delo Franceta Bevka : 1890-1970
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Glossae : izbor tedenskih glos, objavljenih v Primorskem dnevniku (1978-2020)
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Orel Urban
Italijanski kolonializem in Slovenci kot vojaki in delavci v Italijanski vzhodni Afriki 1935-1940 : magistrsko delo [Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino]
SAMOZALOŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Parovel Paolo G.
Čok Matjaž, Pelicon Lucijan, Pirjevec Jože
Izbrisana identiteta : nasilno poitalijančenje priimkov, imen in krajevnih imen v pokrajini "Julijska Benečija" od 1919 do 1945 s seznami za province Trst, Gorica in Istra ter podatki prvih 5300 dekretov
SAMOZALOŽBA
2020 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Markuža Jože
Tavčar Marko 1958-
Jože Markuža : (1939-2019) : kraški dedič Slomškovega duha
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ekipa GO! 2025
Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture : GO! Borderless 2025
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2020 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, 11.-13. marec 2020
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Memento mori : smrt in odnos do nje v arhivskem gradivu
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Fortunat-Černilogar Damjana, Baccichet Moreno
Nemške kostnice med Sočo in Piavo = Deutsche Beinhäuser zwischen den Flüssen Soča und Piave
TOLMINSKI MUZEJ
2020 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Partizani
CANKARJEVA ZALOŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Paravan Petra, Volk Simčič Sabina, Kodelja Ingrid, Zavadlav Ana
Pesem je zaklad v duši : revija otroških in mladinskih pevskih zborov Goriške : 50 let
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Ponebšek Tina, Uršič Ivanka, Cigoj Tanja, Lovrenov Maja, Brecelj Primož, Rosa Kaja
Pilonovi negativi fotografij --- : iz fonda dr. Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk = Veno Pilon's negatives of photographs from the fund of Dr. Engelbert Besednjak and Rozalija Vuk : 11. september-13. december 2020, Pilonova galerija Ajdovščina
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2020 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mamić Tino
Priimki : njih izvor in pomen. 1, Primorska
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla, Jug Cvetka, Uršič Rok 1963-, Zgaga Olga
Grego Marko, Kenda Tomaž 1989-, Žorž Grega
Prve posoške tovarne : industrializacija Gornjega Posočja 1947-2020
TOLMINSKI MUZEJ
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Terčon Nadja
Milotti-Bertoni Daniela, Ciglič Henrik 1947-, Karinja Snježana 1960-, Vidmar Vasja, Juri Franco
Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica
Pomorski muzej "Sergej Mašera"
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Možina Jože
Slovenski razkol : okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora : [znanstvena monografija]
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mercina Marija, Šorli Ljubka, Bevk France
Sprehod ob dediščini Ljubke Šorli in Franceta Bevka : v počastitev obletnic rojstva Franceta Bevka in Ljubke Šorli s kulturnim programom
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
Sternthal : zadnja postaja : 1918-1922 : trnova pot povratka goriških beguncev
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Čok Štefan
Tajna organizacija Borba 1927-1930 : spominske poti Slovencev v Trstu : ob 90-letnici ustrelitve junakov v Bazovici
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TOLMINSKI ZBORNIK 2020 : peta knjiga
TOLMINSKI MUZEJ, OBČINA TOLMIN
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Volčjak Jure, Lavrič Ana 1951-, Žnidaršič Golec Lilijana
VIRI 43 : Ordinacijski zapisniki Oglejskega patriarhata za slovensko ozemlje v 18. stoletju (1701-1749)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela - avtor - urednik, Žnidaršič Golec Lilijana - avtor - urednik
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji iz zbirke mikrofilmskih kopij in zbirke digitalnih kopij ter urbarji iz raznih fondov in zbirk, 4. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Oblak Sandro
Mlakar Boris 1947-
Z udarno pestjo : odnos ljudske oblasti do resničnih in namišljenih domačih nasprotnikov na Idrijskem in Cerkljanskem (1943-1950)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Badalič Tanja, Černilogar Tinka, Paravan Petra, Mercina Marija, Maver Gregor, Kovšca Nataša
Zakoni narave in objestnost človeka : zbornik izbranih literarnih, likovnih in fotografskih del natečaja JSKD Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2020 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.