Seznam gradiva

32 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 41 : Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Marinčič Andrej 1983-
Anton Brcko - Selko Dragar : pozabljeni muzik : 1911-1939
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Jevnikar Ivo
Boj za narodne pravice in demokracijo : povojno obnavljanje političnega življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2019 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Dekade. Petdeseta : 1950-1959 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Delovanje koprskih dobrodelnih ustanov : prehrana otrok v vrtcu in sirotišnici ter bolnikov v bolnišnici v 19. stoletju
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Katarina Vidrih, Mateja Trošt, Polonca Rosa, Laura Vitežnik, Ana Curk, Ana Nabergoj, Lara Krečič, Anja Jurca
In ptičke pevke žvrgolele ... : Pregled 30-letnega dela Cerkvenega mešanega pevskega zbora Stanko Premrl Podnanos

2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Jelen Marija 1937-, Podbersič Renato 1970-
In semena so dajala sad : ob štirideseti obletnici začetka gradnje cerkve Kristusa Odrešenika
ŽUPNIJA NOVA GORICA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lenščak Ivo
Bassin Aleksander, Cigoj Tanja, Jemec Andrej 1934-, Lenščak Urška, Ponebšek Tina, Brecelj Primož, Milharčič Tanja 1980-
Ivo Lenščak : slikar : pregledna razstava : Pilonova galerija, Ajdovščina, 21. junij-15. september 2019
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipušček Radovan, Roš Katja
Matajurjeve smučine : zbornik ob 70-letnici Smučarskega kluba Matajur
SMUČARSKI KLUB MATAJUR
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Svoljšak Petra 1965-, Antoličič Gregor, Rahten Andrej, Jerman Višnja, Podbersič Renato 1970-, Vodopivec Peter, Višner Mojca
Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2019 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Pavlina
Popit Aleksander, Karim Silva
Naših 150 let : zbornik o šolstvu na Gori
OSNOVNA ŠOLA OTLICA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jerončič Zoran, Jerončič Franc
Pahor Adrijan 1956-, Juren Mitja
Nepovabljeni : 1915-1917 : na Kolovrat in v dolino reke Idrije / Zoran Jerončič in Franc Jerončič
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Orel Vojko
Gulin Alojz
Nogomet v Šempetru : 1945-1963 : nepozabni utrip v športnem središču Goriške
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Občine Šempeter-Vrtojba
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Di Battista Alenka, Mohar Katarina 1982-
Občinska stavba v Novi Gorici
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Grego Marko, Mlinar Miha
Od planine do Planike : vodnik po razstavi v Mlekarni Planika Kobarid = Dalla malga alla Planika : guida alla mostra nel Caseificio Planika Kobarid
TOLMINSKI MUZEJ
2019 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan
Osebni in drugi občutljivi podatki pri ustvarjalcih in v arhivih : knjiga povzetkov / Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 3.-5. april 2019, Radenci, Slovenija
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2019 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Črnilogar Otmar, Florjančič Alojzij Pavel
Otmar Črnilogar : človek mnogih talentov [2., dopolnjena izd.]
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Stojanov Veso, Pojbič Jože
Prekmurje 100 : posebna priloga Slovenskih novic in Dela, sobota, 10. avgust 2019
DELO ZALOŽBA
2019 slovenski NEZNANO Članek
Revija Primorska poje
Kontelj Monika, Vidau Zvonko, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Primorska poje 2019 : 50 let
ZVEZA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE
2019 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Oter Gorenčič Mija, Klemenc Alenka 1947-, Resman Blaž, Vaupotič Nika, Bence Gorazd, Preinfalk Miha, Prelovšek Damjan, Furlan Andrej 1966-
Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Boltar Luka
Sovdat Petra 1988-, Zavrtanik Petra
Radi se srečujemo, radi praznujemo ... : župnija Kapela Nova Gorica 2018/2019
ŽUPNIJA KAPELA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pompe Gregor, Krajnc Borut 1964-
Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2019 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipušček Radovan
Tolminska športna zgodba : 1945-1971
Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina - DOR
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gostenčnik Nina 1978-
TVT Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič Maribor : ob progi in za progo : 1863-2009 : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bence Gorazd, Seražin Helena - uredila
Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gabrič Aleš
Repe Božo, Godeša Bojan
V senci politike : opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945
CANKARJEVA ZALOŽBA
2019 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Snemanje in montaža filmov Danijel Belingar s.p.
Vesela Goriška : Predstavitev zbornika o ljubiteljski kulturi, Velika dvorana Mestne občine Nova Gorica, 26. november 2019 [elektronski vir]

2019 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Marušič Branko 1938-
Kante Pavlin Polona
Vesela Goriška : zbornik o ljubiteljski kulturi
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV NOVA GORICA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vošnjak Bogumil 1882-1959
Gačić Aleksandra 1981-
VIRI 42 : Ko zatonejo sanje romantičnega Jugoslovana : izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gorian Rudj
Lazar Kristina
Založništvo in pretok informacij v Gorici v 18. stoletju [Elektronski vir] : časopis "Gazzetta goriziana" : (prevedena in posodobljena izdaja)
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Petelin David
Živeti v socialistični Ljubljani : mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2019 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Battistig Luisa
Živiet na planinah = Vivere sui pascoli : Matajur
Most societa cooperativa s. r. l.
2019 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.