Seznam gradiva

69 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"Diletanti kanalski" : 150 let gledališkega ustvarjanja v Kanalu
GLEDALIŠKO DRUŠTVO KONTRADA KANAL
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Širok Kaja 1975-, Muzej novejše zgodovine Slovenije
Kokalj Kočevar Monika, Bervar Sarah, Kovačič Sašo - fotograf, Frantar Aleksandra
(R)evolucija muzeja : 70 let povezujemo : Muzej novejše zgodovine Slovenije : [1948-2018 : 70 zgodb o XX. stoletju]
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 let Narodne čitalnice v Kanalu 1867-1927
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Balkovec Bojan, Podpečnik Jože
33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Martelanc Tanja 1983-
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 40 : Kapucini in njihova arhitektura na Slovenskem
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Ajdovski Lokarji in prva svetovna vojna : pisma in roman Leto osemnajsto
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Album der Chemnitzer Geschichte [zgodovina mesta Chemnitz], Stadtarchiv Chemnitz, 2018

2018 nemški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Uhlík Jan
Arhitekt Jan Vejrych : avtor Narodnega doma v Mariboru
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov : simpozij : zbornik strokovnih člankov študentov Alma Mater Europaea - ECM = Archives in the service of people - people in the service of archives : symposium : proceeding book of Alma Mater Europae
Alma Mater Europea - ECM
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Aškerčeva nagrada in Aškerčeva priznanja za obdobje 2017-2018
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 2, Kranjska, Primorje
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Carta toponomastica di Gorizia [Kartografsko gradivo] = Cjarta toponomastica di Guriza = Toponomastični zemljevid Gorice
COMUNE DI GORIZIA
2018 slov., italij. GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
Hokejski klub ECE (Celje)
Celjski hokej : 70 let bojev za uspeh
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-
Dekade. Šestdeseta : 1960-1969 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan, Mlinarič Lučka
Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba : knjiga povzetkov = Access and use of archival records : book of abstracts / Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 11. - 13. april 2018, Radenci, Sl
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dugo Franco, Kusterle Roberto, Valvassori Giorgio 1947-
Dugo, Kusterle, Valvassori : intimna : tre storie di frontiera

2018 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Foto klub Nova Gorica
Kovačič Simon - urednik
Foto klub Nova Gorica : 50 let uspešnega delovanja : 1968-2018
FOTO KLUB NOVA GORICA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Oset Željko
Oset Željko, Jenuš Gregor, Volčjak Jure
Goriški izobraženci skozi zgodovino
UNIVERZA V NOVI GORICI
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cavazza Silvano, Iancis Paolo
GORIZIA : studi e ricerche per il LXXXIX convegno della deputazione di storia patria il Friuli : a cura di Silvano Cavazza e Paolo Iancis

2018 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bratina Patricija 1967-
več avtorjev
Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017
ZAVOD KRASEN KRAS
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Uršič Rok 1946-
Ilka Devetak Bignami in njen čas
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
BOVEC, KOBARID, TOLMIN
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Faganeli Stanislav, Cijan Sonja
Jubilejno tradicionalno ciljanje pirhov na Kampotu v Mirnu : 1978-2018
TURISTIČNO DRUŠTVO MIREN
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zajšek Boštjan
Maver Aleš 1978-, Skitek Vinko, Gostenčnik Nina 1978-
Jugoslavija prihaja : kako se je odvila prevratna doba 1918/19 v Mariboru in drugje na slovenskem Štajerskem in Koroškem
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Andlovic Jože 1923-
Rovšček Žarko
Kadar boš na rajžo šel : dnevnik himalajskega zdravnika - Kangbačen 1965
Postaja GRS Tolmin
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Koprski samostan svete Klare : življenje v samostanu in izdatki za nakup živil za prehrano redovnic in drugih prebivalk samostana ob koncu 18. stoletja
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šumrada Janez, Kopitar Adrijan
Gacoin-Marks Florence, Golec Boris, Nared Andrej
Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati : francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 = Slovenes, soldats de Napoléon : conscription française dans la province illyrienne de Carniole, 1812-1813
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2018 slov.,francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kolenc Petra 1977-, Bolčina Mara, Šuligoj Bremec Miroslav, Doljak Justina, Rijavec Darja, Perkon Kofol Mojca, Perkon Adrijana, Černe Andrej 1933-, Humar Ljubica, Vuga Katarina
Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kobal Anton, vojak
Blažko Boris, Sedmak Drago, Furlan Bogomir, Furlan Alenka 1961-
Križ, obrnjen proti domovini : v spomin na mojega ljubega brata Jožefa
DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE LOKAVŠKEGA IZROČILA "DOLI"
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nadrah-Ravbar Valerija, Istenič Marko
Križev pot župnika Naceta Nadraha : v 72. letu njegove mučeniške smrti
SALVE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Preinfalk Miha, Golec Boris, Domej Teodor 1949-, Kalc Aleksej
Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čavdek Julijan, Jagodic Devan, Kosic Marianna, Lissiach Martin, Majovski Jaruška, Mezgec Maja 1976-, Vidau, Zaira
Križman Jadranka, Zajc Martina 25.12.1976-
Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy
SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ
2018 slov.,ita.,ang. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Moderna arhivistika [Elektronski vir] : časopis arhivske teorije in prakse = journal of archival theory and practice
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA PERIODIKA
Leskovec Ivana
Kosmač Miha 1986-, Zupančič Blaž 1957-, Žorž Grega, Zupančič Polona, oblikovalka 1960-
Na obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914-1919 : katalog razstave
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Robert, Lovišček Zmago, Žorž Ferdo, Drekonja Severin
Narodna čitalnica v Kanalu 1867-1927
150 let Narodne čitalnice v Kanalu
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Naših 70 let (1948-2018), Prostovoljno gasilsko društvo Komen : Zbornik ob 70-letnici PGD Komen
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
Neme priče vojnih grozot, 1915-1918
MLADIKA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar
Novi Slovenski biografski leksikon : Tretji zvezek (Ble-But)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Höfler Janez
Klemenčič Matej 1971-, Bizjak Matjaž 1971-, Kosi Miha 1965-
Oglejski generalni vikarji in drugi patriarhovi pooblaščenci na Slovenskem v poznem srednjem veku (1300-1535)
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju
ZALOŽBA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Abram Jožef 1941-
Ostanki iz zgodovine Kobjeglave in Tupelč : zbirka člankov, dokumentov in slik, ki večinoma niso objavljeni v knjigi Kobjeglava in Tupelče skozi čas
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Škrabec Stanislav, Korošak Bruno J., Žvokelj Niko
P. Stanislav Škrabec, frančiškan : v očeh sodobnikov
BRAT FRANČIŠEK
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Posočje 1945-1947 : katalog razstave ob 70. obletnici vzpostavitve slovenske zahodne meje
TOLMINSKI MUZEJ
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kosovel Blaž
Gantar Jošt
Pot po zgodovini mladega mesta : Nova Gorica : od socialistične izložbe na Zahod do Evropske unije
TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA
2018 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Pravni terminološki slovar
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Vuga Tomaž
Marušič Branko 1938-, Gantar Pavel, Kosec Miloš 1986-, Vuga Boštjan, Gašperšič Manca, Vončina Katja 1983-
Projekt: Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Košir Matevž, Lauko Tomaž, Virant Franci
Skrivnost lože : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija Prostozidarstvo v Srednji Evropi, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 11. maj 2017
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko
Razdrih Andrej 1952-, Premzl Primož, Šest Viktor, Bešter Vladimir, Završek Roman, Melik Jelka, Karlovšek Igor, Škoro Babić Aida
Slavni slovenski pravdarji : slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki
Umetniški kabinet Primož Premzl d. o. o.
2018 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Tomažič Dušan 1961-
Perović Željko 1961-
Slovenačka etnička manjina u Bosni i Hercegovini = Slovenska etnična manjšina v Bosni in Hercegovini
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav
Udruženje Slovenaca Republike Srpske Triglav
2018 slov., srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta, Šega Judita, Hodnik Mira, Mušič Dunja
Habjan Hana, Žorž Grega
Slovenci, začenjajo se novi časi ... : (1918-1920)
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bele Venceslav 1887-1938
Smrt sv. Frančiška Asiškega
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kolenc Petra 1977-
Smučarska tradicija Trnovsko-Banjške planote : vzpon, razcvet in zaton zimskih športov na Lokvah, Lazni ter v Čepovanu in Lokovcu
Turistično-kulturno in športno društvo LO-KO
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kosi Miha 1965-
Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
Spoznajmo čezmejnost : pomembne zgradbe od Soče do Vipave [serija člankov, ki jih je objavljal Aldo Rupel v časopisu Primorski dnevnik v letih 2018-2019]

2018 slovenski DOMOZNANSTVO Članek
Golob Nataša 1947-
Štih Peter 1960-, Hren Alenka 1974-, Planinc Lucija, Nared Andrej, Dolinar France M. 1941-
Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti : Arhiv Republike Slovenije
Medieval manuscripts and manuscript fragments
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Artač Marija, roj. Planinc
Stara hišna imena na Slapu pri Vipavi
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mlinar Miha, Laharnar Boštjan, Vidulli Torlo Marzia, Crismani Anna
Stari bogovi obmolknejo : Šentviška planota v arheoloških dobah : katalog razstave
TOLMINSKI MUZEJ
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kerševan Melanija, Lozič Miloš 1947-
Ulice Nove Gorice : ob 70. obletnici položitve temeljnega kamna za gradnjo prvega stanovanjskega bloka v Novi Gorici
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

V tempu in odločno : 70 let Glasbene šole Nova Gorica
GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Pirjevec Jože, Pavšič Rudi
V Trstu ob osamosvajanju Slovenije
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pilonova galerija Ajdovščina
Cigoj Tanja
Veno Pilon : vodnik po stalni zbirki za otroke
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2018 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Vipava : Karta občine 1:33000 : Karta mesta 1:6300
OBČINA VIPAVA
2018 slov., anglešk GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
Terpinc Jožefina, Terpinc Fidelij
Budna Kodrič Nataša
VIRI 41 : Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc : (1825-1858)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bric Ivo
Černic Peter, Podbersič Renato 1970-
Vojaški dnevnik : 1915-1919 : ob 75. obletnici smrti
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jambrek Aleš, Zadravec Dejan
Wrmberch, Wurmberg, Vurberk - nemirna zgodovina gradu in gospostva od nastanka do bomb(astič)nega uničenja : katalog k razstavi ob 780. obletnici najstarejše omembe Vurberka
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Zadružni dom Hum - 70 let
OBČINA BRDA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Zahodna Banjška planota skozi čas : o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkva, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Špacal Albin
Že 70 let proti toku : ob 70. obletnici Kajak kluba Soške elektrarne
KAJAK KLUB SOŠKE ELEKTRARNE
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Markič Jožko
Živel je tod mizarjev rod
Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bratina Pavel Peter
Petelinšek Tamino
Župnija sv. Mihaela v Kamnjah na Vipavskem in njene cerkve [Sakralni spomeniki Primorske ; 64/2]
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.