Seznam gradiva

57 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Kladnik Darinka
(Ne)znani Slovenci
CANKARJEVA ZALOŽBA
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

28. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom : zbornik referatov / Portorož, [5. do 6. oktober] 2017
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

70 let Nove Gorice (Primorske novice, maj-avgust 2017) : izrezani časopisni prispevki ob 70-letnici Nove Gorice, objavljeni v časopisu Primorske novice od maja do avgusta 2017 (gradivo je tudi v E-obliki na DIGITALNEM ARHIVU PANG)
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2017 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Volčjak Jure
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 39 : Goriška nadškofija na Kranjskem v času apostolskega vikarja in prvega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1750-1774)
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Sirk Albert
Koršič Zorn Verena, Vončina Katja 1983-
Albert Sirk : Galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči, 1. 9. 2017-25. 9. 2017, Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica - Gorizia, 29. 9. 2017-31.10. 2017
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2017 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bruckmüller Ernst
Pflaum Veronika, Vilfan-Bruckmüller Irena, Rihtaršič Mateja
Avstrijska zgodovina
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Blagoslovljeni in prekleti. Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jedlovčnik Janja
Maček Srečko 1964-
Celjski 87. pehotni polk : ob 100-letnici bojev za Škabrijel v 11. soški bitki (17. avgust - 12. september 1917)
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DILEME : Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Heđbeli Živana, Kereković Božidar 1984-
Državni arhiv u Zagrebu 1907. - 2017.
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2017 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Final program and proceedings [Archiving 2017 : May 15-18, 2017 National Library of Latvia in Riga, Latvia]

2017 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij, Nusdorfer Vuksanović Metka
Frnaža - mesto v malem : Razstava ob 70. obletnici mesta Nova Gorica [zgibanka k razstavi, priložen seznam podnapisov na panojih]
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Terčon Nadja
Marković Ivan 1961-, Ciglič Henrik 1947-, Karinja Snježana, Kaše Luka, Juri Franco, Petrič Renato
Gorelo je morje : Sergej Mašera, mornariški častnik, poročnik bojne ladje, narodni heroj (*Gorica (danes Italija), 11. maj 1912 - +Boka Kotorska (Črna gora), rušilec Zgreb, 17. april 1941)
Pomorski muzej "Sergej Mašera"
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko
Goriška - od zadnjih goriških grofov do habsburške dežel
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Andrian Dragica
Batič Katjuša
Iztrgano iz spomina : zbornik prispevkov o Bukovici in Volčji Dragi
KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA - VOLČJA DRAGA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Podbersič Renato 1970-
Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zgodovinski arhiv Celje
Katalog izdaj
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zupanič Katja 1974-, Žun Klemen, Lapuh Mateja, Zadravec Dejan
Kino je vedno dobra ideja : 120 let od prve kinopredstave na Ptuju
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bone Bogdan
Lovstvo ob Mrzli reki : zbornik ob 70-letnici Lovske družine Hubelj
LOVSKA DRUŽINA HUBELJ
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stavbar Vlasta
Pongrac Mateja, Perovšek Jurij, Gašparič Jure 1977-, Rozman Franc 1941-
Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje : slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države (1906-1918) : [znanstvena monografija]
ZALOŽBA PIVEC
založništvo in izobraževanje d.o.o.
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lah Milena
Milena Lah : kiparka : 9. junij-1. oktober 2017
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2017 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mlinotest : 150 let : brez moke ne bo kruha : 1867-2017

2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Brešan Katarina
Na začetku je bila črta : 70 let likovne ustvarjalnosti v mestu
GORIŠKI MUZEJ
2017 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Marušič Branko 1938-, Cigoj Štefan, Kernel Davor, Krpan Vladimir 1930-, Lozič Miloš 1947-, Pavšič Milost Aleksandra, Šušmelj Jože, Žigon Katjuša
Narodu Gorico novo bomo dali v dar : ob sedemdesetletnici Nove Gorice
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2017 slov., srbski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Blasich Miriam, Geršak Ana, Uršič Suzana 1977-
Marušič Branko 1938-
Nova Gorica v stripu
SAMOZALOŽBA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bajc Vesna 1994-, Batagelj Martin, Costantini Lionella, Hočevar Sabina 1987-, Jogan Kris, Koren Manca, Lipušček Tjaša, Maffi Neža, Obid Nik, Petrič Tjaša 1995-, Uršič Katjuša, Vrčon Heidi, Zbičajnik Zala
Mihurko Poniž Katja
Nova Gorica, mesto izobraženk

2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar
Novi Slovenski biografski leksikon : Drugi zvezek (B-Bla)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Lozič Miloš 1947- (uredil)
Odred Jugoslovanske armade v coni A Julijske krajine (1945 - 1947) : prispevki za monografijo
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Palovšnik Marija
Tušar Franci
Po sledeh razdejanja Koroške Bele

2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jelinčič Zorko 1900-1965
Jelinčič Dušan, Kacin-Wohinz Milica, Jelinčič Rada, Kafol Martina
Pod svinčenim nebom : [spomini tigrovskega voditelja]
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Koren Tadej
Svoljšak Petra 1965-, Testen Petra
Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti (3. izd.)
USTANOVA "FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU"
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Rustja Karel
Primorske železnice
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vidmar Cvetko
Levpušček Dora
Primorski izgnanci in interniranci : kratek pregled
DRUŠTVO IZGNANCEV SEVERNO PRIMORSKE
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Prispevki k zgodovini Brd 1914-1947 s poudarkom na NOB : ob 70-letnici priključitve Primorske k matični domovini
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Morenčič Branko
Martinuč Marjanca, Sedmak Drago
Prometnice v Goriških brdih pred in med prvo svetovno vojno
SAMOZALOŽBA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pečnik Barbara
Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo : podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Širca Majda
Sedem grehov in vrlin : dokumentarni film [1. in 2. del]
RTV SLOVENIJA
2017 slovenski NEZNANO CD/DVD
Piškurić Jelka, Strajnar Neža
Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko, Guštin Damijan 1955-, Troha Nevenka
Slovenija v vojni : 1941-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mamić Tino
Stomaž in Skrilje : zgodovinski vodnik
OBČINA AJDOVŠČINA
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Pregl Kobe Tatjana, Blažej Peter
Štirideset let galerije : Galerija Rika Debenjaka Kanal ob Soči : [22. november 2017]
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cej Ciril Metod
Grčar Leopold, Zavadlav Metod, Baraga France
Tebi, milostna svetogorska kraljica : zgodovina božje poti na Sveti gori
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gabrič Aleš - uredil
TIGR v zgodovini in zgodovinopisju
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Buttolo Franca
VERA : Avtobiografija z avtobibliografijo
SAMOZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Pilon Veno
Vipavska krajina v delih Vena Pilona: slike, risbe, grafike
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2017 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pevsko in glasbeno društvo (Trst). Odbor
Kraševac Katarina
VIRI 40 : Zapisnik odborovih sej pevskega in glasbenega društva v Trstu 1909-1923
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla - uredila
Vode (še) dovolj : zbornik o vodah na Tolminskem
TOLMINSKI MUZEJ
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina 1965-
Vodni stolp v Mariboru in gradnja elektrarn na Dravi : 50 let od dviga vodnega stolpa leta 1968 : spominski zbornik
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Valentinčič Majda - zbrala in uredila
Vojska nas ne vzame : vojaška in begunska korespondenca družine Valentinčič med prvo svetovno vojno
TOLMINSKI MUZEJ
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šavli Andrej
Kontestabile Rovis Mirjana 1969-
Vrsta skozi čas : obrazi s koprskega in goriškega učiteljišča : 1875-1909-1919
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Golec Boris
Vzpon in zaton Dienerspergov : štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278-1908)
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Širok Kaja 1975-, Troha Nevenka, Klavora Marko, Duša Zdravko, Ceshia Selvino, Ielen Lorenzo
Začasna meja : življenje in hrepenenje v coni A : (1945-1947)
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Dolenc Igor 1957-
Zbornik ob 60-letnici Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica
Splošna bolnišnica Dr. F. Derganca
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Šuler Rutar Denise, Fon-Bon Dolores
Zgodovina tolminske osnovne šole skozi čas : zbornik ob 40. obletnici stavbe Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje : [Frančiškanski samostan Sveta Gora, 7. oktobra 2017] = Convegno scientifico per la ricorrenza del 300 anniversario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna di Monte Santo
BRAT FRANČIŠEK
2017 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.