Seznam gradiva

53 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

51. občni zbor : 10. maj 2016, Gorica, Kulturni center Lojze Bratuž
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan - uredil
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 38 : Miscellanea
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Brecelj Martin
Anatomija političnega zločina : trojni umor v Rossettijevi ulici med ugibanji in dejstvi
MLADIKA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Arhivi i domovinski rat : 49. savjetovanje hrvatskih arhivista, 26. - 28. listopada 2016, Plitvice
HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
2016 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hozjan Andrej
Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem državnem arhivu = Das Archivgut der Herrschaft Bellatincz (Beltinci) in dem Familienarchiv der Grafen Csáky in dem Österreichischen Staatsarchiv
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Aškerčeva nagrada in Aškerčeva priznanja za obdobje 2015-2016
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 1, Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Brešan Katarina
Begunci : slovenski begunci s soške fronte : zbornik
GORIŠKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander, Zdovc Hedvika, Batagelj Borut 10.7.1976-
Kristovič Matej, Kranjec Jože 1982-, Žižek Aleksander
Celje, mesto v arhivu : izbor mestnih spominov iz gradiva Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Peterka Jelka, Uršič Rok 1946-
Drinovec Niko
Čas človečnosti : partizanske sanitetne postaje med narodnoosvobodilnim bojem v Posočju
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
BOVEC, KOBARID, TOLMIN
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Janko
Čebelarski zapiski
GORIŠKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-, Himmelreich Bojan, Jazbec Sonja, Kranjec Jože 1982-, Sirk Vesna 1983-, Zdovc Hedvika, Žižek Aleksander
Dekade. Osemdeseta : 1980-1989 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kacin Dominik
Kacin-Wohinz Milica, Mlakar Boris 1947-
Dnevniki, pisma, spomini iz dveh svetovnih vojn
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hartman Marko, Maček Samo, Selan Milan, Jurečič Marko
Doksis 2016 by Media.doc : zbornik / 25. posvetovanje Sodobno upravljanje e-dokumentov, Ljubljana, november 2016
MEDIA.DOC
2016 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko 1938-
Grdina Igor 1965-, Žitko Salvator, Testen Petra, Lavrič Karel 1818-1876
Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pilon Veno
Ponebšek Tina, Kovič Brane, Slamič Ivana, Ščuka Viljem
Ferrania : barvni diapozitivi : Pilonova galerija Ajdovščina, [11.] december 2015-[14.] februar 2016 / Veno Pilon
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gostenčnik Nina 1978-
Jeklotehna Maribor : 70 let po ustanovitvi : spominski zbornik
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kosi Jernej
Kako je nastal slovenski narod : začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja
SOPHIA ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Skok Lucijan
Kronika Lovske družine Čepovan : naših 70 let : 1946-2016
LOVSKA DRUŽINA ČEPOVAN
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Munih Ciril
Leta strahu in trpljenja : (1914-1918) : kronika župnije Sv. Lucija (Most na Soči)
TOLMINSKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija
Sužnik Maja, Krampač Tone, Preinfalk Miha, Ambrožič Matjaž 1967-
Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Marinkovska Maja, Cigoj Tanja
Mladi vizualni umetniki na Goriškem : 1. 12. 2016-29. 1. 2017, Pilonova galerija Ajdovščina
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fakin Bajec Jasna
Česen Vilma, Lokar Tatjana, Petrovčič Marija, Kužel Rok, Katalena (glasbena skupina)
Moški in njihova opravila nekoč [Videoposnetek]
DRUŠTVO GOSPODINJ IN DRAMSKA SKUPINA PLANINA PRI AJDOVŠČI
2016 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Albreht Ivan 1945-
Mozaik krščanstva ob Mrzli reki : 250 zgodb iz preteklosti ajdovske in šturske župnije
SAMOZALOŽBA
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Marušič Branko, 1938-
Na Primorskem leta 1941 : ob petinsedemdesetletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Narodni odbor grada Zagreba : 1945 - 1963
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2016 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hudelja Niko
Bračič Stojan, Štih Peter 1960-
Nemško-slovenski zgodovinski slovar [2., razširjena in dopolnjena izd.]
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2016 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
Osvobodilna fronta v Gorici : 75-letnica
SAMOZALOŽBA
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Korošak Bruno J., Brumat Miroslav 1897-1950, Tul Vlasta, Lušina Branko 1951-, Paljk Vinko
Pojdimo na Sveto goro!
STUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR RADIVOJ, BILJE
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Makuc Neva 1978-, Kolenc Petra 1977-, Fakin Bajec Jasna, Höfler Janez, Ledinek Lozej Špela, Marušič Branko 1938-, Panjek Aleksander
Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mlinar Miha, Turk Matija 1977-
Prapoti skozi praproti : arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice : [katalog razstave]
TOLMINSKI MUZEJ
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mikelj Tomaž, Mikelj Katja 1981-
Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes - primerjava : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Grdina Igor 1965-, Pagon Neda, Yagnyukova Aleksandra
Ruski album : veliko prijateljstvo v slikah = Russkij al'bom : velikaja družba v illjustracijah = Russian album : great friendship in pictures
INŠTITUT ZA CIVILIZACIJO IN KULTURO
2016 slov.,rus.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Snoj Jerica, Ahlin Martin, Lazar Branka, Praznik Zvonka
Sinonimni slovar slovenskega jezika
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kocina Martina
Nagode Aleš 1967-
Sledovi stikov s slovenskimi skladatelji v zapuščini Srečka Kumarja : diplomsko delo [Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo]

2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA Fotokopija
Štih Peter 1960-, Simoniti Vasko, Vodopivec Peter
Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Podbersič Renato 1970-, Maver Aleš 1978-, Süč Dejan, Lamprecht Gerald, Kuzmič Franc, Gruenfelder Anna-Maria 1948-, Toš Marjan, Hriberšek Vuk Nina 1978-
Bedrač Marjetka, Trojar Valerija
Slovenski Judje : zgodovina in holokavst V. [Razprave in članki]
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga
2016 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Čeč Dragica, Šuštar Branko, Kalc Aleksej, Studen Andrej 1963-, Lamut Ana Marija
Socialna in kulturna zgodovina hrane
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2016 slov., nemški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fortunat-Černilogar Damjana, Drole Ernesta, Pirkovič Jelka, Steiner-Strauss Alexandra, Geyling Michael, Geyling Jutta
Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci : sto let bazilike miru : [razstava ob stoletnici Javorce]
TOLMINSKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
izbral in uredil Zdravko Duša
Tolminska knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pelikan Egon
Prešeren Matjaž 1955-, Komelj Milček
Tone Kralj in prostor meje
CANKARJEVA ZALOŽBA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hobič Vojko, Brate Tadej
Trenino : Caporetto - Cividale = Vlakec : Čedad - Kobarid
KOBARIŠKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rijavec Ana Marija, Matežič Denis
Kolenc Petra, 1977-, Rijavec Nina, Gabrijelčič Barbara
Trnovska čitanka : izbor zapisov o življenju in delu ljudi s Trnovega, okoliških vasi in zaselkov
Društvo ljubiteljev narave Planota
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec - uredila
Hudelja Niko, Cvelfar Bojan, Svoljšak Petra 1965-, Hozjan Andrej, Panjek Aleksander, Pavlin Vojko 1965-, Volčjak Jure, Žižek Aleksander
Urbarji na Slovenskem skozi stoletja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Velike zgodbe malih zbirk = Powerful Stories Behind Small Collections = Grandi storie di piccole raccolte
TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA
2016 slov.,ita.,ang. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Veno Pilon : začetki = gli esordi : ob 120. obletnici rojstva Vena Pilona = in occasione del 120° anniversario della nascita di Veno Pilon : 23. september - 20. november 2016, 23 settembre - 20 novembre 2016, Pilonova galerija
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vertovec Matija
Vinoreja.
2. dopolnjena izd. prepisa originalne izdaje iz leta 1844 (1845)
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Čibej Nada, Drobnjak Vladimir 1958-, Krašovec Teja, Kontestabile Rovis Mirjana 1969-, Muženič Matej, Rogoznica Deborah
Voda - vir življenja : [knjiga ob 60-letnici delovanja Pokrajinskega arhiva Koper]
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pilonova galerija (Ajdovščina)
Pilon Veno, Ponebšek Tina, Žgur Kaja, Cigoj Tanja, Brecelj Primož
Vodnik po stalni zbirki Vena Pilona
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Furlan Seaton Stasha
Vojna vse spremeni : kako sta mlada Slovenka in njen oče preživela drugo svetovno vojno; o njunem značaju in pogumu
MODRIJAN ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gorup Žarko, 1951-
Vsak po svoji poti : ob 50-letnici 8. b razreda Osnovne šole Borisa Kidriča Ajdovščina, šolsko leto 1965/66

2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Benčina Mitja
Zbornik ob 60-letnici KUD Razpotje Col
KUD RAZPOTJE
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review / Simpozij Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov [v okviru prireditve] 4. mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka =
Alma Mater Europea - ECM
2016 večjezični ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.