Seznam gradiva

64 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Huzjan Zdenko
Ponebšek Tina, Cigoj Tanja, Hatfull Jon
"Tako zdaj, kot prej" : Pilonova galerija Ajdovščina, 8. 5.-31. 5. 2015 / Zdenko Huzjan
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

27. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi na razpotju : zbornik referatov / Ptuj, [15. do 16. oktober] 2015
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

50 let Krajevne skupnosti Opatje selo : 1965-2015 : [zbornik]
KRAJEVNA SKUPNOST OPATJE SELO
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ramšak Jure
Ab initio : moderne ideologije in izgradnja novega urbanega prostora : zgodovina, arhitektura in perspektive kulturnega turizma v Novi Gorici in Raši
UNIVERZA NA PRIMORSKEM - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE
ZALOŽBA ANNALES
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
ABC - arhivska Barbara Celjska
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan - uredil
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 37 : Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej
Arhivi - zakladnice spomina : vodnik po razstavi
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Klavora Marko, Hawlina Ana
Begunci : slovenski begunci s soške fronte : dokumentarna fotomonografija
GORIŠKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Biljana : oris preteklosti župnije in občine Biljana ter naselij Biljana in Zali Breg od prve omembe vasi Biljana leta 1205 do priključitve k Jugoslaviji 1947
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stibilj Matjaž
Bratstvo na delu : delovne enote cone A Julijske krajine
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žnidaršič Golec Lilijana
Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem : škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Grego Marko
Človek in vojna : katalog razstave ob stoletnici začetka bojev na Soči in sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne
TOLMINSKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Davorin Jenko : (1835-1914) / uredila Gregor Jenuš, Franc Križnar
Jenuš Gregor, Križnar Franc, Kuret Primož 1935-, Gabrič Aleš 1963-, Škoro Babić Aida
Davorin Jenko : (1835-1914)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-, Himmelreich Bojan, Jazbec Sonja, Kranjec Jože 1982-, Sirk Vesna 1983-, Zdovc Hedvika, Žižek Aleksander
Dekade. Devetdeseta : 1990-1999 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Praček Franc
Kodele Žorž Marta 1966-, Žigon Zdenka
Dnevnik sardinca Franca
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cvirn Janez
Gašparič Jure 1977-, Vilfan-Bruckmüller Irena, Rozman Franc 1941-, Stergar Rok
Dunajski državni zbor in Slovenci : (1848-1918)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2015 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga, Rijavec Tanja 1984-, Torkar Tahir Zdenka
Etnologija, zbirke in prva vojna
GORIŠKI MUZEJ
2015 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kerševan Simon
Fabiani na Kanalskem : Obnova naselij po 1. svetovni vojni in dela arhitekta ter urbanista Maksa Fabianija na območju občine Kanal ob Soči
OBČINA KANAL OB SOČI
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sunčič Vladimir
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije [Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 8]
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Franc Pivk : od pastirja do mašnika
ŽUPNIJSKI URAD VIPAVA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GLASILO OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2015 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Négyesi Lajos
Gora krvi in vzdihljajev : vojaki 46. pehotnega polka iz Szegeda na Mrzlem Vrhu = The mountain of blood and sighs : soldiers of the 46th infantry regiment from Szeged on Mrzli Vrh
TOLMINSKI MUZEJ
2015 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Historical archives of the European Union
European University Institute
2015 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga, Figelj Klavdija, Marušič Branko 1938-, Pavšič Milost Aleksandra, Kozinc Darinka, Kožuh David
Industrijska dediščina na Goriškem - prispevki in pričevanja : [Meblo, MIP, Tekstina, SIA, Salonit, Lipa, Remiza --- in še mnogo drugih] : katalog razstave
GORIŠKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Jeraj Mateja 1955-, Melik Jelka, Nagode Črtomir 1903-1947, Košir Matevž
Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim : študija in prikaz procesa
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Poljak Istenič Saša, Makuc Neva 1978-, Cernetig Marina, Gruden Živa, Bažato Marjan 1955-1996, Babič Saša 1979-
Kulturna dediščina med Alpami in Krasom : vodnik po zbirkah = L'eredita culturale fra Alpi e Carso : guida alle collezioni
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Verginella Marta
La guerra di Bruno : l' identita di confine di un antieroe triestino e sloveno

2015 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Le collezioni uniscono = Zbirke povezujejo : collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le Alpi e il Carso = etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slov.,ita.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Taljat Danica
Maestro Marko Munih : sotočje življenja in glasbe : monografija ob umetnikovi 80-letnici
DIDAKTA RADOVLJICA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Maks Fabiani v Gorici in okolici = Max Fabiani a Gorizia e dintorni
DRUŠTVO PRIMORSKIH ARHITEKTOV
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina 1965-
Maribor v letu 1965 : razstava fotografij
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Trošt Lucijan
Marskire mamce kruh sem jedel, marskirga studenčka vodo pil : zadnji krog Joškota Mažarja
KUD RAZPOTJE
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonutti Karl
Med izbiro in zgodovino : spomini goriškega Slovenca
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petejan Pavel
Munih Katja
Mirenski šoštar
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zavod Znanje, Notranjski muzej Postojna
Bavdek Alma, Čuk Alenka 1964-
Muzej krasa = Karst Museum : vodnik stalne razstave
NOTRANJSKI MUZEJ, ZAVOD ZNANJE
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemše Vlado
Gomiršek Tanja, Zuljan Kumar Danila, Škofic Jožica
Na medanskem griču = In monte Medani : ledinska imena Medane z okolico : seznam imen zbranih iz katastrskih in drugih listin ter terenske raziskave
OBČINA BRDA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože
Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo : titoizem, poraz nasilja
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Niso letele ptice [Videoposnetek] = Non volavano uccelli
KINOATELJE
2015 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Šivec Maja, Ipavec Polona, Jalovec Emil
Nova fotografija. Subjekt : [9. oktober - 30. oktober 2015]
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Komac Jernej
Občina Soča med prvo svetovno vojno : Vojaško in civilno dogajanje v neposrednem zaledju prve frontne linije [diplomsko delo], Filozofska fakulteta-Oddelek za zgodovino
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Ledinek Lozej Špela
Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kalc Dušan, Tavčar Vojmir, Magajna Mario
Okno v svet Slovencev v Italiji = [Per gli Sloveni in Italia una finestra aperta sul mondo = A window on the world of Slovenians in Italiy] : Primorski dnevnik 1945 - 2015 : [70 let Primorskega dnevnika]

2015 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PETI MAJ - revija Občine Ajdovščina (2015 pril. Ajdovskih novic ; od 2016 izhaja samostojno)
OBČINA AJDOVŠČINA
2015 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Lipicer Anka
Po izreku starejših občinarjev osnovala se je prva šola v Renčah leta 1815 : (iz šolske kronike) : [200 let šole v Renčah]
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Heberle Perat Marija, Perat Zvonko
Pol stoletja našega poslanstva v Slovenski šoli "Stati inu obstati" : zbornik dijakov tolminskega Učiteljišča generacije 1960-1965 ob 50-letnici zaključka šolanja
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Koren Tadej
Svoljšak Petra 1965-, Testen Petra
Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti
USTANOVA "FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU"
2015 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Pot miru od Alp do Jadrana. Brda, Kanal, Nova Gorica [Kartografsko gradivo] : zgodovinsko-turistična karta = Il sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico : carta storico-turistica = The walk of peace from the Alps to the Adriatic : tourist map with...

2015 večjezični GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Bavdek Alma, Čuk Alenka 1964-, Schein Valentin, Simoniti Marjetica
Predjamski zaklad = The Predjama treasure cache
NOTRANJSKI MUZEJ, ZAVOD ZNANJE
2015 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jejčič Danilo
Kovšca Nataša, Vončina Katja 1983-
Prezrte reči = Cose ignorate : [fotografije] : Pilonova galerija Ajdovščina, november / novembre 2015 / Danilo Jejčič
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ivančič Miloš
Roža osapska : zgodba zgodb iz Osapske doline
SOPHIA ZALOŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Repe Božo
S puško in knjigo : narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945
CANKARJEVA ZALOŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sivec Stanko 1926-
Skozi ogenj
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hojak Alojz, Šušmelj Jože
Skriljanci : [spomini na dijaški dom v Skriljah in nižjo gimnazijo v Dobravljah v letih 1950-1952]
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Trstenjak Alojzij, dr.
Maček Jure
Spomini iz svetovne vojne 1914 - 1918
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Stariha Gorazd
Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič (1860-1920) : tržiške storije in historije
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ratej Mateja - urednica
Usode prve svetovne vojne
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
V Brucku taborišču --- 1915-1918 : 2015 ob stoletnici dogajanja
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta, Šega Judita, Hodnik Mira, Kos Marija 1963-, Pešak Mikec Barbara, Žabota Barbara 1974-, Vidrih Lavrenčič Lilijana, Krašovec Teja, Mugerli Marko
Deželak Estera, Mušič Dunja, Milotti-Bertoni Daniela, Seražin Katja, Žorž Grega
V zaledju soške fronte

2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Vila Vipolže od prve omembe do danes
GORIŠKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Čelik Pavle
VIRI 38 : Cesarsko-kraljeva finančna straža na Slovenskem (1843-1918)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavlica Damjana Cingerle, Adrijan, 1973-
Vodnjak Brida = The Brida well = Pozzo Brida
TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA
2015 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Golec Boris
Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zupanič Katja 1974-, Zgodovinski arhiv (Ptuj)
Zgodovinski arhiv na Ptuju : resnice preteklosti hranimo za dejstva prihodnosti : jubilejna publikacija ob šestdeset letnici Zgodovinskega arhiva na Ptuju
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Zgornje Posočje [Kartografsko gradivo] : zgodovinsko-turistična karta : Pot miru od Alp do Jadrana = carta storico-turistica : il Sentiero della pace dalle Alpi all`Adriatico = tourist map with points of historical interest : the Walk of Peace from...

2015 večjezični GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.