Seznam gradiva

58 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Pipan David Erik
"Tako značko nosim jaz ---" : avstro-ogrski vojaški znaki in značke : vojaške značke slovenskih enot in soškega bojišča : 1914-1918
DRUŠTVO SOŠKA FRONTA NOVA GORICA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica
20 let Društva zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica
DRUŠTVO ZBIRALCEV AJDOVŠČINA - NOVA GORICA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šimac Miha
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 36 : Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2014 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nanut Mirela, Marušič Branko 1938-, Dušić Biljana, Rebula-Tuta Alenka, Miklavčič-Brezigar Inga, Dolničar Katjuša, Skrt Darja 1961-
Aleksandrinke
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Marušič Branko 1938-, Kolenc Petra 1977-
Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske
DRUŠTVO LJUBITELJEV NARAVE PLANOTA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Nared Andrej, Gašperšič Manca, Horvat Mojca 1973-, Milotti-Bertoni Daniela
Arhivi - zakladnice spomina
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Aškerčeva nagrada in Aškerčeva priznanja za obdobje 2013-2014
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Mislej Irene, Furlan Maja, Cigoj Tanja, Hatfull Jon, Brecelj Primož
Bogdan Borčić : slike = paintings : Pilonova galerija Ajdovščina, 15. april - 18. maj 2014
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2014 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rogoznica Deborah, Bonin Zdenka
Cona B Svobodnega tržaškega ozemlja = Zona B del Territorio libero di Trieste : gospodarsko in socialno življenje = la vita economica e sociale : (1947-1954) : razstavni katalog ob 60-letnici podpisa Londonskega memoranduma
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2014 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Klanjšček Martina
Čega si? : (čigav si?) : stara tolminska hišna imena in nekaj starih tolminskih anekdot (priloga: karta Tolmina pred 1. svetovno vojno z vpisanimi hišnimi številkami)
Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina - DOR
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bajec Urška, Rudolf Ivan 1960-, Batič Matic, Colja Dejan, Čuk Novak Dragica, Mikuž Nežka, Vončina Anka, Vončina Srečko
Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Novak Alojzij 1881-1967
Podbersič Renato 1970-, Sedmak Drago
Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Reljić Jelica, Jenuš Gregor, Križnar Franc
Davorin Jenko = Davorin Jenko : (1835-1914)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slov., srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOROVCI SPOROČAJO (nekompletno glasilo)
Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina - DOR
2014 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Klavora Vasja
Fajtji hrib : bojišče na Komenskem Krasu 1916-1917
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

France Bevk v Goriški knjižnici
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gregorič Ana
Grad Lože : O kmetijski šoli na gradu v Ložah pri Vipavi med letoma 1946 in 1961 [diplomsko delo]

2014 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Conti Davide 1977-
Italijanski vojni zločinci : obtožbe, procesi in nekaznovanje po drugi svetovni vojni ; priloga Intervju z vojaškim tožilcem v Rimu Antoninom Intelisanom
SOPHIA ZALOŽBA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
Jožef Češčut : življenjska in delovna pot
KULTURNO DRUŠTVO SOVODNJE
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Kam usoda jih je peljala?
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Abram Jožef 1941-
Kobjeglava in Tupelče skozi čas
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO "KRAŠKI SLAVČEK"
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Malešič Marjeta
Kopriva nikoli ne pozebe : 100 let spominov na Branko Jurca
ŠPORTNO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IN TURIZEM KOPRIVA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta
Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gomišček Toni
La strada dei pozzi : da Nova Gorica a Doberdo del Lago
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2014 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lions klub Nova Gorica
Kopatin Franc, Ambrožič Dušan, Klavora Vasja, Krapše Tatjana, Lučovnik Igor, Šaver Mirjam
Lions klub Nova Gorica : 20 let : [zbornik ob 20 - letnici Društva Lions kluba Nova Gorica]
Lions klub Nova Gorica 1994-2014
LIONS KLUB NOVA GORICA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Hren Alenka, 1974-, Ambrožič Matjaž 1967-, Visočnik Julijana, Dolinar France M. 1941-
Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani : 1592-1751
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žnidarčič Nidžara
Petelin Bačar Tjaša
Living fountains : oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju = ripristino dei pozzi e stagni nella zona transfrontaliera
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2014 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Ljubka Šorli : [Romjan - Doberdob - Gorica, 5. junij 2014 : ob poimenovanju celodnevne osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu = in occasione dell'intitolazione della Scuola Primaria con lingua d'insegnamento slovena di Vermegliano]

2014 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Oman Žiga
Gostenčnik, Nina 1978-, Zajšek Boštjan
Maribor v prvi svetovni vojni : življenje v zaledju
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vuk Helena 1939-
Markiči in Markčarji
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Troha Nevenka - uredila
Nasilje vojnih in povojnih dni
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bloch Marc 1886-1944
Nenavadni poraz : pričevanje iz leta 1940
SOPHIA ZALOŽBA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan, Zaghet Neva, Žerjal Borut
Nit tradicije = Il filo della tradizione : Delovanje slovenskega kulturnega društva "France Prešeren" = Attivita del circolo culturale Sloveno : Neobjavljeni arhivski posnetki Stanota Žerjala = Archivio inedito dei filmati di Stano Žerjal
SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO FRANCE PREŠEREN
2014 slov., italij. NEZNANO CD/DVD
Marušič Branko 1938-
Krpan Vladimir 1930-
O narodnoosvobodilnem boju na Primorskem (1941-1945)
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Balkovec Debevec Marjetka
Knific Bojan, Šuštar Branko, Visenjak-Limon Maja
Obleka v šoli : pregled oblačilnega videza učiteljev in učencev na Slovenskem skozi čas
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemše Vlado
Odšli so brez slave in brez spomina
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA SEVERNO PRIMORSKO
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Simčič Miro
Preden listje odpade, bomo doma : Slovenci v prvi svetovni vojni : (1914-1918)
BUČA, KNJIGOTRŠTVO D.O.O.
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd, Uršič Irena 1979-
Prekomorci : ob 70-letnici prihoda prvih slovenskih prekomorskih pripadnikov NOVJ na jugoslovansko bojišče
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Maver Kristjan
Prva svetovna vojna : soško bojišče 1914-1918
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nemec Rafael
Rafael Nemec : razstava ob 100-letnici rojstva akademskega slikarja, restavratorja in pedagoga
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Florjančič Ana
Red drži svet : zbornik maturantov tolminskega učiteljišča : 1959-1964
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Božič Gregor, 1984-
Ogrič Markež Barbara
Sadje sonca : bogastvo starih briških sadnih sort
Veš, puobč, ko si me klical ...
Društvo oljkarjev Brda
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko, Klavora Vasja, Kernel Davor
Sem puško zagledal in jokat začel : 96. pehotni polk iz Karlovca na soški fronti : [katalog] = I saw a rifle and began to weep : 96th Infantry Regiment from Karlovec on the Isonzo Front : [catalogue]
GORIŠKI MUZEJ
2014 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut 10.7.1976-, Kregar Tone 1971-, Štepec Marko, Himmelreich Bojan
Srčni pozdrav iz bojniga polja : prva svetovna vojna in njen odmev na Celjskem
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Staroverstvo in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Športni park v Novi Gorici - srce goriškega športa : predstavitev razvoja športnega parka v Novi Gorici

2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Štepec Marko
Take vojne si nismo predstavljali : [1914-1918]
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kačičnik Gabrič Alenka
Praper Borut, Gabrič Aleš 1963-
To smemo že tako dolgo : kmečke služnosti in njihova odprava
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Tokokrog dinamike energije : SENG
Soške elektrarne Nova Gorica
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Veno Pilon : v prvi svetovni vojni = in the First World War : Pilonova galerija, 19. december 2014-1. februar 2015, 19th December 2014-1st February 2015
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2014 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bandelj Andrej, Pipan Primož
Videmsko
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2014 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Breznik Josip
Škoro Babić Aida, Košir Matevž
VIRI 37 : Spomini Josipa Breznika : od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Magajne Milojka
Močnik Franc, 1814-1892
Z vrlino in delom : dr. Franc Močnik (1814-1892) : katalog občasne razstave ob 200-letnici rojstva matematika dr. Franca Močnika
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem : Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd, ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771
ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - GOZDARSKA ZALOŽBA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Nared Andrej, Arh Tina, Kristovič Matej
Zakladi slovenskih arhivov
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Uršič Ivan
Zdaj pa grem na bojno polje : pesmi in dnevniški zapisi 1915-1917
TOLMINSKI MUZEJ
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Majerič Kekec Nataša, Kolar Nataša 1961-, Oblak Brane, Zupanič Katja 1974-
Vomer-Gojkovič Mojca, Ostrman Renault Tanja, Golob France 1937-, Vodnik Igor 1957-, Farič Boris, Goričan Danilo, Čurin Marina, Roškar Boštjan
Živeti z vojno [Elektronski vir] : Ptujski okraj med prvo svetovno vojno = To live with the war : Ptuj district during World War I
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ
2014 slov., anglešk ZGODOVINA CD/DVD