Seznam gradiva

64 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Bukošek Metka
"Za poljubčke je dobil vse" : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Robert
Devetak Robert, Markič Danijel, Madon Mitja
150 let gasilstva v Kanalu in 135 let Gasilskega društva Kanal
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KANAL
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

26. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih : zbornik referatov / Nova Gorica, [10. do 11. oktober] 2013
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 35 : Misijonska hiša pri sv. Jožefu nad Celjem : kronika ustanove od 1852 do 1925
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2013 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Breščak Irena
Alojzij Filipič
OGNJIŠČE
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Bela knjiga slovenske osamosvojitve : nasprotovanja, ovire, izdaja
NOVA OBZORJA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Beograd skozi stoletja : (9. - 20. stoletje)
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Blagoslovljeni in prekleti. Plemiške rodbine na Slovenskem : 18. stoletje. Del 1, Od Andriolija do Zorna
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bratje v svobodi = Fratelli nella liberta : Renče, Staranzano
OBČINA RENČE-VOGRSKO
2013 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Zuljan Kumar Danila, Gomiršek Tanja
Brda in Brici : o ljudeh, zgodovini, jeziku, besedni umetnosti, stavbarstvu in rastlinstvu Brd
OBČINA BRDA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Koprivec Daša
Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Fakin Bajec Jasna
Dobra stara šola : utrinki iz šolskega življenja na Planini pri Ajdovščini skozi čas

2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Dr. Anton Gregorčič : 1852-1925 : politična biografija
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Državna meja na Goriškem 1945-2004 : vodnik po razstavi
GORIŠKI MUZEJ
2013 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko - urednik
Državni in deželni poslanec Anton Černe (1813-1891) : ob dvestoletnici rojstva
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Svoljšak Drago, Žbona-Trkman Beatriče
Fluvio Frigido - Castra - Flovius - Ajdovščina : vodnik in katalog stalne arheološke razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini
GORIŠKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Martelanc Jožko
Jesen v Šempetru
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠEMPETER PRI GORICI
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lipovec Irma
Sajovic Borut, veterinar in politik
Joža Čop : gornik in alpinist : ob 120-letnici rojstva
SAMOZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ivančič Miloš
Lebič : zgodbe pozabljenega eksodusa
SOPHIA ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Ljubka Šorli, pesnica upora, upanja in ljubezni : ob odkritju doprsnega kipa v Novi Gorici, 26. aprila 2013
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Fakin Bajec Jasna
Ledinek Lozej Špela, Dolenc-Kambič Nuška, Bajec Dominik, Franetič Vojko
Marijine božjepotne cerkve med Alpami in Krasom
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Marijine sestre čudodelne svetinje Goriška skupnost : Ob 70-letnici prihoda sester v Gorico in 50-letnici "Doma Marije Kraljice = Congregazione Suore di Maria della Medaglia Miracolosa Comunita di Gorizia : 70 anni di vita a Gorizia, 50° della residenz

2013 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga
Meščanstvo na Goriškem : med vrednotami in konflikti : na prelomu iz 19. v 20. stoletje
GORIŠKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rodman Magda
Moj dom in moj rod : šopek osebnih in družinskih zgodb mojih sorodnikov
SAMOZALOŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
don Michele Tomasin
NECROLOGIUM SACERDOTUM : Archidioecesis Goritiensis : 1900-2013

2013 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredili Marija Češčut, Milan Jarc, Branko Marušič
Nekdaj v starih časih : spisi Rada Bednarika (1902-1975) in prispevki o njem
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar
Novi Slovenski biografski leksikon : Prvi zvezek (A)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Höfler Janez
Klemenčič Jakob 1968-
O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem : k razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Ob 100-letnici prve slovenske državne gimnazije
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zdovc Hedvika
Občina Trbovlje : 1849-1941 : SI_ZAC/0065
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolenc Petra 1977-, Doljak Justina, Pavšič Elza, Rijavec Darja 1963-, Bolčina Mara
Oblačilna kultura na Trnovsko-Banjški planoti
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Štumberger Barbara, Lauko Tomaž, Jevremov Blagoj, Farič Boris, Koltak Mihael, Hernja-Masten Marija, Območna obrtno-podjetniška zbornica (Ptuj)
Obrt na Ptujskem : zbornik ob 40-letnici OOZ Ptuj
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA PTUJ
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Osnovna šola Deskle 1963-2013 : Spominsko glasilo ob 50-letnici Osnovne šole Deskle
OSNOVNA ŠOLA DESKLE
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Florjančič Alojzij Pavel
Otmar Črnilogar : človek mnogih talentov
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Otvoritev kulturno - športnega centra "Pavlina Komel" : Palkišče, 13., 14. in 15. september 2013 = Inaugurazione del centro culturale sportivo "Pavlina Komel" : Palchisce, 13, 14 e 15 settembre 2013
Kulturno Športno drušvo Kras Dol - Poljane
2013 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan
Planinsko društvo Celje - Matica : 1862-2010 : SI_ZAC/1121
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Suhadolnik Jože 1954-, Budna Kodrič Nataša
Poljansko predmestje : zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Pravipis : zbirka pogostih pravopisnih kavljev z nekaj napotki za brskanje po e-slovarjih [Pravopis]
MODRIJAN ZALOŽBA
2013 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Orozovič Borut - urednik
Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec : jubilejni zbornik ob 60. obletnici zbora, maj 2013
KUD PAZ Vinko Vodopivec ŠOU v Ljubljani
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Šušteršič Mario
Primorski sokoli bodo še leteli : življenje in delo Bojana Pavletiča
MLADIKA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cej Ciril
Ravnica : kratka zgodovina in duhovni poklici

2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Devetak Robert
Ročinj na prehodu iz 19. v 20. stoletje
KULTURNO DRUŠTVO VALENTIN STANIČ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Rostás Pál : 1813-2013
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Dobrovoljc Helena, Merše Majda
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Volk Sabina
Spomin na Mateja Bora [dokumentarni film, 32')

2013 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Šušmelj Jože
Spominski park NOB Trnovo pri Gorici
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Božič Zoran 1951-, Božič Gregor 1984-, Gumzi Marina
Stare sadne sorte na Goriškem
Nosorogi, zavod za kulturno dejavnost
2013 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Stoletni mariborski glavni most : gradnja 1909-1913, otvoritev 23. avgusta 1913, spremembe na mostu : predstavitev fotografskega gradiva iz fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : zbornik mednarodne konference, Radenci
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 večjezični ARHIVISTIKA PERIODIKA

Kofol Karla
Tolminska v času punta : zbornik ob 300-letnici tolminskega punta 1713-2013
TOLMINSKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gabellini Remigio
Tolminski punt 1713 = La rivolta dei Tolminotti 1713 : [razstava stripa v galeriji Tolminskega muzeja]
TOLMINSKI MUZEJ
2013 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
Trdni kot skala : sto let delovanja in trideset let prepevanja - Gabrje 2013
KULTURNO DRUŠTVO SKALA - GABRJE
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zajšek Boštjan
Tudi nam pripada Božje sonce : ob 150-letnici Evangeličanske občine Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Jernej - uredil
Vipavska dolina : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina, umetnostna zgodovina, gmotna kultura, gospodarstvo, naravovarstvo
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
VIRI 36 : Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 1. del: 1711-1756
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
VIRI 39 : Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 2. del: 1761-1824
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bačar Stanislav
Voda, stopa, mlin : dokumentirani mlini na območju današnje občine Ajdovščina v zgodovinskih virih in zapisih
GORIŠKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut, Jakšić Milan, Spasović Ivana
Voda, vode, vodi. Celje = Voda, vode, vodi. Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela, Žnidaršič Golec Lilijana
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji Ljubljanske in Novomeške kresije v fondu Terezijanski kataster za Kranjsko
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Janša Janez 1958-
Za kulturo življenja : izbrani spisi 1988-2013
NOVA OBZORJA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Življenje na Krasu v preteklosti
SAMOZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Albreht Ivan
Župnija Dornberk v stiskalnici zgodovine
ŽUPNIJA DORNBERK
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.