Seznam gradiva

64 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Fakin Bajec Jasna
Terbižan Dominik, Kete Ana - fotografinja, Rosa Blaž - oblikovalec
"Poljnto smo jejli vsak večjr --- kokšn buot magar td zo frjšk" : o pridelavi koruze, ličkanju in kuhanju polente na Planini med preteklostjo in izzivi v prihodnosti
DRUŠTVO GOSPODINJ IN DRAMSKA SKUPINA PLANINA PRI AJDOVŠČI
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

"Presveto Srce Jezusovo, v tebe zaupamo!" : Oleografije iz prve polovice dvajsetega stoletja
GORIŠKI MUZEJ
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Vlasta Vidič
140 let šolstva v Grgarju, 100 let šolske stavbe : [zbornik grgarske šole]
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Orel Vojko - urednik
50 let : Atletski klub Gorica : 1962-2012
Atletski klub Gorica
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

90. obletnica prevoza zvonov na Sveto Goro
Devetdeseta obletnica prevoza svetogorskih zvonov
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NA SVETI GORI
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan - recenzent, Friš Darko - recenzent
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 34 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 2. del: 1685-1943
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2012 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rugále Mariano, Preinfalk Miha
Blagoslovljeni in prekleti. Plemiške rodbine na Slovenskem. Del 2, Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan
Celjski olimpijci : 1936-1988
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žigon Zdenka - uredila
Danilo Lokar, 120-letnica rojstva : simpozij, Ajdovščina, 23. novembra 2012 : zbornik prispevkov
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 11 : Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Sirc Ljubo
Dolgo življenje po smrtni obsodbi
NOVA OBZORJA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Dolina Soče - Pot miru : Dediščina soške fronte 1915 - 1917
Dolina Soče - Pot miru (6:17) Kolovrat, muzej na prostem prve svetovne vojne. Soška fronta 1915 - 1917 (4:01)
USTANOVA "FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU"
2012 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Oman Žiga
Evangeličanski Maribor, mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije : besedilo razstave = Evangelisches Maribor, die Stadt und ihre nähere Umgebung in der Reformationszeit : Ausstellungstext = Evangelical Maribor, the town and its surroundings
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2012 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Fojbe
CANKARJEVA ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Perat Mariza
Gorica : njene zanimivosti in njen čas
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2012 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
Goriške orglarske delavnice
ŽUPNIJA ŠKOCJAN PRI TURJAKU
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vončina Andrej
Goriški nadškof Alojzij Matija Zorn : življenje in delo s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hoja za besedo : [--- po poteh dežele : ljudska besedila iz Zgornje Vipavske doline]
OBČINA AJDOVŠČINA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Il casato Gravisi : inventario del fondo nell'Archivio regionale di Capodistria : (1440-1933)
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2012 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

In minila so leta : Spomini tolminskih učiteljiščnikov ob 50. obletnici mature 2012 (Izdajatelj: Dijaki učiteljišča v Tolminu generacija 1952-1962)

2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Širok Kaja 1975-
Kalejdoskop goriške preteklosti : zgodbe o spominu in pozabi
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kos Marija, Rogelj Monika
Kranjska rodbina Mayr v luči arhivskih dokumentov in muzejskih predmetov : razstava Gorenjskega muzeja in Zgodovinskega arhiva Ljubljana
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čoh Mateja
Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNI MOZAIK Zgornjega Posočja ...
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Doblehar Andrej
Kulturni vrhovi [Videoposnetek] : dokumentarna serija
Del 9: Sv. Primož nad Kamnikom, Del 10: Križna gora nad Ložem, Del 11: Šmarski triptih, Del 12: Kostanjevica nad Novo Gorico
RTV SLOVENIJA
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA CD/DVD
Kuzmin Diego
La villa Lasciac sul Rafut : Finalmente i disegni originali : Estratto da Borc San Roc - N. 24 - 2012

2012 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Semlič Rajh Zdenka, Oman Žiga, Mlinarič Lučka
Maribor : mesto, hiše, ljudje : stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Marko Natlačen (1886-1942) : v zgodovinskem dogajanju
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič Brezigar Inga
Meščanstvo na Goriškem med vrednotami in konflikti na prelomu iz 19. v 20. stoletje
GORIŠKI MUZEJ
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Klemenčič Milan, 1875-1957, Cigoj Tanja, Mužica Rozana, Brecelj Primož
Milan Klemenčič : donacija slik in risb : [1875-1957]
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hudelja Niko
Nemško-slovenski zgodovinski slovar
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2012 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Jevnikar Ivo
OB 65-LETNICI UGRABITVE : ANDREJ (SLAVKO) URŠIČ : rojen 17. okt. 1908 v Kobaridu, ugrabljen 31. avg. 1947 pri Kobaridu
KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA TRST
2012 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica od začetkov do 2012
OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS NOVA GORICA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Podgornik Nataša
Obujamo spomine - puščamo sledi : zbornik v spomin mladinskim delovnim brigadam in udarnikom na regulaciji potoka Lijaka leta 1947
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO VOGRSKO
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
Oče in sin zapisana glasbi
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bolčina Rado
Od trivialke do devetletke : šolstvo v Čepovanu, Lokovcu in na Lokvah
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Prostovoljno gasilsko društvo Log pod Mangartom
Krivec Ksenija
PGD Log pod Mangartom : 1912-2012 : zbornik ob stoti obletnici gasilstva v Logu pod Mangartom
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOG POD MANGARTOM
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lorenčič Aleksander
Prelom s starim in začetek novega : tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Munih Tadej
Pri Lušinu : 17. 8. 1917
USTANOVA "FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU"
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Prvih petdeset let : filmski zapis ob 50-letnici Atletskega kluba Gorica
Atletski klub Gorica
2012 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Lusa Stefano
Razkroj oblasti : slovenski komunisti in demokratizacija države
MODRIJAN ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikola Milko
Rdeče nasilje : represija v Sloveniji po letu 1945
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hančič Damjan - uredil
Refleksije - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Rodbina Gravisi : inventar fonda v Pokrajinskem arhivu Koper : (1440-1933)
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lipušček Uroš
Sacro egoismo : Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915
CANKARJEVA ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Skrivno življenje cehov : cehi Celja, Maribora in Ptuja med letoma 1732 in 1859
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sitar Sandi
Slovenci, državljani sveta
KMEČKI GLAS
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gabrič Aleš - uredil
Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2012 slov., srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽNIDARŠIČ IVICA, KAPLAN ZDENKA
Spomini in pričevanja III. / [zbrali in uredili Ivica Žnidaršič in Zdenka Kaplan]
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor : katalog = Masterpieces of medieval and renaissance books from the treasury of the Archdiocese of Maribor : catalogue
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
2012 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut, Novak Miroslav, Lindental Damjan, Zupanc Jure, Zupanič Katja
Stara šara?! : problem dolgoročne hrambe na sodobnih nosilcih informacij : [katalog k razstavi]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žgavec Franka, Koršič Zorn Verena
Teh naših petdeset let : 50 umetnikov za petdeset let : [razstava] = I nostri cinquant'anni : 50 artisti per cinquant'anni : [mostra]
KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ
2012 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

To smo mi : vrtec Tolmin : glasilo ob 110. obletnici vrtca Tolmin
VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Seražin Helena - uredila
Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava : druga knjiga
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Seražin Helena - uredila
Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava : prva knjiga
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
V vrtincu dogodkov rodbine Devetak in sorodnikov
SAMOZALOŽBA
2012 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Rosa Jurij
Vinko Vodopivec (1878 - 1952) : Razstava ob 60-letnici smrti duhovnika in glasbenika [katalog k razstavi]
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Gombač Maja
VIRI 34 : Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824 : 2. del: 1765-1824
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
VIRI 35 : Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Godina-Golija Maja
Vojne na Slovenskem : pričevanja, spomini, podobe
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zvestoba vrednotam : podoba Dušana Černeta in po njem poimenovanih pobud
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji : vedno na strani kulture = Unione dei Circolil Culturali Sloveni in Italia : sempre dalla parte della cultura = Union of the Slovenian cultural associations in Italy : always on the side of culture]
ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV V ITALIJI
2012 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Življenje ob trti in kršinu : življenjska pričevanja krajanov iz Vipave in okolice [2. dopolnjena in razširjena izd.]
KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.