Seznam gradiva

95 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Duca Renato, Cosma Renato
"...andare a mulino..." : mulini, mugnai, rogge, risaie nel Monfalconese e zone limitrofe tra XIII e XX secolo
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse
2011 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šimac Miha, Keber Katarina
"Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

25. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov, Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vidmar Alenka - urednica
60 let Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina : zbornik Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina od leta 2001 do 2011
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan, Friš Darko
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 33 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 1. del: 1589-1675
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2011 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

AJDOVSKE NOVICE : glasilo Občine Ajdovščina (izhaja od aprila 2011 in je naslednik ajdovskega lokalnega časopisa Prepih) - ne izhaja več
OBČINA AJDOVŠČINA
2011 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Biser, o biser vipavskega trga... : 150 let stare vipavske šole [zgibanka]
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Križnar Franc, Mauri Štefan
Biti sam : (avto)portret skladatelja Štefana Maurija
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Blišč in beda aleksandrink : projekt Aleksandrinke, Gorica, 2008-2010 = Splendori e miserie delle alessandrine : progetto Le Alessandrine, Gorizia, [2008-2010] = Splendôrs e miseriis des alessandrinis : progjet Lis Alessandrinis, Gurize, [2008-2010]
ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV V ITALIJI
2011 večjezični DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Bodečenežno [Zvočni posnetek] / Dekliška vokalna skupina Bodeča neža ; [dirigent] Mateja Černic [zvočni CD]

2011 slovenski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO
Kajzelj Miroslav
Bovško : od doline do planine : oris tradicionalnega gospodarjenja = Bovec country : from valley to the Alpine pasture : an outline of traditional farming economy
DEBORA LJUBLJANA
2011 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Premrl Božidar
Briški teri : zgodbe cerkva in zvonikov v Brdih
KULTURNO DRUŠTVO VILENICA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kalc Dušan, Turk Lida
December 1941 : drugi tržaški proces = Dicembre [1941] : il Secondo processo di Trieste
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ANPI - VZPI
Vsedržavno združenje partizanov Italije VZPI - ANPI
2011 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zajc Cizelj Ivanka
Dijaški dom Krško : 1951-1985 : SI_ZAC/1107
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Capogreco Carlo Spartaco
Fašistična taborišča : internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943)
DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE ZGODOVINE, ANTROPOLOGIJE
IN KNJIŽEVNOSTI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

FUŽINE 450 LET : razvoj proizvodnih dejavnosti ob Hublju na Fužinah [zgibanka]
OBČINA AJDOVŠČINA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GLASILO OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
2011 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Sapač Igor
Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 4, Brda in Zgornje Posočje
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sapač Igor
Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 5, Kras in Primorje
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gombač Dragica
Harije skozi čas : prispevek k proučevanju razvoja vasi in življenja vaščanov
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Makuc Neva
Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pucer Alberto, Rožac Marjan, p. Vogrin Marjan
Inkunabule Piranskega arhiva in Minoritskega samostana Piran
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2011 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Trapani Francesca
Inventario della corrispondenza dell'Antica Comunita di Cividale : (1176-1509)
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
ASSESSORATO ALLA CULTURA
2011 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zdovc Hedvika, Ivančič Lebar Irena
Iz hiše pisanih spominov : Zanimivi dogodki iz "življenja" občine Trbovlje od 1849 do 1941
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rogoznica, Deborah
Iz kapitalizma v socializem : gospodarstvo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja : 1947-1954
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bezin Erika, Dolhar Poljanka
Kako lep je Trst : prvi slovenski vodnik po Trstu in okolici
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2011 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KBcenter : kulturno izobraževalno središče = centro formativo culturale
KB 1909
2011 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mlinar Miha, Gerbec Teja
Keltskih konj topot : najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu : [katalog razstave] = Hear the horses of Celts : the Bizjakova hiša site in Kobarid : [exhibition catalogue]
TOLMINSKI MUZEJ
2011 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter, Stres Marijan
Kobariški fotograf in podjetnik Franc Stres in njegova družina : ob 100-letnici začetka njegovega fotografskega delovanja v Kobaridu
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Kobariško berilo : zgodbe, pričevanja, poezija, proza
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

KONTRADA 1996 - 2011 : teh petnajst let
GLEDALIŠKO DRUŠTVO KONTRADA KANAL
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Cencič Mira
Kot drugi ni bil ta junak, ni drugim grobom grob enak...
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Štucin Ana
Kraji in ljudje pod Poreznom : sprehod skozi cerkljansko preteklost
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pertot Marjan
Kremžar-De Luisa Lučka
Lepa Vida ob Srebrni reki : kulturno in gledališko delo primorskih in drugih zgodnjih priseljencev v Argentini
MLADIKA
2011 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hvala Boža
Ma useglih je blo lepo : zgodbe s Trnovega, od Rijavcev, Nemcev, Voglarjev in iz Zavrha
DRUŠTVO LJUBITELJEV NARAVE PLANOTA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Koršič Zorn Verena - tekst in obdelava gradiva, Čotar Miloš - urednik
MEPZ LOJZE BRATUŽ GORICA - 60 LET
MEŠANI PEVSKI ZBOR LOJZE BRATUŽ IN ZVEZA SLOVENSKE KATOLI�
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Huseynov Rafael
Mihaylo : Descendant of two nations = potomec dveh narodov

2011 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Loboda Matjaž
Milan Klemenčič : iskalec lepote in pravljičnih svetov
SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ivanič Martin
Na današnji dan : ljudje in dogodki
CANKARJEVA ZALOŽBA
2011 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Na odru glasbe : 60 let Glasbene šole Tolmin
GLASBENA ŠOLA TOLMIN
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Naplavine obsoške zgodovine : vodnik po stalni razstavi Tolminskega muzeja
TOLMINSKI MUZEJ
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pipan David Erik
Naši gorski strelci : Slovenci v avstro-ogrskih vojaških gorskih enotah pred in med prvo svetovno vojno
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Naših 60 let : zbornik ob 60-letnici ustanovitve Društva upokojencev Ajdovščina
DRUŠTVO UPOKOJENCEV AJDOVŠČINA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rusjan Dušan
Novogoriška šahovska kronika : 1961-2011
MELIOR, ZALOŽBA EDUCA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Benko Anton
Ob stoletnici ustanovitve podružnice slovenskega Čebelarskega društva v Rihemberku
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANC ZGONIK BRANIK
2011 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Ob vznožju Sabotina leži vas Štmaver
KULTURNO DRUŠTVO SABOTIN IZ ŠTMAVRA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Tovšak Slavica, Meško Helena, Velunšek Simona
Od Državne glasbene šole do Konservatorija za glasbo in balet Maribor : zbornik, razstavo in koncert posvečamo 65-letnici glasbenega in baletnega šolstva v Mariboru
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Osamosvojitev 1991 : država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Melik Jelka
Osnove prava in pravne države za arhiviste
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2011 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Stanovnik Janez
Osvobodilna fronta : boj za prihodnost
SVOBODNA MISEL
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pet stebrov = Le cinque colonne : Slomšek, Kosec, Trinko, Kralj, Ukmar
DUHOVSKA ZVEZA V TRSTU
2011 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žorž Bogdan - uredil
PGD Dornberk : 100 let : 1911-1951-2011
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd, Klabjan Borut - zbrala in uredila
Pirjevčev zbornik : poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo : ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2011 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štukl France
Po poti kulturne dediščine : sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore
MUZEJSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
2011 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fortunat Černilogar Damjana, Mlinar Miha
Po sledeh tolminske preteklosti [Videoposnetek] : promocijsko izobraževalno-dokumentarni film = Following the footsteps of the past in the Upper Soča Valley : promotional, educational documentary film
TOLMINSKI MUZEJ
2011 slov., anglešk DOMOZNANSTVO CD/DVD

Portretna fotografija, osebnosti mesta Ljubljana : arhivski inventar
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juren Mitja, Pizzamus Paolo, Persegati Nicola
Pozabljeni Kras : ofenzive v jeseni 1916
MLADIKA
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
uredila Šuligoj Bremec Miroslav in Kolenc Petra
Pri nas so žgali oglje : doneski k oglarstvu v zahodni Sloveniji
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cencič Miroslava
Primorska sredina v primežu bratomorne vojne
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kacin Marija
Primorska šola na prepihu : ob 65-letnici obnovitve
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina, Gostenčnik Nina
Prireditev Mariborski teden v Mariboru : predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Per gradus]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Fakin Bajec Jasna
Fikfak Jurij, Bogataj Janez 1947-, Ropret Alenka
Procesi ustvarjanja kulturne dediščine : Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Podbersič Renato
Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Devetak Robert
Ročinj na prehodu iz 19. v 20. stoletje [diplomsko delo]
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Kete Emil
S Kristusom na Tabor in na Kalvarijo : Emil Kete
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

S pesmijo po slovenski deželi ... z Goriško v srcu : Mešani pevski zbor Lojze Bratuž [DVD posnetek]

2011 slovenski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

Češčut Marija, Tavčar Marko 1958-
Samostojna Slovenija bodi pozdravljena : osamosvajanje Slovenije v zamejskem periodičnem tisku 1988-1991 : Kataloški glas, Novi list, Dom, Mladika
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenski zgodovinski atlas
NOVA REVIJA
2011 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Salihović Alen, Šček Izidor
Slovenskih 20 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče ob 20. obletnici samostojne Republike Slovenije
OGNJIŠČE
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikša Peter, Ajlec Kornelija
Slovensko planinstvo = Slovene mountaineering
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
2011 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Spomini na leto 1945 : pričevanja naših ljudi : [zbornik člankov, objavljenih ob 65-letnici osvoboditve v Primorskem dnevniku]
ZADRUGA PRIMORSKI DNEVNIK
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Sredozemsko kmetijstvo v sožitju z naravo : izbrane teme : projekt ZOOB Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu

2011 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj : [Galerija Prešernove hiše v Kranju]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Simčič Miro
Svetozar Borojević : med slavo in ponižanjem
AVRORA AS d.o.o.
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Arčon Kamil
To niso pravljice, to je moj življenjepis
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Seručnik Miha
Trtna uš, ta strašno drobna pošast
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mahorčič Katja
avtorji fotografij dijaki Gimnazije Nova Gorica
Tukaj živimo Slovenci : Primorska 1945-1947 : grafiti
GORIŠKI MUZEJ
2011 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Un patrimonio per la cittá : i beni restaurati del Monastero di sant'Orsola di Gorizia [zbornik]
Italia nostra ONLUS, Sezione di Gorizia
2011 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
V sinjo brezkončnost : po sledeh odkrivanja zapuščine bratov Rusjan, pionirjev letalstva : ob stoletnici dogajanja
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Varašanci - prekmurski meščani : trg Turnišče v arhivskih virih : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Teritorialna obramba Slovenije
Veleizdaja Slovenije : razorožitev Teritorialne obrambe RS maja 1990 : zbornik dokumentov in pričevanj o materi vseh afer z orožjem (pa tudi o njihovih očetih)
NOVA OBZORJA
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Korošak J. Bruno
Via dolorosa di Maria santissima
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2011 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Blažko Nada
Vipavska pritrkava : Pritrkovalsko društvo Ivan Mercina, Ajdovščina

2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dornik Šubelj Ljuba
VIRI 32 : Prijatelj ali sovražnik? : dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem : (1944-1980)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slov.,srb.,ang. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Flavio
VIRI 33 : Piranske solne pogodbe : (1375-1782)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slov.,ital.,lat ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Mihelič Darja, Bizjak Matjaž 1971-, Gašperšič Manca, Balkovec Bojan, Godeša Bojan
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Vstala, Primorska, si v novo življenje! : o Primorski v letih 1945-1990
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
Z dopisom se predstavim : katalog k razstavi : [razstava v SNG Nova Gorica od 13. do 30. septembra 2011]
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
zbral in uredil Jože Šušmelj
Zgodbe s Trnovske planote
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šuštar Branko
Zgodbe šolskih zvezkov : pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem od srede 19. stoletja naprej : [kulturnozgodovinska razstava]
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mulic Elena
Zgodovina in razvoj arhitekture in okolja Vipave ter Vipavske doline
OBČINA VIPAVA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Oblak Branko
Zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača : Kmetijski kombinat Ptuj : 1961-2002 : katalog k razstavi
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Jelinčič Zorko 1900-1965
Živim v besedi : izbrana dela Zorka Jelinčiča
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jerončič Zoran, Jerončič Franc
Življenje na Kanalskem Kolovratu / Zoran Jerončič po pripovedovanju Franca Jerončiča

2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.