Seznam gradiva

76 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"Za svobodo, kralja in domovino" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952
Čoh Mateja
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Černilogar Tjaša - urednik
150 let šolstva v Biljah, 100-letnica šolske zgradbe
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20 éves a Szlovén-magyar nemzetközi levéltári kutatótábor : nemzetközi konferencia : Szentgotthárd, 2010. szeptember 24. = 20 let delovanja Slovensko-madžarskega mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora : mednarodna konferenca : Monošter,
Vas Megyei Levéltár kiadványa
2010 slov.,madžarsk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Jazbar Erika
35 let Slovenske skupnosti na Goriškem
MLADIKA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 32 : Teološki študij na Slovenskem ; Vloga teoloških izobraževalnih ustanov v slovenski zgodovini pri oblikovanju visokošolskega izobraževalnega sistema
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Slokar Daša
Ajdovščina med leti 1945-1947 v luči lokalnih virov : diplomsko delo

2010 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Šušmelj Jože
Bitka za partizansko Trnovo : 19.-21. januarja 1945 : ob 65-letnici zmage nad nacifašizmom
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rugále Mariano, Preinfalk Miha
Blagoslovljeni in prekleti. Plemiške rodbine na Slovenskem. Del 1, Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Režek Mateja - uredila
Cenzurirano : zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes
NOVA REVIJA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru : 1875-1909 : Slovenski oddelek : [zbornik člankov o C. k. moškem učiteljišču v Kopru ob stoletnici prenehanja delovanja]
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Malečkar Nela - urednik
Ciril Kosmač : 1910-1980 : tisti pomladni dan je bil lep : dokumenti, pisma, črtice, pričevanja
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2010 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
p. Šrumpf David
Cvetje s Kostanjevice : ob 200-letnici frančiškanov na Kostanjevici
BRAT FRANČIŠEK
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Puntin Maurizio
Dei nomi dei luoghi : toponomastica storica del territorio di Monfalcone e del comune di Sagrado
SKRD - ACRS JADRO Ronke - Ronchi dei Legionari
2010 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Slokar Rajko
Devetdesetletni Alojz Kralj : tigrovec in partizan
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klinec Rudolf
Podbersič Renato, ml. - urednik, Černic Peter - urednik
Dnevniški zapisi : 1943-1945
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Doktor Anton : dr. Antonio Ciccarelli, italijanski vojaški zdravnik - kirurg med slovenskimi partizani, od septembra 1943 do maja 1945
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valenčič Rafko - urednik
Dr. Janez Jenko : prvi škof obnovljene koprske škofije : zbornik ob stoletnici rojstva (1910-2010)
OGNJIŠČE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Feresin Vanni, Jazbar Erika, Kerševan Silvan, Madriz Laura
Emil Komel : Compositore goriziano e maestro del coro di S. Rocco

2010 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

EVIDENTIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V TUJINI (oddvojeno iz OBVESTILA ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE A 0128 in vodeno kot svoja arhivska periodika)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA
Gentile Emilio
Fašizem : zgodovina in interpretacije
MODRIJAN ZALOŽBA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tršan Lojz
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Sapač Igor
Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 3, Območje Nove Gorice in Gorice
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Debeni Liubina
Il cimitero di guerra a San Pietro presso Gorizia : lutto e memorie di un conflitto [separat iz Borc San Roc N. 22 - 2010]
Italia nostra ONLUS, Sezione di Gorizia
2010 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Debeni Liubina, Trani Elisa
Il San Giovanni Nepomuceno di "Piazzutta" restaurato
Italia nostra ONLUS, Sezione di Gorizia
2010 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Drnovšek Marjan
Izseljevanje, "rakrana" slovenskega naroda : od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije
NOVA REVIJA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Oblak Branko
Kmetijski kombinat Ptuj, Skupne službe : 1949-1991 : inventar
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Matjaž, Žižek Aleksander
Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čotar Milan, Stres Peter
Koliko stane svoboda : spomini na teptanje človekovih pravic Slovencev na Goriškem v obdobju fašizma - še posebej pravic slovenskih učencev v fašistični šoli : [zbornik zapiskov učenk in učencev osnovnih šol]

2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva : razstavni katalog = Il patrimonio scritto di Capodistria : dalla conservazione dei documenti pubblici al riordino dell'archivio storico : catalogo della mostra
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pillon Lucia
L'archivio della famiglia Degrazia : I. del
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2010 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mihurko Poniž Katja - urednica
Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva
UNIVERZA V NOVI GORICI
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Uršič Ivanka - urednik, Češčut Marija - urednik, Rosa Jurij - urednik
Marko Vuk 1947-2004 : spominska slovesnost na Mirenskem Gradu, 24. 11. 2007
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Mestna občina Nova Gorica : program 2010 ob prazniku Mestne občine Nova Gorica [zgibanka]
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter - urednik, Balkovec Bojan - urednik, Mlinar Janez - pisec recenzij, Friš Darko - pisec recenzij
Migracije in slovenski prostor od antike do danes
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Starman Alenka, Križaj Jernej
Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo : 20. obletnica plebiscita / [Razstava Arhiva Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, Cankarjev dom, 24. december 2010-19.januar 2011
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budna Kodrič Nataša, Pešak Mikec Barbara
Miška Mica v arhivu

2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nećak Dušan, Repe Božo
O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojni
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Malnič Andrej, Šušmelj Jože, Vuga Tomaž
Osimo in Goriška : 35-letnica podpisa Osimskih sporazumov in 25-letnica izgradnje briške ceste
GORIŠKI MUZEJ
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Terpin Marjan
Paler iz Brd : iz življenja Terpinovih v Števerjanu
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rožac Marjan, Pucer Alberto
Piranske notarske pergamentne listine. Del 1, Predbeneško obdobje 1173-1283
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Tomažič Danica
Pisma bratu v zapor in drugi dopisi
MLADIKA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gostenčnik Nina, Lobnik Barbara
Plinarna Maribor 140 let v našem mestu : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik : razstava Pokrajinskega arhiva Maribor in Plinarne Maribor [v razstavišču Archivum od 6. maja do 20. junija 2010]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vetrih Vera - urednik
Po domovih kraških vasi so zagorele svečke
MLADIKA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Glavan Mihael
Popotovanje z Gregorčičem : med nebom in zemljo
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Korošak Bruno J.
Poročilo o štirih neobičajnih romanjih na Sveto goro pri Gorici
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Primorske pesmi rodoljubja in tigrovskega upora
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
2010 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fabčič Tea
Pripoved izročila talov : [ledinska imena v vaseh Podgrič, Lozice in Otošče]
DRUŠTVO ZDRAVLJICA LOZICE
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Rusko-slovenski odnosi v dokumentih : (12. stol. - 1914) / Russko-slovenskie otnošenija

2010 slov., ruski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Skupnost družin Sončnica : 10. obletnica, Gorica 19.6.2010 [CD s fotografijami]

2010 slovenski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO
Čujec Stres Helena
Slovar zatolminskega govora 1 od A - O
ponatis v letu 2011
Stres inženiring
2010 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Štepec Marko, Svoljšak Petra 1965-, Sedmak Drago, Budkovič Tomaž, Simić Marko 1956-, Cimprič Željko, Martinčič Vanja, Šimac Miha, Bobič Pavlina
Slovenci + prva svetovna vojna 1914-1918
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože - urednik, Kokalj Kočevar Monika - urednik
Slovenija - duhovna domovina : zgodbe političnih emigrantov
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko - uredil
Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan - urednik, Zupanič Katja - urednica
Slovenski arhivi se predstavijo
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rajšp Vincenc - urednik
Soška fronta 1915-1917 : kultura spominjanja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pergolesi G. B.
STABAT MATER v izvedbi Orchestra Filarmonica "Alpe Adria", Coro femminile "Bodeča Neža" [zvočni CD]

2010 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Perat Mariza
Stoletnica slovenskega sirotišča Zavoda Svete družine v Gorici : 1910-2010

2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lakovič Jarc Jožefa
Sveti Blaž je imel devet sestra --- : spomini Pjepe Ljubseve z Manderja

2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šega Judita
Špital : hiša na robu družbe
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, ENOTA V ŠKOFJI LOKI
2010 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ogrizek Emica
Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor : 1898-1941
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

TOLMINSKI ZBORNIK 2010 : četrta knjiga
OBČINA TOLMIN
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Trenutek reke [Videoposnetek] = Il tempo del fiume = Timeless river
KINOATELJE
2010 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Dell Chiesa Giangiacome
Trgovina z vinom in meje : Zgodovina goriškega podjetja bratov Abuja [Il commercio del vino e le frontiere : La storia della ditta Goriziana "fratelli Abuja", Der weinhandel und die grenze : Die geschichte des unternehmens von den brüdern Abuja aus Gör
1899-2009
GORIŠKI MUZEJ
2010 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bandelj Andrej, Pahor Samo, Rupel Aldo
Tržaško in Goriško
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2010 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Humar Vesna
V pesti je moč, v žilah krepost, v mislih domovina : (o prvačkem sokolu)
KRAJEVNA SKUPNOST PRVAČINA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
uredila Jože Pavlič in Jožef Kočar
Vetrinj
ZALOŽBA DRUŽINA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ambrožič Matjaž
VIRI 30 : Spomini in semeniška kronika 1941-1944 Ignacija Nadraha : [objava arhivskih virov]
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Gombač Maja
VIRI 31 : Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824 : 1. del: 1750-1764
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Zbirka podarjenih del Vladimirja Makuca : retrospektivni izbor
GORIŠKI MUZEJ
2010 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Miran - urednik
Zbornik razprav o zgodovini Renč : ob 750-letnici prve znane pisne omembe kraja Renče leta 1256
OBČINA RENČE-VOGRSKO
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pegan Marija
Zbornik Terčeljevih dni, Šturje, Ajdovščina, Log, 25. 6. 2010 : predavanja, pričevanja, analitični prispevki : dokumentiranje poti do odkritja osebnosti in kipa Filipa Terčelja
SAMOZALOŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut
Zima : od strahu k veselju : Razstava v Zgodovinskem arhivu Celje od 21. decembra 2010 do 23. marca 2011
Razstava v Zgodovinskem arhivu Celje od 21. decembra 2010 do 23. marca 2011
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko, Podbersič Renato ml., Osvald Monika
Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja
ŽUPNIJSKI URAD ŠEMPETER PRI GORICI
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.