Seznam gradiva

99 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Duca Renato, Dorsi Marina, Cosma Renato
"...perche li abbiate a goder unitamente in comun a pascolo e legne..." : la singolare valenza storico-sociale dei Beni Comunali nel territorio di Monfalcone tra XVI e XIX secolo
Associazione culturale Bisiaca
2009 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Černigoj Ksenija - urednik
"Spoštovano veliko in malo občinstvo!" : projekt učencev in učiteljev OŠ Šturje Ajdovščina o lutkarju Milanu Klemenčiču in Šturjah - zibelki slovenskega lutkarstva
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

111 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana : 1898-2009
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

24. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva / Arhivski depoji / Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov, Dolenjske Toplice 2009
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bogataj Pavel
50 let Ljudske univerze Ajdovščina
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bastič Majda - urednik
50 let univerzitetnega študija ekonomije in poslovnih ved v Mariboru [Elektronski vir] : 50 let : 50 generacij
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
2009 slovenski ZGODOVINA CD/DVD
Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 31 : Kronika župnije Rob ; Iz turjaške oznanilne knjige
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Brandi Adele - urednica
Archivio di Stato di Gorizia
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
2009 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Jedert - avtor - urednik, Anžič Sonja - avtor
Arhivski depoji v Sloveniji
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Štuhec Marko
Besede, ravnanja in stvari : plemstvo na Kranjskem v prvi polovici 18. stoletja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Brestje in Kojsko : kulturni in upravni center Brd do 1945
GORIŠKI MUZEJ
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Earle John
Cena domoljubja - SOE in MI6 na stičišču Italijanov in Slovencev med drugo svetovno vojno
MLADIKA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferrari Liliana - urednik
Cultura tedesca nel Goriziano
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2009 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rutar Ivan
Dajati sebe za drugega : življenje in delo Marije Konavec - Márje Vanik
OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS TOLMIN
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej
Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Krnel - Umek Duša
Dokumenti o Slovencih ob Jadranu od leta 1797 do leta 2009 : [razstava Pokrajinskega arhiva Koper, oktober 2009]
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Arrighi Giovanni
Dolgo dvajseto stoletje : kapitalizem, denar in moč
SOPHIA ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jože Mlinarič, Jože Curk
Dominikanski samostan na Ptuju
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vadnjal Jaka
Domovanje v raju : zgodovina Loga pod Mangartom
TOLMINSKI MUZEJ
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : osebni fond
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Ekipa ali klapa? : 60 let odbojke v Prvačini
ŠPORTNO DRUŠTVO PRVAČINA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Snoj Marko
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože - urednik
Fašizem in Slovenci - izbrane podobe
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Černigoj Franc
Gora nad deželo : od Čavna tja do Nanosa...
OBČINA AJDOVŠČINA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bratuž Lojzka - urednik, Žerjal Ivan - urednik
Goriška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Goriška med vojnama : Slovenci in fašizem na Goriškem 1920-1926 : (slovenska vladna /fašistična/ stranka)
Društvo RAT-SLOGA PromoSKulturE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mislej Irene
Goriški likovni krog : med obema vojnama
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sapač Igor
Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 2, Srednja in spodnja Vipavska dolina : Gradovi in dvorci
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Doljak Justina
Grgarski zbornik
KRAJEVNA SKUPNOST GRGAR
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hidromontaža Maribor skozi čas : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstaviščih Archivum in Per gradus]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žigon Janko
Inventura
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd, Torkar Blaž
Ivan Rudolf in padalci = Ivan Rudolf e i paracadutisti = Ivan Rudolf and parachutists
Vojaški muzej Slovenske vojske
2009 slov.,ita.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jelinčič Boeta Klemen
Judje na Slovenskem
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vlahov Dražen
Knjiga računa Općine Roč (1566. - 1628.) : Glagoljski zapisi
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2009 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Suhadolnik Jože
Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga : arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo ZAL : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla ZAL
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Darovec Darko
Kratka zgodovina Istre
UNIVERZA NA PRIMORSKEM - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE
ZALOŽBA ANNALES
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Milharčič Hladnik Mirjam - urednik, Mlekuž Jernej - urednik
Krila migracij : po meri življenjskih zgodb
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Debeni Liubina
La storica rimessa del tram a Gorizia
Italia nostra ONLUS, Sezione di Gorizia
2009 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Donato Cristiano
L'episcopato di Francesco Isola nella diocesi di Concordia (1898-1919)
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2009 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bolčina Mara
Ljudem : ljudska dediščina za muzeje na Banjški in Trnovski planoti
USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Lokavec : Kraj pod Čavnom
DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE LOKAVŠKEGA IZROČILA "DOLI"
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Lokavško šolstvo skozi čas : zbornik ob 150-letnici šolstva, 100-letnici šolske stavbe in 10-letnici njene obnove
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Skrt Darja
Marijaceljski kolač [Videoposnetek]
OBČINA KANAL OB SOČI
2009 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Čipić Rehar Marija, Dolinar M. France, Griesser Pečar Tamara, Otrin Blaž, Visočnik Julijana
Med sodbo sodišča in sodbo vesti : dokumenti sodnega procesa proti škofu Gregoriju Rožmanu
ZALOŽBA DRUŽINA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Barbič Marjana - urednik
Med šolskimi klopmi : zbornik ob 190-letnici šolstva na Mostu na Soči
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Med šolskimi klopmi : zbornik ob 190-letnici šolstva na Mostu na Soči : PROJEKT ZGODOVINA ŠOLE : Kulturni program zaključne prireditve
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI
2009 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Verginella Marta
Meja drugih : primorsko vprašanje in slovenski spomin
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Benedejčič Mirko
Mirko Benedejčič - Hrenc, pesnik in pravljičar
TOLMINSKI MUZEJ
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Krašna Ivan
Mlini in žage na potoku Šumljaku
DRAMSKO KULTURNO DRUŠTVO BUDANJE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bogataj Marjeta, Bogataj Pavel
Mojster Jožef Kete : ob 100-letnici rojstva, 15. februar 2009
SAMOZALOŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Korošak J. Bruno
Monaldo di Capodistria : il servo di Dio : frate Francescano (1208-1278)
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2009 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Gosgnach Ezio - urednik
Mons. Paskval Gujon (1909-2002) : MATAJURSKI GASPUOD NUNAC : ZADNJI ČEDERMAC
ZADRUGA/COOPERATIVA MOST
2009 slov., italij. ZGODOVINA CD/DVD
Smotlak Ljuba - urednik
Monsinjor dr. Ivan Tul : (1877-1959) : duhovnik, teolog, profesor, pisatelj, pesnik
ŽUPNIJSKA SKUPNOST SVETEGA JERNEJA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Boscarol Francesca
Mossa nella storia
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2009 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Multas per gentes : omaggio a Giorgio Faggin
Il Poligrafo
2009 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter, Simoniti Vasko
Na stičišču svetov : slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bukošek Metka
Naj zmaga pravica : razvoj pravosodnih organov na Celjskem
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Njim vsem pripada slava : osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin : zbornik 199
GORIŠKI MUZEJ
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bobič Pavlina, Grdina Igor, Matjašič Friš Mateja, Rahten Andrej, Testen Petra, Zajc Neža
Nova slovenska biografija
Slovenski biografski leksikon 2
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 3, Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav
ODDELEK ZA ZGODOVINO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bavčar Evgen
Paskval Gujon, očak z Matajurja : poklon pokončnemu Čedermacu ob 100-letnici njegovega rojstva = Pasquale Gujon, il patriarca del Matajur : omaggio a un coraggioso difensore dei diritti della sua gente nel 100° anniversario della nascita
USTANOVA "FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU"
2009 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Paulin Damjan
Petdeset let plodnega dela : 1959-2009
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Drekonja Branko, Jankovič Potočnik Aleksander
Po sledeh Ernesta Hemingwaya
Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Repe Božo, Prinčič Jože
Pred časom : portret Staneta Kavčiča
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREPIH (ne izhaja več)
KSANTIPPE d.o.o.
2009 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Projekt Živeti z ladjedelnico = Progetto Vivere di cantiere : let 100 anni : 2008
SKŠRD Tržič = ACSRS Monfalcone
2009 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kodre Nabergoj Elena, Pelicon Edo, Vrtič Mojca
Reber : vinorodni "raj" na skrajnem jugovzhodu Vipavske doline
DRUŠTVO ZDRAVLJICA LOZICE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kocutar Stane
Rudolf Badjura, pisec prvih slovenskih turističnih vodnikov
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Tomaž
S Turudijevim bataljonom na soškem bojišču : iz pisem poročnika Vladimirja Bregarja
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bahor Stanislav
Urbanija Jože, Berčič Branko
Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji
ZALOŽBA TUMA
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Miklavčič-Brezigar Inga, Koncilja Gabrijela
Skriti obrazi Aleksandrije = I volti nascosti di Alessandria = Hidden facets of Alexandria : razstava: slovenske šolske sestre in aleksandrinke = exhibition: slovenian school sisters and "aleksandrinke" : Goriški muzej Kromberk, Nova Gorica
GORIŠKI MUZEJ
2009 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mislej Irene
Slovenski tisk v Gorici = La stampa slovena a Gorizia : 1918-1940
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Škrabec Milan
Slovenstvo na razglednicah
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Drndić Daša
Sonnenschein : dokumentarni roman
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kogovšek Franc
Steze slovenskega spomina : vodnik rapalske meje. Od Loma do Grčarevca
SAMOZALOŽBA
2009 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Štrancar Skerlovnik Ana
Stezice, k' so včasih bile : zgodovinski krožek OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica : 1982/83-2007/08
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Krečič Jernej
Šola v Dobravljah skozi čas : diplomska seminarska naloga
SAMOZALOŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 25. do 27. marca 2009
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA CD/DVD
Devetak Remo
Tosijev dvorec v Škrljah : nekdanji sijaj in današnji sledovi

2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Trieste e la Dalmazia : mostra documentaria organizzata dall'Archivio di Stato di Trieste e dal Comitato per il 56° Raduno nazionale dei Dalmati, Trieste, 16 settembre - 14 novembre 2009 : catalogo
ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE
2009 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Trpko sosedstvo : nekateri vidiki odnosov med sosednjima državama v obdobju 1946-2001
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Marija
Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti : [razstava v galeriji Kranjske hiše, Kranj, marec 2009]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Slokar Rajko - urednik
V gorah je modrost : zbornik ob 60-letnici Planinskega društva Nova Gorica
PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Valentinčič Marko - urednik
Valentin Stanič : Cerovščkov gospod : ob dvestoletnici prihoda v Ročinj = il prete di casa Cerovšček : nel bicentenario dell'arrivo a Ročinj = der Priester vom Cerovšček Hof : anlässlich der 200-Jahrfeier der Ankunft in Ročinj

2009 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rot Andrej
VIRI 28-29 : Bojevnika za svobodo in slovenstvo : Francé Dolinar - Ruda Jurčec : epistolae 1947-1975
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žigon Zdenka
Vladimir Makovec : ob 100-letnici rojstva
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šövegeš Gordana
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva na Ptuju - ZAP
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela - avtor - urednik, Žnidaršič Golec Lilijana - avtor - urednik
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko, 2. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Žižek Aleksander, Urlep Lilijana, Horvat Mojca 1973-, Zajšek Boštjan, Zadravec Dejan, Hernja-Masten Marija, Fras Ivan, Tovšak Slavica, Cvelfar Bojan, Goličnik Jože, Gostenčnik Nina 1978-
Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vidmar Cvetko
Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja : oris Zavezniške vojaške uprave v Slovenskem primorju : (od 12. junija 1945 do 15. septembra 1947)
GORIŠKI MUZEJ
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zbornik Goriške knjižnice Franceta Bevka ob njeni šestdesetletnici : 1949-2009 (v ovoju še: Za najmlajše, O Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica, Osnovni podatki, Domoznanski oddelek v Goriški knjižnici)
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kosi Miha
Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem : primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Strojin Tone
Zgodovina slovenskega planinstva : Slovenska planinska organizacija : SPD-PZS : 1893-1948-2003
DIDAKTA RADOVLJICA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zupan Gojko
Zoran Mušič na Goriškem = Zoran Mušič nel Goriziano
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2009 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Korenčan Andreja
Življenje in delo Angele Boškin, prve šolane medicinske sestre na Slovenskem
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lestan Aleksander
Župnija in dekanija sv. Vida v Črničah na Vipavskem
ŽUPNIJSKI URAD ČRNIČE
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Baraga France
Župnija Miren skozi stoletja
ŽUPNIJA MIREN
2009 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.