Seznam gradiva

136 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

... plamen naš pa dalje gre ... : 60. obletnica zmage nad fašizmom in nacizmom
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

300 let cerkve svetega Križa na Gradišču pri Vipavi
ŽUPNIJSKI URAD VIPAVA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Simčič Miro
888 dni bojev na Soči : spopadi na Krasu in v visokogorju na fotografijah, na novo odkritih zemljevidih in v posebnih poročilih
ORBIS
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Benedik Metod, Kolar Bogdan, Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 28 : Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov : Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910-1928) : Kronika župnije Turjak
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Ad fontes : Otorepčev zbornik
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Korošak Bruno J.
Anton Hijacint Repič (1863-1918) : frančiškan pri sveti Ani v Kopru
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Associazioni, strutture, servizi per giovani nei comuni di Gorizia, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba = Združenja, strukture, storitve za mlade v občinah Gorica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba / traduzioni, prevodi Aldo Rupel, Marina Ussai

2006 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

AUFBIKS! : dokumentarno igrani film po knjigi dr. Janeza Cvirna v režiji Mirana Zupaniča
VISUAL PRODUCTION d.o.o.
2006 slov., nemški ZGODOVINA CD/DVD
Cvirn Janez
Aufbiks! : nacionalne razmere v Celju na prelomu 19. v 20. stoletje
VISUAL PRODUCTION d.o.o.
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kovač Mirko
Ban dr. Marko Natlačen : ob stodvajsetletnici rojstva
SALVE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Šerbelj Ferdinand - urednik
Barok na Goriškem : [znanstvena monografija] = Il barocco nel Goriziano : [monografia scientifica]
GORIŠKI MUZEJ
2006 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Baški zbornik
TOLMINSKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Valantič Božica
Bolnišnica Stara Gora : 1906-2006
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klavora Fedja
Bonaparte ob Soči --- 1797 : prvi pohod Francozov iz Verone do Leobna
SAMOZALOŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

CARTE DI CONFINE : Dai domini di San Marco ai possedimenti asburgici : Sei secoli di manoscritti, edizioni a stampa, cartografia e vedute
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
2006 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Leiss Anton
Cerkev in samostan svete Ane v Kopru : muzej umetnin
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Croatian State Archives : Hrvatski državni arhiv
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2006 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled ... : Maribor med leti 1918-1941 v gradivu izbranih osebnih fondov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder aus den Kirchenprovinzen Wien, Salzburg und Görz : (1816-1918) : ein biographisches Lexikon : [Dunajski "Frintaneum" in njegovi člani iz cerkvenih pokrajin Dunaj, Salzburg in Gorica (1816-1918)]
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2006 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bernhard Günther
Documenta patriarchalia res gestas slovenicas illustrantia : listine oglejskih patriarhov za slovensko ozemlje in listine samostanov v Stični in Gornjem Gradu (1120-1251) = Patriarchenurkunden von Aquileia für Slowenien und die Urkunden der Klöster Sit
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mikola Milko - urednik
Dokumenti in pričevanja o povojnih delovnih taboriščih v Sloveniji
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Florenin Alenka
Društvena kronika na prehodu tisočletja : ob 60-letnici delovanja
KULTURNO DRUŠTVO SOVODNJE
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Društvo slovenskih lovcev FJK "Doberdob" : 30. letnica, Naših trideset let
DRUŠTVO SLOVENSKIH LOVCEV F.J.K.
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
International Council on Archives, Commitee on Current Records in an Electronic Environment
Elektronski dokumenti : priročnik za arhiviste
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Enotni v zmagi : osamosvojitev Slovenije
NOVA REVIJA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

G. OTMAR ČRNILOGAR : Ob odkritju in blagoslovu spomenika g. Otmarja Črnilogarja : Podraga, 8. julij 2006
duhovnik, profesor latinščine in grščine ter filozofije, prevajalec Svetega pisma, ljubitelj gora in vsega lepega ... arbiter elegantiae
ŽUPNIJSKI URAD PODRAGA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vlahov Dražen
Glagoljski rukopis iz Roča : iz knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611)
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2006 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko
Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžane na osnovi urbarja iz leta 1507
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Božič Danijel 1959-2022
Vidmar Angel, Hrovatin Gosar Dolores, Plahutnik Pavle
Gorska lepotica [Videoposnetek] : 100 let Bohinjske železnice = Mountain beauty : 100 years of the Bohinjska railway line
RTV SLOVENIJA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Sapač Igor
Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 3, Notranjska. Knj. 2, Med Idrijo in Snežnikom
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Hiša pisanih spominov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Hiša pisanih spominov : elektronski medij [DVD]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA CD/DVD
Ribarič Mateja
Hiše učenosti na Slovenskem na starih razglednicah
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2006 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
Hranilnica in posojilnica v Vipavi : Razstava ob 110. obletnici ustanovitve
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IN SANJE POSTALE SO RESNIČNOST : ob otvoritvi večnamenske ploščadi za športna igrišča v Grgarju
KRAJEVNA SKUPNOST GRGAR
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Hozjan Andrej
Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slov.,madžarsk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kovačič Ivan, Slejko Zoran
Ivan Kovačič - Soški : 1873-1936 : zbrano delo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Jurij baron Vega in njegov čas : zbornik ob 250-letnici rojstva = Baron Jurij Vega and his times : celebrating 250 years
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šimac Rudolf - Rudi
Kako se je začelo na Soči 1915 in končalo 1918 : brginske in druge pripovedi o prvi svetovni vojni : 2. del
GRAFIKA SOČA NOVA GORICA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Razpet Marko
Kako se reče po cerkljansko
JUTRO D.O.O. ZALOŽNIŠTVO
2006 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Kako vizualiziramo kulturo? = How do we visualize culture? .- 61. kongres FIAF
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Brumat Miran, Konič Alenka
Kamniti velikan [Videoposnetek]
VITEL
2006 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD

Kanal ob Soči
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Sedmak Drago - urednik
Kanal ob Soči : v dnevniku občinskega tajnika Antona Bajta
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Paulin Damjan
Kazimir Humar : človek v slovenskem sluhu srca

2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zajc Marko
Kje se slovensko neha in hrvaško začne : slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sfiligoj Majda
Kjer sem svoboden, tam sem doma : življenje in delo dr. Avgusta Sfiligoja
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Merku Pavle
Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Titl Julij
Kraški toponimi
ZALOŽBA LIBRIS KOPER
2006 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
Kronika 2 : Kulturno društvo KD Briški grič : 1996-2005 : ob 60-letnici ustanovitve
KULTURNO DRUŠTVO BRIŠKI GRIČ ŠTEVERJAN
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jereb Zalka, Jogan Savin, Vidmar Cvetko, Abram Polona, Kolenc Erna
Kronika Rihemberka - Branika II : zbornik strokovnih prispevkov s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine, ki dopolnjujejo Kroniko Rihemberka - Branika iz leta 1994 ter članki domačih avtorjev o sodobnem dogajanju v kraju
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANC ZGONIK BRANIK
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

La Cattedrale : Arte e Architettura = Umetnost in Arhitektura /zgibanka/
Arcidiocesi di Gorizia
Parrocchia dei Ss. Ilario e Taziano
2006 slov.,ita.,ang. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

La Cattedrale : Arte e Simbolismo = Umetnost in simboli /zgibanka/
Arcidiocesi di Gorizia
Parrocchia dei Ss. Ilario e Taziano
2006 slov.,ita.,ang. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

La Cattedrale : Arte e Storia = Umetnost in zgodovina /zgibanka/
Arcidiocesi di Gorizia
Parrocchia dei Ss. Ilario e Taziano
2006 slov.,ita.,ang. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

La Cattedrale : Gli Arcivescovi di Gorizia = Goriški nadškofje /zgibanka/
Arcidiocesi di Gorizia
Parrocchia dei Ss. Ilario e Taziano
2006 slov.,ita.,ang. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Medvešček Pavel
Let v lunino senco : pripovedi o starih verovanjih
TAURA NOVA GORICA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kopač Janez
Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945-1955 [Gradivo in razprave; 29]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jerše Sašo - urednik
Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Metalna Maribor : sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Humar Gorazd
Mihael Štrukelj : 1851-1923 : gradbenik svetovnega slovesa (ali tudi Zgodba o Logu pod Mangartom)
ZALOŽNIŠTVO PONTIS
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Kranj, 19.-21. oktober 2006
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Koren Davorin
Mlečne planine v Zgornjem Posočju : [o življenju in gospodarjenju na planinah s predelavo mleka]
Triglavski narodni park
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Modrejce in Modrejčani

2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Simčič Stanislav
Mojih 90 let
SAMOZALOŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Mons. Ivan Trinko : (1863-1954) : spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami = promotore della conoscenza e del dialogo tra culture : zbornik posveta, Špeter, 16.10.2004 = atti del convegno, San Pietro al Natisone, [16.10.2004]
KULTURNO DRUŠTVO "IVAN TRINKO" ČEDAD
2006 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gombač Boris M.
Na drugi strani : Odbor staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov ob slovenski osamosvojitvi leta 1991
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Jože
Na meji dveh svetov : esejistični potopis med rojaki Porabja, Kanalske doline in Beneške Slovenije
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šumrada Janez - urednik
Napoleon na Jadranu = Napoléon dans l'Adriatique, 2006
UNIVERZA NA PRIMORSKEM - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE
ZALOŽBA ANNALES
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Nataša, Zupanič Katja
Ne damo se! : slovenska osamosvojitvena vojna : dogajanje na Ptujskem in Ormoškem v desetdnevni vojni 1991
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klodič Maks
Nova železnica s Koroškega skozi Karavanke, bohinjske gore in črez Kras v Trst : kratek opis železnice v tehničnem in turističnem oziru
Reproduciran ponatis izd. iz leta 1905
DRUŠTVO ZA BOHINJSKO-GORIŠKO PROGO
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ambrožič Lado
Novljanovo stoletje : 1908-2004
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Komac Andrej
Od mejne grofije do dežele : Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Peter
Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd
Operacija Julijska krajina : severovzhodna meja Italije in zavezniške obveščevalne službe (1943-1945)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Oprema za restauraciju i konzervaciju arhivske građe ; regali i police za smještaj arhivske građe ; oprema za knjigoveznicu ; mikrofilmska oprema : multimedijska prezentacija
KABAS d.o.o. Sarajevo
2006 hrvaški ARHIVISTIKA CD/DVD
Pirjevec Jože - urednik, Klabjan Borut - urednik, Bajc Gorazd - urednik
Osimska meja : jugoslovansko-italijanska pogajanja in razmejitev leta 1975
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Velunšek Simona
Osnovna šola Fram : 1854-2000
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rejec Tatjana
Partija in tigrovci : medvojna in povojna usoda nekaterih vodilnih tigrovcev
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Novak Karl I.
Kranjc Marijan F., Kljakić Slobodan, Kranjc Tekavec Liljana, Kranjc Irena 1961-
Plava garda : zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I. Novaka, poveljnika slovenskih četnikov

2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Po tirih ob Soči : sto let bohinjske železnice, julij 2006 : posebna priloga Primorskih novic
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pod varstvom sv. Frančiška Ksaverija : župnija Lozice v času in podobah
ŽUPNIJSKI ZAVOD DRAVLJE
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pol stoletja : zbornik prispevkov ob 50. obletnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije in Interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina in katalog ob razstavi
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čuk Alenka
Postojna : na prelomu stoletij = at the turn of centuries : Postojna, sloveča Postojnska jama in njena okolica na starih razglednicah = Postojna, the famous Postojna Cave and the town's environs on old postcards
GALERIJA 2 VRHNIKA
2006 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina
Prazniki na voščilnicah : Katalogi zv. 26
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Tul Irena
Preobrazba šolskih knjižnic na Goriškem pod italijansko oblastjo : diplomsko delo
SAMOZALOŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za uporabnike Mednarodne standardne knjižne številke : mednarodna izdaja
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
2006 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Prispevki k primorski biografiki
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Hernja Masten Marija, Majerič Kekec Nataša
Prvi med enakimi! : funkcija mestnega sodnika in župana skozi stoletja
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hartman Bruno
Rudolf Maister : general in pesnik
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Sabotin - park miru : kuharska knjiga : izbor receptov tradicionalnih jedi narodov, udeleženih v bojih na soški fronti = Sabotino - il parco della pace : libro di ricette : selezione di ricette di piatti tradizionali delle nazioni che hanno partecipato
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2006 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Sešivalnica spomina : videozapis življenja ob meji = Ricuciture di memorie : videodocumento sulla vita lungo il confine
KINOATELJE
2006 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Uršič Ivanka
Simon Gregorčič (1844-1906) : priložnostna razstava ob 100. obletnici smrti
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Burgar Anton
Simon Gregorčič : življenjepis (ponatis). Zbirka zborovskih pesmi [Glasbeni tisk]
DRUŠTVO "ZAPISI" DORNBERK
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Eiletz Silvin
Skrivnost kominterne
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sorč Ervin
Skrivnosti Bohinjskega predora : priloga Predorska reka [Elektronski vir]1 optični disk (DVD)
HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE
2006 slov.,nem.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Malik Majda
Slap pri Vipavi : zbornik ob 150-letnici začetka šolstva na Slapu
KRAJEVNA SKUPNOST SLAP
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Valenčič Jana, Dobrin Miha
Slovenci v Londonu 1991-1994 = Slovenians in London 1991-1994 : kronika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja = A chronicle of grass roots activities for Slovenian independence : slovenski krizni center in glasilo Slovenian Newsletter
The Slovenian Crisis Centre and the Slovenian Newsletter : ob razstavi in predaji gradiva v Arhiv RS 2006
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Sloveni nel territorio di Monfalcone
SKŠRD Tržič = ACSRS Monfalcone
2006 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Corsellis John, Ferrar Marcus
Slovenija 1945 : smrt in preživetje po drugi svetovni vojni
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Smaragdna pot : prospekt
LTO SOTOČJE
2006 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.