Seznam gradiva

117 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Pavlin Tomaž 1961-
Dolenc Ervin, Doupona Topič Mojca
"Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci že v široke sloje" : (Telesnokulturno in športno organiziranje na Slovenskem pred prvo svetovno vojno in po njej)
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

22. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRIVATNE PROVENIENCE : ZBORNIK REFERATOV .- MURSKA SOBOTA, 2005
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

30 zvezkov Gradiva za zgodovino Maribora : [katalog k razstavi]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Benedik Marko, Likar Sebastjan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 27 : Dokumenti p. Antona Prešerna o škofu Antonu Vovku : Valentin Oblak, Kronika župnije Kropa 1914-1918
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Adijo Dunaj, pozdravljen Štanjel : Razstava o arhitektu Maksu Fabianiju, o njegovem kraju in njegovih ljudeh
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tavčar Ivan
Albin Kjuder Tomajski
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Atlas Slovenije [[Kartografsko gradivo]] : 4., prenovljena izdaja : 1:50.000
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2005 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Čermelj Branko, Perini Sara
Bataglioni [i. e. Battaglioni] speciali : kalvarija primorskih mladoletnikov v sliki in besedi
STUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR RADIVOJ, BILJE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Batuje : izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan, Miljević Jure
Bombe na Celje : letalski napadi na Celje med drugo svetovno vojno : [Zgodovinski arhiv Celje, 15. 12. 2005-30. 9. 2006]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Bovec [Videoposnetek] : med gorami in smaragdnimi vodami = between the mountains and emerald green waters = zwischen Bergeshöhen und smaragden Gewäsern = tra le montagne e le acque smeraldine = entre montagnes et eaux coleur d'émeraude
LTO BOVEC
2005 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Griesser Pečar Tamara
Cerkev na zatožni klopi : sodni procesi, administrativne kazni, posegi "ljudske oblasti" v Sloveniji od 1943 do 1960
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stasi Alessio
Cerovo : sledovi preteklosti : ob osemstoletnici prve omembe vasi izdala Vaška skupnost Cerovo z Občino Brda
OBČINA BRDA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ganzitti Sergio, Ostan Cecilija
CONOSCERSI presentando i nostri paesi - SPOZNATI SE predstavljanje naših krajev

2005 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Cultura slovena nel Goriziano
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2005 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Črni bratje : povest in resnična zgodba
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Da ne bi pozabili : Planina pri Ajdovščini : običaji in recepti naših prednikov
Aktiv gospodinj s Planine
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Črnugelj Franc, Perčič Danilo, Auguštin Franc
Doktor Marjan Zdravljič : sin Beneške Slovenije

2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 10 : DODATEK JANUAR 1942 - SEPTEMBER 1943
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Makuc Neva, Marušič Jakob
Domoznanske publikacije o Primorski : gradivo za bibliografijo (do leta 2004)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kralj Franc
Dr. Anton Požar : duhovnik, kulturni in narodni delavec s Pivškega
DRUŠTVO ZA KRAJEVNO ZGODOVINO IN KULTURO LIPA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Dragotine škofije Koper : vodnik po razstavi
ŠKOFIJA KOPER
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ FRANCE
ETIMOLOŠKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA : ČETRTA KNJIGA : Š-Ž .- LJUBLJANA, 2005
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKI ZAPISI BOŽIDARJA JAKCA : 1929-1955 .- 2. IZDAJA .- (PUBLIKACIJE ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE. INVENTARJI)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Brecelj Marijan
Furlansko-slovenski slovar
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
2005 drugo PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Serše Aleksandra, Juričić Čargo Danijela, Južnič Stanislav, Košir Matevž
Gabrijel Gruber S. J. : 1740-1805 : 200 let
Gabrijel Gruber // Gabrijel Gruber S. J., 1740-1805 // Razstava ob 200 letnici smrti
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kavčič Viktor
Gasilska zveza Tolmin v prostoru in času : ob 50. obletnici delovanja GZ
GASILSKA ZVEZA TOLMIN
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kordiš Meta
Gospodična, vi ste lepi kot plakat : plakat v Ljubljani med obema svetovnima vojnama
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fabčič Tea
Hišna imena v vaseh Otošče, Lozice in Podgrič
DRUŠTVO ZDRAVLJICA LOZICE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šabec Zdena
Hrumenje tišine : [razstava v spomin na bojevanje Slovencev na Soški fronti v letih 1915-1917] : brošura ob razstavi
Vojaški muzej Slovenske vojske
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ganzitti Sergio, Ostan Cecilija
INCONTRARSI - SREČATI SE : Tarcento - Bovec 2005

2005 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Di Sante Costantino
Italiani senza onore : i crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)

2005 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Josip Vilfan : življenje in delo primorskega pravnika, narodnjaka in poslanca v rimskem parlamentu
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonazza Sergio, Kociančič Štefan, Marušič Branko, Steska Viktor, Zor Janez
Bratina Pavel
Kamnje - 422 let glagolskega napisa
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Hančič Damjan
Klarise na Kranjskem
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KLAVŽE na Idrijskem [zgibanka]
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
2005 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Močnik Mitja
Komenski kras : 1914-1918
ZALOŽBA KARANTANIJA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kratka samostojnost : MIREN - zanimiva razstava o dveh občinah .- Primorske novice, 13. oktobra 2005, str. 7
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2005 slovenski Pokrajinski arhiv v N. Gorici Članki -omenjen PAN
Škulj Edo
Leksikon cerkvenih glasbenikov
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel - soavtor, Lang Peter
Management im Tourismus

2005 nemški NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Maček Jure
Mariborska društva in društveno življenje pred drugo svetovno vojno
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jože
Mašne in svetne ustanove na Kranjskem in v avstrijski Istri : urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvahna Kranjskem in Avstrijski Istri do leta 1809
prispevek k obravnavi državnega cerkvenstva na Kranjskem
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Premk Martin
Matjaževa vojska 1945-1950
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kalan Pavle
Med glasbo in besedo
KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Režek Mateja
Med resničnostjo in iluzijo : slovenska in jugoslovanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem : (1948-1958)
MODRIJAN ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana
Mesto v objemu voda : poplave v Celju v 20. stoletju
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander, Fugger Germadnik Rolanda
Mesto v senci gradu : razstavni katalog
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Moja meja [Videoposnetek] : dokumentarna videonovela = Il Mio confine : racconto documentario
KINOATELJE
2005 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Kanalec Jože
Moji spomini na jugoslovanski odred za Slovensko primorje, Trst in Istro, 1945-1947
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MoReq : model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov : specifikacija MoReq
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2005 slov.,ital.,fr. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škrabec Milan
Narod naš dokaze hrani : stare razglednice
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Legiša Drago
Ne zapečkarji, ampak protagonisti
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Matijevič Meta, Skrabl Zorka
Novomeška trgovina in trgovci : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Občina Brda : zbornik ob 10-letnici občine : 1995-2005
Deset let Občine Brda // 10 let Občine Brda // Zbornik ob desetletnici občine
OBČINA BRDA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Figelj Klavdija
Od baroka do baroka : Umetnostnozgodovinski sprehod po Gorici (v organizaciji Zgodovinskega društva za severno Primorsko) .- Primorske novice, 16. aprila 2005, str. 13
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2005 slovenski FOTOREPORTAŽA Članki -omenjen PAN

Od Osima do maja 2004 : od stabilizacije meje do njene ukinitve : goriški šport je vztrajno premoščal mejo = Da Osimo al maggio 2004 : dalla stabilizzazione del confine alla sua abolizione : lo sport goriziano ha superato ripetutamente e con caparbiet
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI
Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia
2005 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Blumenwitz Dieter
Okupacija in revolucija v Sloveniji : (1941-1946) : mednarodnopravna študija
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Silič Slavko
Orehovlje v spominu : kronika vasi Orehovlje
OGNJIŠČE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Suhadolnik Jože
Osebnosti mesta Ljubljane : portretna serija fototeke : inventar [Gradivo in razprave 27]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Otvoritev priložnostne razstave ob dnevih evropske kulturne dediščine 2005 v prostorih PANG "Šolska praznovanja skozi čas" .- Primorske novice, 28. septembra 2005, str. 28
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2005 slovenski Pokrajinski arhiv v N. Gorici Članki -omenjen PAN
Vuk Stanko
Pisma Darinki
MLADIKA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Premrl Božidar
Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika : na razkrižju treh svetov - Brkinov, Krasa in Istre
Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika na razkrižju treh svetov - Brkinov, Krasa in Istre // Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika na razkrižju treh svetov: Brkinov, Krasa in Istre // Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika na razkrižju treh svetov
KULTURNO DRUŠTVO VILENICA
2005 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jelinčič Zorko
Pod rdečim svinčnikom : pisma Zorka Jelinčiča iz ječe
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko
Podobe iz življenja Slovencev v drugi svetovni vojni
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POROČILO O DELU INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO V LETU 2004.-LJUBLJANA, 2005
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2005 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
Schalek Alice
Posočje : marec do julij 1916
ZALOŽBA KARANTANIJA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem : 1848-1899
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nećak Dušan, Repe Božo
Prelom: 1914-1918 : svet in Slovenci v 1. svetovni vojni
SOPHIA ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Priimki v Brdih : izvor in razvoj do 1. svetovne vojne
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Makuc Dorica
Primorska dekleta v Nemčijo gredo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Priročni e-slovar tujk [Elektronski vir]
CANKARJEVA ZALOŽBA
2005 slovenski PRIROČNIKI CD/DVD

Prosvetno društvo Štandrež: 40 let dramske dejavnosti: 1965-2005 .- Štandrež, 2005
PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gombač Metka
Quando mori mio padre : disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale (1942-1943) = Ko je umrl moj oče : risbe in pričevanja iz koncentracijskih taborišč na italijanski vzhodni meji (1942-1943)
CENTRO ISONTINO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA
E SOCIALE "LEOPOLDO GASPARINI"
2005 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mahnič Vanja
Razvoj arhitekturnega kompleksa : MALO SEMENIŠČE VIPAVA : raziskovalna naloga
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Report on archives in the enlarged European Union : increased archival cooperation in Europe : action plan
Office for Official Publications of the European Communities
2005 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klemše Vlado
Slovenci v Laškem : cenni storici sulla comunita slovena nel Monfalconese
SKŠRD Tržič = ACSRS Monfalcone
2005 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Voje Ignacij
Slovenica - Balcanica : zgodovinske študije
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jeraj Mateja
Slovenke na prehodu v socializem : (vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kološa Vladimir
Slovenska mesta skozi čas = Slovene towns through time
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Borak Neven, Fischer Jasna
Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848-1992 .- (1. izd., 1. natis)
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fabec Franc, Vončina Dejan
Slovenska odporniška fotografija, 1941-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Drašček Nuška
Prunk Janko, Kosin Marko
Slovenska zahodna meja po drugi svetovni vojni : diplomsko delo

2005 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Rezec Stibilj Tatjana
Slovenski dokumentarni film : 1945-1958
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mislej Irene
Slovenski umetniki na Goriškem : 1914-1945 : slikarstvo, kiparstvo, risba, grafika, fotografija : študijska razstava, Ajdovščina, maj/junij 2005
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2005 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ogrizek Emica
Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941. Zadružni register
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kuret Primož 1935-
Sto slovenskih opernih zvezd
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Horvat Franci 1956-
Sto vodnjakov na Slovenskem
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
p. Goličnik Bernard
Sveta Gora : Monte Santo / Pilgrimage Basilica of Sveta Gora

2005 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Še naprej prijazni .- Primorske novice, 10. oktobra 2005, str. 7
MIREN: Vrsta prireditev ob drugem občinskem prazniku - Na vrsti šola
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2005 slovenski Pokrajinski arhiv v N. Gorici Članki -omenjen PAN

Šolska publikacija ob 190-letnici šolstva v Renčah
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Štirje dnevi praznika .- Primorske novice, 5.10.2005, str. 7
MIREN: Ob občinskem prazniku odprtje čistilne naprave
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2005 slovenski Pokrajinski arhiv v N. Gorici Članki -omenjen PAN
Rutar Mojca
Tam je košček sveta : 15 let delovanja Turistične zveze Gornjega Posočja
TURISTIČNA ZVEZA GORNJEGA POSOČJA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Earle John
The price of patriotism : SOE and M16 in the Italian-Slovene borderlands during World War II
The Book Guild Ltd
Sussex, England
2005 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fortunat Černilogar Damjana
Tolminsko mostišče : ob 90-letnici prvih bojev na soški fronti : katalog ob razstavi Tolminskega muzeja : Tolminski muzej, Tolmin, 21. maj 2005 - 15. oktober 2005
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Galić Lovro
Marušič Branko
Tolminsko mostišče I
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Svoljšak Petra
Fortunat Černilogar Damjana, Galić Lovro, Pirih Darja
Tolminsko mostišče II
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko
Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : korespondenca dr. Pavla Turnerja Achleitner - Aškerc. Viri 6, 1. zvezek
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kralj Bojana
Ubald Vrabec : (1905-1992)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tul Vlasta
Učiteljice v šolskih klopeh : zbornik ob 130. obletnici ustanovitve Slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2005 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.