Seznam gradiva

108 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

100 LET USTANOVITVE 1. PODRUŽNICE SLOVENSKEGA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ZA SPODNJO ŠTAJERSKO.-PTUJ, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Merku Pavle
1300 (tisoč tristo) primorskih priimkov
MLADIKA
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Komel Nevenka
90 let organiziranega čebelarjenja na Goriškem : 1914-2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Benedik Metod, Höfler (Hofler) Janez, Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 26 : PISMA JANEZA EVANGELISTA KREKA; GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM. PRAŽUPNIJA CERKNICA; ZAČETKI CERKVENE ORGANIZIRANOSTI SLOVENCEV V KALIFORNIJI
ZALOŽBA DRUŽINA
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOROŠEC TOMO
ANDREJ KOMEL PL. SOČEBRAN:ŽIVLJENJE IN DELO.-LJUBLJANA, 2004
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE V LJUBLJANI
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
ARHIVI, VARUHI PRETEKLOSTI: RAZSTAVA OB 8. FEBRUARJU, SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU .- LJUBLJANA, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŽONTAR JOŽE
ARHIVSKA VEDA V 20. STOLETJU.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Konič Patricija
Arhivsko gradivo : diplomsko delo visokošolskega programa

2004 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ARTUR LOKAR, AJDOVSKI NOTAR 1904-1926: RAZSTAVA NOTARSKIH SPISOV ARTURJA LOKARJA .- AJDOVŠČINA-NOVA GORICA, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BENETKE, REPUBLIKA OB MEJAH: DOKUMENTI SIMPOZIJEV V OKVIRU PROJEKTA "VIVILFORTE" 03/04…BENETKE, 2004

2004 slov.,ita.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bovški zbornik : ob 800-letnici prve pisne omembe župnije Bovec : 1192-1992
TOLMINSKI MUZEJ
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
GOMBAČ SREČKO
BRATA EDVARD IN JOSIP RUSJAN IZ GORICE:ZAČETKI MOTORNEGA LETENJA MED SLOVENCI.-IZOLA, 2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
STANIČ MARA
CIRIL STANIČ: TO SI BIL.-LJUBLJANA, 2004
SAMOZALOŽBA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

CONA B SVOBODNEGA TRŽAŠKEGA OZEMLJA (1947-1954):ZBORNIK OB 50-LETNICI PRIKLJUČITVE CONE B STO JUGOSLAVIJI.-KOPER, 2004
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sjekloča Marko
Čez morje v pozabo : Argentinci slovenskih korenin in rezultati argentinske asimilacijske politike
FIT MEDIA CELJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Državne meje na Goriškem v 19. in 20. stoletju / I confini statali nel Goriziano dei secoli XIX e XX .- Nova Gorica, 2004
GORIŠKI MUZEJ
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ETOL (CELJE):PARTNER Z NAJBOLJŠIM OKUSOM:ETOL 80 LET.-CELJE, 2004

2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marin I. Vetma
Father's Pledge: 60th Anniversary - 1944-2004: Tragedy of Marin's Family: 2nd Edition

2004 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Skrt Darja
Gibljive slike z razstave : k filmsko-teoretsko in muzeološko osmišljeni rabi avdiovizualnih medijev od dokumentarnega filma do multimonitorske instalacije v muzejih v Sloveniji [film, video, razstava, muzej]
GORIŠKI MUZEJ
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FRAS IVAN
INVENTAR GOSPOŠČINE BISTRIŠKI GRAD:1587-1944:INVENTARJI 10.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOVAČ MIRKO
IVAN REJEC:SVETNIŠKI DUHOVNIK.-LJUBLJANA, 2004
PRIJATELJI SVETEGA KRIŽA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KOLOINI BORUT
IZ DNEVA RASTE NOV DAN: OB 60. OBLETNICI POŽIGA CESTE.-CESTA, 2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠTUKL JAKOB
IZ MOJEGA ŽIVLJENJA:GRADIVO IN RAZPRAVE 24.-LJUBLJANA-ŠK.LOKA, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR BORUT
IZ PRIMORSKE EPOPEJE : MIRKO BROVČ IN NARODNA VSTAJA ORGANIZACIJE TIGR V LETIH 1938-1941
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonča Jožef Ferdinand
Izbrani spisi
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IZVESTJE RAZISKOVALNE POSTAJE ZRC SAZU V NOVI GORICI
RAZISKOVALNA POSTAJA ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU
2004 slovenski DOMOZNANSTVO PERIODIKA
Žižek Aleksander
Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine : 1717, september 18., Dunaj
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KAREL VI. POTRDI CELJSKE MESTNE SVOBOŠČINE:1717,SEPTEMBER 18.,DUNAJ.-CELJE, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slov., nemški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Titl Julij
Kelti in Slovenci : ostanki keltske kulture in civilizacije na Slovenskem
SAMOZALOŽBA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL MITJA
KORAK NAPREJ: SLOVENCI V GORIŠKI ČEZMEJNI REGIJI .- GORICA, 2004
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Hrobat Virloget Katja
Kras - Brkini : prazgodovinska gradišča
KULTURNO DRUŠTVO VILENICA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kras : flora in favna = Carso : flora e fauna
DRUŠTVO SLOVENSKIH LOVCEV F.J.K.
2004 slov., italij. GEOGRAFIJA Videokaseta
Fakin Jasna
Kras med Štanjelom in Devinom
OBČINA KOMEN
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Rutar Vojko
KRONIKA LOVSKE DRUŽINE SABOTIN IN KRATEK PREGLED LOVSTVA NA SLOVENSKEM, PRIMORSKEM IN V BRDIH DO LETA 1954: OB 50 LETNICI DELOVANJA .- SABOTIN, 2004
LOVSKA DRUŽINA SABOTIN
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tavano Luigi
La diocesi di Gorizia : 1750-1947
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2004 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

LEKARNIŠTVO NA PRIMORSKEM OB 50 LETNICI PRIMORSKE PODRUŽNICE SLOVENSKEGA FARMACEVTSKEGA DRUŠTVA.-POSTOJNA, 2004
SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUŠTVO - PRIMORSKA PODRUŽN
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vidmar Luka
Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2004 slovenski PRIROČNIKI PERIODIKA

L'evoluzione delle strutture portuali della Trieste moderna tra '800 e '900 : catalogo della mostra : Trieste, Biblioteca Statale, 31 gennaio - 27 febbraio 2004
ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE
2004 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LISTINE IMENOVANJ LJUBLJANSKIH ŠKOFOV:KRATKI ŽIVLJENJEPISI LJUBLJANSKIH (NAD)ŠKOFOV IN POMOŽNIH ŠKOFOV OB RAZSTAVI LISTIN ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA LJUBLJANA.-LJUBLJANA, 2004
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FRAS IVAN
LISTINE,PREDMETI IN PODOBE MESTA MARIBOR:750 LET MESTA MARIBOR:KATALOGI 19.-POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ANŽIČ SONJA, HANČIČ DAMJAN, ŠENK TATJANA
LJUBLJANSKA MESTNA UPRAVA OD PRVEGA ŽUPANA DALJE:1504-2004.-LJUBLJANA, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Anžič Sonja
Ljubljanski župani skozi čas : 500 let ljubljanskih županov = Ljubljana mayors through time : 500 years of Ljubljana mayors
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mikola Milko
Logotipi celjskih industrijskih podjetij : [razstava v Zgodovinskem arhivu Celje, 30. 9. 2004-15. 12. 2004]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LOKVE-LAZNA: 1944-2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Brancati Mario
L'organizzazione scolastica nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca dal 1615 al 1915
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2004 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Malefične svoboščine Ljubljančanov = Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn : ljubljanski kazenski sodni red
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žagar Anton
Mavrič Alojz - Oton : 1919-1995

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Mesto na travniku [Videoposnetek] : videoesej o Novi Gorici
KINOATELJE
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD

MINISTRSTVO ZA KULTURO:LETNO POROČILO 2003.-LJUBLJANA, 2004
MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

MOJA GENERACIJA:1954 /PRIPRAVILI IN UREDILI: VERA SMOLE, MARA OBLEŠČAK, ANA KRIŽNIČ, ZALKA PIUZI, BERGINC ANKA IN FRANC VRABL.-TOLMIN, 2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kodre Franc
Moški pevski zbor Srečko Kosovel - Ajdovščina : [Ob 60. letnici ustanovitve Partizanskega zbora Srečko Kosovel]
MOŠKI PEVSKI ZBOR SREČKO KOSOVEL
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd
Na oni strani meje : slovenska manjšina v Italiji in njen pravni položaj : zgodovinski in pravni pregled 1866-2004
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SLABE MARIJAN
NA ROVAŠU ŽIVLJENJA: POVESTNICA O PODMELŠKI FARI .- GRAHOVO OB BAČI, 2004
ŽUPNIJSKI URAD GRAHOVO OB BAČI
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NASTAJANJE NAPOLEONOVE KRANJSKE:KORESPONDENCA FRANCOISA-MARIE FARGUESA,FRANCOSKEGA INTENDANTA ZA KRANJSKO IN GORENJSKO,1809-1810.-LJUBLJANA, 2004
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Naših 50 let = I nostri 50 anni : 1953-2003 : [zbornik SCGV Emil Komel] / [uredil Silvan Kerševan]
SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO "EMIL KOMEL"
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom : (Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VIDMAR CVETKO
NEKATERI POMEMBNEJŠI DOKUMENTI DELOVANJA FORUMA ZA GORIŠKO.-NOVA GORICA, 2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Neupogljivi zakon Rima : fašizem in osvobodilni boj primorskih Slovencev 1941-1943 : dokumenti # La legge inflessibile di Roma : il fascismo e la lotta di liberazione degli sloveni nella Venezia Giulia 1941-1943 : documenti
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Nova Gorica - Gorizia: Dve mesti, en trg / Due citta, una piaza [zgibanka] .- Nova Gorica, 2004

2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KAČIČNIK GABRIČ ALENKA
O kmečkih dolgovih nekoliko drugače : problem servitutnih pravic na posestvu Snežnik
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jazbar Erika, Makuc Vojko
Ob 70-letnici poslikave cerkve v Pevmi = 70 anni degli affreschi della chiesa di Piuma : 1934-2004
KULTURNO DRUŠTVO SABOTIN IZ ŠTMAVRA
2004 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Res Alojzij
Klavora Marko
Ob Soči : pričevanja iz življenja beguncev s soške fronte
ZALOŽBA KARANTANIJA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Občina Miren - Kostanjevica : 1994-2004 : zbornik občine ob 10-letnici
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

OD IDEJE DO NAČRTA:IZBOR GRADBENIH NAČRTOV OKRAJNEGA URADA MARIBOR 1854-1868:KATALOGI 18.-POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Svetina Albert
Od osvobodilnega boja do banditizma : pričevanje Alberta Svetine
NOVA OBZORJA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAVČAR PETER
ODBIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA IZ DOKUMENTARNEGA GRADIVA V UPRAVNI ENOTI AJDOVŠČINA:DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA PROGRAMA.-LJUBLJANA, 2004

2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OLJKARSTVO NA GORIŠKEM / [UREDNIK:RENATO PODBERSIČ, ml.] .- NOVA GORICA, 2004
GORIŠKO OLJKARSKO DRUŠTVO IN DRUŠTVO OLJKARJEV BRD
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

OMNIBUS:ŠOLSKI ČASOPIS:KLASIČNI LICEJ PRIMOŽ TRUBAR V GORICI:ŠOL.LETO 2003/04.-GORICA, 2004
KLASIČNI LICEJ PRIMOŽ TRUBAR V GORICI
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

POGLED V URBANISTIČNI RAZVOJ CELJA.-CELJE, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JELERČIČ FRANC RADO
POGLEJ IN SI ZAPOMNI: DOGODKI IN PRIČEVANJA MED LETI 1917-1945;OB EVROPSKI OMAMI NEKOLIKO TREZNOSTI NI ODVEČ.-LJUBLJANA, 2004
ZALOŽBA FORMA 7 LJUBLJANA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

POROČILO O DELU INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO V LETU 2003.-LJUBLJANA, 2004
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2004 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
Maher Igor
Kovačič Simon
Poti miru na Krasu : doživite ga drugače
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2004 slov.,ita.,ang. GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
TRISKA JAN F.
POZABLJENA FRONTA PRVE SVETOVNE VOJNE: IZ VOJAKOVEGA DNEVNIKA S FRONTE OB SOČI IN PIAVI 1916-1918 .- CELOVEC, 2004
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Humar Gorazd
Predori : iskanje svetlobe
ZALOŽNIŠTVO PONTIS
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PROSVETNO DRUŠTVO "KRAS" OPATJE SELO:1904-2004:100 LET.-OPATJE SELO, 2004
PROSVETNO DRUŠTVO "KRAS" OPATJE SELO
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Puhar Alenka
Prvotno besedilo življenja
STUDIA HUMANITATIS
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Studen Andrej
Rabljev zamah : k zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Griesser Pečar Tamara
Razdvojeni narod : Slovenija 1941-1945 : okupacija, kolaboracija, državljanska vojna, revolucija
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Rijeka i mađarska kultura
DRŽAVNI ARHIV V RIJEKI
2004 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Toplišek Janez
Rodoslovje : genealogija kot znanost in hobi : [kako izdelati rodovnik, priporočila za rodoslovno delo, kje najti rodoslovne vire]
SAMOZALOŽBA
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ROJSTNI LIST SLOVENSKE KULTURE:RAZSTAVNI KATALOG/RAZSTAVA SLOVENSKIH SREDNJEVEŠKIH SPOMENIKOV OB PRIDRUŽITVI REPUBLIKE SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI:17. MAJ - 20. JUNIJ 2004.-LJUBLJANA, 2004
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jankovič Aleksander
Rupnikova linija in Alpski zid : utrjevanje Rapalske meje med letoma 1932 in 1941 .- Vrhnika, 2004

2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

S PESMIJO V NOVO DESETLETJE:OB 70-LETNICI DELOVANJA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA RUPA-PEČ.-GORICA, 2004
PROSVETNO DRUŠTVO RUPA-PEČ, ZVEZA SLOVENSKE KATOLI
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠVARA VLADO
S SLOVENSKO PESMIJO SKOZI ŽIVLJENJE .- GORICA, 2004
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bon Silva
Sara ancora bello : storie di donne della Venezia Giulia tra fascismo, resistenza e dopoguerra = Saj bo še vse v redu : prigode primorskih žena v času fašizma, odpora in povojne izgradnje
CENTRO ISONTINO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA
E SOCIALE "LEOPOLDO GASPARINI"
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipovž Artur
Selo na Vipavskem : kraj na prepihu zgodovine in kultur
KRAJEVNA SKUPNOST SELO
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
CUDER VOJKO
SINIL JE ŽAR NOVEGA DNEVA:GORIŠKO VOJNO PODROČJE.-NOVA GORICA, 2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SKUPAJ V EVROPI - INSIEME IN EUROPA: ZBIR OBJAV V DOMAČIH IN TUJIH MEDIJIH O PRIPRAVAH IN SLOVESNOSTI OB VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO V NOVI GORICI 30. APRILA 2004 .- NOVA GORICA, 2004
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Slavljanska sloga. Slovenci in Hrvati v Trstu : od avstroogrske monarhije do italijanske republike
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rok Stergar
Slovenci in vojska, 1867-1914 : slovenski odnos do vojaških vprašanj od uvedbe dualizma do začetka 1. svetovne vojne
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenska mesta skozi čas = Dzieje słoweńskich miast : wystava Archiwum Republiki Słowenii = razstava Arhiva Republike Slovenije : Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawa, 12-26 października 2004 r.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 poljski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Slovenska mesta skozi čas = Slovenečkite gradovi niz vremeto : izložba na Arhivot na Republika Slovenija = Razstava Arhiva Republike Slovenije : Muzej na grad Skopje, Skopje, 7-21 april 2004
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 makedonski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON.-LJUBLJANA, 2004
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Slovenski in črnogorski interniranci in narodnoosvobodilni boj na Goriškem : (jeseni 1943 in pozimi 1944)
GORIŠKI MUZEJ
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Tomaž
Smučanje na Goriškem : kratek pregled zgodovine smučanja na Goriškem, petindvajsetletna kronika Smučarskega kluba Gorica (1964-1989)

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNO ŠOLSTVO V MARIBORU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI:KATALOGI 17.-POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
URŠIČ IVANKA
SREČKO KUMAR 1888-1954: RAZSTAVA OB PETDESETLETNICI SMRTI GLASBENIKA SREČKA KUMARJA .- NOVA GORICA-DOBROVO, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Verginella Marta
Suha pašta, pesek in bombe : vojni dnevnik Bruna Trampuža [KNJIŽNICA ANNALES,39]
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SV. SOCERB NAD PODRAGO.-PODRAGA, 2004
ŽUPNIJA PODRAGA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
CENCIČ MAJDA
ŠOLA ZA ZNANJE UČITELJEV: OD UČITELJSKIH TEČAJEV DO UNIVERZE NA PRIMORSKEM .- KOPER, 2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.