Seznam gradiva

107 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

21. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:ARHIVI IN ARHIVSKO GRADIVO V ČASU TRANZICIJSKIH SPREMEMB,INFOARH.-KOPER, 2003
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
AMBROŽIČ MATJAŽ
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 25 : LJUBLJANSKI KNEZOŠKOF DR. JANEZ ZLATOUST POGAČAR: NJEGOVA VERSKA, KULTURNA IN POLITIČNA VLOGA ZA ZGODOVINO SLOVENCEV .- LJUBLJANA, 2003
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE (PREDSTAVITVENA PUBLIKACIJA) .- LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LIPUŠČEK UROŠ
AVE WILSON : ZDA IN PREKRAJANJE SLOVENIJE V VERSAILLESU 1919-1920.-LJUBLJANA, 2003
SOPHIA ZALOŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
BLESK ZLATE KRONE:GOSPODJE SVIBENSKI - KRATKA ZGODOVINA PLEMENITIH NASILNIKOV.-LJUBLJANA, 2003
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BOM ŠEL NA PLANINCE:OB 100-LETNICI PLANINSKEGA DRUŠTVA AJDOVŠČINA.-AJDOVŠČINA, 2003
PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VALENČIČ VIDA
BOTTA E RISPOSTA: SUGLI SLOVENI IN ITALIA.-TRST, 2003

2003 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

CINKARNA (CELJE):130 LET:1873-2003.-CELJE, 2003

2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BELTRAM VLASTA
ČAS, KI ŽIVI: ZBORNIK REFERATOV S STROKOVNEGA POSVETOVANJA OB 60-OBLETNICI ZAČETKOV PARTIZANSKEGA ŠOLSTVA NA PRIMORSKEM .- AJDOVŠČINA, 27.SEPTEMBER 2003 .- KOPER, 2003
SKUPNOST PARTIZANSKIH UČITELJEV PRIMORSKE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČEPOVAN SKOZI STOLETJA:OB 100-LETNICI GASILSTVA.-ČEPOVAN, 2003.-(ZBRALA IN UREDILA RADO BOLČINA, MARA BOLČINA)
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEPOVAN
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Debeljak Tine
Vombergar Marko, Poniž Denis, Florjančič Alojzij Pavel
Črni Kamnitnik = Loma Negra
ZALOŽBA DRUŽINA
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
COSTANTINI ENOS - ZBRAL IN UREDIL
DOBRODOŠLI V FURLANIJI.-LJUBLJANA, 2003
FURLANSKO FILOLOŠKO ZDRUŽENJE
2003 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 9 : AVGUST - 8. SEPTEMBER 1943 .- LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
KANALEC JOŽE
DREŽNICA Z OKOLIŠKIMI VASMI.-LJUBLJANA, 2003

2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE: INFORMACIJA IN DEZINFORMACIJA.-LJUBLJANA, 2003
NOVA SLOVENSKA ZAVEZA
2003 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
SIMONITI VASKO
FANFARE NASILJA.-LJUBLJANA, 2003
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠAVLI TRAMŠEK SONJA
FRANC ŠAVLI-MEDVED: DOMOLJUB IN REVOLUCIONAR TOLMINSKE: OB 100 LETNICI NJEGOVEGA ROJSTVA IN 60-LETNICI NJEGOVE SMRTI .- BILJE, 2003
SATUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR BILJE
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI ZAPISI U KNJIZI KRŠTENIH, VJENČANIH I UMRLIH IZ HUMA (1618-1672) .- PAZIN, 2003
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2003 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MARTELANC JOŽKO
GORIŠKA FRONTA 1943.-NOVA GORICA, 2003
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VUGA LUCIJAN
HIŠA NA MEJI:ROMANSIRANA KRONIKA.-NOVA GORICA, 2003
SAMOZALOŽBA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

HRANITI IN OHRANITI: 100 LET NAČRTNEGA ZBIRANJA IN OHRANJANJA ARHIVSKEGA GRADIVA TER 70 LET DELOVANJA PROFESIONALNE ARHIVSKE USTANOVE V MARIBORU: JUBILEJNI ZBORNIK.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

HRANITI IN OHRANITI: NAJLISTINE POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR: KATALOG K RAZSTAVI.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ISONZO-SOČA: GIORNALE DI FRONTIERA - ČASOPIS NA MEJI, GORICA
TRANSMEDIA
2003 slov., italij. NEZNANO PERIODIKA

IVO KOVAČ: RISBE, AKVARELI,GRAFIKE;PREGLEDNA RAZSTAVA.-AJDOVŠČINA, 2003
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IX. KORPUS NOV IN POJ: 60. OBLETNICA USTANOVITVE:RAZSTAVA V POČASTITEV JUBILEJA /KATALOG K RAZSTAVI PANG/ .- NOVA GORICA-LOKVE, 2003
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BUDNA KODRIČ NATAŠA, SERŠE ALEKSANDRA
IZOBRAŽEVANJE DEKLET V LJUBLJANI: ŠOLE NAŠIH BABIC .- LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ZGODOVINA Videokaseta
PRAZNIK NIKO, MURŠIČ SERGEJA
IZSELJEVANJE ŽENSKEGA PREBIVALSTVA SPODNJE VIPAVSKE DOLINE V EGIPT:DIPLOMSKO DELO.-LJUBLJANA, 2003

2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KERNEL DAVOR
KAMNOLOMSTVO IN KAMNOSEŠTVO NA KRASU.-NOVA GORICA, 2003
GORIŠKI MUZEJ
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KLAVORA FEDJA
KDO DAL PODOBO JE BOVŠKEMU: O ZGODOVINI, ŽIVLJENJU, CESTI IN NASELJIH NA BOVŠKEM .- TOLMIN, 2003
SAMOZALOŽBA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KOSTA HILARIJ
KJE SO TISTE STEZICE .- NOVA GORICA, LJUBLJANA, 2003
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VRBNJAK VIKTOR
KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V MARIBORU:1928-2003.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KOMEN: ZGODBA O AVTOMOBILU: RAZISKOVALNA NALOGA UČENCEV OŠ KOMEN .- KOMEN, 2003
OSNOVNA ŠOLA KOMEN
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA: OD USTANOVITVE DO DANES.-AJDOVŠČINA, 2003
KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RENČELJ STANISLAV
KRAS, KAMEN IN ŽIVLJENJE.-KOPER, 2003
ZALOŽBA LIBRIS KOPER
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

L'identita plurale : Storia, cultura e societa a Gorizia : a cura di Claudio Cressati

2003 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
GUŠTIN DAMIJAN
LJUBLJANSKA BRIGADA:10. SLOVENSKA NARODNOOSVOBODILNA UDARNA BRIGADA "LJUBLJANSKA": NJENA VLOGA IN POMEN V NOB 1943-1945 .- LJUBLJANA, 2003
ODBOR SKUPNOSTI BORCEV LJUBLJANSKE BRIGADE
2003 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

LJUDSKA VSTAJA SEPTEMBER 1943: ŠESTDESETLETNICA.-GORICA, 2003
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MARIBORSKI FOTOGRAFI 1848-1941/POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR:KATALOGI XV.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

MOST : GLASILO OBČINE KANAL OB SOČI, KANAL OB SOČI
OBČINA KANAL OB SOČI
2003 slovenski NEZNANO PERIODIKA
MARAČIĆ LJUDEVIT ANTON
MUČENEC NACIZMA PATER PLACIDO CORTESE, MINORIT S CRESA.-LJUBLJANA, 2003
SLOVENSKA MINORITSKA PROVINCA SV. JOŽEFA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO izločeno ob inv 202
KRIVEC KSENIJA
NA POMOČ: ZGODOVINA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA BOVEC OB STOTI OBLETNICI DELOVANJA IN STO TRIDESET LETNICI GASILSTVA NA BOVŠKEM.-BOVEC, 2003
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOVEC
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NACIONALNA IDENTITETA IN KULTURA.-LJUBLJANA, 2003
INŠTITUT ZA CIVILIZACIJO IN KULTURO
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PUST ANTON
NAROD NAŠ SPOMINE HRANI .- MIREN PRI GORICI, 2003
SAMOZALOŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
NASELJE CESTA-CESTA.-MALE ŽABLJE, 2003
SAMOZALOŽBA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Perčič Danilo, Črnugelj Franc, Auguštin Franc
Ob 60-letnici osvobajanja žrtev fašizma : 1943-2003

2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
SEDMAK DRAGO
OB VZNOŽJU BRANIKOV: SOLKAN IN SOLKANCI MED 1.SVETOVNO VOJNO.-CELOVEC, 2003
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZUPANČIČ PUŠAVEC NINA
OBLIKE ORGANIZIRANJA GOSPODARSTVA NA SLOVENSKEM OD 1918 DO 1941.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pelicon Ciril
Po Vojkovih poteh : spomini kurirja Rada, spomini spominov soborcev
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
POBITIM V SPOMIN / ZBRAL IN UREDIL JOŽKO KRAGELJ .- GORICA, 2003
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR: HRANITI IN OHRANITI.-MARIBOR, 2003 (VHS KASETA)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA Videokaseta
GOMBAČ METKA
POKRAJINSKI NARODNOOSVOBODILNI ODBOR ZA SLOVENSKO PRIMORJE IN TRST 1944-1947:ORGANIZACIJSKA SHEMA LJUDSKE OBLASTI.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

POROČILO O DELU INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO V LETU 2002.-LJUBLJANA, 2003
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2003 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
Rupel Aldo
Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti v Gorici : Odgovori na vprašanja Občinske uprave
Scheda richiesta dati e rispettive risposte : Comune di Gorizia - minoranza slovena

2003 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO
Kernel Davor
Poslikave Toneta Kralja : Kras - Brkini
KULTURNO DRUŠTVO VILENICA
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VOJE IGNACIJ
POSLOVNA USPEŠNOST TRGOVCEV V SREDNJEVEŠKEM DUBROVNIKU.-LJUBLJANA, 2003
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POSTOJINSKO OKRAJNO GLAVARSTVO: ZEMLJEPISNI IN ZGODOVINSKI OPIS.-PONATIS IZ 1889 .- VRHNIKA, 2003
GALERIJA 2 VRHNIKA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POT SKOZI GOZD: SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN IN POL STOLETJA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI.-TOLMIN, 2003
DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA POSOČJA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavletič Bojan
Prarealci iz Ulice Starega lazareta
MLADIKA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
POPOVIĆ P. JOVAN
PRAVNI SISTEM ZAŠTITE ARHIVSKE GRA?E I REGISTRATURSKOG MATERIALA I NAČIN KANCELARIJSKOG POSLOVANJA NA NIVOU DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJE I CRNE GORE I REPUBLIKA SRBIJE I CRNE GORE.-BEOGRAD, 2003

2003 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KLAVORA VASJA
PREDEL 1809: AVSTRIJSKO-FRANCOSKI VOJNI SPOPADI NA SLOVENSKEM NARODNOSTNEM OZEMLJU.-CELOVEC, 2003
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Predpisi s področja kulture
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PREGLJEV ZBORNIK : OB 120 LETNICI ROJSTVA PISATELJA .- MOST NA SOČI, 2003.-[PROJEKT IVAN PREGELJ IN NJEGOV ČAS]
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rodman Magda
Primorska je ohranila slovenstvo : Pogled v vojaško zgodovino zgornje Vipavske doline .- fotokopija članka objavljenega v Vojaška zgodovina, september 2003, št. 1/03 (6)
Pogled v vojaško zgodovino zgornje Vipavske doline

2003 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
BELTRAM VLASTA
PRISPEVKI LITERARNEGA NATEČAJA UČENCEV OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL NA TEMO PARTIZANSKEGA ŠOLSTVA: PRILOGA ZBORNIKA ČAS, KI ŽIVI .- KOPER, 2003
SKUPNOST PARTIZANSKIH UČITELJEV PRIMORSKE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BIZJAK MATJAŽ
RATIO FACTA EST: GOSPODARSKA STRUKTURA IN POSLOVANJE POZNOSREDNJEVEŠKIH GOSPOSTEV NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 2003
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REPE BOŽO
RDEČA SLOVENIJA:TOKOVI IN OBRAZI IZ OBDOBJA SOCIALIZMA.-LJUBLJANA, SOPHIA, 2003

2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKOLA MILKO
RELIGIJA, CERKEV IN ŠOLA V DOKUMENTIH OBČINSKIH KOMITEJEV ZKS ZGODOVINSKEGA ARHIVA CELJE .- (DRUGA KNJIGA: OBČINSKI KOMITEJI ZKS POSAVJA IN ZASAVJA) .- CELJE, 2003
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKOLA MILKO
RELIGIJA, CERKEV IN ŠOLA V DOKUMENTIH OBČINSKIH KOMITEJEV ZKS ZGODOVINSKEGA ARHIVA CELJE .- (PRVA KNJIGA: OBČINSKI KOMITEJI ZKS CELJSKEGA OBMOČJA) .- CELJE, 2003
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA ADRIJAN
RODIL SEM SE V SOBOTO.-GORICA, 2003
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MELIK VASILIJ
SLOVENCI 1948-1918: RAZPRAVE IN ČLANKI.-MARIBOR, 2003
LITERA MARIBOR
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL ALDO
SLOVENCI IN ITALIJANI V LAŠKEM:MEDSEBOJNO POZNAVANJE.-GORICA, 2003
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2003 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MUCCI CARLO
SLOVENSKE MLEKARICE V TRŽIČU:LE LATTAIE SLOVENE A MONFALCONE.-TRST, 2003
SKRD - ACRS JADRO Ronke - Ronchi dei Legionari
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Toporišič Jože
SLOVENSKI PRAVOPIS [1. Pravila. - 6., ponovno pregledana izd., 2. natis. 2. Slovar. - 2. natis]
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2003 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MLAKAR BORIS
SLOVENSKO DOMOBRANSTVO 1943-1945:USTANOVITEV, ORGANIZACIJA, IDEJNO OZADJE.-LJUBLJANA, 2003
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK PETRA
SOČA, SVETA REKA: ITALIJANSKA ZASEDBA SLOVENSKEGA OZEMLJA (1915-1917) .- LJUBLJANA, 2003
NOVA REVIJA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KOVAČIČ SIMON
SOŠKA FRONTA 1. SV. VOJNA V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA.-ŠEMPETER, 2003
STUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR RADIVOJ, BILJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SPLOŠNO ŽENSKO DRUŠTVO: 1901-1945.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŽNIDARŠIČ IVICA, KAPLAN ZDENKA
SPOMINI IN PRIČEVANJA (ZBRALI IN UREDILI IVICA ŽNIDARŠIČ IN ZDENKA KAPLAN).-LJUBLJANA, 2003
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SUHADOLNIK JOŽE
STARI TRG, GORNJI TRG, LEVSTIKOV TRG.-LJUBLJANA 2003 KATALOG
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
REHAR ALJOŠA
STO LET PLANINSTVA NA VIPAVSKEM: 1903-2003 .- [ZBORNIK, UREDNIK ALJOŠA REHAR] .- VIPAVA, 2003
PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Paschini Pio
Storia del Friuli
Arti Grafiche Friulane
2003 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FELICIJAN BRATOŽ SUZANA
SVET ZA ŠOLSTVO LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE:ARHIVSKI INVENTAR.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Štiri desetletja Osnovne šole Deskle
OSNOVNA ŠOLA DESKLE
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
LIPIČ FRAN VILJEM
TOPOGRAFIJA C.-KR. DEŽELNEGA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANE Z VIDIKA NARAVOSLOVJA IN MEDICINE, ZDRAVSTVENE UREDITVE IN BIOSTATIKE .- LJUBLJANA, 2003
ZNANSTVENO DRUŠTVO ZA ZGODOVINO ZDRAVSTVENE KULTURE SLOVENI
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PUNTIN MAURIZIO
TOPONOMASTICA STORICA DEL TERRITORIO DI MONFALCONE E DEL COMUNE MODERNO DI SAGRADO.-GORICA, 2003
SKRD - ACRS JADRO Ronke - Ronchi dei Legionari
2003 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TREBUŠKI ZBORNIK: ALPSKI MLADINSKI RAZISKOVALNI TABOR DOLENJA TREBUŠA 1996-1998 .- TOLMIN, 2003
TOLMINSKI MUZEJ
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KONTESTABILE ROVIS MIRJANA
UČITELJ NAJ BO: OB 130-LETNICI UČITELJIŠČA V KOPRU.-KOPER, 2003
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠMID GAŠPER
UPRAVA DRAVSKE BANOVINE 1929-1941.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

V HIŠI MOJEGA OČETA JE MNOGO BIVALIŠČ:(JANEZOV EVANGELIJ;14,2):O PORUŠENIH CELJSKIH CERKVAH.-CELJE, 2003
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PANČUR ANDREJ
V PRIČAKOVANJU STABILNEGA DENARNEGA SISTEMA.-CELJE, 2003
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HEINDL HANNS
V UROKU JULIJCEV:PRVA SVETOVNA VOJNA IN VÉLIKI BOJ V GORAH:ZGODOVINA IN ZGODBE O DR. JULIUSU KUGYJU.-DUNAJ, 2003
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REPE BOŽO
VIRI 18: VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (II.DEL): SLOVENCI IN FEDERACIJA .- LJUBLJANA, 2003
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 21 : NAVODILA ZA DELO VARNOSTNIH ORGANOV V RS .- LJUBLJANA, 2003
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LESKOVEC ANTOŠA, SERŠE ALEKSANDRA
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu : (1849-1860) : 1. del
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAULIN DAMJAN
ZA STARO PRAVDO JEREMITIŠČA.-ŠTANDREŽ-JEREMITIŠČE, 2003
PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBIRANJE IN OHRANJANJE PISNIH TER TISKANIH DRAGOCENOSTI:RAZSTAVA OB 110-LETNICI MUZEJSKEGA DRUŠTVA PTUJ.-PTUJ, 2003
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju 1.-4. 10. 1943 ; Dokumenti : ob šestdesetletnici / zbral in uredil Tone Ferenc
OBČINA KOČEVJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zbornik : 50 let Lovske družine Kanal
LOVSKA DRUŽINA KANAL
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
LUTHAR OTO, PEROVŠEK JURE
ZBORNIK JANKA PLETERSKEGA .-LJUBLJANA, 2003
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK RAZPRAV:RAZSTAVLJANJE ARHIVSKEGA IN KNJIŽNIČNEGA GRADIVA TER LIKOVNIH DEL NA PAPIRJU:STANDARDI MATERIALNEGA VAROVANJA.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.