Seznam gradiva

134 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
RUSTJA KAROL
100 LET VIPAVSKE ŽELEZNICE.-AJDOVŠČINA, 2002
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Benedetič Filibert, Lapornik Maja 1960-, Svetina Ivo, Vascotto Patrizia, Počkaj Marinka
1902-2002 : Slovensko stalno gledališče

2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA NOVA GORICA.-NOVA GORICA, 2002
TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA GORICA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

500 LET RODBIN PREMERLOV .- VRHPOLJE, 2002
TAXA D. O. O. AJDOVŠČINA
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 24 .- LJUBLJANA, 2002
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Adobe Photoshop 7.0 : učilnica v knjigi .- 3. ponatis
ZALOŽBA PASADENA
2002 slovenski RAČUNALNIŠTVO MONOGRAFSKA publik.
Cova Ugo, Dorsi Pierpaolo, Tato Grazia
Archivio di Stato di Trieste : con sintesi tedesca e slovena = Staatsarchiv Triest = Državni arhiv Trst
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
2002 slov.,ita.,nem. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE:CON SINTESI TEDESCA E SLOVENA.-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'CULTURALI.-TRIESTE, 2002
DRŽAVNI ARHIV TRST
2002 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 30 LET:1968-1998.-LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA Videokaseta

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA CD/DVD

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 2002 KASETA)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA Videokaseta

BEGUNSKO ŠOLSTVO V 20. STOLETJU-NAŠE IN PRI NAS.-LJUBLJANA, 2002
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dolhar Erik
Troha Nevenka
Boj za slovenstvo Kanalske doline : od TIGR-a do volitev 1946
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV NA SLOVENSKEM V 20. STOLETJU.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA DRUŽINA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV ŽUPNIJE SV. MIHAELA V KAMNJAH NA VIPAVSKEM.-KAMNJE, 2002.- [SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;64]
ŽUPNIJSKI URAD KAMNJE
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČRNA GORA V ARHIVSKIH DOKUMENTIH SKOZI STOLETJA:RAZSTAVA DRŽAVNEGA ARHIVA ČRNE GORE, LJUBLJANA, 6.JUNIJ-6.SEPTEMBER 2002.-LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
MIKOLA MILKO
DELO KOT KAZEN: IZREKANJE IN IZVRŠEVANJE KAZNI PRISILNEGA, POBOLJŠEVALNEGA IN DRUŽBENO KORISTNEGA DELA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1945-1951 (ŠTUDIJE 7)
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
DIES IRAE:ČETNIKI, VAŠKI STRAŽARJI IN NJIHOVA USODA JESENI 1943.-LJUBLJANA, 2002
MODRIJAN ZALOŽBA
2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BRATINA JANKO
DOLINA IN HRIB: IZBOR IZ LITERARNEGA IN STROKOVNEGA DELA.-GORICA, 2002
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

DRUŽINSKA IMENA V SOVODNJAH: UTRINKI NAŠE PRETEKLOSTI.-SOVODNEJ OB SOČI, 2002
KULTURNO DRUŠTVO SOVODNJE
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ZUPANIČ SLAVEC ZVONKA
DRUŽINSKA POVEZANOST GROFOV CELJSKIH: IDENTIFIKACIJSKA IN EPIGENETSKA RAZISKAVA NJIHOVIH LOBANJ.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVA IN CERKEV:IZBRANI ZGODOVINSKI IN PRAVNI VIDIKI:MEDNARODNI POSVET 21. IN 22. JUNIJA 2001.-LJUBLJANA 2002, (SAZU,RAZRED ZA ZGODOVINO IN DRUŽBENE VEDE, RAZPRAVE 18)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
2002 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNI TOŽILEC V MARIBORU, TISK IN CENZURA 1898-1941.-KATALOGI K RAZSTAVAM, ZVEZEK 12 .-MARIBOR, 2002
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE:DODATEK A-Ž,KAZALO.-LJUBLJANA, 2002
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2002 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
REZEC STIBILJ TATJANA
FILMSKO GRADIVO SLOVENSKEGA FILMSKEGA ARHIVA PRI ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 2002 (ARS.INVENTARJI.SERIJA ZBIRKE,ZV.6)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKO GRADIVO SLOVENSKEGA FILMSKEGA ARHIVA PRI ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE: 2.IZDAJA .- (SERIJA ZBIRKE ZV.4) .- LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

FRANČIŠKOVI MANJŠI BRATJE MINORITI NA SLOVENSKEM OD ČASOV SV. FRANČIŠKA DO DANAŠNJIH DNI:30-LETNICA SAMOSTOJNE SLOVENSKE MINORITSKE PROVINCE SV. JOŽEFA.-LJUBLJANA, 2002
SLOVENSKA MINORITSKA PROVINCA SV. JOŽEFA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL ALDO
GGG - GORIŠKA GORNIŠKA GLEDANJA: MEDNARODNO LETO GORA .- GORICA, 2002
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
JAZBAR ERIKA, VOGRIČ ZDENKO
GORICA - PO SLEDOVIH NAŠE PRISOTNOSTI.-GORICA, 2002
TRANSMEDIA SPA - GORICA
2002 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GORICA IN NJENA GROFIJA .- GORICA, 2002
GORIŠKA POKRAJINA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKA
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2002 slovenski NEZNANO PERIODIKA

GORIŠKA NADŠKOFIJA: OD NASTANKA DO KONCA HABSBURŠKE MONARHIJE 1751-1918.-GORICA, 2002
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKI SPOMINI:SODOBNIKI O GORICI IN GORIŠKI V LETIH 1830-1918.-GORICA, 2002
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL ALDO
GORIZA 1001-2001 : SLOVENCI V GORICI=GLI SLOVENI DI GORIZIA
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2002 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BARAGA FRANCE
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V SREDNJEM VEKU. 6/1, (LISTINE 1246-1255) [Thesaurus memoriae. Fontes ; 2] .- LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

HISTORIA ANNUA COLLEGII SOCIETATIS JESU LABACENSIS:(1569-1691):LETOPIS LJUBLJANSKEGA KOLEGIJA DRUŽBE JEZUSOVE.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA DRUŽINA
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BONIN R. ZDENKA
INVENTAR ZBIRKE LISTIN V POKRAJINSKEM ARHIVU KOPER (1348-1776).-KOPER, 2002
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BAJC GORAZD
IZ NEVIDNEGA NA PLAN: SLOVENSKI PRIMORSKI LIBERALNI NARODNJAKI V EMIGRACIJI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO IN OZADJE BRITANSKIH MISIJ V SLOVENIJI.-KOPER, 2002 (KNJIŽNICA ANNALES,30)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JEAN VODAINE.-TOLMIN, AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 francoski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REPE BOŽO
JUTRI JE NOV DAN: SLOVENCI IN RAZPAD JUGOSLAVIJE.-LJUBLJANA, 2002
MODRIJAN ZALOŽBA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠIMAC RUDOLF - RUDI
KAKO SE JE ZAČELO NA SOČI 1915 IN KONČALO 1918 : BRGINSKE IN DRUGE PRIPOVEDI O PRVI SVETOVNI VOJNI : 1. DEL .- NOVA GORICA, 2002
GRAFIKA SOČA NOVA GORICA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Meden (roj. Nabergoj) Francka
Kamenček v mozaiku zgodovine NOB našega kraja : Lozice

2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Comay Joan
Kdo je kdo v Stari zavezi
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
2002 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
CVELFAR BOJAN
KNJIGA GOSTOV ZDRAVILIŠČA ROGAŠKA SLATINA 1823-1850: PRIČEVANJE ARHIVSKIH DOKUMENTOV 1.-CELJE, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SUNČIČ VLADIMIR
KOMISIJE ZA AGRARNE OPERACIJE 1885-1918 IN KOMISAR ZA ODPRAVO OBČIH UŽITKOV V TRSTU 1924-1954 .- LJUBLJNA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Prunk Janko
Svetik Peter, Stante Alenka Ana
Kratka zgodovina Slovenije

2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
URBANC MIMI
KULTURNE POKRAJINE V SLOVENIJI (GEOGRAFIJA SLOVENIJE;5) .- LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2002 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNO-ŠPORTNO DRUŠTVO VIPAVA PEČ - PECI : 25 let - 1976-2001

2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

La Contea dei Goriziani nel Medioevo
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
2002 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠERBELJ FERDINAND
LA PITTURA BAROCCA NEL GORIZIANO:CATALOGO DELLA MOSTRA.-GORIZIA, LJUBLJANA, 2002
NARODNA GALERIJA
2002 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LATNIK: JE ZGORNJEVIPAVSKI ČASNIK, AJDOVŠČINA
NOVA NOVA d.o.o.
2002 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Devetak Gabrijel
Marketing izobraževalnih storitev : intelektualna lastnina, zadovoljstvo odjemalcev, strategije, poslovna odličnost, benchmarking, metodologija raziskovanja, elektronsko poslovanje, ustvarjalnost
MODERNA ORGANIZACIJA
2002 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

MED KLJUKASTIM KRIŽEM IN RDEČO ZVEZDO = UNTER HAKENKREUZ UND TITOSTERN.-CELOVEC, LJUBLJANA, 2002
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2002 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MIRKO FILEJ 1912-1962.-GORICA, 2002
ZDRUŽENJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV GORICA
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
CENCIČ MIRA
MOČ DOMOLJUBJA; TIGROVEC ANTON RUTAR, NJEGOV ČAS IN NJEGOVO NARODNOOBRAMBNO DELOVANJE.-KOPER, 2002
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jug Ivan
Moja zaporniška leta : po nedolžnem v fašističnih ječah
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOMAC NATAŠA
NA MEJI, MED JEZIKI IN KULTURAMI:ŠIRJENJE SLOVENSKEGA JEZIKA V KANALSKI DOLINI.-KANALSKA DOLINA, 2002
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
HIMMELREICH BOJAN
NAMESTO ŽEMLJE ČRNI KRUH: ORGANIZACIJA PRESKRBE Z ŽIVILI V CELJU V ČASU OBEH SVETOVNIH VOJN.-PUBLIKACIJE ZAC; ŠTUDIJE 6.-CELJE, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Namiznoteniški klub Gorica : 50 let

2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠKRABEC STANISLAV
NAŠA KOSTANJEVICA: (PONATIS IZ CVETJA 1906, 1907,1911) .- NOVA GORICA, 2002
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

NAŠIH 30 LET: RAZSTAVA DOKUMENTOV OB 30. OBLETNICI USTANOVITVE POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI .- NOVA GORICA, 2002
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
REYA OSKAR
NEPOZABLJENA BRDA: VESELJE IN ŽALOST BRIŠKEGA LJUDSTVA.-LJUBLJANA, 2002
VITRUM LJUBLJANA
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MLINAR MIHA
NOVE ZANKE SVETOLUCIJSKE UGANKE:ARHEOLOŠKE RAZISKAVE MOST NA SOČI 2000 DO 2001:KATALOG RAZSTAVE.-TOLMIN, 2002
TOLMINSKI MUZEJ
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LOKAR ANICA
OD ANICE DO ANE ANTONOVNE.-LJUBLJANA, 2002
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BAVEC FRANJO
OD IDRIJE DO TOLMINA.-LJUBLJANA, 2002

2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

OD NAČRTA DO STAVBE:ARHITEKTURA KOZJANSKEGA V NAČRTIH IN DOKUMENTIH IZ SREDE 19. STOLETJA.-CELJE, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
OGLAŠEVANJE SLOVENSKIH TRŽAŠKIH TRGOVCEV.-GORICA, 2002
ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA OPČINE
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MERKÚ JOSIP
OKOLIČANSKI BATALJON:FATTI DI LUGLIO-1868:GRADIVO ZA ZGODOVINO TRSTA.-TRST, 2002

2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GLAŽAR NATALIJA
ORGANIZACIJSKO KOMUNICIRANJE ARHIVOV - HRANITELJEV ARHIVSKEGA GRADIVA .- LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PETNAJST LET KULTURNEGA DRUŠTVA KARLA ŠTREKLJA, KOMEN.-KOMEN, 2002
KULTURNO DRUŠTVO KAREL ŠTREKELJ
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pihalni orkester Vogrsko : 70 let

2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PILON V OČEH DRUGIH:VENO PILON VU PAR LES AUTRES.-AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHELIČ DARJA
PIRANSKA NOTARSKA KNJIGA (1289-1292):3.ZVEZEK.-LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PIRNIKOV ZBORNIK.-TOLMIN, 2002
TOLMINSKI MUZEJ
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Likar Zdravko
Planinsko društvo Kobarid : 1952-2002

2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kenda Sonja
Podmelška fara skozi čas

2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VECCHIET FRANCO, MONTENERO GIULIO
POGOVOR O UMETNIKOVEM ORODJU.-AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žbona-Trkman Beatriče, Müller Sara, Smolej Igor 1943-, Vrčon Robert, Komavec Maša
Pohajanje po Baški grapi

2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
COSSUTTA RADA
POLJEDELSKO IN VINOGRADNIŠKO IZRAZJE V SLOVENSKI ISTRI.-KOPER, 2002 (KNJIŽNICA ANNALES, 26)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POSOČJE A-Ž: ENCIKLOPEDIČNI PRIROČNIK ZA POPOTNIKA.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2002 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KALC ALEKSEJ
POTI IN USODE: SELITVENE IZKUŠNJE SLOVENCEV Z ZAHODNE MEJE .- KOPER, 2002
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREHOJENA POT: TEMELJ IN UPANJE ZA PRIHODNJOST: 40 LET KC LOJZKE BRATUŽ .- GORICA, 2002
KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PREHRANA NA GORIŠKEM.-NOVA GORICA, 2002
GORIŠKI MUZEJ
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PRIMORJE: ČASOPIS SKUPINE PRIMORJE, AJDOVŠČINA
PRIMORJE AJDOVŠČINA
2002 slovenski NEZNANO PERIODIKA

PRIMORSKA 1918-1947 : KATALOG STALNE RAZSTAVE
GORIŠKI MUZEJ
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
PRIMORSKI DUHOVNIKI: KULTURNI DELAVCI 20. STOLETJA / ZBRAL IN UREDIL JOŽKO KRAGELJ .- GORICA, 2002
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko - urednik
Primorski misijonarji 20. stoletja

2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRO LOKO LOKOVEC: GLASILO TD LOKOVEC, LOKOVEC
TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2002 slovenski NEZNANO PERIODIKA
JOVIĆEVIĆ SLAVKA, MILUNOVIĆ LJILJANA
PROPISI O ARHIVSKOJ SLUŽBI U KNJEŽIVINI CRNOJ GORI .- CETINJE, 2002
ARHIV CETINJE
2002 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Prostovoljno gasilsko društvo Podnanos : 110 let : 1892-2002
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODNANOS
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
TUTTA ETKO
PUBLIKACIJA LIKOVNIH DEL.-NOVA GORICA, 2002
GRAFIKA SOČA NOVA GORICA
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
PUSTOVANJA NA GORIŠKEM.-NOVA GORICA, 2002

2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

QUALESTORIA: BOLLETINO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, TRST [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

2002 italijanski NEZNANO PERIODIKA
Barberi Claudio
Salterio di Santa Elisabetta : facsimile del ms. CXXXVII del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
2002 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SEJNI ZAPISNIKI NARODNE VLADE SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO 1918-1921:3.DEL:OD 22. MARCA 1920 DO 9. JULIJA 1921.-LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PODOBNIK RAFAEL
SEVANJE DUHOVNOSTI: RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA 24 FOTOGRAFSKIH CIKLOV.-NOVA GORICA, 2002
GORIŠKI MUZEJ
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ANŽIČ SONJA
SKRB ZA UBOGE V DEŽELI KRANJSKI:SOCIALNA POLITIKA NA KRANJSKEM OD SREDE 18. STOLETJA DO LETA 1918.-LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENCI V XX.STOLETJU: SIMPOZIJ 4. IN 5. DECEMBRA 2001.-LJUBLJANA, 2002
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV 1991: PRIČEVANJA IN ANALIZE: ZBORNIK SIMPOZIJ BREŽICE, 21. IN 22. JUNIJ 2001 .- LJUBLJANA, 2002
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
SLOVENSKI ČASOPISI NA GORIŠKEM O VERSKIH IN CERKVENIH ZADEVAH V GORIŠKI NADŠKOFIJI (IZVLEČEK).-UDINE, 2002
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.