Seznam gradiva

118 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
LUTHAR OTO
"O ŽALOSTI NITI BESEDE" - UVOD V KULTURNO ZGODOVINO VELIKE VOJNE.-LJUBLJANA, 2000
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1400-LETNICA ŠKOFIJE KOPER: 450 LET CERKVE V ROČAH.-ROČE, 2000
ŽUPNIJSKI URAD ROČE
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

19. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:BOVEC,4.DO6.OKTOBRA 2000.-BOVEC, 2000
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Joško
25 let delovanja = [25] anni di attivita : 1975-2000 : Foto-klub Skupina 75

2000 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

40 let MoPZ "Franc Zgonik" Branik

2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PELICON CIRIL - RADO
80 LET OD ROJSTVA JANKA PREMRLA VOJKA IN 57 LET OD NJEGOVE SMRTI.-KOPER, 2000
SAMOZALOŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽNIDARŠIČ GOLEC LILIJANA
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 22 : DUHOVNIKI KRANJSKEGA DELA LJUBLJANSKE ŠKOFIJE DO TRIDENTINSKEGA KONCILA.-LJUBLJANA, 2000
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

AGENDA 2001.-RIM, 2000 (PUBBLICAZIONE A CURA DI RIORENZO GEMINI)
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
2000 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Aquileia Ecclesia Mater : poti Jubileja v Furlaniji-Julijski krajini : škofije Concordia - Pordenone, Gorica, Trst, Videm

2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DURANTI LUCIANA
ARHIVSKI ZAPISI:TEORIJA I PRAKSA.-ZAGREB, 2000
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2000 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ATLANTI: REVIJA ZA SODOBNO ARHIVSKO TEORIJO IN PRAKSO, MARIBOR
MEDNARODNI INŠTITUT ARHIVSKIH ZNANOSTI TRST, MARIBOR
2000 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

BIBLIOGRAFIJA INFORMACIJSKEGA CENTRA KRAS:REVIJA KRAS, ŠT.1-41.-LJUBLJANA, 2000

2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

CESARSKO-KRALJEVA MORNARICA V PULJU.-PIRAN, 2000
GALERIJA HERMANA PEČARIČA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOBSBAWM ERIC
ČAS SKRAJNOSTI: SVETOVNA ZGODOVINA 1914-1991.-LJUBLJANA, 2000
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČETRDESET GODINA DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU.-KARLOVAC, 2000
DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU
2000 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Milotti-Bertoni Daniela, Kodrič Ravel, Quinzi Alessandro, Cunja Radovan, Jeraša Jaka 1953-, Štefanac Samo, Grobovšek Jon
Dioecesis Justinopolitana : l'arte gotica nel territorio della diocesi di Capodistria
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
2000 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
DOBERDOB-DOBERDO 1850-2000.-GORICA, 2000
OBČINA DOBERDOB
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOTTORE SERAFICO.LA MEMORIA DI RAINER MARIA RILKE E L'ARCHIVIO DEL CASTELLO DI DUINO.-TRST, 2000
ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE
2000 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH (SEVERNOPRIMORSKE) SEVERNE PRIMORSKE.-NOVA GORICA, 2000
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE
2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE: 14-UD WE.-LJUBLJANA, 2000
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
Evropski marketing storitev
MODERNA ORGANIZACIJA
2000 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
REZEC STIBILJ TATJANA
FILMSKO GRADIVO SLOVENSKEGA FILMSKEGA ARHIVA PRI ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

FONDI IN ZBIRKE MLADINSKIH ORGANIZACIJ V ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE (1941-1965).-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Likar Zdravko
Raspet Alenka
Franc Uršič-Joško
KOBARIŠKI MUZEJ
2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA: Z LJUBEZNIJO DO KORENIN: 50 (1948-1998) IN 100 (1900-2000) LET RAZSELJENIH GORIŠKIH HARMONIJ.-NOVA GORICA, 2000
GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GLASBENI UTRIP V ŠOLSKEM LETU 1998/99: 52.LETNICA DELOVANJA ŠOLE.-AJDOVŠČINA, 2000
GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA: NOVA KNJIŽNICA V NOVI GORICI.-NOVA GORICA, 2000
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKA POKRAJINA.-NOVA GORICA, 2000
FORUM ZA GORIŠKO
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MUZNIK ANTON
GORIŠKO PODNEBJE.- (FAKSIMILIZIRANA IZDAJA LATINSKEGA ORIGINALA).-LJUBLJANA, 2000
INŠTITUT ZA ZGODOVINO MEDICINE MEDICINSKE FAKULTETE
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PILLON LUCIA
GORIZIA E DINTORNI.-GORICA, 2000
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
2000 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GREMO V TRG: VIPAVA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA SKOZI OBJEKTIV IVANA MOŽETA: RAZSTAVNI KATALOG .- NOVA GORICA, 2000 (+ 3 RAZGLEDNICE)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

I QUADERNI DEI CAMERARI DEL COMUNE DI TRIESTE.-VOLUME I (ANNI 1330,1332,1335).-TRST, 2000
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA GIULIA
2000 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IFLA NAČELA ZA HRAMBO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN ZA RAVNANJE Z NJIM.-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
TUMA HENRIK
IMENOSLOVJE JULIJSKIH ALP.-LJUBLJANA, 2000 (PONATIS IZ LETA 1929)
ZALOŽBA TUMA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVANJE ŽENSK NEKOČ IN DANES II.-PTUJ, 2000
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IZVESTJE 1985-2000 DRŽAVNIH SREDNJIH ŠOL S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI.-GORICA, 2000
SINDIKAT SLOVENSKE ŠOLE GORICA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
JOSIP ABRAM-TRENTAR:ŽIVLJENJE IN DELO.-KOPER, 2000 (GRADITELJI SLOVENSKEGA DOMA;5)
KNJIGARNA ZVONČEK
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETERKA JELKA
KAMBREŠKO-SREDNJE.-NOVA GORICA, 2000
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRIVEC KSENIJA
KNJIŽNICE NA BOVŠKEM: NJIHOV NASTANEK IN NJIHOVO DELOVANJE V POSAMEZNIH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH (DIPLOMSKA NALOGA) .-SRPENICA, 2000

2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KO BOM VELIK, BOM GRADBINEC.-NOVA GORICA, 2000
VITEL
2000 slovenski NEZNANO Videokaseta

Koper pred izzivi tretjega tisočletja : monografska študija / zbrali in uredili Lucija Čok in Vesna Gomezel Mikolič
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2000 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA (DVA MEDIJA): 1930-1939 .- LJUBLJANA, 2000 (VIDEOKASETA: 1930-1939)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: 1980-1989.-LJUBLJANA, 2000 (+ VIDEO KASETA: 20.STOLETJE: 1980-1989)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: DVA MEDIJA.-LJUBLJANA, 2000 (+ VIDEO KASETA: 1990-1999)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LA GRANDE CONTEA:1001-1500 L'AFFASCINANTE STORIA DI GORIZIA MEDIEVALE.-GORICA, 2000
COMUNE DI GORIZIA
2000 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAREVIĆ JOZO
LATINSKO-HRVATSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK:ZV 1:A-L.-VELIKA GORICA, 2000
MATICA HRVATSKA ZAGREB IN MARKA VELIKA GORICA
2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MAREVIĆ JOZO
LATINSKO-HRVATSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK:ZV.2:M-Z.-VELIKA GORICA, 2000
MATICA HRVATSKA ZAGREB IN MARKA VELIKA GORICA
2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
RUTAR IVAN
LIVEK SKOZI ČAS V BESEDI IN SLIKI.-LIVEK, 2000
KRAJEVNA SKUPNOST LIVEK
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
LJUDSKE SKRINJE NA GORIŠKEM.-KROMBERK-VOGRSKO,2000
GORIŠKI MUZEJ
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LOG POD MANGRTOM : DOLINA USODE!?
TV PRIMORKA
2000 slovenski NEZNANO Videokaseta
RUPEL ALDO, SUSIČ EMIDIJ
MATURANTI GORIŠKIH SLOVENSKIH ŠOL 1946-1995.-GORICA, 2000
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
SUHADOLNIK JOŽE
MESTNI TRG Z OKOLICO IN CIRIL-METODOV TRG: ARHITEKTURNI IN ZGODOVINSKI ORIS PREDELA MED GRAJSKIM HRIBOM, CANKARJEVIM NABREŽJEM, TRANČO, STRITARJEVO ULICO IN PODGRAJSKEGA DELA CIRIL.METODOVEGA TRGA TER ARHIVSKO GRADIVO ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA: KAT
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pust Anton
Mirenski grad pri Gorici (3. popravljena in dopolnjena izd.)
MISIJONSKA DRUŽBA LAZARISTI MIRENSKI GRAD
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pipan David Erik
Možnar škoda kal. 30,5 cm : legendarno orožje med resničnostjo in vojno propagando
DRUŠTVO SOŠKA FRONTA NOVA GORICA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Črnugelj Franc
Hren Stanka, Petrič Milena, Miklavčič Jožica, Mirkov Maja
Na zahodnih mejah - 1944. Briško-beneški odred : (tretja knjiga)
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLHAR ERIK, KOROSIC MARKO
NARODNI DOM-BALKAN: OB 80-LETNICI POŽIGA.-LJUBLJANA, NOVA GORICA, 2000
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NAŠI KRAJI 1915-1917:SPOMENIK PADLIM AO VOJAKOM.- MIREN, 2000
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NAŠIH 20 LET : OB 20-LETNICI NOVE OSNOVNE ŠOLE V ŠEMPASU .- ŠEMPAS, 2000
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Nova Brda : Glasilo občinskega odbora N.Si Brda

2000 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Rojšek Daniel
Nova Gorica : mesto vrtnic = a town of roses = die stadt der rosen
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2000 slov.,nem.,ang. GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Rojšek Daniel
Nova Gorica : mesto vrtnic = la citta delle rose = ville aux roses
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2000 slov.,ital.,fr. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

NOVA GORICA IN GORIZIA: NAČRT MESTA, 2000
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
2000 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
MAKAROVIČ MARIJA
OBLAČILNA KULTURA KMEČKEGA PREBIVALSTVA V ZGORNJI VIPAVSKI DOLINI IN NA GORI.-AJDOVŠČINA, VIPAVA, 2000
ZAVOD ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT AJDOVŠČINA
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LEŠNIK AVGUST
OD DESPOTIZMA K DEMOKRACIJI: RAZVOJ USTAVNOSTI IN PARLAMENTARIZMA .- LJUBLJANA, 2000
MODRIJAN ZALOŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ODDELEK ZA ZGODOVINO: 1920-2000: OB OSEMDESETLETNICI.-LJUBLJANA, 2000
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
OGLASI-INSERZIONI-GORIŠKA MATICA.-GORICA, 2000
BANCA AGRICOLA-KMEČKA BANKA
2000 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gariup Mario
Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZAJC CIZELJ IVANKA
OSNOVNA ŠOLA CELJE:1777-1919 (ŠTUDIJE 5) .- CELJE, 2000
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OZNANILA : Glasilo župnij Kapela, Kristus Odrešenik, Kromberk, Osek, Solkan, Šempas, Šempeter

2000 slovenski Glasila župnij PERIODIKA
BERGAMINI GIUSEPPE, TAVANO SERGIO
PATRIARCHI:QUINDICI SECOLI DI CIVILTA FRA L'ADRIATICO E L'EUROPA CENTRALE.-MILANO, 2000
SKIRA MILANO
2000 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
PETER BUTKOVIČ-DOMEN.-KOPER, 2000 (GRADITELJI SLOVENSKEGA DOMA;8)
KNJIGARNA ZVONČEK
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
PLAČE: VAS NA SONČNI STRANI.-MALE ŽABLJE,2000
SAMOZALOŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TUMA HENRIK
PLANINSKI SPISI in (IMENOSLOVJE JULIJSKIH ALP : Ponatis izdaje iz leta 1929)
ZALOŽBA TUMA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRAVO, ZGODOVINA, ARHIVI 1. PRISPEVKI ZA ZGODOVINO PRAVOSODJA.-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JUG JURIJ
PRISPEVKI K ZGODOVINI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (1774-1918):POROČILO K RAZISKAVI.-LETO 2000, ZVEZEK 10.-LJUBLJANA, 2000
MODERNA ORGANIZACIJA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JUG JURIJ
PRISPEVKI K ZGODOVINI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (1945-1990):POROČILO K RAZISKAVI.-LETO 2000, ZVEZEK 9.-LJUBLJANA, 2000
MODERNA ORGANIZACIJA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Rab - Arbe - Arbissima : konfinacije, racije in internacije v Ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2000 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽIŽEK ALEKSANDER
ROKODELCI MOJEGA MESTA (ŠTUDIJE 4) .- CELJE, 2000
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MAKUC DORICA
SARDINCI.-GORICA, 2000
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SIMPOZIJ ZORKO JELINČIČ V SLOVENSKI PRETEKLOSTI : NAD PREZRTJEM IN MITOM : OB STOLETNICI ROJSTVA.-LJUBLJANA, 2000
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL ALDO, SUSIČ EMIDIJ
SLORI 25:SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT.-GORICA, 2000
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2000 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 6. ZVEZEK .- LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKE ZAMISLI O PRIHODNOSTI OKROG LETA 1918: NARODNA VLADA, DRŽAVA SHS IN SLOVENSKE ZAMISLI O PRIHODNOSTI PRED LETOM 1918 IN PO NJEM.-LJUBLJANA, 2000
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BERGANT ZVONKO
SLOVENSKI KLASIČNI LIBERALIZEM:IDEJNO-POLITIČNI ZNAČAJ SLOVENSKEGA LIBERALIZMA V LETIH 1891-1921.-LJUBLJANA, 2000
NOVA REVIJA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HUMAR GORAZD, KLADNIK BOGDAN
SLOVENSKI MOSTOVI.- DEL 1.: NOTRANJSKA, PRIMORSKA,LJUBLJANA .- LJUBLJANA, ŠEMPETER, 2000
PARTIS IN ZAKLAD LJUBLJANA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOČASNIK (EPICENTER) : GLASILO POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA, BOVEC, KOBARID, TOLMIN
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
2000 slovenski NEZNANO PERIODIKA

SREČANJE OBMEJNIH ARHIVOV:MARIBOR, RADENCI, 28. IN 29. OKTOBRA 1999.-MARIBOR, 2000
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

STANE KUMAR: 1910-1997.-LJUBLJANA, 2000
SLOVENSKE ŽELEZARNE LJUBLJANA
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

STIKI: Glasilo Zveze slovenskih kulturnih društev
ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV V ITALIJI
2000 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Paulin Damjan
Štandrež 1947-2000
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠTEFAN (STIPE) ŠTEKAR 1899-1986: RAZSTAVA OB STOLETNICI ROJSTVA .- KROMBERK, 2000
GORIŠKI MUZEJ
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠTIRI DESETLETJA VRTCA DORNBERK:1959-1999.-DORNBERK, 2000
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VIDMAR CVETKO
TIGR V RIHENBERKU-BRANIKU.-BRANIK, 2000
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR MARIJA
TOLMINSKA JE PESEM:ZBRANA OBJAVLJENA IN NEOBJAVLJENA DELA UČITELJICE, MUZEALKE IN ETNOLOGINJE MARIJE RUTAR .- NOVA GORICA, 2000
TOLMINSKI MUZEJ
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TITL JULIJ
TOPONIMI KOPRSKEGA PRIMORJA IN NJEGOVEGA ZALEDJA.-KOPER, 2000 (KNJIŽNICA ANNALES,23)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MLAKAR BORIS
TRAGEDIJA V CERKNEM POZIMI 1944.-GORICA, 2000

2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

UMETNOST 20. STOLETJA NA GORIŠKEM IN V POSOČJU.-GORICA, 2000
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STEFANELLI LUCIA
UNA LOCANDA UDINESE DEL '500.-UDINE, 2000
ARCHIVIO DI STATO DI UDINE
2000 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Brecelj Bogomil
Utrinki mojega življenja
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MELIK JELKA
V IMENU NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA:KAZENSKO SODSTVO V JUGOSLOVANSKI SLOVENIJI V LETIH 1930-1941.-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.