Seznam gradiva

145 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FERENC TONE
"SI AMMAZZA TROPPO POCO": CONDANNATI A MORTE - OSTAGGI - PASSATI PER LE ARMI NELLA PROVINCIA DI LUBIANA: 1941-1943: DOCUMENTI .- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
"THERE IS NOT ENOUGH KILLING": CONDEMNED TO DEATH - HOSTAGES - SHOT IN THE LJUBLJANA PROVINCE: 1941-1943: DOCUMENTS.- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
"Ubija se premalo" : obsojeni na smrt, talci, ustreljeni v ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

18. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:EVIDENTIRANJE VIROV ZA ZGODOVINO SLOVENCEV V TUJINI, NOVOSTI V SLOVENSKI ARHIVSKI ZAKONODAJI, ARHIVSKI INFORMACIJSKI SISTEM.-POSTOJNA, 1999
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

20 LET POHODOV ŠTEVERJAN-GONJAČE: 1980-1999.- ŠTEVERJAN, 1999
KULTURNO DRUŠTVO BRIŠKI GRIČ ŠTEVERJAN
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30 LET MLADIH ZGODOVINARJEV 1969-1999.-LJUBLJANA, 1999
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

50 GODINA ISTORIJSKOG ARHIVA KOTOR 1949-1999.-KOTOR, 1999
DRŽAVNI ARHIV ČRNE GORE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA.- NOVA GORICA, 1999
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

700 LET POREČE: 300 LET SV. MIKLAVŽ.-POREČE, 1999
ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA JUBILEJNE PRIREDITVE
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Demšar Gojmir
Fabjan Bajc, Diomira
90 let Glasbene matice
Devetdeset let Glasbene matice Trst

1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MOZETIČ IZTOK, MAUČEC MARJAN, KURNJEK BRANKO
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 21 : DNEVNO ČASOPISJE O DUHOVNIŠKIH PROCESIH NA SLOVENSKEM 1945-1953 .- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE:KRATKA PREDSTAVITEV UPORABA ARHIVSKE KULTURNE DEDIŠČINE.-LJUBLJANA,1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLLAR CHARLES M.
ARHIVISTIKA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE.-ZAGREB, 1999
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pergar Rudi
Barva kot svetloba : retrospektiva, 18. XII. 1999 - 13. II. 2000, Goriški muzej, Grad Kromberk
GORIŠKI MUZEJ
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJT ALEKSANDER
BERMANOV DOSJE.-LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BIHAĆ.-BIHAĆ, 1999
OBČINA BIHAĆ
1999 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BUDKOVIČ TOMAŽ
BOHINJ 1914-1918, MED FRONTO IN ZALEDJEM.-LJUBLJANA, CELOVEC, DUNAJ, 1999
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BRIŠKI ZBORNIK 1999.-DOBROVO, 1999
OBČINA BRDA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CARMINA HISTORICA: VODNIK PO ZBIRKAH MESTNEGA MUZEJA IDRIJA-MUZEJA ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO.-IDRIJA, 1999
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
TUTA SLAVKO
CENA ZA SVOBODO.-GORICA, 1999
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BITTELLI REMO
CLAUSTRA ALPIUM JULIARUM:RAPALSKA MEJA IN FAŠIZEM:ARHEOLOGIJA KOT PRIMER KONTINUITETE.-KOPER, 1999
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČRNA KNJIGA KOMUNIZMA.ZLOČIN, TEROR IN ZATIRANJE.-LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TUL VLASTA
DEKLETA IN ŠOLA NA ŠIRŠEM GORIŠKEM OBMOČJU:DODATEK K RAZSTAVI "DEKLETA IN ŠOLA".- NOVA GORICA,1999
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klanjšček Zdravko
Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske : 1943-1945
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DIJAŠKI DOM TOLMIN:ZBORNIK OB 80 LETNICI DIJAŠKEGA DOMA TOLMIN.-TOLMIN, 1999
DIJAŠKI DOM TOLMIN
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOKTOR KLEMENT JUG:1898-1924:GRADIVO POGOVORA OB STOLETNICI ROJSTVA.- LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUTAR BORUT
DR. JOŽE DEKLEVA: PRIPRAVE NA NARODNOSTNO VSTAJO PRIMORCEV V ORGANIZACIJI TIGR OD 1927-1941.-KOPER, 1999
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE:13 OD Š DO T.-LJUBLJANA, 1999
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Wolf Eric R.
Evropa in ljudstva brez zgodovine (II)
SH - Zavod za založniško dejavnost
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kavčič Bojan, Vrdlovec Zdenko
Filmski leksikon
MODRIJAN ZALOŽBA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

FOIBE ED ESODO:TEMPI-CULTURA,ŠT.3.-TRST, 1999

1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mlakar Slavica
Gabrijela Mrak, tolminska operna pevka
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GESTRINOV ZBORNIK.-LJUBLJANA, 1999
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI RUKOPIS IZ HUMA: 1608-1639 .- PAZIN, 1999
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKO OZEMLJE:ZEMLJEVID IN SEZNAM KRAJEVNIH IN LEDINSKIH IMEN.- GORICA, 1999
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
1999 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Geromet Giorgio, Alberti Renata
Gorizia 1001 - 2001 : nobilta della contea : palazzi, castelli e ville a Gorizia, in Friuli e in Slovenia : 80 famiglie di sangue blu
EDIZIONI DELLA LAGUNA
1999 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
JURIČIČ ČARGO DANIELA
GOSPODARSKI RAZVOJ LUPOGLAVSKEGA GOSPOSTVA V 16.STOLETJU V LUČI URBARJEV IN URBARIALNIH ZAPISOV 1523-1573.-LJUBLJANA, 1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PETRINJA DANILO - PRIMOŽ
GRADNJA LUKE KOPER IN ŽELEZNIŠKE PROGE KOPER-PREŠNICA.-KOPER, 1999
SAMOZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

II.SAVJETOVANJE:ARHIVISTIKA U REGISTRATURAMA 2000.-BIHAĆ, 1999
ARHIV UNSKO SANSKOG KANTONA BIHAĆ
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ILUSTRIRANA ZGODOVINA SLOVENCEV.-LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IMENSKO IN STVARNO KAZALO K JEZIKOVNIM DELOM PATRA STANISLAVA ŠKRABCA.-NOVA GORICA, 1999
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Čargo Ivan
Ivan Čargo - Božidar Jakac : soočenje dveh prijateljev : Tolminska muzejska zbirka, Tolmin, 7. maj - 13. junij 1999
GORIŠKI MUZEJ
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GODEŠA BOJAN, DOLENC ERVIN
IZGUBLJENI SPOMIN NA ANTONA KOROŠCA.-LJUBLJANA, 1999
NOVA REVIJA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JANEZ PUH-JOHANN PUCH: ČLOVEK, KI JE SVET OBRNIL NA GLAVO.-(RAZSTAVNI KATALOG,ŠT.8).-PTUJ, 1999
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

JOSIP AGNELETTO, SLOVENSKI KULTURNIK IN POLITIK V ISTRI IN TRSTU .- KNJIŽNICA ANNALES,19.-KOPER, 1999
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOJAN TATJANA
KAJ BERETA SLOVENSKI UČITELJ IN UČENEC:PEDAGOŠKI MLADINSKI LISTI NA SLOVENSKEM V 20. STOLETJU.-LJUBLJANA, 1999
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KARLO KOCJANČIČ 1901-1970: KNJIŽEVNIK IN FOTOGRAF.-LJUBLJANA, 1999
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATASTARSKI PLANOVI U DRŽAVNOM ARHIVU U PAZINU:IZLOŽBA.-PAZIN, 1999
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Drole Ernesta
KLUB STARIH GORIŠKIH ŠTUDENTOV (kratki življenjepisi osebnosti, ki so jim člani Kluba starih goriških študentov postavili spominsko ploščo ali spomenik)

1999 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
TROHA NEVENKA
KOMU TRST:SLOVENCI IN ITALIJANI MED DVEMA DRŽAVAMA.- LJUBLJANA, 1999
MODRIJAN ZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRAS: POKRAJINA, ŽIVLJENJE, LJUDJE.-LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA :1970-1979(DVA MEDIJA) .- LJUBLJANA, 1999 (IN VIDEOKASETA: 1970-1979)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA.1950-1959.-LJUBLJANA, 1999 (IN VIDEOKASETA: 1950-1959)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: (1920-1929) .- LJUBLJANA, 1999 (IN VIDEOKASETA: 1920-1929)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: 1910-1919.-LJUBLJANA, 1999 (IN VIDEOKASETA:1910-1919)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petelin Stanko
La liberazione del Litorale sloveno
KULTURNI DOM GORICA
1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lavrenčič Devana
Lavo Čermelj : slovenski fizik, znanstvenik in publicist : ob 110. obletnici rojstva in 20. obletnici smrti
PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠKVARČ IRENA
LAVRIČEVA KNJIŽNJICA V AJDOVŠČINI.-DIPLOMSKA NALOGA.-AJDOVŠČINA, 1999

1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CONTI ANNAMARIA
LE FINANZE DEL COMUNE DI TRIESTE 1295-1369.-TRST, 1999
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA GIULIA
1999 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SMOLIK MARIJAN
LETO SVETNIKOV: 2. PRENOVLJENA IN RAZŠIRJENA IZDAJA: APRIL-JUNIJ .- CELJE, 1999
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SMOLIK MARIJAN
LETO SVETNIKOV: 2. PRENOVLJENA IN RAZŠIRJENA IZDAJA: JANUAR-MAREC .- CELJE, 1999
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SMOLIK MARIJAN
LETO SVETNIKOV: 2. PRENOVLJENA IN RAZŠIRJENA IZDAJA: JULIJ-SEPTEMBER .- CELJE, 1999
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SMOLIK MARIJAN
LETO SVETNIKOV: 2. PRENOVLJENA IN RAZŠIRJENA IZDAJA: OKTOBER-DECEMBER .- CELJE, 1999
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SMOLIK MARIJAN
LETO SVETNIKOV: 2.PRENOVLJENA IN RAZŠIRJENA IZDAJA: DODATEK .- CELJE, 1999
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LETOPIS CERKVE NA SLOVENSKEM 1991-STANJE 1.JANUARJA 1991.-LJUBLJANA, 1999
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

LJUBLJANSKI HOTELI V PRETEKLOSTI.-RAZSTAVA JUNIJ-NOVEMBER 1999 V ZAL.-LJUBLJANA, 1999 (KATALOG)
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rustja Peter
Med Trstom in Dunajem : Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897)
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MIKUŽEV ZBORNIK.-LJUBLJANA, 1999 (ZBIRKA: HISTORIA,4)
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTUCIN ANA
NARODNA ČITALNICA V CERKNEM IN NJEN ČAS: OB 130 LETNICI USTANOVITVE.-CERKNO, 1999
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kočar Tomaž
Nekdanji Breginj : Bela, mlini, žaga, gozdovi in drugo
TURISTIČNO DRUŠTVO BREGINJ
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ TOMAŽ
OB STARI MEJI.PRIČEVANJA IN SPOMINI.-IDRIJA, 1999
ZALOŽBA BOGATAJ IDRIJA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAKAROVIČ MARIJA
OBLAČILNA KULTURA KMEČKEGA PREBIVALSTVA NA TOLMINSKEM.-TOLMIN, 1999
TOLMINSKI MUZEJ, OBČINA TOLMIN
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
DORNIK ŠUBELJ LJUBA
ODDELEK ZA ZAŠČITO NARODA ZA SLOVENIJIO.-LJUBLJANA, 1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OREHOVICA - 500 LET.-OREHOVICA, 1999
VAŠKA SKUPNOST OREHOVICA
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KOBAL ANA
OSNOVNO ŠOLSTVO V DOBI FAŠIZMA:OSNOVNE ŠOLE VIPAVSKEGA IN COLSKEGA ŠOLSKEGA OKOLIŠA V LETIH 1923-1943;(DIPLOMSKA NALOGA).-VIPAVA, 1999
SAMOZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ALBREHT IVAN
OSNUTEK ZGODOVINE AJDOVSKE ŽUPNIJE IN CERKVE.-AJDOVŠČINA, 1999
ŽUPNIJSKI URAD AJDOVŠČINA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA:ENOTA OB HUBLJU.- AJDOVŠČINA, 1999
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PEDAGOŠKI POGLEDI NA ANTONA MARTINA SLOMŠKA.ZBORNIK OB RAZSTAVI.-LJUBLJANA, 1999
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČEBOKLI ANDREJ
PESNIK IN PISATELJ IZ KREDA 1893-1923).-GORICA, 1999
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pertot Nada
Pomagajmo si sami : jezikovni priročnik (2. izd.)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Pavletič Bojan
Pomen sokolskega gibanja na Tržaškem : ob 130-letnici ustanovitve domovinske in športne organizacije : predavanje na študijskih dnevih Draga v soboto, 4. septembra 1999
MLADIKA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Benedetič Ana
Poti do univerze : 1848-1898-1909-1919
Vsebuje tudi: Slovenska visoka šola v Ljubljani / Mirko Černič. Boj za slovensko vseučilišče / Andrej Veble

1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SLIVNIK DANILO
POTNIKOVO POROČILO.-LJUBLJANA, 1999

1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JERKIČ ANTON
POZDRAV IZ ... STARE RAZGLEDNICE PRIMORSKIH KRAJEV.-NOVA GORICA, 1999
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Jelerčič Ivo
Primorska poje : 30 let : [zbornik ob 30-letnici revije 1970-1999 in ob 30-letnici delovanja Zveze pevskih zborov Primorske]
ZVEZA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI RODOLJUB: GLASILO DRUŠTVA ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE TIGR PRIMORSKE, KOPER (POSTOJNA)
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
1999 slovenski NEZNANO PERIODIKA

PRISPEVKI K ZGODOVINI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH :OBDOBJE MED OBEMA VOJNAMA:POROČILO O RAZISKAVI.-KRANJ, 1999
MODERNA ORGANIZACIJA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRANDA STANE
PRVA ODLOČITEV SLOVENCEV ZA SLOVENIJO: DOKUMENTI Z UVODNO ŠTUDIJO IN OSNOVNIMI POJASNILI.-LJUBLJANA, 1999
NOVA REVIJA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petricig Paolo
Udovič Dušan
Quella ferrovia non s'ha da fare = Nesojena železnica

1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SEJNI ZAPISNIKI NARODNE VLADE SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO:1918/1921.-LJUBLJANA,1999 (2.DEL)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Auguštin Franc
Seznam borcev Briško-beneškega odreda in Operativnega štaba za zahodno Primorsko

1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SLOVENCI V XX.STOLETJU: KATALOG STALNE RAZSTAVE.-LJUBLJANA, 1999
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TOMAŽIČ IVAN
SLOVENCI:KDO SMO? OD KDAJ IN ODKOD IZVIRAMO?.-DUNAJ, 1999
EDITIONES VENETI
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 5. ZVEZEK .- LJUBLJANA, 1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MERKU PAVLE
SLOVENSKA KRAJEVNA IMENA V ITALIJI:PRIROČNIK.- TRST, 1999
MLADIKA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Waltritsch Marko, Gergolet Luisa
Slovenska ljudska knjižnica Damir Feigel

1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KERNEL DAVOR
SLOVENSKA NARODNA ZAVEST OD ZEDINJENE DO SAMOSTOJNE SLOVENIJE:1848/1991.-PIVKA, 1999
DRUŠTVO ZA KRAJEVNO ZGODOVINO IN KULTURO LIPA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ALMANAH 2000 .- LJUBLJANA, 1999
DELO ZALOŽBA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BAJT DRAGO
SLOVENSKI KDO JE KDO.-LJUBLJANA, 1999
NOVA REVIJA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ZIDAR ALOJZ
SLOVENSKI NAROD POMNI IN OBTOŽUJE: ZLOČINI, KI JIH JE NAD SLOVENCI ZAGREŠILA ITALIJANSKA FAŠISTIČNA DRŽAVA.-KOPER, 1999
ZALOŽBA LIPA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.