Seznam gradiva

148 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

100 LET ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA (PRILOŽENE 4 ZLOŽENKE) .- LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

18. ARHIVSKO POSVETOVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: ARHIVI IN RAČUNALNIŠTVO.- LJUBLJANA, 1998
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

1918 L'ANNO DELLA VITTORIA:GUERRA E DOPOGUERRA NELL' ARCHIVIO PRIVATO DEL GENERALE ARMANDO DIAZ.-GORICA, 1998
PROVINCIA DI GORIZIA ED EDITORIALE ASSOCIATI
1998 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET GLASBENE ŠOLE VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA: KATALOG K RAZSTAVI.- AJDOVŠČINA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ABRAHAMUS ORTELIUS THEATRUM ORBIS TARRARUM: FAKSIMILE IZBRANIH LISTOV, KI PRIKAZUJEJO SLOVENSKO OZEMLJE (IZVOD ŠT. 640).-LJUBLJANA, 1998
SLOVENSKA KNJIGA
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 20 .- LJUBLJANA, 1998
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

AJDOVŠČINA 2000: ARHITEKTURNI ZVEZEK 2.- AJDOVŠČINA, 1998
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ANTIKA: LEKSIKON.- LJUBLJANA, 1998
CANKARJEVA ZALOŽBA
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BRGOČ VERA, ČUK ALENKA
ANTON ČERNAČ (1905-1984).- POSTOJNA, 1998
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVI I ARHIVSKO GRADIVO: ZBIRKA PRAVNIH PROPISA 1828-1997.- ZAGREB, 1998
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
1998 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKA PRAKSA : publikacija Arhiva Tuzlanskog kantona i Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]
ARHIV TUZLANSKOG KANTONA
DRUŠTVO ARHIVSKIH ZAPOSLENIKA TUZLANSKOG KANTONA
1998 bosanski ARHIVISTIKA PERIODIKA
PEČEK MOJCA
AVTONOMNOST UČITELJEV NEKDAJ IN SEDAJ.- LJUBLJANA, 1998
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GREGO MILAN
BENEŠKA SLOVENIJA - FOTOMONOGRAFIJA.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA DRUŽINA
1998 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BIOGRAFIJE IN BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU : 1986-1995 : 3. KNJIGA
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FERJANČIČ ROMAN
BREZPRAVJE: SLOVENSKO PRAVOSODJE PO LETU 1945.- LJUBLJANA, 1998
NOVA REVIJA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
CERKEV IN ŽUPNIJA SV.FLORIJANA V VELIKIH ŽABLJAH.-VELIKE ŽABLJE, 1998 (SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;191)
ŽUPNIJSKI URAD VELIKE ŽABLJE
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CIKLUS LJUDSKIH NOŠ: AKVARELI SAŠE ŠANTLA .- LJUBLJANA, 1998
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ
1998 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 6: RENESANSA: 16. STOLETJE.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 7 : ABSOLUTIZEM: NAPOLEONOVA DOBA.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 8: DEVETNAJSTO STOLETJE: ZAČETEK DVAJSETEGA STOLETJA.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 9: 20. STOLETJE.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DANILO ZELEN: NARODNI JUNAK.-POSTOJNA, 1998
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA OB 50 LETNICI:1947/48-1997/98.- NOVA GORICA, 1998
DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
DR. IVAN ŠUŠTERŠIČ 1863-1925:POT PRVAKA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA KATOLICIZMA.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: ANHOVO 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: BOVEC 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: BRANIK 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: BREGINJ 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: GORJANSKO 1: 25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: KRANJSKA GORA 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: LOGJE 1 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: NEBLO 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:LOG POD MANGARTOM 1: 25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:RATEČE 1: 25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:RAZDRTO 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DU GLUECKLICHES OSTERREICH HEIRATE: DIE HOCHZEIT DER INMEROESTERREICHISCHEN PRINZESSIN MARGARETHE MIT KOENIG PHILIPP III. VON SPANIEN 1598/99.-GRAZ, 1998
HISTORISCHEN LANDESKOMMISION FUER STEIRMARK
1998 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE :12 SLOVENSKA N-SZ.-LJUBLJANA, 1998
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE 4 :HAC-KARE.-LJUBLJANA, 1990
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Wolf Eric R.
Evropa in ljudstva brez zgodovine (I)
SH - Zavod za založniško dejavnost
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

FIGURE E PROBLEMI DELL'OTTOCENTO GORIZIANO.- ESTRATO (BRANKO MARUŠIČ).- GORIZIA, 1998
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

FIGURE E PROBLEMI DELL'OTTOCENTO GORIZIANO: STUDI RACCOLTI PER I QUINDICIANNI DELL'INSTITUTO.-GORIZIA, 1998
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Nemanič Ivan
Filmsko gradivo Arhiva Republike Slovenije : 1905-1993 : Dokumentarni, igrani in animirani filmi
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nemanič Ivan
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije : dokumentarni, igrani in animirani filmi [2., dopolnjena izdaja]
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Gasilci izpod solkanskega mosta v Novo Gorico : zbornik : 1948-1998
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
TITL JULIJ
GEOGRAFSKA IMENA V SEVEROZAHODNI ISTRI.-KNJIŽNICA ANNALES,18.-KOPER, 1998
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GEOGRAFSKI ATLAS SLOVENIJE: DRŽAVA V PROSTORU IN ČASU.- LJUBLJANA, 1998
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA: 50 LET GLASBENE ŠOLE VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA.-AJDOVŠČINA, NOVA GORICA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GORA: ČASOPIS O GORI, GORJANKAH IN GORJANIH, PREDMEJA
GORA-DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE PREDMEJA
1998 slovenski NEZNANO PERIODIKA

GRAJSKA ZBIRKA NA DOBROVEM - POSKUS REKONSTRUKCIJE, ZLOŽENKA.- NOVA GORICA, 1998
GORIŠKI MUZEJ
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IL TERRITORIO: SEMESTRALE DI STORIA, MEMORIA, CULTURA, FOTOGRAFIA, AMBIENTE.- TRŽIČ, 1998
EDIZIONI DEL CONSORZIO COLTURALE DEL MONFALCONE
1998 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Thoraval Yves
Islam
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ITALIA UNA CULTURA DA VIVERE: CONTIENE IL PROGRAMMA DELLA XIII SETTIMANA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI.-RIM, 1998
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
1998 italij., angl. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IVAN RUDOLF-NARODNI BUDITELJ, MAISTROV BOREC, TIGROVEC, ORGANIZATOR PREKOMORCEV V AFRIKI.-
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VRATUŠA ANTON
IZ VERIG V SVOBODO:RABSKA BRIGADA.-LJUBLJANA, 1998
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
OTOREPEC BOŽO, MATIĆ DRAGAN
IZBRANE LISTINE ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA: (1320 - 1782).- GRADIVO IN RAZPRAVE; 19/1.-LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
OTOREPEC BOŽO, MATIĆ DRAGAN
IZBRANE LISTINE ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA: (1320 - 1782).- GRADIVO IN RAZPRAVE; 19/2 (TRANSKRIPCIJE Z REGESTI IN KOMENTARJI) .- LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FISTER ANTON
IZBRANI SPISI - ČETRTA KNJIGA.- LJUBLJANA, 1998
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVANJE ŽENSK NEKOČ IN DANES.- PTUJ, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

JANEZ PUH - JOHANN PUCH: ČLOVEK, IZUMITELJ, TOVARNAR, VIZIONAR: (1862 - 1914).- PTUJ, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠKRABEC STANISLAV
JEZIKOSLOVNA DELA 4.- NOVA GORICA, 1998
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

JEZUITSKI KOLEGIJ V LJUBLJANI (1597-1773). ZBORNIK RAZPRAV.- LJUBLJANA, 1998
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ERCEG IVAN
JOZEFINSKI KATASTAR GRADA RIJEKE I NJEGOVE UŽE OKOLICE (1785/87): DRUGA KNJIGA
DRŽAVNI ARHIV V RIJEKI
1998 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ERCEG IVAN
JOZEFINSKI KATASTAR GRADA RIJEKE I NJEGOVE UŽE OKOLICE (1785/87): PRVA KNJIGA
DRŽAVNI ARHIV V RIJEKI
1998 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KLOBUČAR MARIJA
KAMNIČANI MED IZROČILOM IN SODOBNOSTJO: ŽIVLJENJE KAMNIŠKIH MEŠČANOV OD LETA 1880 DO DRUGE SVETOVNE VOJNE.-LJUBLJANA, 1998
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
SLOKAR RAJKO
KNJIŽNJIČARJEVI VTISI; PUBLIKACIJA GORIŠKE KNJIŽNICE, ŠT. 9.-NOVA GORICA, 1998
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KO SO KONJSKE MOČI SPODRINILE KONJE : OB 100.OBLETNICI PRIHODA PRVEGA AVTOMOBILA V LJUBLJANO.-LJUBLJANA, 1998
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRATKA ZGODOVINA FILOZOFIJE.- LJUBLJANA, 1998
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠMITEK ZMAGO
KRISTALNA GORA: MITOLOŠKO IZROČILO SLOVENCEV.- LJUBLJANA, 1998
FORMA 7 LJUBLJANA
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA (DVA MEDIJA): 1940-1949.- LJUBLJANA, 1998 (IN VIDEOKASAETA: 1940-1949)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: 1900 - 1909.- LJUBLJANA, 1998 (IN VIDEOKASETA: 1900-1909)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: 1960 - 1969.- LJUBLJANA, 1998 (IN VIDEOKASETA: 1960-1969)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kozinc Darinka
Kud Goriška paleta / Kulturno umetniško društvo Goriška paleta

1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MED NEBOM IN ZEMLJO: RAZSTAVA FOTOGRAFIJ JOHANNA FREUNDA, POSVEČENA 80-LETNICI KONCA 1. SVETOVNE VOJNE .- NOVA GORICA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ČUK MIRJAM
MESTNA GEOGRAFIJA NOVE GORICE (DIPLOMSKO DELO) .- KOPER, 1998
PEDAGOŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA RAZREDNI POUK
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
FURET FRANCOIS
MINULE ILUZIJE: ESEJ O KOMUNISTIČNI IDEJI 20. STOLETJA.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STERGAR MILOŠ, RUPEL ALDO
MNOŽIČNA IN ŠPORTNA GIMNASTIKA: FIZKULTURNA ORGANIZIRANOST NA PRIMORSKEM 1945-1953 .- GORICA, 1998

1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Klemše Vlado
Moški pevski zbor "Skala" Gabrje : 1983-1998
KULTURNO DRUŠTVO SKALA - GABRJE
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE: 1948 - 1998; ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1998
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ, URŠIČ IVANKA
NA SOLKANSKEM POLJU JE RASLO MESTO.- NOVA GORICA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LJUBOVIĆ AMIR
NAD BAŠAGIĆEVOM ZAOSTAVŠTINOM, MOSTAR, 1998
ARHIV HERCEGOVINE
1998 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
VIDMAR CVETKO
NEKATERI POMEMBNEJŠI DOKUMENTI DELOVANJA FORUMA ZA GORIŠKO.-NOVA GORICA, 1998

1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
NEČAK DUŠAN
NEMCI NA SLOVENSKEM 1941 - 1955.- LJUBLJANA, 1998
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NO'E PIU COME UNA VOLTA.STORIE DELLA VECCHIA GORIZIA.- TRŽIČ, 1998
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
1998 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PERAT MARIZA
OB 90-LETNICI SLOVENSKE MARIJINE DRUŽBE V GORICI.-GORICA, 1998
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OD MATURE DO MATURE: ZGODOVINSKI RAZVOJ MATURE NA SLOVENSKEM: RAZSTAVA V SLOVENSKEM ŠOLSKEM MUZEJU,LJUBLJANA.-LJUBLJANA, 1998
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Od postaje do postaje
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PRINČIČ NIKOLAJ
ONSTRAN DOBREGA : SLIKE IZ ŽIVLJENJA BRICEV 1918-1943
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PDG OB OTVORITVI NOVE GLEDALIŠKE HIŠE: MONOGRAFIJA.- NOVA GORICA, 1994
PRIMORSKO DRAMSKO GLEDALIŠČE
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PETER PAVEL VERGERIJ ML.:POLEMIČNI MISLEC V EVROPI 16. STOLETJA: OB 500-LETNICI ROJSTVA.-KOPER, 1998
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fischer Jasna, Gestrin Ferdo, Janša Zorn Olga, Kresal France, Lazarević Žarko
Pogled v zgodovino slovenskega podjetništva
RAZUM
dr. Krašovec & Co, d.n.o.
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TROHA NEVENKA
POLITIKA SLOVENSKO-ITALIJANSKEGA BRATSTVA: SLOVENSKO-ITALIJANSKA ANTIFAŠISTIČNA UNIJA V CONI A JULIJSKE KRAJINE V ČASU OD OSVOBODITVE DO UVELJAVITVE MIROVNE POGODBE.-LJUBLJANA, 1998
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kosi Miha
Potujoči srednji vek : cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BORŠTNIK PAVLE
POZABLJENA ZGODBA SLOVENSKE NACIONALNE ILEGALE.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JUG JURIJ
PRISPEVKI K ZGODOVINI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH: (1945 - 1990): POROČILO O RAZISKAVI, ZV.5/2.-KRANJ, 1998
MODERNA ORGANIZACIJA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Koršič Martina
Janša-Zorn Olga
Prvačina skozi čas : diplomsko delo
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Brezzaro Ermes
Ragogna nella Resistenza

1998 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
POLJŠAK MARJAN
RAZKRINKAJMO PREVARE I.: ANALIZA IN OBSODBA VNOVIČNE UVEDBE IZKORIŠČEVALSKEGA KAPITALIZMA V SLOVENIJI.-AJDOVŠČINA, 1998
NACIONALNA STRANKA DELA AJDOVŠČINA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SEJNI ZAPISNIKI NARODNE VLADE SLOVENCEV,HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO:1918-1921.-1.DEL.-LJUBLJANA, 1998
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SEPTEMBERSKI DOGODKI 1908: ZBORNIK.- PTUJ, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SEZNAM GRADIVA ZA RASTAVO "BOJ ZA ZAHODNO MEJO V LETIH 1944-1947" .- NOVA GORICA, 1998
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1998 slovenski PRIROČNIKI Tipkopis