Seznam gradiva

143 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
RADOVANOVIČ SAŠO
"BOG SE USMILI UBOGE GREŠNE DUŠE, AMEN": ČAROVNIŠKI PROCESI NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM V LETIH 1546-1746.-MURSKA SOBOTA, 1997
POMURSKA ZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Božič Branko
120 let gasilskega društva Vipava
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIPAVA
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

17. ZBOROVANJE: ZBORNIK RAZPRAV 17.ZBOROVANJA V CELJU.- CELJE, 1997
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

30 LET V SVOBODI: 30 LET ZMAGE NAD FAŠIZMOM.- LJUBLJANA, 1997
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET : LOVSKA DRUŽINA HUBELJ
LOVSKA DRUŽINA HUBELJ
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 let goriške gimnazije : 1947-1997 : [zbornik ob petdeseti obletnici ustanovitve Državne realne gimnazije v Šempetru pri Gorici]
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jesenšek Anton, Fischione Alfonz, Jesenšek Dušan, Kovačič Stanko, Rovšček Anton, Rosič Oskar, Sotenšek Tomo
50 let ribištva na Tolminskem
RIBIŠKA DRUŽINA TOLMIN
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 19 .- LJUBLJANA, 1997
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

AJDOVŠČINA - SRCE ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE.- AJDOVŠČINA, 1997
ZAVOD ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT AJDOVŠČINA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLESNIČAR PAVEL
AJDOVŠČINA: POGLED V NJENO PRETEKLOST: KOMENTIRANA OBJAVA ZGODOVINE AJDOVŠČINE IN ŠTURIJ.-NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
AKOMODACIJA IDEOLOGIJE POLITIČNEGA KATOLICIZMA NA SLOVENSKEM.- MARIBOR, 1997
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKI ZAPISI - MOZAIK PRETEKLOSTI: RAZSTAVA IZBRANIH DOKUMENTOV IZ FONDOV IN ZBIRK POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI OB 25-LETNICI DELOVANJA: SEZNAM RAZSTAVLJENEGA GRADIVA.-NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ATLAS SLOVENSKIH MEST.- MARIBOR, 1997
NOVI FORUM
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

AVSTRIJA, JUGOSLAVIJA, SLOVENIJA; SLOVENSKA NARODNA IDENTITETA SKOZI ČAS.-LJUBLJANA, 1997
ODDELEK ZA ZGODOVINO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NEMEC NATAŠA
BILJE- KRONIKA.- NOVA GORICA, 1989
KRAJEVNA SKUPNOST BILJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kajzelj Miroslav
Bovška hiša : ljudsko stavbarstvo od Učje do Trente = The Bovec house : vernicular architecture from Učja to Trenta
DEBORA LJUBLJANA
1997 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BUDANJSKI ZVON: GLASILO ŠTUDIJSKEGA KROŽKA .- BUDANJE, 1997
ŠTUDIJSKI KROŽEK BUDANJE NEKOČ IN DANES
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CELJSKA KRONIKA (FAKSIMILE).- CELJE, LJUBLJANA, 1997
EPSI CELJE OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
1997 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

CELJSKI ZBORNIK 1997: OB 100 - LETNICI NARODNEGA DOMA.- CELJE, 1997
MESTNA OBČINA CELJE
1997 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

CERKEV IN DRUŽBA NA GORIŠKEM TER NJIHOV ODNOS DO VOJNE IN OSVOBODILNIH GIBANJ: ZBORNIK PREDAVANJ.-GORICA,1997
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1997 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SILIČ VEKOSLAV
CERKEV SV. AVGUŠTINA V OREHOVLJAH.-MIREN PRI GORICI, 1997
ŽUPNIJSKI URAD MIREN
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ VERENA
CERKEV SV. IVANA,GORICA.-GORICA, 1997.-[SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;224]
Dušnopastirsko središče za Slovence v Gorici
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CONTRORIFORMA E MONARCHIA ASSOLUTA NELLE PROVINCE AUSTRIACHE.-GORICA, 1997
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1997 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 1: PRAZGODOVINA IN REČNE KULTURE.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 2: KLASIČNA DOBA: HELENISTIČNA DOBA.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 3: VELIKI IMPERIJI.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 4: KORENINE SREDNJEGA VEKA.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 5: POZNI SREDNJI VEK.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
ČUVARJI OGNJA II.DEL: ZBORNIK 1945 - 1995.-MALE ŽABLJE, 1997
SAMOZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Da v srcu vašem bi ostale : 15 let vokalne skupine Sovodenjska dekleta
KULTURNO DRUŠTVO SOVODNJE
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA :KOBARID 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA. MIREN 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: AJDOVŠČINA 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: CERKNO 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: ČEPOVAN 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: GODOVIČ 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: KANAL 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: KNEŽA 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: NOVA GORICA 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: TOLMIN 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: VIPAVA 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:BARBANA 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:BATUJE 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:OPATJE SELO 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:OTALEŽ 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM IV. .- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA DRUŽINA
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE 11 :SAVS-SLOVENSKA M.-LJUBLJANA, 1997
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

FRIULI VENEZIA GIULIA : zgibanka

1997 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Arnež Janez A.
Gabrovškov dnevnik = Msgr Gabrovšek's diary : 1941-1945
STUDIA SLOVENICA
1997 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GLAS : Časopis za vse Slovence

1997 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

GLASNIK ZRS KOPER, KOPER
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1997 slovenski NEZNANO PERIODIKA
FUČKA TANJA
GOČE NA VIPAVSKEM SKOZI ČAS (DIPLOMSKO DELO).-AJDOVŠČINA, 1997

1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavan Camillo
Grande guerra e popolazione civile. Vol. 1, Caporetto : storia, testimonianze, itinerari
SAMOZALOŽBA
1997 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BRATOŽ RAJKO
GRŠKA ZGODOVINA: KRATEK PREGLED S TEMELJNIMI VIRI IN IZBRANO LITERATURO.- LJUBLJANA, 1997
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
HRANILNICA IN POSOJILNICA V ŠEMPETRU PRI GORICI: KATALOG K RAZSTAVI .- NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ILUSTRIRANA ZGODOVINA SVETA.-LJUBLJANA, 1997 (PRILOŽENA OTROŠKA KARTA SVETA)
CANKARJEVA ZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ISAD: OPĆA MEĐUNARODNA NORMA ZA OPIS ARHIVSKOGA RADIVA.- ZAGREB, 1997
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
1997 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
IVAN TRINKO ZAMEJSKI: ŽIVLJENJE IN DELO.-KOPER, 1997
OGNJIŠČE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TUMA HENRIK
IZ MOJEGA ŽIVLJENJA:SPOMINI, MISLI IN IZPOVEDI.-LJUBLJANA, 1997
TUMA LJUBLJANA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
JOSIP VILFAN V PARLAMENTU.-TRST, 1997
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REJEC TATJANA
JUST GODNIČ: TIGROVSKI BOREC ZA OSVOBODITEV PRIMORSKE .- POSTOJNA, 1997
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 9.-MARENBERŠKI DOMINIKANSKI SAMOSTAN 1251-1782 .- MARIBOR, 1997
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BANDELJ BORIS
KATOLIŠKA SOCIALNO POLITIČNA MISEL VIRGILA ŠČEKA.- TRST, 1997
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KDO SMO IN KAJ DELAMO (ZGIBANKA)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KOBARID.- KOBARID, 1997
KOBARIŠKI MUZEJ
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KONSERVIRANJE KNJIG IN PAPIRJA : ZBORNIK RAZPRAV.-LJUBLJANA, 1997
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KLINEC RUDOLF
KRONANJE SVETOGORSKE MATERE BOŽJE 1717-1997.- SVETA GORA, 1997
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNA POLITIKA V SLOVENIJI: I.NACIONALNO POROČILO O KULTURNI POLITIKI SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 1997
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE V LJUBLJANI
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ : Prireditve v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici
KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ
1997 slov., italij. DOMOZNANSTVO PERIODIKA

Kulturni dom Gorica : 16 let delovanja : 20 let postavitve temeljnega kamna = [16] anni di attivita : [20] anni dalla posa della prima pietra
KULTURNI DOM GORICA
1997 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PATAT LUCIANO
LA GRANDE GUERRA SUL FRONTE DELL' ISONZO .- GORICA, 1997
EDITRICE GORIZIANA
1997 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
LETA DOZOREVANJA.- GORICA, 1997
SAMOZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOLZ EVA
LJUBLJANSKI KONGRES 1821.- LJUBLJANA, 1997
NOVA REVIJA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Velikonja Anton
Lovska družina Grgar : zbornik ob 50 letnici ustanovitve lovske družine
LOVSKA DRUŽINA GRGAR
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MALI SLOVENSKI EDEN: VIPAVSKA DOLINA VAS VABI.- AJDOVŠČINA, 1997
TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER AJDIKA
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

MATEJ LAVRENČIČ 1836-1897: OB 100 LETNICI SMRTI.-VRHPOLJE, 1997
KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MATIJA ČOP: 1797-1835.- JESENICE, 1997
MUZEJ JESENICE
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
HABJAN VLADO
MEJNIKI SLOVENSKE ZGODOVINE.-LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA 2000
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mestni statut 1376 = Stadtrecht vom 1376 / Mednarodni simpozij Ptujsko mestno pravo v srednjeevropskem prostoru = Internationales Symposium Ptujer/Pettauer/Stadtrecht im mitteleuropäischen Raum, Ptuj, 17. in 18. oktober 1996 [Gradivo in razprave ; zv. 1]
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1997 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

MEŠANI PEVSKI ZBOR STANKO PREMRL PODNANOS: 20 LET.- PODNANOS,1997
MEŠANI PEVSKI ZBOR STANKO PREMRL PODNANOS
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Volarič Miloš
Miloš Volarič : slike : retrospektivna razstava, Goriški muzej, Grad Kromberk, 19. december 1997-30. januar 1998
GORIŠKI MUZEJ
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NEWBY WANDA
MOJA DEŽELA IN MOJI LJUDJE .- ŠTANJEL, 1997
NASSA DESELLA ŠTANJEL
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PEROVŠEK FRANCE
MOJA RESNICA: SPOMINSKI UTRINKI IZ DELOVANJA PO LETU 1945 NA PRIMORSKEM IN V LJUBLJANI.- KOPER, 1997
ARTIS KOPER
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RAVNIHAR VLADIMIR
MOJEGA ŽIVLJENJA POT: SPOMINI VLADIMIRJA RAVNIHARJA.- LJUBLJANA, 1997
ODDELEK ZA ZGODOVINO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NA SVOJI ZEMLJI (VHS KASETA).-LJUBLJANA, 1997
ANDROMEDA D.O.O.
1997 angleški NEZNANO Videokaseta
Bavec Franjo
Na zahodnih mejah - 1945. Operativni štab 9. korpusa za Zapadno Primorsko : (november 1944 - maj 1945)
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
POLJŠAK TONE
NAŠA ZAHODNA MEJA IN MIROVNA POGODBA Z ITALIJO.-LJUBLJANA, 1997
GLAVNI ODBOR ZZB NOB SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRATINA SLAVKO
NELAHKA POT DO RESNICE.-TRST, 1997
SLOVENSKA PROSVETNA MATICA V TRSTU
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Nogometni klub Primorje, Ajdovščina : 1921-1996 : [75 let]
Nogometni klub Primorje Ajdovščina
NK Primorje
1997 slovenski DOMOZNANSTVO Kartografsko gradivo

Občina Tolmin
OBČINA TOLMIN
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

OBRUSNICE.- NOVA GORICA, 1997, LJUBLJANA,1997
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

OSNOVNA ŠOLA "LUDVIK ZORZUT" PLEŠIVO: OB 20.OBLETNICI SMRTI LUDVIKA ZORZUTA.- GORICA, 1997
OSNOVNA ŠOLA LUDVIK ZORZUT PLEŠIVO
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pariška mirovna pogodba : integralno prevodno besedilo Mirovne pogodbe z Italijo, podpisane v Parizu 10. februarja 1947 in faksimilni kartografski prikaz pogodbeno določenih mej med Italijo, FLRJ in STO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Petričič Pavel
Pod senco Trikolore

1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR SIMON
POKNEŽENA GROFIJA GORIŠKA IN GRADIŠČANSKA (FAKSIMILE S SPREMNO BESEDO).-NOVA GORICA, 1997
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Perat Zvonko - uredil
Pomnik dr. Franca viteza Močnika
OBČINA CERKNO
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

POMNIK DR. FRANCA VITEZA MOČNIKA.- CERKNO, 1997
OBČINA CERKNO
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

POŠTA NA SLOVENSKIH TLEH.- MARIBOR, 1997
POŠTA SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GUSTIN VESELKO, MORENČIČ BRANKO
POŠTNA ZGODOVINA IN FILATELIJA NA PRIMORSKEM.- KOPER, 1997
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rommel Erwin
Hobič Vojko, Šulin Miloš
Preboj pri Tolminu 1917
KOBARIŠKI MUZEJ
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.