Seznam gradiva

141 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"... EL TARTINI IN PIASSA...".- PIRAN, 1996AN, 1996
EDIZIONI IL TRILLO
1996 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
"ZADRUŽNI DOM - NAŠ PONOS": KATALOG K RAZSTAVI O GRADNJI ZADRUŽNIH DOMOV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI.-NOVA GORICA, 1996
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

110 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA PTUJ: 1886-1996.- PTUJ, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

17. ARHIVSKO POSVETOVANJE: ARHIVSKO GRADIVO S PODROČJA TURIZMA IN TURISTIČNE DEJAVNOSTI:UPORABNIK IN ARHIVSKO GRADIVO.ZBORNIK REFERATOV 17.POSVETOVANJA.-KOPER, 1996
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

35 let ŠŽ Olympia : 1961 - 1996

1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
JANŠA JANEZ
BORŠTNER IVAN, TASIČ DAVID
8 LET POZNEJE.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA KARANTANIJA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LIKAR IVAN, BARAGA FRANCE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 18 .- LJUBLJANA, 1996
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ADRIA: DELNIŠKA PIVOVARNA SENOŽEČE - TRST (FAKSIMILE BROŠURE IZ LETA 1912).-NOVA GORICA,1996
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ALOJZ FON HULJO.- KOBARID, 1996
KOBARIŠKI MUZEJ
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUTAR BORUT
ANDREJ ŠAVLI: ČLAN VODSTVA ORGANIZACIJE TIGR, PEDAGOŠKI IN KULTURNI DELAVEC.-KOPER, 1996
ODBOR ZA POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA ANDREJU ŠAVLIJU I
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bloch Marc
Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic
ISH INŠTITUT ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SKRABL ZORKA
ARHIVSKA ZAPUŠČINA MARJANA KOZINE (1907-1966), SKLADATELJA, PUBLICISTA IN PREVAJALCA:INVENTAR( GRADIVO IN RAZPRAVE;16).-LJUBLJANA, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BILI SO ČEDERMACI: PRIMORSKI DUHOVNIKI OD KONCA PRVE DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE.-LJUBLJANA, 1996
SVOBODNA MISEL
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Zabel Igor, Zaplatil Marko, Hudelja Niko, Žalik Huzjan Milojka
Celjska knjiga listin I : listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1996 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KURTOVIČ PAVLA
CERKEV NA SVETI GORI - PROBLEM NASTANKA IN NJENEGA NASLEDSTVA.- LJUBLJANA, 1996

1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV SV. DUHA NA JAVORCI.- TOLMIN, 1996 (ZLOŽENKA)
SAMOZALOŽBA
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

CERKEV V ŠTURJAH: NATEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠITEV CERKVE S SPREMLJAJOČIMI OBJEKTI.-AJDOVŠČINA, 1996
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CERAR ESTERA
ČOLNIČEK IN IGLA: KATALOG OB RAZSTAVI ŠIVALNIH STROJEV.-LJUBLJANA, 1996
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

David Doktorič : primorski duhovnik med Starim in Novim svetom
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lisjak Srečko
Dežela sonca in poguma
Slovenska vojska severnoprimorske pokrajine
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

DR. JANEZ BLEIWEIS IN NJEGOV ČAS:KATALOG.-KRANJ, 1996
GORENJSKI MUZEJ KRANJ
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Furlan Karlo
Društvo slovenskih lovcev FJK "Doberdob" : 20-letnica
DRUŠTVO SLOVENSKIH LOVCEV F.J.K.
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

DRUŽBA SV. MOHORJA: CELOVŠKA, CELJSKA IN GORIŠKA MOHORJEVA V SLOVENSKEM KULTURNEM PROSTORU:1851-1995.-CELJE, CELOVEC, GORICA, 1996
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: SOČA 1: 25000.-LJUBLJANA, 1996
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1996 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:UKANEC 1: 25000.-LJUBLJANA, 1996
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1996 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM I. .- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA DRUŽINA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Krečič Peter 1947-, Mušič Marko, Zupan Gojko
Edvard Ravnikar : arhitekt, urbanist, oblikovalec, teoretik, univerzitetni učitelj, publicist : umetnostnozgodovinski oris : razstava Arhitekturnega muzeja Ljubljana na fužinskem gradu, 19. september - 19. oktober 1996
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VERGINELLA MARTA
EKONOMIJA ODREŠENJA IN PREŽIVETJA.-KOPER, 1996 (KNJIŽNICA ANNALES,14)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE 10: PT - SAVN.- LJUBLJANA, 1996
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1996 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
ENGELBERT BESEDNJAK V PARLAMENTU.- TRST, 1996
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
ETNOLOŠKA TOPOGRAFIJA SLOVENSKEGA ETNIČNEGA OZEMLJA:20.STOLETJE.-OBČINA TOLMIN.-LJUBLJANA,1996
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

FOTOKARTA NOVA GORICA.-NOVA GORICA, 1996
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1996 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
MAGAJNA MARIO
FOTOREPORTER.- LJUBLJANA, 1996
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

FRIEDEN IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN.- GORICA, 1996
EVROPSKA HIŠA
1996 italij., nemšk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tavano Luigi
Gesuiti, studenti e nobili nella "Historia Collegii Goritiensis" : Estratto dal Volume LXXXIII (Gennaio-Giugno 1996) di "Studi Goriziani" Rivista della Biblioteca Isontina di Gorizia [separat iz Studi Goriziani (januar-junij 1996)]
BIBLIOTECA STATALE ISONTINA DI GORIZIA
1996 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI RUKOPIS IZ VRANJE U ISTRI: 1609-1633 .- PAZIN, 1996
POVIJESNI ARHIV U PAZINU
1996 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GLAS NAŠIH ZBOROV: GLASILO ZVEZE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV, TRST
ZVEZA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV TRST
1996 slovenski NEZNANO PERIODIKA

GORICA V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI: IZBOR POEZIJE IN PROZE.-GORICA, 1996
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GORIZIA: UN VIAGGIO NEL TEMPO.- GORICA, 1996
COMUNE DI GORIZIA
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GOTSKE CERKVE V POSOČJU IN GORIŠKIH BRDIH: RAZSTAVNI KATALOG.-GORICA,1996
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GRAFENAUERJEV ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1996
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

HABSBURGOVCI: ZLOČIN V SARAJEVU.-LJUBLJANA, 1996
CO LIBRI LJUBLJANA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JANŠA ZORN OLGA
HISTORIČNO DRUŠTVO ZA KRANJSKO.- LJUBLJANA, 1996
MODRIJAN ZALOŽBA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PATAT LUCIANO
IL COTONIFICIO TRIESTINO.- SAN DANIELE DEL FRIULI, 1996
ISTITUTO FRIULANO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZION
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Il Patriarcato di Aquileia tra riforma e controriforma : atti del Convegno di studio, Udine, Palazzo Mantica, 9 dicembre 1995
Arti Grafiche Friulane
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Il settembre 1943 nell`Isontino e nella Regione : armistizio - occupazione tedesca - resistenza : atti del Convegno di approfondimento storico svoltosi nella sede del polo Universitario di Gorizia il 30 Novembre 1995
ISTITUTO FRIULANO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZION
1996 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ARCHIVAL SCIENCE.- MARIBOR, 1996
MEDNARODNI INŠTITUT ARHIVSKIH ZNANOSTI TRST, MARIBOR
1996 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
INVENTAR NOTARSKIH SPISOV V POKRAJINSKEM ARHIVU KOPER (1558-1850).-KOPER, 1996
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 7: PUBLIKACIJA ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU (METKA BUKUVŠEK,IVANKA ZAJC-CIZELJ:ŠOLSKI SVETI 1864-1941).-CELJE, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
HIMMELREICH BOJAN
INVENTARJI: 6 PUBLIKACIJE ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU.- (BOJAN HIMMELREICH:GRADIVO OKUPATORJEVIH CIVILNIH ORGANOV 1941-1945 V FONDIH ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU).-CELJE, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Liberini Franco
ISONZO ADDIO : Profughi e caduti per amor di patria dimenticati per ragion di parte
Centro studi e ricerche storiche "silentes loquimur"
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IZ ARHIVOV SLOVENSKE POLITIČNE POLICIJE.- LJUBLJANA, 1996
VEDA D.O.O. LJUBLJANA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Jadranska banka v Trstu
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HUMAR GORAZD
KAMNITI VELIKAN NA SOČI.- NOVA GORICA, 1996
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Janež Herman
Kampor : koncentracijsko taborišče na Rabu

1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOCIPER STANKO
KAR SEM ŽIVEL.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1996 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 6: A. MARTIN SLOMŠEK 1800-1862) .- MARIBOR, 1996
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 8: KORENINE NOTARIATA NA SLOVENSKEM.- MARIBOR, 1996
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠTUKL FRANCE
KNJIGA HIŠ V ŠKOFJI LOKI III., STARA LOKA IN NJENE HIŠE.- LJUBLJANA, 1996 (GRADIVO IN RAZPRAVE;ŠT.17)
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KOMEN SKOZI ČAS IN OBIČAJE.-KOMEN, 1996 (DELA DVEH ŠTUDIJSKIH KROŽKOV)
OBČINA KOMEN
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
KOSTEL PETRAPILOSA.-PAZIN, 1996
JOSIP TURČINOVIĆ PAZIN
1996 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MASTNAK TOMAŽ
KRISTJANSTVO IN MUSLIMANI.- LJUBLJANA, 1996
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
Kronika Kulturnega društva Briški grič : 1945-1995 : 50. obletnica ustanovitve
KULTURNO DRUŠTVO BRIŠKI GRIČ ŠTEVERJAN
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
SLIVNIK DANILO
KUČANOV KLAN.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA PROMAG
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SEMA ANTONIO
LA GRANDE GUERRA SUL FRONTE DELL' ISONZO: PRVI DEL .- GORICA, 1996
EDITRICE GORIZIANA
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STURMAN ROBI
LE ASSOCIAZIONI E I GIORNALI SLOVENI A TRIESTE DAL 1848 AL 1890.-TRST, 1996
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KEBER JANEZ
LEKSIKON IMEN: IZVOR IMEN NA SLOVENSKEM.-CELJE, 1996
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1996 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

MALOV ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1996
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MEDNARODNI ZNANSTVENI POSVET SLOVENIJA V LETU 1945:ZBORNIK REFERATOV.-LJUBLJANA, 1996
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK JANEZ
MOJA RESNICA.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ABRAM JOŽE
MOJA TRENTA.- NOVA GORICA, 1996
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

NA BRANIKU RESNICE: IZIDOR ZAVADLAV, DUHOVNIK, OB 50-LETNICI NASILNE SMRTI.-GORENJE POLJE, 1996
ŽUPNIJSKI URAD GORENJE POLJE
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

NA OBROBJU: ZBORNIK O ŽIVLJENJU NA ZAHODNEM ROBU SLOVENSKEGA NACIONALNEGA PROSTORA: ALI JE PRIMORSKA KLONILA? .- NOVA GORICA, TRST, 1996
OKO D.O.O., TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ZALOŽNIŠTVO
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽNIDARŠIČ IVICA
NEKAJ O VOJNI ŠKODI IN PRAVICAH- ZGODOVINSKA, PRAVNA IN HUMANITARNA DEJSTVA.- LJUBLJANA, 1996
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BERGANT HUBERT
OB ORGLAH.-NOVA GORICA, 1996
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
LAH BORIVOJ - BORIS
OD KOBARIDA DO TRSTA:BOJI 30.DIVIZIJE V ŠTIRINAJSTIH OFENZIVAH.-LJUBLJANA, 1996
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1996 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ČEH SUZANA
OKRAJNA KOMISIJA ZA VOJNO ŠKODO MARIBOR 1945-1946.- MARIBOR, 1996
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Omaggio a don Eugenio Blanchini : L'associazione "Don Eugenio Blanchini" in occasione della sua presentzione e della prima iniziativa, San Pietro al Natisone, 5 ottobre 1996 : La Slavia

1996 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PAGINE AUSTRIACHE: STAMPA E LETTERATURA IN LINGUA TEDESCA A GORICA FINO AL 1915.-GORICA,1996
STUDI GORIZIANI, GORIZIA
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zavadlav Zdenko
Partizani, obveščevalci, jetniki : iz dosjeja Zavadlav 1944-1994

1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DVOŘAKOVA EVA
PEČARSTVO HERIČKO MARIBOR.- MARIBOR, 1996 (VIRI ZA GRADBENO ZGODOVINO MARIBORA;1A)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PETDESET LET PREŠERNOVIH NAGRAD: 1947-1996.- LJUBLJANA- KRANJ, 1996
GORENJSKI MUZEJ KRANJ
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PO SLEDEH ČASA: SPOMENIKI V SLOVENIJI:1800-1914.-LJUBLJANA, 1996
DEBORA LJUBLJANA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SIMIČ MARKO
PO SLEDEH SOŠKE FRONTE.-LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SKRT DARJA
PO SLEDOVIH REIZMA: OD EKSPERIMENTA DO ZNANOSTI V FILMIH NAŠKA KRIŽNARJA.-NOVA GORICA, 1996
GORIŠKI MUZEJ
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lakovič Vladimir
Portreti : [razstava] v Doberdobu v župnijski dvorani 8. 4. 1996 ... do 21. 4. 1996

1996 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CUNJA RADOVAN
POZNORIMSKI IN ZGODNJESREDNJEVEŠKI KOPER: ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE NA BIVŠEM KAPUCINSKEM VRTU V LETIH 1986-1987 V LUČI DROBNIH NAJDB 5.DO9. STOLETJA.-KOPER, 1996
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VILFAN SERGIJ
PRAVNA ZGODOVINA SLOVENCEV.- LJUBLJANA, 1996
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRINČIČ VILI
PREGNANI: PRVA SVETOVNA VOJNA, PRIČEVANJA GORIŠKIH BEGUNCEV.- TRST, 1996
ZALOŽBA DEVIN V TRSTU
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREMRLOV ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA DRUŽINA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREVRATI IN SLOVENSKO GOSPODARSTVO V XX. STOLETJU: 1918-1945-1991.-LJUBLJANA, 1996
CANKARJEVA ZALOŽBA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIROČNI KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1996
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1996 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PTUJSKI ZBORNIK VI.: 1. KNJIGA (ARHEOLOGIJA, ZGODOVINA) .- PTUJ, 1996
ZGODOVINSKO DRUŠTVO PTUJ
1996 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

PTUJSKI ZBORNIK VI.: 2. KNJIGA (UMETNOSTNA ZGODOVINA, ETNOLOGIJA) .- PTUJ, 1996
ZGODOVINSKO DRUŠTVO PTUJ
1996 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
MAJDIČ VIKTOR
RAZGLEDI PO KRAJEVNIH IMENIH: SLOVENSKA KRAJEVNA IMENA V LUČI SLOVNIČNE OBRAVNAVE.-LJUBLJANA, 1996
ROKUS LJUBLJANA
1996 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

RAZVOJ TURIZMA V SLOVENIJI: ZBORNIK REFERATOV.- LJUBLJANA, 1996
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

REGISTRATURNI NAČRT ZA NAMESTNIŠTVO IN OKRAJNA GLAVARSTVA NA KRANJSKEM.-LJUBLJANA,1996
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOZINA BRANE
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI LRS OD 1945-1953.- LJUBLJANA, 1996
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Ročinj

1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
GRIESSER PEČAR TAMARA, DOLINAR FRANCE M.
ROŽMANOV PROCES.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA DRUŽINA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.