Seznam gradiva

132 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

16. ARHIVSKO ZBOROVANJE PTUJ '95: SLOVENSKI ARHIVI IN JAVNOST.- PTUJ, 1995
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

1895-1995-STO LET FILMA:SPOMINSKA BROŠURA OB STOLETNICI FILMSKE UMETNOSTI.-LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA KINOTEKA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

30 LET VOLJE, DELA IN LJUBEZNI: KATALOG.-VIPAVA, 1995
CENTER ZA USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK JANKA PREMRLA VOJKA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET GIMNAZIJE KOPER: 1945-1995: ZBORNIK OB 50-LETNICI OBNOVE SLOVENSKEGA ŠOLSTVA V SLOVENSKI ISTRI .- KOPER, 1995
GIMNAZIJA KOPER
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
50 LET KULTURNE PRISOTNOSTI V ŠTANDREŽU: KRONIKA KULTURNEGA DRUŠTVA OTON ŽUPANČIČ 1945-1995.-ŠTANDREŽ, 1995
KULTURNO DRUŠTVO OTON ZUPANČIČ ŠTANDREŽ
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Baraga France
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 17 : FRANCE BARAGA, KAPITELJSKI ARHIV NOVO MESTO : REGESTI LISTIN IN POPIS GRADIVA .- LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ČEPIČ ZDENKO
AGRARNA REFORMA IN KOLONIZACIJA V SLOVENIJI:(1945-1948).-MARIBOR,1995
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Andrej baron Čehovin : ob spominski svečanosti 140. obletnice njegove smrti, Dolanci, 10. september 1995
OBČINA KOMEN
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE - 40 LET .- LJUBLJANA, 1995
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Benecia fra pace e guerra : mostra fotografica documentaria [1995] : in occasione del cinquantesimo anniversario della liberazione dalla dittatura fascista = Benečija v miru in vojni : dokumentarna fotografska razstava 1995 : ob petdesetletnici osvobodit
ŠTUJISKI CENTER NADIŽA
1995 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bressan Marina, Panzera Giovanni Battista, Stres Peter
Brda : [na Gradu Dobrovo v Goriških Brdih, 20 maj 1995 - 20 avgust[!] 1995] = Collio : [Cormons, Sala del "Vino della Pace", Cantina Produttori, 1 settembre 1995 - 8 ottobre 1995] = In den Ecken : [Friesach, Stadtmuseum, 7 Juni 1996 - 31 August 1996]
EDIZIONI DELLA LAGUNA
1995 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

BRIŠKI ČASNIK: GLASILO OBČINE BRDA, DOBROVO V BRDIH
OBČINA BRDA
1995 slovenski NEZNANO PERIODIKA
KRAGELJ JOŽKO
CERKEV IN ŽUPNIJA SV. NIKOLAJA V BUDANJAH .- BUDANJE, 1995
ŽUPNIJSKI URAD BUDANJE
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
COL: KRATKA ZGODOVINA ŽUPNIJE IN OPIS CERKVE SV. LENARTA.- COL, 1995
ŽUPNIJSKI URAD COL
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipužič Boris
Čedermaci današnjega dne : pričevanja o slovenski šoli in materinščini v zamejstvu
ENOTNOST LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BADURINA ANĐELKO
DATJA I PRIJATJA: PRIMICI I IZDACI SAMOSTANA FRANJEVACA TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA U MARTINŠĆICI NA OTOKU CRESU.-REKA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV REKA
1995 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DEŽELA REFOŠKA: VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO SLOVENSKE ISTRE.-KOPER, 1995 (KNJIŽNICA ANNALES,10)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MRGOLE JUKIČ TJAŠA
DIJAŠKI DOM, MOJ DRUGI DOM.- PTUJ, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MLAKAR ALBIN
DNEVNIK 1914 - 1918.- KOBARID, 1995
TURISTIČNA AGENCIJA K.C.K.D.O.O. KOBARID
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM II. .- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA DRUŽINA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM III. .- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA DRUŽINA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOCH STEPHEN
DVOJNA ŽIVLJENJA: VOHUNI IN PISATELJI V SOVJETSKI VOJNI IDEJ PROTI ZAHODU.-LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1995 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE 9:PLO - PS.- LJUBLJANA, 1995
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ FRANCE
ETIMOLOŠKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA : TRETJA KNJIGA : P-S .- LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

FILMSKA USTVARJALNOST METODA IN MILKE BADJURA: 1926-1969:RAZSTAVA ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJIE OB 100.LETNICI 1.PREDSTAVE BRATOV LUMIERE IN 90-LETNICI SLOVENSKEGA FILMA.-LJUBLJANA, 1995
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLENC RAFAELA
FOLKLORNA SKUPINA RAZOR: TOLMINSKE RAVNE - TOLMIN 1985-1995.- TOLMIN,1995
FOLKLORNA SKUPINA RAZOR
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GLOSAR ZGODOVINSKEGA DOMOZNANSTVA: NEMŠO-SLOVENSKO-ITALIJANSKI.-MARIBOR, GRAZ,KLAGENFURT-TRIESTE, 1995
MEDNARODNI INŠTITUT ARHIVSKIH ZNANOSTI TRST, MARIBOR
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Gotika v Sloveniji (Gothic Art in Slovenia, Gotik in Slowenien, Il Gotico in Slovenia) : Razstava, Ljubljana 1995 [katalog]
NARODNA GALERIJA
1995 večjezični NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
OTOREPEC BOŽO
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V ARHIVIH IN BIBLIOTEKAH VIDMA (UDINE 1270-1405).-LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JAKIČ IVAN
GRADOVI, GRAŠČINE IN DVORCI NA SLOVENSKEM.-RADOVLJICA, 1995
DIDAKTA RADOVLJICA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GEARY DICK
HITLER IN NACIZEM.-LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IVAN ROB: ŽIVLJENJE IN DELO.- NOVA GORICA, 1995
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠKRABEC STANISLAV
JEZIKOSLOVNA DELA 2.- LJUBLJANA, 1995
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠKRABEC STANISLAV
JEZIKOSLOVNA DELA 3.- NOVA GORICA, 1995
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PIRJEVEC JOŽE
JUGOSLAVIJA 1918 - 1992.- KOPER, 1995
ZALOŽBA LIPA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
KAVARNA BRATUŽ: SHAJALIŠČE GORIČANOV.-GORICA, 1995
KULTURNI DOM GORICA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GODEŠA BOJAN
KDOR NI Z NAMI, JE PROTI NAM: SLOVENSKI IZOBRAŽENCI MED OKUPATORJI,OSVOBODILNO FRONTO IN PROTIREVOLUCIONARNIM TABOROM.-LJUBLJANA, 1995
CANKARJEVA ZALOŽBA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GORŠE FRANCE
KIPI IN RISBE IZ AMERIŠKEGA OBDOBJA: GRAD DOBROVO, JUNIJ - SEPTEMBER 1995.-DOBROVO, 1995
GORIŠKI MUZEJ
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KLEKLOV SIMPOZIJ V RIMU.- (SIMPOZIJ - 12) CELJE, 1995
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KLJUČNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKE POLITIKE V LETIH 1929-1955: ZNANSTVENO POROČILO.-LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENCEV V ITALIJI: GORIŠKA POKRAJINA (II.KNJIGA).-GORICA, 1995
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOGOJ MANFREDA EMIL
KRONIKA KOGOJEVIH.-LJUBLJANA, NOVA GORICA, 1995
ZALOŽNIŠTVO JUTRO
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SEDMAK DRAGO
KRONIKA VASI POD GRMADO V LETIH 1915-1918.- NABREŽINA, 1995
OBČINA DEVIN NABREŽINA
1995 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MATIĆ DRAGAN
KULTURNI UTRIP LJUBLJANE MED PRVO SVETOVNO VOJNO: KULTURNE IN DRUŽABNE PRIREDITVE V SEZONAH 1913/14-1917/18.-GRADIVO IN RAZPRAVE:15.-LJUBLJANA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNO USTVARJANJE SLOVENCEV V JUŽNI AMERIKI.- LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dapit Roberto
La Slavia Friulana : lingue e culture : Resia, Torre, Natisone : bibliografia ragionata = Beneška Slovenija : jezik in kultura : Rezija, Ter, Nadiža : kritična bibliografija
KULTURNO DRUŠTVO "IVAN TRINKO" ČEDAD
1995 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FABER EVA
LITORALE AUSTRIACO: DAS ÖESTERREICHISCHE UND KROATISCHE KUESTENLAND 1700-1780.-GRAZ,1995
HISTORISK INSTITUT UNIVERSITETE I TRADHEIM STEIERM
1995 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VERGINELLA MARTA
LJUDJE V VOJNI : DRUGA SVETOVNA VOJNA V TRSTU IN NA PRIMORSKEM.-KOPER, 1995 (KNJIŽNICA ANNALES,9)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LOKAVEC IN ČAS: ČASOPIS ZA PODUK O ZGODOVINI LOKAVCA, LOKAVEC
GORIŠKI MUZEJ IN OŠ AJDOVŠČINA-PODRUŽNICA LOKAVEC
1995 slovenski NEZNANO PERIODIKA
BOTTERI GUIDO
LUIGI FOGAR.- GORICA, 1995
EDIZIONE STUDIO TESI
1995 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MAESTRAL: LITERARNO GLASILO DIJAKOV GIMNAZIJE KOPER .- (30 LET MAESTRALA) .- KOPER, 1995
GIMNAZIJA KOPER
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MALI ATLAS SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MELINK BRANKO
MARIJINO CELJE NAD KANALOM.-MARIJINO CELJE, 1995.-(ŠT.1)
ŽUPNIJSKI URAD KANAL
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MELINK BRANKO
MARIJINO CELJE NAD KANALOM:SVETI JAKOB,BRITOF,ZAPOTOK,SVETA GENDERCA.-MARIJINO CELJE,1995.-(ŠT.3)
ŽUPNIJSKI URAD KANAL
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
Marketinška zasnova podjetja : marketing, razvoj, inovacije, industrijska lastnina, mednarodno sodelovanje, motiviranje in stimuliranje
MODERNA ORGANIZACIJA
1995 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
MORITSCH ANDREAS
MATIJA MAJAR - ZILJSKI.- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1995
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferfolja Lučana
mentor: prof.dr. Janša Zorn Olga
Miren skozi zgodovino : diplomsko delo : Pedagoška fakulteta, oddelek za razredni pouk
SAMOZALOŽBA
1995 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Moja pesem je moj obraz : [Moški pevski zbor Srečko Kosovel Ajdovščina : 50 let]
MOŠKI PEVSKI ZBOR SREČKO KOSOVEL
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BLINKHORN MARTIN
MUSSOLINI IN FAŠISTIČNA ITALIJA.-LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CEGLAR LUDOVIK
NADŠKOF VOVK IN NJEGOV ČAS: 1900-1963, II. DEL .- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1995
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NARODNI DOM V TRSTU 1904-1920.-TRST, 1995
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
REPE BOŽO
NAŠA DOBA: OPIS ZGODOVINE 20. STOLETJA: UČBENIK ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE.-LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NEME PODOBE SLOVENSKEGA FILMA: (VHS KASETA) OD PRVIH GIBLJIVIH SLIK DO PRIHODA ZVOČNEGA FILMA.-LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA KINOTEKA ARS
1995 slovenski ZGODOVINA Videokaseta
Černic Karlo
Nočemo pozabiti : ob petdesetletnici osvoboditve = Non vogliamo dimenticare : a cinquant'anni dalla liberazione
OBČINA DOBERDOB
1995 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

NUOVA INIZIATIVA ISONTINA.- GORICA, 1995

1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
OB PETDESETLETNICI KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE.-LJUBLJANA, 1995
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BARON ČEHOVIN ANDREJ
OB SPOMINSKI SVEČANOSTI 140. OBLETNICE NJEGOVE SMRTI.- DOLANCI,1995
OBČINA KOMEN
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

OD "VERSKE" K "BREZVERSKI" ŠOLI - ANDREJ PRAPOTNIK (1827 - 1895).-LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VODUŠEK VLADIMIR
OPERACIJA MARINEC: DEPALA VAS - SCENARIJ NEKE VOHUNSKE AFERE.- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DEJAK VLASTA
OROŽJE IZ POSAVSKEGA MUZEJA.- BREŽICE, 1995
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žilevski Dimitrij
Otok brez milosti
ZALOŽBA ROTIS MARIBOR
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pust Anton, Reven Zdravko, Slapšak Božidar 1917-2005
Palme mučeništva : ubiti in pomorjeni slovenski duhovniki, redovniki in bogoslovci in nekateri verni laiki
MOHORJEVA DRUŽBA V CELJU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PATER MARTIN BAVČER: OB 400- LETNICI ROJSTVA.- LJUBLJANA, 1995
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pesem je v nas : Mešani pevski zbor Ciril Silič : 50 let

1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PETDESET LET NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE.- ZBORNIK NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE.-LJUBLJANA, 1995
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA
PO TRENTI Z ARHIVSKIMI DOKUMENTI (KATALOG K RAZSTAVI).- NOVA GORICA, 1995
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PODOBE VOLČANSKE ŽUPNIJE SKOZI 1100 LET.- VOLČE, 1995
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POSLOVNI SLOVAR: ANGLEŠKO - SLOVENSKI, SLOVENSKO - ANGLEŠKI.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
REJEC ALBERT
PRIČEVANJA O TIGRU.- LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
PROTAGONISTI SOVODENJSKE STVARNOSTI 1945-1995:POLSTOLETNA KRONIKA KULTURNEGA DRUŠTVA.-GORICA, 1995
KULTURNO DRUŠTVO SOVODNJE
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MULLETT MICHAEL
PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA REFORMACIJA V ZGODNJI MODERNI EVROPI.-LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Cvetko
Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem II : od nastanka konservatorija do Akademije za glasbo : 1919-1946
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga
Klemenčič Bojan, konservator
Robidišče : vas med življenjem in smrtjo ali kako prižgati iskro na ugaslem ognjišču [zgibanka]
GORIŠKI MUZEJ
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
STERGAR JANEZ
SEDEM DESETLETIJ LJUBLJANSKEGA INŠTITUTA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA.-LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JANŠA JANEZ
SEDEM LET POZNEJE.- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA KARANTANIJA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SIMPOZIJ SOOČENJE MITA IN REALNOSTI OB PRIHODU IZSELJENCEV V NOVO OKOLJE:ZBORNIK REFERATOV S SIMPOZIJA.-LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA IZSELJENSTVO PRI SAZU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WESTWOOD JENNIFER
SKRIVNOSTNI KRAJI SVETA: NEPOJASNJENI SVETI KRAJI, SIMBOLNE KRAJINE, STARA MESTA IN IZGINULE DEŽELE.-LJUBLJANA, 1995
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KALC HAFNER ANA
SLOVENCI IN ITALIJA: PRO MEMORIA O ODNOSIH Z ZAHODNO SOSEDO.-LJUBLJANA, 1995
CANKARJEVA ZALOŽBA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Janša-Zorn Olga, Holz Eva, Kandus Nataša
Slovenian historiography in foreign languages, published from 1918-1993 : on the occasion of the 18th International Congress of Historical Sciences, Montréal 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 angleški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 1. ZVEZEK, SEKCIJE 221-225,230-239,246-247,250,60 .- LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NI DUNAJ: RAZSTAVA ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA IN DUNAJSKEGA MESTNEGA IN DEŽELNEGA ARHIVA.-LJUBLJANA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1995 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠAVLI JOŽKO
SLOVENIJA, PODOBA EVROPSKEGA NARODA.- BILJE, 1995S
STUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR RADIVOJ, BILJE
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenija. Turistični vodnik
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PAVLETIČ BOJAN
SLOVENSKA EVROŠOLA '95.-TRST, GORICA, VIDEM, 1995
ORGANIZACIJSKI ODBOR EVROŠOLE' 95
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XX. STOLETJA: 1. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1995
NOVA REVIJA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTIH PETER, SIMONITI VASKO
SLOVENSKA ZGODOVINA DO RAZSVETLJENSTVA.-LJUBLJANA (KOROTAN),1995
KOROTAN LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ALMANAH 1996 .- LJUBLJANA, 1995
DELO ZALOŽBA
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
JERAJ MATEJA
SLOVENSKI SINDIKATI IN SOCIALNA POLITIKA: 1945 - 1950.-LJUBLJANA, 1995
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.