Seznam gradiva

126 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

1001-SOLKANSKI ČASOPIS, SOLKAN
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
1994 slovenski NEZNANO PERIODIKA

27. ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: ZBORNIK (29. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 1994) .- LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

40 LET: ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE.- NOVA GORICA, 1994
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRUNK JANKO
A BRIEF HISTORY OF SLOVENIA.- SLOVENIJA, 1994
ZALOŽBA MIHELAČ
1994 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ABC JAVNEGA NASTOPANJA.- "PRISTOP", LJUBLJANA, SEPTEMBER 1994
PRISTOP LJUBLJANA
1994 slovenski NEZNANO Videokaseta

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 16 : METOD BENEDIK - ANGEL KRALJ: KAPUCINI NA SLOVENSKEM V ZGODOVINSKIH VIRIH.-LJUBLJANA, 1994
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
OSMUK NADA
AJDOVŠČINA CASTRA.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE; ZV.183.-LJUBLJANA,1994
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DED
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARHITEKTURA IN URBANIZEM V LJUBLJANI OD OMEMBE V PISNIH VIRIH LETA 1144 DO POTRESA LETA 1895 IN ARHIVSKO GRADIVO ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA .- LJUBLJANA, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DALMATIN JURIJ
BIBLIA, TU JE, VSE SVETU PISMU, STARIGA INU NOVIGA TESTAMENTA=BIBEL,DAS IST DIE GANTZE HEILIGE SCHRIFT.-FAKSIMILE.-LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRATOŽ RAJKO
BITKA PRI FRIGIDU.- LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Chiesa Walter
Borgo Sant'Anna o Borgo Comia?

1994 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

BORZA IN BORZNIŠTVO - VHS KASETA.- IZDALA TV SLOVENIJA IN LJUBLJANA,1994
TV SLOVENIJA IN LJUBLJANSKA BORZA
1994 slovenski NEZNANO Videokaseta
GRDINA IGOR
CELJSKI KNEZI V EVROPI.- CELJE, 1994
FIT MEDIA CELJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CELJSKI ZBORNIK 1994.- CELJE, 1994
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
1994 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
KRAGELJ JOŽKO
CERKEV IN ŽUPNIJA SV. JOŠTA V ČRNEM VRHU NAD IDRIJO.-ČRNI VRH, 1994.-[SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;27]
ŽUPNIJSKI URAD ČRNI VRH NAD IDRIJO
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VETRIH ALOJZ
CERKEV SRCA JEZUSOVEGA V VRTOJBI.- VRTOJBA, 1994
ŽUPNIJSKI URAD VRTOJBA
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL DIMITRIJ
ČAS POLITIKE.- LJUBLJANA, 1994
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARC LJUBO
ČREPINJE: SPOMINJANJA PRIMORSKEGA DUHOVNIKA 1940 - 1958.- CELJE,GORICA, 1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FILLI BORIS
DA NE BI POZABILI: SLOVENIJA NI NIKOMUR NIČ DOLŽNA.- KOPER, 1994
ZALOŽBA LIPA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DAN PREJ.- KOPER: PRIMORSKE NOVICE, 1994
ČZD PRIMORSKE NOVICE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DEŽELNO-PISNA KARTA VOJVODINE KRANJSKE (FLORJANČIČEV VELIKI ZEMLJEVID KRANJSKE IZ LETA 1744).-LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA KNJIGA
1994 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
VOŠNJAK BOGUMIL
DNEVNIK IZ PRVE SVETOVNE VOJNE.- (ZA OBJAVO PRIPRAVIL VLADIMIR KOLOŠA) .- LJUBLJANA, 1994
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI SLOVENSTVA.- LJUBLJANA, 1994
CANKARJEVA ZALOŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DREVESA : kazalo posameznih številk od letnika 1994 do 2003
SLOVENSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO
1994 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
PEROVIČ MIRJAM
DREŽNICA, ALI TE POZNAM? .- DREŽNICA, 1994
SAMOZALOŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DUCATUS CARNIOLIAE TABULA CHOROGRAPHICA: BIBLIOFILSKA IZDAJA: FLORJANČIČEV VELIKI ZEMLJEVID KRANJSKE IZ LETA 1744.-LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA KNJIGA
1994 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DUNAJ IN SLOVENCI: POSVETOVANJE ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM V. .- LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA DRUŽINA
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCARTA - MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA.- COMPACT DISC.- MICROSOFT CORPORATION,AUSTRIA, 1994
MICROSOFT CORPORATION
1994 angleški NEZNANO CD/DVD

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJA: ZVEZEK 8: NOS-PLI.- LJUBLJANA, 1994
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1994 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

EUROPE ALIVE GUDISC: BRIMGING THE EXPERIENCE TO LIFE.- SUMMYUALE,CA,1994
MIDIALIVE
1994 angleški NEZNANO CD/DVD

EVROPSKI SLOVAR (SLOVENSKO, FRANCOSKO, ANGLEŠKO, ITALIJANSKO, NEMEŠKO,ŠPANSKO).-LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski NEZNANO CD/DVD
GOURSAU, HENRI
EVROPSKI SLOVAR: SLOVENSKO - ANGLEŠKO - NEMŠKO - FRANCOSKO - ITALIJANSKO-ŠPANSKO.-LJUBLJANA, 1994
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1994 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

EXPLORING ANCIENT CITIES: CRETA, PETRA, POMPEU, TEOTIHUACAN.- SAN FRANCISKO, 1994
SUMERIA INC SAN FRANCISKO
1994 angleški NEZNANO CD/DVD
MARINI VINCENZO
FONDO ARCHIVISTICO LEOPOLDO GASPARINI.- MONFALCONE, 1994
CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE L.GASPARINI
1994 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PATERNU BORIS
FRANCE PREŠEREN 1800 - 1849.- LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠTIH PETER
GORIŠKI GROFJE TER NJIHOVI MINISTERIALI IN MILITI V ISTRI IN NA KRANJSKEM.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SALIMBENI FULVIO, SPAZZALI ROBERTO
GORIZIA MODERNA.- GORICA, 1994
EDITRICE GORIZIANA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRATE TADEJ
GOZDNE ŽELEZNICE NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1994
KMEČKI GLAS
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
POHL WALTER
HABSBURŽANI: ZGODOVINA EVROPSKE RODBINE.- LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

HISTORIČEN SEMINAR: POT NA GRMADO.- LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
HISTORIČEN SPREHOD SKOZI PREISKOVANJE, SOJENJE IN PRAVO PRI PLEMSTVU V POZNEM SREDNJEM VEKU.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

HISTORY OF THE UNIVERSE: VOLUMIS 1-7.-U.S.A, 1994
PUTNAM NEW MEDID
1994 angleški NEZNANO CD/DVD
STRES PETER
IDRSKO IN MLINSKO.- NOVA GORICA, 1994
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

IL TESSUTO CRISTIANO DELLA MITTELEUROPA (1919 - 1989).- GORICA,1994
ISTITUTO PER GLI INCONTRI CULTURALI MITTELEUROPEI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 4: PUBLIKACIJE ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU (HEDVIKA ZDOVC:MESTNA OBČINA CELJE,I.DEL.1850-1918.-CELJE, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IZ POŽGANIH DOMOV V IZNANSTVO: SPOMINSKI ZBORNIK: PETDESETA OBLETNICA.-KOMEN, 1994
KRAJEVNA SKUPNOST KOMEN
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
TUMA HENRIK
IZZA VELIKE VOJNE.- NOVA GORICA, 1994
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠKRABEC STANISLAV
JEZIKOSLOVNA DELA 1.- NOVA GORICA, 1994
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
KATOLIŠKA PRENOVA IN PROTIREFORMACIJA V NOTRANJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH 1564-1628.-CELOVEC, LJUBLJANA,DUNAJ, 1994
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MELIK JELKA
KAZENSKO SODSTVO NA SLOVENSKEM 1919 - 1929: S POSEBNIM OZIROM NA ARHIVSKO GRADIVO DEŽELNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1994
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LAZAREVIĆ ŽARKO
KMEČKI DOLGOVI NA SLOVENSKEM: SOCIALNO-EKONOMSKI VIDIKI ZADOLŽENOSTI SLOVENSKIH KMETOV 1848-1948.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KOLEDAR MOHORJEVE DRUŽBE V CELOVCU, CELOVEC
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA
SUNČIČ VLADIMIR
KOMISIJE ZA AGRARNE OPERACIJE 1885 - 1945 : 3. DEL : SP - Ž (INVENTARJI 5/3).-LJUBLJANA, 1994
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KLAVORA VASJA
KORAKI SKOZI MEGLO.- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1994
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOZOROG EDO
KOZLOV ROB.- NOVA GORICA, 1994
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Košmrlj Drago
Kožbana : 1944-1994
ODBOR SKUPNOSTI BORCEV BBO
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRAS: REVIJA O KRASU IN KRAŠKIH POJAVIH…, LJUBLJANA
MEDIACARSO
1994 slovenski NEZNANO PERIODIKA
RUSTJA RUDI
KRIŠKE KORENINE.- MALE ŽABLJE, 1994
SAMOZALOŽBA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠERBELJ FERDINAND
KRIŽEV POT ANTONA CEBEJA V OKVIRU TRADICIJE.-LJUBLJANA, 1994
NARODNA GALERIJA
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA RIHEMBERKA - BRANIKA.- BRANIK, 1994
KRAJEVNA SKUPNOST BRANIK
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNO DRUŠTVO GRGAR: DESETLETNICA GRGAR, 1994
KULTURNO DRUŠTVO GRGAR
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
LA STORIOGRAFIA SLOVENA DEL GORIZIANO.- (ESTRATTO DEL VOLUME LXXX DI STUDI GORIZIANI).-GORICA, 1994
BIBLIOTECA STATALE ISONTINA DI GORIZIA
1994 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VOVKO ANDREJ
MAL POLOŽI DAR...:PORTRET SLOVENSKE NARODNOOBRAMBNE ŠOLSKE ORGANIZACIJE DRUŽBE SV. CIRILA IN METODA:1885-1918.-LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
MATIJA VERTOVEC, NJEGOVA DOBA IN PODOBA.- AJDOVŠČINA, 1994
AGROIND VIPAVA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
MED GRADOM IN MESTOM.- LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
UDE LOJZE
MOJE MNENJE O POLOŽAJU: ČLANKI IN PISMA1941- 1944.- LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠUMI NACE
NASELBINSKA KULTURA NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1994
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gantar Godina Irena
Neoslavizem in Slovenci
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
NOTARJEVA JAVNA VERA: NOTARJI IN VICEDOMINI V KOPRU, IZOLI IN PIRANU V OBDOBJU BENEŠKE REPUBLIKE.-KOPER, 1994 (KNJIŽNICA ANNALES,7)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Moravec Dušan
Novi tokovi v slovenskem založništvu : od Schwentnerja do prvih publikacij Akademije
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
OBLIKOVANJE SEVERNE SLOVENSKE NARODNOSTNE MEJE.- LJUBLJANA,1994

1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OBUJENKE: ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST, KULTURNO ZGODOVINO IN KATALOŠKO PRODAJO ANTIKVARIATNIH KNJIG, PODNART
EDO TORKAR, PODNART
1994 slovenski NEZNANO PERIODIKA
DOLHAR RAFKO
OD TRENTE DO ZAJZERE: JULIUS KUGY, SLOVENSKE GORE IN LJUDJE.- TRST, 1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŽVANUT MAJA
OD VITEZA DO GOSPODA.- LJUBLJANA, 1994
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JANŠA JANEZ
OKOPI.- LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ARTAČ IVAN
OPČINE: ZGODOVINSKI ORIS ŽUPNIJE.- OPČINE, 1994
ŽUPNIJSKA SKUPNOST
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JERINA LAH PAVLA
PARTIZANSKA BOLNIŠNICA PAVLA V TRNOVSKEM GOZDU.- LJUBLJANA, 1994
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TUMA HENRIK
PISMA: OSEBNOSTI IN DOGODKI (1893-1935).- LJUBLJANA, TRST, 1994
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
PISMO, PISAVA, PISAR: PRISPEVEK K ZGODOVINI KRANJSKIH LISTIN DO LETA 1300 .- LJUBLJANA, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PO POTEH ANDREJA IZ LOKE: ZBORNIK REFERATOV XVIII. BENEČANSKIH KULTURNIH DNEVOV V ŠPETRU.-ŠPETER, 1994
ŠTUJISKI CENTER NADIŽA
1994 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JELINČIČ ZORKO
POD SVINČENIM NEBOM: SPOMINI TIGROVSKEGA VODITELJA.- GORICA, 1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LAVRENČIČ PAHOR MINKA
PRIMORSKI UČITELJI 1914 - 1941: PRISPEVEK K PROUČEVANJU ZGODOVINE SLOVENSKEGA ŠOLSTVA NA PRIMORSKEM.-TRST,1994
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PROSVETNO DRUŠTVO RUPA - PEČ: Z BREGOV VIPAVE GLAS: OB 60-LETNICI NAŠIH VEZI.-GORICA, 1994I
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PAULIN DAMJAN
PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ : 30 LET DRAMSKE DEJAVNOSTI 1965-1995.-GORICA, 1994
PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOLZ EVA
RAZVOJ CESTNEGA OMREŽJA NA SLOVENSKEM OB KONCU 18.IN V 19.STOLETJU.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Referendum za ustanovitev občin
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MEDVEŠČEK PAVEL
RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA: GRAFIKA, RISBA, DECEMBER 1994 - FEBRUAR 1995.-NOVA GORICA, 1994
GORIŠKI MUZEJ
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLENC ERVIN
SENOŽEČE: SKUPNOST NA PREPIHU.- KOPER, 1994
RUBIC TRADE KOPER
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VERTOVEC MATIJA
SHODNI OGOVORI.- LJUBLJANA 1850.- FAKSIMILIRANI PONATIS IZDAJE IZ LETA 1850.-VIPAVA, AJDOVŠČINA, 1994
AGROIND VIPAVA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Simon Gregorčič : ob stoletnici pesnikovega rojstva 1844-1944 (izdano ob 150-letnici pesnikovega rojstva)
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valvasor Johann Weikhard Frhr. von
Slava vojvodine Kranjske : izbrana poglavja
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠAVLI JOŽKO
SLOVENSKA ZNAMENJA.- GORICA, BILJE, 1994
STUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR RADIVOJ, BILJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ALMANAH 1995 .- LJUBLJANA, 1995
DELO ZALOŽBA
1994 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ARHIVSKI ČASOPIS, MARIBOR
ARHIVSKO DRUŠTVO MARIBOR
1994 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA
KRŽIŠNIK ZVONE
SLOVENSKI POLITIKI IZZA POMLADI NARODOV.- LJUBLJANA, 1994
LJUBLJANA GRAFA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKO OZEMLJE NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU IZ DRUGE POLOVICE 18.STOLETJA.-SEKCIJE 201-205,212-215.-LJUBLJANA, 1994
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK PETRA
SOŠKA FRONTA.- LJUBLJANA, 1994
CANKARJEVA ZALOŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MORITSCH ANDREAS, TRIBUTSCH GUDMUND
SOŠKI PROTOKOL.- CELOVEC, DUNAJ, LJUBLJANA, 1994
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HVALA FRANC
SPOMINI NA PARTIZANSKI ČAS.- NOVA GORICA, 1994
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1994 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.