Seznam gradiva

92 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
GREGORIČ VUGA TATJANA
"POGLEJ ME PRAV" - ŠTUDIJA O EMILU KOMELU 1875 - 1960.- GORICA,1993
SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO "EMIL KOMEL"
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20 let organizirane ženske odbojke na Goriškem
ODBOJKARSKI KLUB HIT CASINO NOVA GORICA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

25 LET SKD TABOR OPČINE.- TRST, 1993
SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO OPČINE
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30 LET ZVEZE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV.-TRST, 1993
ZVEZA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV TRST
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 15 .- MATJAŽ AMBROŽIČ: ZVONARSTVO NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1993
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MAKUC DORICA
ALEKSANDRINKE .- GORICA, 1993
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ALJAŽEV ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1993
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KRAMBERGER FRANC
ANTON MARTIN SLOMŠEK.- MARIBOR, 1993 ( INVENTARJI 5)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GRABNAR MOJCA
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1993
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BISER NA SAVINJI: CELJE NA STARIH RAZGLEDNICAH.- NAZARJE, 1993
EPSI NAZARJE
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FORTUNAT ČERNILOGAR DAMJANA
BOVŠKE KLUŽE; ŠT. 182.- LJUBLJANA, 1993
MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CELJSKI ZBORNIK 1993.- CELJE, 1993
OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
1993 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
KORŠIČ VERENA
CERKEV SV. MARTINA SOVODNJE OB SOČI.- SOVODNJE OB SOČI, 1993
ŽUPNIJA SV. MARTINA SOVODNJE OB SOČI
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV, KULTURA IN POLITIKA 1890 - 1941: SIMPOZIJ 1992.- LJUBLJANA, 1993
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Repič Marija, Leban Erika
Col v času italijanske okupacije in rekrutacija colskih fantov v italijansko vojsko [naloga za gibanje znanost mladini za zgodovino, Srednja naravoslovna šola Veno Pilon Ajdovščina]
SAMOZALOŽBA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

ČAS, KI ŽIVI: OB 50-LETNICI USTANOVITVE SLOVENSKEGA PARTIZANSKEGA ŠOLSTVA NA PRIMORSKEM.-KOPER, 1993
ODBOR ZA PRIPRAVO 7. PLENUMA PARTIZANSKIH UČITELJEV PRIMORS
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠNUDERL MAKSO
DNEVNIK 1941 - 1945: I. V OKUPIRANI LJUBLJANI.- MARIBOR, 1993
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1993 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

DOLINA TOLMINKE IN ZADLAŠCE: ZBORNIK/ ALPSKI MLADINSKI RAZISKOVALNI TABORI,TOLMIN 1988-1990.-TOLMIN, 1993

1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE: 7: MARIN - NOR.- LJUBLJANA, 1993
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

EXPLORING ANCIENT ARCHITECTURE: WALK, THROUGH, ANCIENT, WONDERS.-REDMOND WA,USA, 1993
MEDIO MULTIMEDIA INC REDMOND USA
1993 angleški NEZNANO CD/DVD
VIDMAR CVETKO
GORIŠKA DEŽELA, PROVINCA, OKRAJ, POKRAJINA.- NOVA GORICA, 1993
OBČINA NOVA GORICA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Goriški muzej
GORIŠKI MUZEJ
1993 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GORNIK : Glasilo Planinskega društva Nova Gorica
PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
1993 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
KOROŠEC BRANKO
GOZDOVI SLOVENIJE SKOZI ČAS. PROSTORSKE REGISTRATURE IN MAPIRANJE GOZDOV DO LETA 1828.- LJUBLJANA, 1993
KMEČKI GLAS
1993 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
MIHELIČ DARJA
HAZARD.- KOPER, 1993 (KNJIŽNICA ANNALES: ŠT. 3)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bevk Samo, Kavčič Janez 1943-2017, Leskovec Ivana
Idrijska obzorja : pet stoletij rudnika in mesta
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAHOR ADRIAN
IL CREPUSCOLO DEL TLT E I PARTITI AUTONOMI SLOVENI (1952 - 1954).-TRST, 1993
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1993 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IL SETTECENTO A CAVALLO DELLE ALPI: CULTURA E SOCIETA.- GORICA,1993
ISTITUTO PER GLI INCONTRI CULTURALI MITTELEUROPEI
1993 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

INVENTAR 5:MESTNE ŠOLE CELJE (1777-1964).- PUBLIKACIJE ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU.-CELJE, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PUCER ALBERTO
INVENTAR ZBIRKE: GIUSEPPE TARTINI 1654 - 1951.- KOPER, 1993
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 2: PUBLIKACIJA ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU (OKRAJNI URADI 1854-1868).-CELJE, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 3: PUBLIKACIJA ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU: ARHIVSKO GRADIVO O INDUSTRIJSKIH PODJETJIH NA CELJSKEM DO LETA 1945 .-CELJE, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAULIN DAMJAN
IZ KMEČKIH KORENIN SEM POGNAL:PRIČEVANJA O PRETEKLOSTI ŠTANDREŽA.-ŠTANDREŽ, 1993
PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IZGNANCI: ZBORNIK SLOVENSKIH IZGNANCEV 1941 - 1945.- LJUBLJANA, 1993
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JADRO: GLASILO S.K.R.D.-A.C.R.S. JADRO, RONKE-RONCHI DEI LEGIONARI
SKRD - ACRS JADRO Ronke - Ronchi dei Legionari
1993 slovenski NEZNANO PERIODIKA
HUMAR JOŽKO
JEZUS MED RESNICO IN LEGENDO.- NOVA GORICA, 1993
SAMOZALOŽBA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRALJ FRANC, KRALJ ANGEL
KAPUCINSKI SAMOSTAN S CERKVIJO V VIPAVSKEM KRIŽU.- LJUBLJANA,1993
SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO OPČINE
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
CALVOCORESSI PETER
KDO JE KDO V BIBLIJI.-LJUBLJANA, 1993
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KDO JE KDO ZA SLOVENCE.- LJUBLJANA, 1993
ZALOŽBA FAGO LJUBLJANA
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PERTOT BRUNA MARIJA
KO SE VRAČAJO DELFINI.- GORICA, 1993
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KLEMŠE VLADO
KRAJEVNA, LEDINSKA IN VODNA IMENA V ŠTEVERJANU.- GORICA, 1993
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1993 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
GASPAR PASCONI
KRATKA ZGODOVINA BOŽJE POTI NA SVETI GORI NAD SOLKANOM BLIZU GORICE:V STAREM ZAPISU IZ LETA 1843.-SVETA GORA, 1993
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NA SVETI GORI
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZUPET FRANC
KRIŽEV POT / KRIŠTOF ZUPET.- GRADIŠČE PRI VIPAVI, 1993
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA DVAJSETEGA STOLETJA.- LJUBLJANA, 1993
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURA NARODNOSTNO MEŠANEGA OZEMLJA SLOVENSKE ISTRE: ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1993
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNI SPOMENIKI IN NJIHOV POMEN: XXIV. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV ZGODOVINE.-LJUBLJANA, 1993
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Wiesthaler Fran
Latinsko-slovenski slovar
ZALOŽBA KRES LJUBLJANA
1993 slov.,latinsko PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Bratuž Lojzka
Manoscritti sloveni del Settecento : omelie di Carlo Michele d'Attems (1711-1774) primo arcivescovo di Gorizia
Istituto di lingue e letterature dell'Europa orientale
1993 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LUTHAR OTO
MED KRONOLOGIJO IN FIKCIJO: STRATEGIJA HISTORIČNEGA MIŠLJENJA.- LJUBLJANA, 1993
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
MENGORE:OB 500-LETNICI TOLMINSKE BOŽJE POTI 1493-1993.-GORICA, 1993 (SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;199C)
ŽUPNIJSKI URAD VOLČE
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Črnugelj Franc - Zorko
Na zahodnih mejah - 1944 : Briško-beneški odred (2. knjiga)
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CEGLAR LUDOVIK
NADŠKOF VOVK IN NJEGOV ČAS: 1900-1963, I. DEL .- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1993
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
NOVA OBLAST - NOVA IMENA: DOKUMENTI O PREIMENOVANJU NAŠIH KRAJEV V LETIH 1948-1955 (KATALOG).-NOVA GORICA, 1993
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
RES ALOJZIJ
OB SOČI: VTISI IN OBČUTJA IZ MOJEGA DNEVNIKA .- NOVA GORICA, 1993
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠVAJNCER JANEZ J.
OBRANILI DOMOVINO: TERITORIALNA OBRAMBA REPUBLIKE SLOVENIJE V VOJNI ZA SVOBODNO IN SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991.-LJUBLJANA, 1993
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL DIMITRIJ
ODČARANA SLOVENIJA.- LJUBLJANA, 1993
MIHELAČ LJUBLJANA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OKO : Štirinajstdnevnik za Goriško, Kras, Idrijsko, Tolminsko in Vipavsko
OKO D.O.O., TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ZALOŽNIŠTVO
1993 slovenski NEZNANO PERIODIKA
LUKAN VINKO
OPATJE SELO SKOZI ČAS.- OPATJE SELO, 1993
ŽUPNIJSKI URAD OPATJE SELO
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
STUDEN ANDREJ
PEDENARCA, KSEL, KELNERCA, ŽNIDAR (GRADIVO IN RAZPRAVE 13).- LJUBLJANA, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Poletto Silvino, Pillon Luigi
Personaggi ed avvenimenti dell'Isontino
ISTITUTO FRIULANO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZION
1993 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJT DRAGO
PIŠEM, TOREJ SEM: PRIROČNIK ZA PISANJE.- MARIBOR, 1993
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DERŽAJ MATJAŽ
PLANINSKI POZDRAV: OB 100 - LETNICI USTANOVITVE SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA.-LJUBLJANA, 1993
MLADIKA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
PO SLEDEH STARIH POTI: RAZSTAVA DOKUMENTOV TOLMINSKEGA CESTNEGA ODBORA 1869-1923.-NOVA GORICA, 1993
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GIRON ANTUN, STRČIĆ PETAR
POGLAVNIKOVOM VOJNOM UREDU.- REKA, 1993
POVIJESNO DRUŠTVO RIJEKA
1993 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BUČAR FRANCE
PREHOD ČEZ RDEČE MORJE.- LJUBLJANA, 1993
ZALOŽBA MIHELAČ
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOROŠEC IVAN
PRVA NACIONALNA ILEGALA "ŠTAJERSKI BATALJON".- LJUBLJANA, 1993
ZALOŽBA HEX-IMPEX
1993 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
NOVAK MIROSLAV
RAČUNALNIK V ARHIVU: ASPEKTI UPORABE SODOBNE INFORMACJSKE TEHNOLOGIJE.-MARIBOR, 1993
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA SREDNJEŠOLSKIH GLASIL (KATALOG).-LJUBLJANA, 1993
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Morato Nada
Gorup Stojan, Bradaškja Dunja
Repentabor : svet na meji
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SAMOSTANI V SREDNJEVEŠKIH LISTINAH NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA,1993
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Avguštin Franc - uredil
Seznam borcev in bork Briško-beneškega odreda in Operativnega štaba za zahodno Primorsko
Skupnost borcev Briško-beneškega odreda
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
CHERALIER JEAN, GHEERBRANT A.
SLOVAR SIMBOLOV (MITI, SANJE, BIKI, OBIČAJI, BARVE, ŠTEVILA).- LJUBLJANA, 1993

1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENCI IN PRIHODNOST: RAZPRAVE IN ESEJI.- LJUBLJANA, 1993
NOVA REVIJA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ATTEMS KAREL MIHAEL
SLOVENSKE PRIDIGE.-TRST, 1993 (OBJAVO PRIPRAVILA ALOJZIJA BRATUŽ)
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ALMANAH 1994
DELO ZALOŽBA
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PUHAR ALENKA
SLOVENSKI AVTOPORTRET 1918 - 1991.- LJUBLJANA, 1992
NOVA REVIJA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI GLAS : Časopis narodno in demokratično usmerjenih Slovencev v Italiji (izhajal od avgusta 1991 do oktobra 1993 kot Klic Primorske)

1993 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

SOKOLI IN ORLI NA ŠTAJERSKEM, KOROŠKEM IN V PREKMURJU.- MARIBOR,1993
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
1993 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
MARGETIČ LUJO
STATUT KOPRSKEGA KOMUNA IZ LETA 1423 Z DODATKI DO LETA 1668.- KOPER, ROVINJ, 1993
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SVETA GORA PRI GORICI.- LJUBLJANA, NOVA GORICA, 1993
ZALOŽNIŠTVO JUTRO
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kerševan Silvan
Štirideset let glasbe na Placuti št. 18 : 1953-1993
SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO "EMIL KOMEL"
1993 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
OBERSTEINER GERNOT PETER
THERESIANNISCHE VERWAL-TUNGSREFORMEN IM HERZOGTUM STEIERMARK.- (XXXVII.BAND) .- GRAZ, 1993
GRAZ IM SEBSTVERHAGDER HISTORISCHEN LANDESKOMMISIO
1993 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CIANI BRUNA
TRIESTE 1954 - 1956: IL MEMORANDUM D'INTESA E I GRUPPI POLITICI AUTONOMI SLOVENI.-TRST,1993
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1993 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GOMBAČ BORIS M.
TRST, TRIESTE: DVE IMENI, ENA IDENTITETA.- TRST (TRŽASKA ZALOŽBA),1993
ZALOŽBA TRŽAŠKEGA TISKA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

USTANOVITEV MESTNE OBČINE NOVA GORICA - UTEMELJITEV PREDLOGA.- NOVA GORICA,1993
OBČINA NOVA GORICA
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FRIŠ DARKO
VIRI 06: KORESPONDENCA KAZIMIRJA ZAKRAJŠKA, O. F. M. (1907-1928).-LJUBLJANA, 1993
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠEGA JUDITA
ZDRAVSTVENE IN HIGIENSKE RAZMERE V LJUBLJANI (1895 - 1910).- (GRADIVO IN RAZPRAVE 12).-LJUBLJANA, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ARKO MIHAEL
ZGODOVINA IDRIJE.- REPRINT.- IDRIJA, 1993

1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAL JOSIP
ZGODOVINA SLOVENSKEGA NARODA.- CELJE, MOHORJEVA DRUŽBA, 1993
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽIVOT I DJELO DR. DANILA KLENA (1910 - 1990).- RIJEKA, 1993
HISTORIJSKI ARHIV RIJEKA
1993 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GERDOL JOŽKO
ŽUPNIJA IN CERKEV PRESVETE TROJICE NA KATINARI.- TRST, 1993
ŽUPNIJSKI URAD KATINARA
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PUST ANTON
ŽUPNIJA VOGRSKO .- VOGRSKO, 1993 .- [SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;96]
ŽUPNIJSKI URAD VOGRSKO
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.