Seznam gradiva

75 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

2000 LET KRŠČANSTVA.- LJUBLJANA, 1991
ZALOŽBA MIHELAČ
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tadina Ivanka
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 13 : IVANKA TADINA, IGNACIJ KNOBLEHAR 1819-1858 .- LJUBLJANA, 1991
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DEROSSI RINALDO
ALTORNO AL FUOCO CON JULIUS KUGY.- TRŽIČ, 1991
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1991 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ANNALES: ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE ŠTUDIJE : SERIES HISTORIA ET SOCIOLOGIA
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1991 slovenski NEZNANO PERIODIKA
ŠERBELJ FERDINAND
ANTON CEBEJ 1722-1774.-LJUBLJANA, 1991
NARODNA GALERIJA
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LUŠINA BRANKO
BIBLIOGRAFIJA - SVETA GORA PRI GORICI V NAŠIH IN TUJIH TISKIH .- NOVA GORICA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PERTOT MARJAN
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ARGENTINI 1945 - 1990 - II.DEL ČASOPISJE.-TRST, 1991
KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA TRST
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BIZILJ LJERKA
CERKEV V POLICIJSKIH ARHIVIH.- LJUBLJANA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DESET DNI VOJNE ZA SLOVENIJO: IZBOR FOTOGRAFIJ IN TEKSTOV IZ OBDOBJA MED 26.6.IN 5. 7. 1991.-LJUBLJANA, 1991
MLADINA d.d.
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROTAR JANEZ
DIE NATIONWERDUNG DER SLOWENEN UND DIE REFORMATION.- MUNCHEN, 1991
RUDOLF TROFENIK - MUNCHEN
1991 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HRIBAR SPOMENKA
DOLOMITSKA IZJAVA.- LJUBLJANA, 1991
NOVA REVIJA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ELEKTRARNE, MLINI, ŽAGE, VODOVODI V POREČJU SOČE 1918-1943 (KATALELEKTRARNE, MLINI, ŽAGE, VODOVODI V POREČJU SOČE 1918-1943 (KATALOG).-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE: 5 KARI-KREI L.1991.-LJUBLJANA, 1991
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN, LJUBIČ ALJA
FILMSKI OBZORNIK ZRCALO ČASA 1946-1951.- LJUBLJANA, 1991 (KATALOGI ZV.11)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GALLUSOV ZBORNIK: PRISPEVKI H GALLUSOVI BIOGRAFIJI.-LJUBLJANA, 1991
ZALOŽBA DRUŽINA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Glasilo Tolminski verski list (1975-1976: Glasilo tolminskih župnij ; 1977-2003: Glasilo Tolminski verski list ; od 2004: Glasilo Verski list župnij Tolmin in Kamno Format se spreminja)

1991 slovenski Glasila župnij NEINVENTARIZIRANO
ROSA JURIJ
IZ NAŠIH DRUŠTVENIH ARHIVOV: KATALOG K RAZSTAVI.-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IZ ZGODOVINE SLOVENSKEGA ŠPORTA NA TRŽAŠKEM .-LJUBLJANA, 1991
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

JEGLIČEV SIMPOZIJ V RIMU.- CELJE, 1991
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOVAČIČ LOJZE
JEZUITI IN SLOVENCI.- LJUBLJANA, 1991
PREDSTOJNIŠTVO SLOVENSKE PROVINCE DRUŽBE JEZUSOVE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STOPAR IVAN
JOSEPH LEOPOLD WISER PL.BERG LJUBLJANSKI VEDUTIST, KALIGRAF IN MINIATURIST.-LJUBLJANA, 1991
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM:ZVEZEK 5 .- MARIBOR, 1991
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SUNČIČ VLADIMIR
KOMISIJE ZA AGRARNE OPERACIJE 1885 - 1945 : 1. DEL : A - K.- LJUBLJANA, 1991
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone 1927-2003
LJUDSKA OBLAST NA SLOVENSKEM : 1941-1945. 3, MI VOLIMO
ZALOŽBA MLADIKA d.o.o.
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PUST ANTON
MIRENSKI GRAD PRI GORICI .- MIREN, 1991
MISIJONSKA DRUŽBA LAZARISTI MIRENSKI GRAD
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ ANDREJ
MOJA DOBA IN PODOBA.- GORICA, 1991
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MEDVEŠČEK PAVEL
NA RDEČEM OBLAKU VINOGRAD RASE.- LJUBLJANA, 1991
KMEČKI GLAS
1991 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KRAMAR JANEZ
NARODNA PREBUJA ISTRSKIH SLOVENCEV.- KOPER, 1991
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Andlovic Justin, 1926-1995
Naš povojni čas

1991 slovenski DOMOZNANSTVO Tipkopis
ŠUMI NACE, SILIČ NEMEC NELIDA
NEGOVAN NEMEC.- LJUBLJANA,NOVA GORICA 1991
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, ROSA JURIJ, VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
OBČINSKA SREDIŠČA V OBDOBJU 1814-1961 NA OBMOČJU SEDANJIH OBČIN AJDOVŠČINA, NOVA GORICA IN TOLMIN.-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠVAJNCER JANEZ J.
ÖSTERREICH-UNGARN FÜR KOLLEKTIONÄRE:MILITARIA SLOVENIKA.-LJUBLJANA, 1991
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
1991 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KLAVORA VASJA
PLAVI KRIŽ SOŠKA FRONTA BOVEC 1915-1917.- KOPER, 1991

1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
Deželak Bogomir, Milfelner Rudi
Politika in razvoj izdelkov (storitev)
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
1991 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

POMNIK 50 - 10: OB 50 - LETNICI USTRELITVE VIKTORJA BOLJKA, SIMONA KOSA, IVANA IVANČIČA, PINKA TOMAŽIČA, IVANA VADNALA.-TRST, 1991
KNJIŽNICA PINKO TOMAŽIČ IN TOVARIŠI OPČINE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
POT SLOVENSKIH IZSELJENCEV NA TUJE.- LJUBLJANA, 1991
MLADIKA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAPEŽ VIKTOR
PRAVNI PREDPISI O CERKVENIH ARHIVIH V ZAKONIKU CERKVENEGA PRAVA .- BOGOSLOVNI VESTNIK: GLASILO TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI (ŠT. 2, LETO 1991)

1991 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija
PAVLIČ SLAVICA
PREDŠOLSKE USTANOVE NA SLOVENSKEM 1834-1945.-LJUBLJANA,1991
ZAVOD ZA PROSVETO IN PEDAGOŠKO SLUŽBO REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PUBLIKACIJA TEHNIŠKEGA MUZEJA SLOVENIJE: TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE ZBIRKA 18 .- LJUBLJANA, 1991
TEHNIŠKI MUZEJ LJUBLJANA
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ROMI NA SLOVENSKEM: RAZPRAVE IN GRADIVO - REVIJA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA ŠT. 25.-LJUBLJANA, 1991
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Simon iz Ruta
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1991 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Slomšek Anton Martin 1800-1862
Slomškovo berilo
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA: KNJIGA 5: T-Ž IN DODATEK A-Š .-LJUBLJANA, 1991
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MIKELN MILOŠ
SLOVENIJA 1990: KRONIKA SLOVENSKEGA PRELOMNEGA LETA V BESEDI IN SLIKI.-LJUBLJANA, 1991
ZALOŽNIŠTVO SLOVENSKE KNJIGE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA BARIKADAH 26. JUNIJ - 10. JULIJ 1991( VIDEO VI 0118 ).-LJUBLJANA, 1991
RTV SLOVENIJA
1991 slovenski NEZNANO Videokaseta

SLOVENIJA SKOZI OGENJ DO NEODVISNOSTI.- LJUBLJANA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dragotin Cvetko
Slovenska glasba v evropskem prostoru = Slovene music in its European setting
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JELINČIČ ZMAGO
SLOVENSKA PARTIZANSKA POTRDILA.- LJUBLJANA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
SLOVENSKE DEŽELE IN ZGODNJI KAPITALIZEM.- LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ALMANAH 1992 .- LJUBLJANA, 1991
DELO ZALOŽBA
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK PETRA
SLOVENSKI BEGUNCI V ITALIJI MED PRVO SVETOVNO VOJNO.- LJUBLJANA,1991
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

uredil Jože Munda s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 15/4: Zdolšek-Žvanut
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredil Jože Munda s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 16: Osebno kazalo
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ROZINA ŠVENT
SLOVENSKI TISK V ZDOMSTVU PO LETU 1945: OD BEGUNSKIH TABORIŠČ PREKO NASELITVENIH SREDIŠČ PO SVETU V MATIČNO DOMOVINO.-LJUBLJANA, 1991
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI UPOR 1941:OSVOBODILNA FRONTA SLOVENSKEGA NARODA PRED POL STOLETJA: ZBORNIK REFERATOV NA ZNANSTVENEM POSVETU V DNEH 23.IN 24.MAJA V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fon Zorko
Soča od izvira do morja
TURISTIČNA ZVEZA GORNJEGA POSOČJA
1991 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Smotlak Ljuba
Sprehodi po Trstu

1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SLIVNIK DANILO
STO OSAMOSVOJITVENIH DNI.- LJUBLJANA, 1991
DELO ZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CIPERLE JOŽE
ŠOLSKA SPRIČEVALA.-LJUBLJANA,1991.-(KATALOG)
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VRHOVNIK IVAN
TRNOVSKA ŽUPNIJA V LJUBLJANI.- FAKSIMILE.- LJUBLJANA, 1991
AKADEMSKA ZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TRTA IN VINO SKOZI ČAS .- KATALOG K RAZSTAVI OD 17.8.-25.8.1991.- PTUJ, 1991
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

UČITELJSKI LIST: 1920-1926 BIBLIOGRAFSKO KAZALO- RAZPRAVA.-LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

UNA SCUOLA UNA CITTA: DAL SEMINARIO WERDENBERICO AL LICEO CLASSICO "DANTE ALIGHIERI" (1629-1991) .- GORICA, 1991
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VRIŠER SERGEJ
UNIFORME V ZGODOVINI II:CIVILNE UNIFORME NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1991

1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MACDOWELL BART
VATIKAN.- LJUBLJANA, 1991
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 04 : KORESPODENCA ALBINA PREPELUHA-ABDITUSA.-LJUBLJANA,1991
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
OŽINGER ANTON
VIZITACIJSKI ZAPISNIKI SAVINJSKEGA ARHIDIAKONATA GORIŠKE NADŠKOFIJE 1751-1773.-ZV. 2. .-LJUBLJANA, 1991
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SIMONITI VASKO
VOJAŠKA ORGANIZACIJA NA SLOVENSKEM V 16.STOLETJU.- LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VOJNA ZA SLOVENIJO 26 JUNIJ - 8 JULIJ 1991.- LJUBLJANA, 1991
CANKARJEVA ZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK OB 90-LETNICI IDRIJSKE REALKE.-IDRIJA, 1991
GIMNAZIJA JURIJA VEGE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK: TRNOVSKA ŽUPNIJA V LJUBLJANI.- FAKSIMILE.- LJUBLJANA, 1991
AKADEMSKA ZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE 2: SREDNJI VEK (600-1500) .- LJUBLJANA, 1991
ZALOŽBA DRUŽINA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1991
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAUCER MARTIN
ZGODOVINA NORIKA IN FURLANIJE.-LJUBLJANA,1991
SLOVENSKO BIBLIOFILSKO DRUŠTVO
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKELN MILOŠ
ZGODOVINSKO BERILO.- LJUBLJANA, 1991
ZALOŽNIŠTVO SLOVENSKE KNJIGE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.