Seznam gradiva

77 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1919-1945 .- LJUBLJANA, 1990
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1945-1990 .- LJUBLJANA, 1990
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

8-9 AGOSTO 1916 LA PRESA DI GORIZIA: IMMAGINI, DOCUMENTI, MEMORIE.-GORICA,1990
MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA
1990 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LAVRIČ ANA
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 12 : LJUBLJANSKA ŠKOFIJA V VIZITACIJAH REINALDA SCARLICHIJA .- LJUBLJANA, 1990
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LINASI MARJAN
ANTIFAŠISTIČNO IN NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE MLADINE NA KOROŠKEM 1938-1945.-LJUBLJANA, 1990
PARTIZANSKA KNJIGA
1990 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

ARCHIVI DI FAMIGLIE E DI PERSONE: MATERIALI PER UNA GUIDA I: ABRUZZO-LIGURIA.-RIM, 1990
SOCIETA ECONOMIA BENI CULTURALI PROVINCIA DI GORIZIA
1990 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARGO : REVIJA DRUŠTVA MUZEALCEV
DRUŠTVO MUZEALCEV SLOVENIJE
1990 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

AZ UJ MAGGAR KOZPONTI LEVELTAR.- BUDIMPEŠTA, 1990
UJ MAGYAR KOZPONTI LEVELTON
1990 madžarski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

BOREC: REVIJA ZA ZGODOVINO, ANTROPOLOGIJO IN KNJIŽEVNOST, LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE ZGODOVINE, ANTROPOLOGIJE
IN KNJIŽEVNOSTI
1990 slovenski NEZNANO PERIODIKA
SEMA ANTONIO
CAPORETTO: IL MONDO CAPOVOLTO.- MONFALCONE, 1990
PROPRIETA LETTERARIA RISERVATA
1990 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tavano Luigi
Cultura e societa nel Goriziano : il caso di Francesco Spessot (1890-1978)

1990 italijanski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

DEMOKOS VARGA: BUDAPEST.- BUDAPEST 1990
CARVINA, BUDAPEST
1990 madžarski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VERGINELLA MARTA
DRUŽINA V DOLINI PRI TRSTU V 19.STOLETJU.- LJUBLJANA, TRST, 1990
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVE DOMOVINI = TWO HOMELANDS: RAZPRAVE O IZSELJENSTVU, LJUBLJANA
INŠTITUT ZA IZSELJENSTVO PRI SAZU
1990 slov., anglešk ZGODOVINA PERIODIKA
PLETERSKI ANDREJ
ETNOGENEZA SLOVANOV: ORIS TRENUTNEGA STANJA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV.-LJUBLJANA, 1990
ARHEOLOŠKI ODDELEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BLED JEAN PAUL
FRANC JOŽEF .-LJUBLJANA, 1990
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
FRANCE BEVK V DOKUMENTIH POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI: PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA OB STOLETNICI ROJSTVA F. BEVKA.-NOVA GORICA, 1990
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLENC JANEZ
Koblar France
FRANCE BEVK: OB STOLETNICI ROJSTVA.- LJUBLJANA, 1990
PARTIZANSKA KNJIGA
1990 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Francesconi Teodoro
Gorizia 1940-1947

1990 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

HUGO WOLF MED SLOVENCI: OB 130 LETNICI ROJSTVA.- SLOVENJ GRADEC, 1990
PRIPRAVLJALNI ODBOR ZA PROSLAVO OB 130 OBLETNICI HUGA WOLFA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IDRIJSKI RUDNIK SKOZI STOLETJA: RAZSTAVA ZA LJUBLJANA IN MESTNEGA ARHIVA LJUBLJANA IN MESTNEGA MUZEJA V IDRIJI.-IDRIJA, LJUBLJANA, 1990
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IGNACIJEVA KARIZMA NA SLOVENSKEM: RAZSTAVA PRI SV. JAKOBU.- LJUBLJANA, 1990
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IL CICLO DELLA VITA: DEMOGRAFIA, DOCUMENTI E ALTRE MEMORIE IN FRIULI VENEZIA GIULIA.-GORICA, 1990
MUSEO PROVINCIALE DI BORGO CASTELLO
1990 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAKUC DORICA
IN GNOJILI BOSTE NEMŠKO ZEMLJO .-GORICA, 1990
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jedrlinič Alda
Ivan Kacin (1884-1953) - orglar in Paul J. Šifler (r. 1911) - skladatelj, organist : diplomska naloga

1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA Fotokopija

KATALOG GORIŠKE KNJIŽNICE FRANCETA BEVKA MS 35-MS 36 (ZAČASNI POPIS).-NOVA GORICA, 1990
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KATALOG ROKOPISOV GORIŠKE KNJIŽNICE F.BEVKA: MS 35-MS 36.- NOVA GORICA, 1990
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENCEV V ITALIJ;I KNJIGA 1.- TRST, 1990
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
LA RIVOLTA DEI CONTADINI GORIZIANI NELL'ANNO 1713.- ESTRATTO DAI ANALLI DI STORIA ISONTINA, N. 3.-1990
SOCIETA ECONOMIA BENI CULTURALI
1990 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LE " MINORANZE" NELLA MITTELEUROPA (1900 - 1945).- NOVA GORICA, 1990
ISTITUTO PER GLI INCONTRI CULTURALI MITTELEUROPEI
1990 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ajdič Gustav
Jerin Zoran
Letalstvo in Slovenci. 2, Od prve do druge svetovne vojne
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MAHNIČEV SIMPOZIJ V RIMU: ZBORNIK TEOLOŠKE AKADEMIJE.- CELJE, 1990

1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRUNNER WALTER
MARTIN ZEILLER 1589-1661: EIN GELEHRTENLEBEN.-GRAZ, 1990
STEIERMAERKISCHES LANDESARCHIV GRAZ
1990 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Meroslovje na Slovenskem : [razstava], Mestni muzej Ljubljana, Kulturno-informacijski center Križanke, 7. - 28. 6. 1990
MESTNI MUZEJ LJUBLJANA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Moje celice
ZALOŽBA DRUŽINA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRESE SREČKO
NAPREJ ZASTAVA SLAVE.-CELJE ,1990
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽEBOT CIRIL
NEMINLJIVA SLOVENIJA: SPOMINI IN SPOZNANJA IZ RAZDOBJA 70 LET OD MAJNIŠKE DEKLARACIJE.-LJUBLJANA, 1990
MAGELAN LJUBLJANA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZWITTER FRAN
O SLOVENSKEM NARODNEM VPRAŠANJU.- LJUBLJANA, 1990
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DEŽMAN JOŽE, VURCER JOŽE
PO SILI VOJAK .-CELJE 1990
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PIRINA MARCO
PORDENONE 1943-1945.- UDINE, 1990
EDIZIONI NUOVO FRONTE
1990 italijanski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
VODOPIVEC KATJA
POSTAVA IN HUDODELSTVO :KRIMINALITETA NA SLOVENSKEM V 19. STOLETJU.-LJUBLJANA, 1990
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : 4. knjiga : Tič - Žvanut in dodatek A - Ž (16. do 20. snopič), Gorica 1990-1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KACIN WOHINZ MILICA
PRVI ANTIFAŠIZEM V EVROPI: PRIMORSKA 1925-1935.- KOPER, 1990
ZALOŽBA LIPA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

REKA TIMAV: PODOBE, ,ZGODOVINA IN EKOLOGIJA KRAŠKE REKE.- LJUBLJANA,1990
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1990 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
RODOVI.- MALE ŽABLJE, 1990
SAMOZALOŽBA
1990 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ROKOPISI ARHIVA RS; KATALOGI ;ZV.10 .-LJUBLJANA, 1990
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SAMOSTOJNA SLOVENIJA: MESEČNIK ZA KULTURO, LETNIK IX .-LJUBLJANA 1990
NOVA REVIJA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠAVLI JOŽKO
SLOVENSKA DRŽAVA KARANTANIJA.- KOPER, 1990
ZALOŽBA LIPA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stanovnik Justin
Gril Janez 1947-
Slovenska sprava
ZALOŽBA DRUŽINA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠVAJNCER JANEZ J.
SLOVENSKA VOJSKA 1918-1919.- LJUBLJANA, 1990
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI PARTIZAN: OROŽJE,OBLEKA IN OPREMA SLOVENSKIH PARTIZANOV .-LJUBLJANA, 1990
MUZEJ LJUDSKE REVOLUCIJE LJUBLJANA
1990 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI PRAVOPIS: I PRAVILA.- LJUBLJANA, 1990
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VUGA DAVORIN
SOŠKA FRONTA 1915-1917.- MARIBOR, 1990
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽERJAL DRAGO
SPOMINI IN RAZLAGE O PROTIFAŠISTIČNEM BOJU PRIMORSKE MLADINE MED VOJNAMA.-TRST, 1990
ZALOŽBA TRŽAŠKEGA TISKA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SVETA GORA 1539-1989: GRADIVO S STROKOVNEGA SREČANJA
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TUL VLASTA
ŠOLSKE KRONIKE- PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA .-NOVA GORICA, 1990
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Rupel Aldo
TABOR "REZIJA 89"
SLORI IN NŠK
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA KAROL
TIRI IN ČAS 2: PROGA PREDOROV.- LJUBLJANA, 1990
ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO LJUBLJANA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SIMONITI VASKO
TURKI SO V DEŽELI ŽE: TURŠKI VPADI NA SLOVENSKO OZEMLJE V 15. IN 16. STOLETJU .-CELJE, 1990
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TOMAŽIČ IVAN
VENETI NAŠI DAVNI PREDNIKI.- LJUBLJANA 1990
EDITIONES VENETI
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VIRI ZA GRADBENO ZGODOVINO MARIBORA PO L.1850 VIRI 2, ZV.1.- MARIBOR, 1990
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PEZDIRC ZMAGO, ANŽUR MATJAŽ
VLADARJI IN PREDSEDNIKI EVROPSKIH DRŽAV.- LJUBLJANA, 1990
VALUK LJUBLJANA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VOCABULARIE INTERNATIONAL DE LA SIGILLOGRAPHIE.- RIM, 1990
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
1990 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH: POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.- MARIBOR, 1990
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNJAK : župnijski list župnij Gabrovica, Gorjansko, Komen, Škrbina in Veliki dol
ŽUPNIJSKI URAD KOMEN
1990 slovenski Glasila župnij NEINVENTARIZIRANO
BELTRAM JULIJ
VOGRSKO V OGLEDALU ČASA.- KOPER 1990
ZALOŽBA LIPA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VOJNA V POSOČJU 1915-1917: OB OTVORITVI KOBARIŠKEGA MUZEJA.- NOVA GORICA, 1990 (KATALOG)
GORIŠKI MUZEJ
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bratož Rajko
Dolinar France M. 1941-, Šetinc Salzmann Madita
Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TOMAŽIČ IVAN
Z VENETI V NOVI ČAS: ODGOVORI-ODMEVI-OBRAVNAVE.- LJUBLJANA, 1990

1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAKON IN DRUGI PREDPISI O VOLITVAH S KOMENTARJEM DR.FRANCA GRADA.-LJUBLJANA, 1990
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BELOFF NORA
ZAPRAVLJENA DEDIŠČINA JOSIPA BROZA TITA .-MARIBOR, 1990
ZALOŽBA ZA ALTERNATIVNO TEORIJO MARIBOR
1990 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

ZBIRKA KOROŠKI PLEBISCIT.- KATALOGI ARHIVSKEGA GRADIVA IV.- MARIBOR, 1990
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK OB SEDEMDESETLETNICI TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI 1919-1989.-LJUBLJANA, 1990
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK TABORA V GORIŠKIH BRDIH: 1989.- LJUBLJANA, 1990
SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: MNOŽIČNE SMRTI NA SLOVENSKEM:ZBORNIK REFERATOV.-LJUBLJANA, 1999
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Karlo
Zgodovinske okoliščine in povojne volitve na Tržaškem in Goriškem
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HVALA FRANC
ŽIVLJENJE POD BEVKOVO KOJCO .- KOPER, 1990
LIPA KOPER
1990 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.