Seznam gradiva

66 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
TUL VLASTA, ROSA JURIJ
"OD 27. APRILA K 22. JULIJU" .- NOVA GORICA, 1989 ( KATALOG)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1839-1919 .- LJUBLJANA, 1989
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Slovenski knjižni sejem (9 ; 1989 ; Ljubljana)
Žnideršič Martin, Dolinar Ksenija
3000 let knjižne umetnosti v faksimiliranih izdajah : katalog razstave
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 11 : SLOVENSKA CERKVENA POKRAJINA .- LJUBLJANA, 1989
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VIDIC JOŽE
ANGLEŠKI OBVEŠČEVALCI- VOHUNI ALI JUNAKI.- LJUBLJANA, 1989
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1989 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
KOMAC DAŠA, ŠKERLJ RUŽENA
ANGLEŠKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO -ANGLEŠKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1989
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ARHITEKT VIKTOR SULČIČ.- LJUBLJANA, 1989
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BILTEN ČLANKOV GORIŠKE KNJIŽNICE F.BEVKA.- NOVA GORICA .-DOMOZNANSKI ODDELEK, ŠT. 2.-NOVA GORICA, 1989
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

D BASE III PLUS- CLIPPER: ZBIRKA SODOBNO POSLOVANJE S PC RAČUNALNIKOM.-LJUBLJANA, 1989
ŠKD FORUM LJUBLJANA
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VIDEČNIK ALEKSANDER
DENARNIŠTVO V KOROŠKI KRAJINI.- SLOVENJ GRADEC, 1989
LJUBLJANSKA BANKA
1989 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

DOM IN ROD (ZVON SVETEGA JURIJA), MIREN
ŽUPNIJSKI URAD MIREN
1989 slovenski NEZNANO PERIODIKA
BOGATAJ JANEZ
DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1989
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SITAR SANDI
EDVARD RUSJAN (ZNAMENITI SLOVENCI).- LJUBLJANA, 1989
PARTIZANSKA KNJIGA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE:E-HRV 4.- BEOGRAD, 1989
LEKSIKONOGRAFSKI ZAVOD ZAGREB
1989 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE: KNJIGA 3 EG-HAB.-LJUBLJANA, 1989
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKI ZAPISI BOŽIDARJA JAKCA: 1929-1955.- LJUBLJANA, 1989 (PUBLIKACIJE ARS,INVENTARJI;ZV.2)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BRECELJ MARIJAN
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA V NOVI GORICI.- N. GORICA, 1989
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GNIDOVČEV SIMPOZIJ V RIMU.- CELJE, 1989 (SIMPOZIJ V RIMU - 11)
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTUPAR ŠUMI NATAŠA
GRAD PLANINA.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE, ŠT. 166.-LJUBLJANA, 1989
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BLAZNIK PAVLE
HISTORIČNA TOPOGRAFIJA II.:SLOVENSKA ŠTAJERSKA IN JUGOSLOVANSKI DEL KOROŠKE DO LETA 1500.-3.KNJIGA.-MARIBOR, 1989
OBZORJA MARIBOR
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON
ITALIJANSKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-ITALIJANSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1989
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

JANEZ VAJKARD VALVASOR SLOVENCEM IN EVROPI.- LJUBLJANA, 1989
NARODNA GALERIJA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Praprotnik Nada
Juliana
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI ARHIVSKEGA GRADIVA II: ZBIRKA GRAMOFONSKIH PLOŠČ.- MARIBOR, 1989
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juhant Janez, Krek Janez Evangelist 1865-1917
Paternoster Marjan
Krekovo berilo
MOHORJEVA DRUŽBA V CELJU
1989 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
GALLO GIANPAOLO
LA RESISTENZA IN FRIULI 1943-1945.- UDINE, 1989
ISTITUTO FRIULANO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZION
1989 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
LA RIVOLTA DEI CONTADINI GORIZIANI NELLA STARIOGRAFIA ITALIANA.- ESTRATTO DAL VOLUME LXIX DI STUDI GORIZIANI.-GORICA, 1989
BIBLIOTECA STATALE ISONTINA DI GORIZIA
1989 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LOJZE BRATUŽ PO 50 LETIH.-GORICA, 1989
ODBORNIŠTVO ZA ŠOLSTVO GORIŠKE POKRAJINE
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Brugioni Antonio, Saporiti Maurizio
MANUALE DELLE RICERCHE NELL'UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO / Vodnik po fondih zgodovinskega oddelka glavnega poveljstva italijanske vojske v Rimu
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
UFFICIO STORICO
1989 italijanski ARHIVISTIKA Fotokopija
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, MERKU PAVLE
MARIJ KOGOJ 1892-1956: KATALOG .- KANAL, 1989
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
P. PAVEL KRAJNIK OFM
MARIJINA HIŠA:OB 450-LETNICI MARIJINEGA PRIKAZANJA NA SKALNICI-SVETI GORI PRI GORICI.-LJUBLJANA-SVETA GORA, 1989
FRANČIŠKANSKI PROVINCIALAT
1989 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PREZELJ VIKTOR
MOJE RAVNE- SAMOZALOŽBA, 1989.-IDRIJA, 1989
SAMOZALOŽBA
1989 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA TER NJENO VAROVANJE V SLOVENIJI.- LJUBLJANA, 1989
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KULTURO
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

NARODNE MANJŠINE.- LJUBLJANA, 1989
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

NOVA REVIJA: MESEČNIK ZA KULTURO, LJUBLJANA
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slovenski NEZNANO PERIODIKA

O TRGOVINI I O SAVRŠENOM TRGOVCU.- DUBROVNIK, 1989
RO DTS DUBROVNIK
1989 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202

OB STOLETNICI USTANOVITVE SLOVENSKE UČITELJSKE ORGANIZACIJE: RAZSTAVNI KATALOG .- LJUBLJANA, 1989
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šuligoj Mirko
OD SOČE DO ČAVNA : monografija kanalskega okrožja 1941-1945
SAMOZALOŽBA
1989 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

OPŠTINSKI ARHIV U PRIŠTINI 1969-1989.- PRIŠTINA, 1989
OPŠTINSKI ARHIV PRIŠTINA
1989 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
PODOBNIK RAFAEL
OSOJNA PRIMORSKA.- IDRIJA, 1989
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BENEDIK METOD
PAPEŽI OD PETRA DO JANEZA PAVLA II. .-CELJE, 1989
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zoratti Bogdan
Planinsko društvo Nova Gorica : 40 let
PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
1989 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KURET NIKO
PRAZNIČNO LETO SLOVENCEV: STARODAVNE ŠEGE IN NAVADE OD POMLADI DO ZIME.-1.KNJIGA.-LJUBLJANA, 1989
ZALOŽBA DRUŽINA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KURET NIKO
PRAZNIČNO LETO SLOVENCEV: STARODAVNE ŠEGE IN NAVADE OD POMLADI DO ZIME.-2.KNJIGA.-LJUBLJANA, 1989
ZALOŽBA DRUŽINA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREGLED KULTURNIH ORG.ZDRUŽENEGA DELA,ZVEZ,ZDRUŽENJ IN KULTURNIH DEJAVNOSTI V SLOVENIJI;ŠTUDIJE IN GRADIVA ŠT. 31.-LJUBLJANA, 1989
KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
STIPLOVŠEK MIROSLAV
PRISPEVKI ZA ZGODOVINO SINDIKALNEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM .-MARIBOR, 1989
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STIPLOVŠEK MIROSLAV
PRISPEVKI ZA ZGODOVINO SINDIKALNEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM OD ZAČETKOV ENOTNIH SINDIKATOV SLOVENIJE (1868-1945).-MARIBOR, 1989
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PROSVETNO DRUŠTVO" SOČA" KANAL: KOGOJEVI DNEVI '89.- LJUBLJANA, 1989
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
1989 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BELIĆ PREDRAG
PRVA TRI DESETLETJA JEZUITOV IN SLOVENCI (1546 - 1569).- LJUBLJANA, 1989
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLENC JANEZ
ROKOVNIK OBLETNIC IN SPOMINSKIH DNEVOV.- TOLMIN, 1989
OBČINSKA KONFERENCA SZDL TOLMIN
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENCI V LETU 1789: KATALOG K RAZSTAVI.- NARODNI MUZEJ V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1989
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JEJČIČ ANDREINA
SLOVENSKA TISKANA BESEDA V TISKARNAH NA PRIMORSKEM 1607-1918:BIBLIOGRAFIJA.-NOVA GORICA, 1989
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SOŠKA FRONTA 1915 - 1917: KATALOG K RAZSTAVI.- NOVA GORICA. 1989
GORIŠKI MUZEJ
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
Športno združenje Dom : 25 let, 1963-1988

1989 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

TABOR "BRDA 88" : 8. MLADINSKI RAZISKOVALNI TABOR "BRDA 88"
SLORI IN NŠK
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

TESORI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE E UNIVERSITARIA NUK DI LUBIANA.-MILANO, 1989
COMUNE DI MILANO BIBLIOTECA TRIVULZIANA
1989 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

USTAVNI AMANDMAJI K USTAVI SRS .-LJUBLJANA, 1989
ČASOPISNI ZAVOD URADNI LIST SRS
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
SMOLE MAJDA
VICEDOMSKI URAD ZA KRANJSKO 13. STOLETJE - 1747; 3.DEL CERKVENE ZADEVE LIT.J-K.-LJUBLJANA, 1989 (INVENTARJI)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VLOGA CERKVE V SLOVENSKEM KULTURNEM RAZVOJU 19. STOLETJA: SIMPOZIJ 1988.-LJUBLJANA, 1989

1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAKON O PODJETJIH IN VPIS V SODNI REGISTER.- LJUBLJANA, 1989
ČASOPISNI ZAVOD URADNI LIST SRS
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
JANEŽ STANKO, VODNJAL LEOPOLD
ZAPISKI VOJAKA 1914-1921.- LJUBLJANA, 1989
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRUN NEVA
ZBORNIK SLOVENSKE ZAKONODAJE.- LJUBLJANA, 1989

1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KUKANJA MARIJA
ZDRAVSTVO V OBČINI AJDOVŠČINA .-AJDOVŠČINA,1989
OBČINA AJDOVŠČINA
1989 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pfeifer Jože
Zgodovina idrijskega zdravstva : zdravstveno in socialno varstvo idrijskih rudarjev v preteklih stoletjih
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VALENČIČ VLADO
ZGODOVINA LJUBLJANSKIH ULIČNIH IMEN.- GRADIVA IN RAZPRAVE 9.- LJUBLJANA, 1989
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE ZSKP - GORICA: OB TRIDESETLETNICI 1959-1989.-GORICA, 1989
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.