Seznam gradiva

76 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"IMELI SO DVE DOMOVINI": RAZSTAVA ARHIVA SRS; KATALOGI :ZV.8.- LJUBLJANA,1988A
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

2000: ČASNIK ZA MIŠLJENJE, UMETNOST, KULTURNA IN RELIGIOZNA VPRAŠANJA, LJUBLJANA [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1988 slovenski NEZNANO PERIODIKA

30 LET ŠOLE: SREDNJA DRUŽBOSLOVNA EKONOMSKA ŠOLA NOVA GORICA 1958 - 1988.-NOVA GORICA, 1988
SREDNJA DRUŽBOSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA NOVA GORICA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

40 LET GLASBENEGA ŠOLSTVA NA GORIŠKEM .- NOVA GORICA, 1988
CENTER ZA GLASBENO VZGOJO NOVA GORICA
1988 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 10 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1988
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

AMANDMAJI K USTAVI SFRJ.- LJUBLJANA, 1988
ČASOPISNI ZAVOD URADNI LIST SRS
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ANTIFASCISTI NEL CASELLARIO POLITICO CENTRALE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSEGUITATI POLITICI ITALIANI
ANTIFASCISTI
1988 italijanski ARHIVISTIKA PERIODIKA

ARHIVSKI DOKUMENTI IZ ZGODOVINE NOVEGA MESTA.- NOVO MESTO, 1988
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, ENOTA ZA DOLENJSKO IN BELO KRAJ
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BIOGRAFIJE IN BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU : 1976-1985 : 2. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1988
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BOGATSTVO JUGOSLOVANSKIH ARHIVOV.- BEOGRAD, 1988
ZVEZA ARHIVSKIH DELAVCEV JUGOSLAVIJE
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

COLSKI ČASNIK, COL
DRUŠTVO TRILLEK COL
1988 slovenski NEZNANO PERIODIKA

CULTURA FRIULANA NEL GORIZIANO.- GORICA, 1988
FONTI E STUDI DI STORIA SOCIALE E RELIGOSA
1988 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČITALNICA BOVEC 1878-1988: KULTURNO ŽIVLJENJE PRETEKLIH ČASOV NA BOVŠKEM.- BOVEC, 1988
ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ BOVEC
1988 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KAVČIČ STANE
DNEVNIK IN SPOMINI 1972-1987.- LJUBLJANA, 198
ČASOPIS ZA KRITIKO ZNANOSTI
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVE SKUPNOSTI EN CILJ -DUE COMUNITA UNA META.- SAN VENDEMIANO-NOVA GORICA,1973/1988
OBČINA NOVA GORICA
1988 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE; 2: CE-ED.- LJUBLJANA, 1988
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
STRES PETER
ENOTNI SINDIKATI 1945-1947: ORIS DELOVANJA ENOTNIH SINDIKATOV NA PRIMORSKEM (1945-1947).-NOVA GORICA, 1988
OBČINSKI SINDIKALNI SVET NOVA GORICA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Miroslav
Gasilsko društvo Nova Gorica : 1948 - 1988
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
1988 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Silič Nemec Nelida
Grad Štanjel. Galerija L. Spacala [zgibanka]
GORIŠKI MUZEJ
1988 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BLAZNIK PAVLE
HISTORIČNA TOPOGRAFIJA II.:SLOVENSKA ŠTAJERSKA IN JUGOSLOVANSKI DEL KOROŠKE DO LETA 1950-2.KNJIGA OD N-Ž.-MARIBOR,1988
OBZORJA MARIBOR
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ZINGARELLI NICOLA
IL NUOVO ZINGARELLI.-BOLOGNA, 1988
NICOLA ZANICHELLI S.P.A.,BOLOGNA
1988 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ISTORIJSKI ARHIV" TIMOČKA KRAJINA" ZAJEČAR .-1948-1988 .-ZAJEČAR, 1988
ISTORIJSKI ARHIV "TIMOČKA KRAJINA" ZAJEČAR
1988 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TAVANO SERGIO
ITINERARI D'ARTE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA.- TRST, 1988
AZIENDA REGIONALE PER AL PROMOZIONE TURISTICA
1988 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERNIGOJ FRANC
JAVOROV HUDIČ.- LJUBLJANA, 1988
KMEČKI GLAS
1988 slovenski DOMOZNANSTVO izločeno ob inv 202
JELINČIČ ZMAGO
KATALOG BANKOVCEV JUGOSLOVANSKIH DEŽEL.- LJUBLJANA, 1988
SAMOZALOŽBA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI ARHIVSKEGA GRADIVA I: ZBIRKA GLEDALIŠKIH PLAKATOV 1790-1920.-MARIBOR, 1988
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM:ZVEZEK 4 .- MARIBOR, 1988
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MEZE DRAGO
KMETIJE NA ŠENTVIŠKI PLANOTI IN V TREBUŠI.- LJUBLJANA, 1988 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1988 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

LA CULTURA SLOVENA NEL LITORALE.- GORICA, 1988
ADMINISTRAZIONE PROVINICIALE DI GORIZIA
1988 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI.- RIM, 1988
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
1988 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

LES DOCUMENTS DIPLOMATIQUES: IMPORATANTE SOURCE DES ETU DES BALKANIQUES.-RIM, 1988
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
1988 francoski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
DRNOVŠEK MARJAN
LJUBLJANA NA STARIH FOTOGRAFIJAH .- PONATIS 1988 .- LJUBLJANA ,1985
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

L'UOMO E IL LEGNO - ČLOVEK IN LES.- TRST, 1988
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1988 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA izločeno ob inv 202

MISSIEV SIMPOZIJ V RIMU: ZBORNIK SLOV.TEOLOŠKE AKADEMIJE V RIMU.-CELJE, 1988
SLOVENSKA TEOLOŠKA AKADEMIJA V RIMU
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bianco Furio
Monfalcone e il territorio
EDIZIONI DELLA LAGUNA
1988 italijanski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
DEBENJAK DORIS
NEMŠKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR .-LJUBLJANA, 1988
CANKARJEVA ZALOŽBA
1988 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

NOVA GORICA: FOTOMONOGRAFIJA O GORIŠKI OBČINI.-MOTOVUN, 1988
IZDAVAČKA RADNA ORGANIZACIJA MOTOVUN
1988 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

NOVICE, RAZLAGALNE PRIPOVEDKE NA PODROČJU GORIŠKIH BRD.- DOBROVO, 1988
OSNOVNA ŠOLA BBO DOBROVO
1988 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
FABIANI MAKS
O KULTURI MESTA: SPISI 1895-1960.- TRST 1988
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1988 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HVALA FRANC
ORGANIZACIJA IN DELO NARODNE ZAŠČITE MED NOB NA PRIMORSKEM 1941-1945.-LJUBLJANA, 1988
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1988 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

OSNOVNA ORGANIZACIJA ZVEZE KOMUNISTOV V AKCIJI.- BEOGRAD, 1988

1988 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
ŠMICBERGER DJURO
PARTIZANSKA SEDMA SILA.- LJUBLJANA, 1988 (KNJIŽNICA OF 9)
PARTIZANSKA KNJIGA
1988 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VAUHNIK MILOŠ
PE-FAU SPOMINI I.- GORICA, 1988
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
AMBROŽIČ NOVLJAN LADO
PO ČEM JE ZMAGA.- MARIBOR, 1988
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POKRAJINA IN LJUDJE NA BOVŠKEM: ALPSKI MLADINSKI RAZ. TABORI BOVEC, 1985-1987.-LJUBLJANA, 1988
ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE
1988 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Breganti Srečko
Pregled trgovin na goriških tekališčih Franca Jožefa in Verdi pred prvo svetovno vojno : referat na Državni klasični gimnaziji-liceju "P. Trubar" v Gorici, šol. leto 1988/89

1988 slov., italij. DOMOZNANSTVO Fotokopija
LOVRENČIČ BOLE CITA
PREKOMORKE.-LJUBLJANA, 1988
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1988 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Priloge časopisa Primorske novice ob obletnicah mesta Nova Gorica
ČZD PRIMORSKE NOVICE
1988 slovenski DOMOZNANSTVO Članek

PRINOSI ZA GOSPOD.POVIJEST OTOKA PAGA.- PAZIN,RIJEKA, 1988
HISTORIJSKI ARHIV PAZIN RIJEKA
1988 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PRIROČNIKI IN KARTE O ORGANIZACIJSKI STRUKTURI V DEŽELAH KOROŠKI, KRANJSKI, PRIMORJU IN ŠTAJERSKI DO LETA 1918: ZGODOVINSKO BIBLIOGRAFSKI VODNIK .- GRAZ, KLAGENFURT, LJUBLJANA, GORIZIA, TRIESTE, 1988
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRVI GORIŠKI NADŠKOF GROF KAREL MIHAEL ATTEMS 1752-1774 ;1.-GORICA, 1988
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PTUJ Z OKOLICO.- PTUJ, 1988
ZGODOVINSKO DRUŠTVO PTUJ
1988 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

RAZVOJ MESTA CELJE 1945-1963: VODIČ PO STALNI RAZSTAVI.-CELJE, 1988
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
1988 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
JERAJ MATEJA
REP.SVET ZVEZE SINDIKATOV SLOV.S PREDHODNIKI; 1 DEL: 1945-1949.- LJUBLJANA, 1988
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SEDEJEV SIMPOZIJ V RIMU .-CELJE, 1988.-4.-
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Brezigar Bojan
Slovenci kot subjekt : zapis o političnem delu

1988 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO

SLOVENSKI JEZUITI.- MARIBOR, 1988
PREDSTOJNIŠTVO SLOVENSKE PROVINCE DRUŽBE JEZUSOVE
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOJAN TATJANA
SLOVENSKI UČITELJ 1872-1877: BIBLIOGRAFSKO KAZALO.- LJUBLJANA, 1988
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SRCE IN OKO: REVIJA PREŠERNOVE DRUŽBE (OBZORNIK), LJUBLJANA
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
1988 slovenski NEZNANO PERIODIKA
OTOREPEC BOŽO
SREDNJEVEŠKI PEČATI IN GRBI MEST IN TRGOV NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1988
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

STARI STATUTI KOPRA,IZOLE IN PIRANA: NOSTRA ALLESTITA A CURA DELL'ARCHIVIO REGIONALE DI CAPODISTRIA.-KOPER, 1988
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1988 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Pahor Minka 1908-1998
STOJI učilna zidana --- : spomini in pričevanja : sto let Ciril-Metodove šole v Trstu : 1888-1988
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAUSER KAREL
ŠKOF FRIDERIK BARAGA.- LJUBLJANA, 1988
ZALOŽBA DRUŽINA
1988 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM SKOZI STOLETJA.- LJUBLJANA ,1988
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TRST 1941-1947: OD ITALIJANSKEGA NAPADA NA JUGOSLAVIJO DO MIROVNE POGODBE .-KOPER,1988
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SMOLE MAJDA
VICEDOMSKI URAD ZA KRANJSKO 13. STOLETJE - 1747.- PUBLIKACIJA ARHIVA SRS.-INVENTARJI;4.-LJUBLJANA, 1988
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KLAIĆ NADA
VINODOL OD ANALITIČKIH VREMENA DO KNEZOVA KRČKIH I VINODOLSKOG ZAKONA PAZOD ANALITIČKIH VREMENA DO KNEZOVA KRČKIH I VINODOLSKOG ZAKONA .-PAZIN, 1988
HISTORIJSKI ARHIV RIJEKA
1988 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZAKON O ZDRUŽENEM DELU S STVARNIM KAZALOM.- LJUBLJANA, 1988
GOSPODARSKI VESTNIK
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK OB DEVETDESETLETNICI ARHIVA: ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA.- GRADIVO IN RAZPRAVE 8.- LJUBLJANA, 1988

1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE 1: OD ZAČETKOV DO GREGORJA VELIKEGA .- LJUBLJANA, 1988
ZALOŽBA DRUŽINA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DIAKON PAVEL
ZGODOVINA LANGOBARDOV .-MARIBOR, 1988
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHMIDT VLADO
ZGODOVINA ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE NA SLOVENSKEM I .-LJUBLJANA, 1988
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHMIDT VLADO
ZGODOVINA ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE NA SLOVENSKEM II .-LJUBLJANA, 1988
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHMIDT VLADO
ZGODOVINA ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE NA SLOVENSKEM III .-LJUBLJANA, 1988
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOPAČ JANEZ
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA.-LJUBLJANA, 1988
ZAVOD SRS ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
1988 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGRADILI BOMO NOVO GORICO .-NOVA GORICA, 1988.-KATALOG K RAZSTAVI.-
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.