Seznam gradiva

70 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"OSIMO" : SEDANJOST IN RAZVOJ- POSVETOVANJE 24.02.1986.- NOVA GORICA,1987
ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE NOVA GORICA, CGIL CISL
1987 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

160 LET MAPNEGA ARHIVA.-LJUBLJANA, 1987
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
1947-1987 Š.d. Juventina s.s.

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Grzej Boris
30 let letalske šole v Ajdovščini : 1957 - 1987

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 09 : ŽUPNIJE NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM V VIZITACIJSKIH ZAPISNIKIH ARHIDIAKONATA MED DRAVO IN MURO 1656-1774 .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOCJAN MIRO
AJDOVSKI RADIO "SLOVENSKO PRIMORJE", PRVA POVOJNA RADIJSKA POSTAJA NA PRIMORSKEM: OB NJEGOVI 40-LETNICI (ČASOPISNI IZREZKI "DELO") .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA Članek
VESEL NATAŠA
ANGLEŠČINA V RAČUNALNIŠTVU.- LJUBLJANA, 1987
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Ceglar Ludovik, Piščanc Zora
Apostol brazilskih Indijancev : misijonar Janez Madon - oče Serafin Goriški
OGNJIŠČE
1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
BELA KRAJINA V POZNEM SREDNJEM VEKU.- LJUBLJANA, 1987
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1987 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
PERTOT MARJAN
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ARGENTINI 1945 - 1987-I.DEL KNJIGE.-TRST, 1987
KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA TRST
1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN TRTA .-TRŽAŠKA POKRAJINA .-(PUBLIKACIJA OB RAZSTAVI) .- TRST, 1987
TRŽAŠKA POKRAJINA
1987 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
TRATNIK VALENTIN
DANES JAZ, JUTRI TI .- LJUBLJANA 1987

1987 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

DIE TUERKISCHE WIEDEREROBERUNG VON BELGRAD 1739: DIE REICHSGESCHICHTE MEHMED SUBHI'S 1738-1740.-GRAZ, 1987
HISTORISCHEN LANDESKOMMISION FUER STEIRMARK
1987 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 20 .- BEOGRAD, 1987
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1987 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 21 .- BEOGRAD, 1987
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1987 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 4 .- BEOGRAD, 1987
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1987 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA ZEMALJSKIH SINDIKALNIH SAVEZA JUGOSLAVIJE (1919-1921) .- BEOGRAD, 1987
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1987 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
ZIDAR ALOJZ
DOŽIVETJA TIGROVCA PARTIZANA.- KOPER, 1987
ZALOŽBA LIPA
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VRESNIK DRAGO
DRUGA BRIGADA VOJSKE DRŽAVNE VARNOSTI-NARODNE OBRAMBE.- LJUBLJANA 1987

1987 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE:ČAT-DŽU; 3.- BEOGRAD, 1987
LEKSIKONOGRAFSKI ZAVOD ZAGREB
1987 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE .-LJUBLJANA 1987 1:A-CA
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
FAŠISTI BREZ KRINKE: DOKUMENTI 1941 - 1942.- MARIBOR, 1987
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

I CATTOLICI ISONTINI NEL XX. SECOLO.- GORICA, 1987
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1987 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 1: ZV.1.- CELJE, 1987 .- MILKO NIKOLA - MESTNI LJUDSKI ODBOR CELJE 1945-1954.-CELJE, 1987
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE :PREGLED KULTURNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, KULTURNIH DRUŠTEV,ZVEZ, ZDRUŽENJ/ŠTUDIJA IN GRADIVA ŠT. 29.-LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KULTURNE DRAGOTINE SLOVENIJE: ZAKLADI,PRIČEVANJA PTUJA IN ORMOŽA.-LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski KULTURNA ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BURKERT GUENTHER R.
LANDESFÜERST UND STÄENDE .- GRAZ, 1987
HISTORISCHEN LANDESKOMMISION FUER STEIRMARK
1987 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
LJUDSKA OBLAST NA SLOVENSKEM : 1941-1945. 1, DRŽAVA V DRŽAVI
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1987 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

LOJZE BRATUŽ: OB 50 - LETNICI SMRTI: 1937 - 1987.- GORICA, 1987
ZVEZA KATOLIŠKE PROSVETE V GORICI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LOKEV SKOZI ČAS: RAZPRAVE FILOZOFSKE FAKULTETE .- LJUBLJANA, 1987
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tassin Ferruccio
Mons. Antonino Zecchini (1864-1935) e Mons. Luigi Faidutti (1861-1931) : due diplomatici friulani nei paesi baltici [Estratto dal Volume LXVI (luglio-dicembre 1987) di "Studi Goriziani" Rivista della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia]

1987 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAŠ ANGELOS
OBLAČILNA KULTURA NA SLOVENSKEM V PREŠERNOVEM ČASU (1.POL.19.STOL).- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ODSEVI REFORMACIJSKEGA GIBANJA: V DOKUMENTIH ARHIVA SRS .-LJUBLJANA, 1987 (KATALOG K RAZSTAVI, ZV. 7)

1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KRELJ SEBASTIJAN
OTROZHIA BIBLIA.- LJUBLJANA, 1987 (FAKSIMILE)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1987 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE :MAKS STRMECKI: ŽIVLJENJE IN DELO .-BREŽICE, 1987
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
1987 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

POZDRAVI IZ SLOVENSKIH KRAJEV: DEŽELA IN LJUDJE NA STARIH RAZGLEDNICAH.-LJUBLJANA, 1987
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TROHA NEVENKA
PREDČEBINSKI ČAS: PETDESET LET ČEBIN .- (ČASOPISNI IZREZKI "DELO") .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA Članek

PREGLED KULTURNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA,KULTURNIH DRUŠTEV,ZVEZ IN ZDRUŽENJ.-LJUBLJANA, 1987.-ŠTUDIJE IN GRADIVA ŠT. 30.-
KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE
1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji = Slovene minorities in Austria and Italy : poročilo o študijskem potovanju po Avstriji in Italiji zaradi proučevanja problemov v zvezi s slovensko manjšino
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1987 večjezični PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRISPEVKI ZA 13.ZBOROVANJE ARHIVSKIH DELAVCEV .- PORTOROŽ, 1987

1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KAVČIČ JANEZ
PRVA SLOVENSKA REALKA IDRIJA 1901 - 1926.- IDRIJA, 1987
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TORKAR VINKO
RACIONALIZACIJA URBANE STRUKTURE NOVE GORICE Z ARHITEKTURO MESTA: RAZISKOVALNA NALOGA .- NOVA GORICA, 1987

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA OB 15 LETNICI DELOVANJA IN ODPRTJA NOVE STAVBE .-NOVA GORICA, 1987
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA OB 40 LETNICI PRIKLJUČITVE PRIMORSKE K JUGOSLAVIJI.-NOVA GORICA, 1987
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

RAZVOJ LEKARNIŠTVA NA GORIŠKEM IN TOLMINSKEM.- NOVA GORICA, 1987
GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA
1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PAVLICA MIRO
REGISTER VELJAVNIH PREDPISOV SFRJ IN SRS 1987.-LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SCHRIFTTAFELN ZUR DENTSCHEN PALAOGRAPHIE DES 16.-20. JAHRHUNDERTS:TEIL2.-MARBURG, 1987
ARHIVSKA ŠOLA MARBURG
1987 nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SCHRIFTTAFELN ZUR DEUTSCHEN PALAOGRAPHIE DES 16.-20. JAHRHUNDERTS.-MARBURG, 1987 (1.DEL)
ARHIVSKA ŠOLA MARBURG
1987 nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
TAMBLE DONATO
SCRITTURA ARCHIVI E ORGANIZZ.DELLA SOCIETA'NELLE PRIME CIVILTA URBANE .- RIM 1987, 1982, 1985

1987 italijanski ARHIVISTIKA Fotokopija
GOGALA ROGER
SLOVENCI NA ZAHODNIH MEJAH: 120 LET ČEDADSKEGA PLEBISCITA (ČASOPISNI IZREZKI "DELO") .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA Članek
PRUNK JANKO
SLOVENSKI NARODNI PROGRAMI- NARODNI PROGRAMI V SLOVENSKI POLITIČNI MISLI OD1848 DO 1945.-LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dolenc Jože
Slovenski romar
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1987 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ŠTUDENTI V BOJU ZA NARODNO IN SOCIALNO OSVOBODITEV: FOTOGRAFSKI ZBORNIK I.DEL.-LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
SLOVENSKO NARODNO VPRAŠANJE IN SLOVENSKI ZGODOVINSKI POLOŽAJ.- LJUBLJANA, 1987
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MESESNEL JANEZ
SOŠKA FRONTA .- LJUBLJANA,1987
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOŠKA FRONTA 1915-1917: PUBLIKACIJA GORIŠKEGA LETNIKA: RAZSTAVA OB 70. LETNICI ZADNJIH BOJEV OB SOČI.-NOVA GORICA, 1987
GORIŠKI MUZEJ
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
IVANIČ MARTIN
STAVKA V RUDNIKIH TRBOVLJE-HRASTNIK IN ZAGORJE OD 13. DO 16. JANUARJA 1958 (ČASOPISNI IZREZKI "DELO") .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA Članek
SITAR SANDI
STO SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV, ZDRAVNIKOV IN TEHNIKOV.- LJUBLJANA, 1987
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Waltritsch Marko
Šola Glasbene matice v Gorici : ob 25. letnici

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM SKOZI STOLETJA.- LJUBLJANA ,1987
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pahor Milan, Rupel Aldo
TABOR "KANALSKA DOLINA 86"
SLORI IN NŠK
1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PIRJEVEC JOŽE
TITO,STALIN IN ZAHOD .-LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vrišer Sergej 1920-2004
Uniforme v zgodovini : Slovenija in sosednje dežele
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JERI JANKO
V PRIMEŽU VELESIL - DIPLOMATSKI BOJ ZA ZAHODNE MEJE 1945-1947 (ČASOPISNI IZREZKI "DELO") .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA Članek

VIPAVSKI KRIŽ- 350 LET SAMOSTANA.- NOVA GORICA, 1987
ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ AJDOVŠČINA
1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
VIRI 3: ZBIRKA LISTIN 1246-1865.- MARIBOR, 1987
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
CIPERLE JOŽE, SKALAR VINKO
VZGOJNI ZAVODI.- LJUBLJANA, 1987
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
Z ZLATIMI ČRKAMI /ŽIVLJENSKE USODE IN DELA VELIKIH PRIMORSKIH MOŽ.- TRST, 1987
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ZAŠČITA ARHIVSKE GRADJE I REGISTRATURSKOG MATERIJALA ZA SLUČAJ NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI, RATA I DRUGIH VANREDNIH PRILIKA.-BEOGRAD, 1987
SAVEZ ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE
1987 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA DENARSTVA IN BANČNIŠTVA NA SLOVENSKEM: POSVETOVANJE OB ŠTIRIDESETLETNICI DENARNEGA ZAVODA SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 1987
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.