Seznam gradiva

60 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
BRATOŽ RAJKO
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 08 : KRŠČANSTVO V OGLEJU IN NA VZHODNEM VPLIVNEM OBMOČJU OGLEJSKE CERKVE OD ZAČETKOV DO NASTOPA VERSKE SVOBODE .- LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ANNALI DI STORIA ISONTINA
SOCIETA ECONOMIA BENI CULTURALI PROVINCIA DI GORIZIA
1986 italijanski NEZNANO PERIODIKA

ANTON GVAJC, 1865-1935 : RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA (KATALOG).-MARIBOR, 1986
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR
1986 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STANISCI MARIO
APPUNTI SUL RIORDINAMENTO DI ARCHIVI COMUNALI OTTO-NOVECCENTESCHI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.-UDINE, 1986

1986 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA: ESTRATTO DAL VOLUME III DELLA GUIDA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI.-RIM, 1986
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA
1986 italijanski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
BRUK IVANKA, POPOVIĆ LJUBODRAG
ARHIVISTIKA.- BEOGRAD, 1986 (ZA III.IN IV.RAZRED USMERENOG OBRAZOVANJA PREVODILAČKE IN ARHIVSKO-MUZEJSKE STRUKE)

1986 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ipavec Avgust
Avgust Ipavec: Pusti peti moj'ga slavca : glasbena pesnitev za soliste, zbore in orkester : 1906-1986, 80-letnica smrti Simona Gregorčiča, osrednja spominska prireditev : Drežnica, nedelja, 23. 11. '86 ob 17. uri

1986 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

BILTEN ARHIVA JUGOSLAVIJE LETNIK VI ŠT.8.- BEOGRAD, 1986
ARHIV JUGOSLAVIJE
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

CULTURA MITTELEUROPEA: VENT'ANNI DI LAVORO, DI STUDI E RICERCHE.-BIBLIOTECA COMINIANA, 1986
BIBLIOTECA COMINIANA
1986 italijanski KULTURNA ZGODOVINA izločeno ob inv 202
VERBIČ MARIJA
DEŽELNOZBORSKI SPISI KRANJSKIH STANOV II (1516-1519) .- LJUBLJANA, 1986
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 15 .- BEOGRAD, 1986
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 16 .- BEOGRAD, 1986
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 17 .- BEOGRAD, 1986
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 18 .- BEOGRAD, 1986
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 19 .- BEOGRAD, 1986
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 3 .-BEOGRAD, 1986
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA (1941-1945): KNJIGA 5 .- BEOGRAD, 1986
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
KLUN ALBERT
DOMOVINA JE ENA; PREKOMORCI-BORCI NOVJ V OSVOB.VOJNI JUG.NARODOV,NA DOMAČIH IN TUJIH TLEH.-LJUBLJANA, 1986I

1986 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Budin Stanko
Društvo slovenskih lovcev FJK "Doberdob" : 10 let
DRUŠTVO SLOVENSKIH LOVCEV F.J.K.
1986 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ENO SRCE : Glasilo župnije Solkan
ŽUPNIJA SOLKAN
sv. Štefan
1986 slovenski Glasila župnij NEINVENTARIZIRANO
BLAZNIK PAVLE
HISTORIČNA TOPOGRAFIJA SLOVENSKE ŠTAJERSKE IN JUGOSLOVANSKEGA DELA KOROŠKE DO LETA 1500.-1.KNJIGA OD A-M.-MARIBOR, 1986
OBZORJA MARIBOR
1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MIOT G.
IL MIO PRIMO DIZZIONARIO.- LJUBLJANA, 1986
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1986 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Simčič Tomaž 1958-
Jakob Ukmar : (1878-1971) : sto let slovenstva in krščanstva v Trstu
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JOŽE SREBRNIČ: NARODNI HEROJ 1884-1944 .- KOPER, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KONEC DRUGE SVETOVNE VOJNE V JUGOSLAVIJI:ČETRTA OKROGLA MIZA JUGOSLOVANSKIH IN BRITANSKIH ZGODOVINARJEV, BRDO PRI KRANJU.-LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VALANT MILAN
KRAJEVNA ZGODOVINA PRIMORSKE.- LJUBLJANA, 1986
SAMOZALOŽBA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HUMAR JOŽKO
KRONIKA BUKOVICE-VOLČJE DRAGE 1918-1947- TRI DESETLETJA BOJA ZA SVOBODO.-NOVA GORICA, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Marko, Rajer Albert
Kronika krajevne skupnosti Kromberk-Loke
KRAJEVNA SKUPNOST KROMBERK
1986 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

L'ARCHIVIO E LA RICERCHA: CATALOGO,PARTE II FASC.1,2.-RIM, 1986
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
1986 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VALANT MILAN
LJUDSKI OBIČAJI IN NAVADE SLOVENCEV .-LJUBLJANA, 1986
SAMOZALOŽBA
1986 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Črnugelj Franc - Zorko
Štimac Vladimir
Na zahodnih mejah - 1943 : Briškobeneški odred in 3. soška (20.) brigada (1. knjiga)
PARTIZANSKA KNJIGA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NAČRT MESTA NOVA GORICA (DRUGA IZDAJA) .- NOVA GORICA, GEODETSKA UPRAVA, 1986
GEODETSKA UPRAVA NOVA GORICA
1986 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA TER NJENO VAROVANJE ANALIZA.- LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Notranjski listi. III

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HÖFLER JANEZ
O PRVIH CERKVAH IN PRAŽUPNIJAH NA SLOVENSKEM .-LJUBLJANA, 1986
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OBČINE NA GORIŠKEM OD SREDE 19.STOL.DO DRUGE SVETOVNE VOJNE.- NOVA GORICA, 1986
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Obrtno združenje Ajdovščina : priložnostna izdaja ob otvoritvi doma obrtnikov Ajdovščina in poslovnih prostorov obrtne zadruge "Burja" Ajdovščina (brošura s seznamom samostojnih obratovalnic na dan 1.12.1986

1986 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

OBVESTILA ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE, LJUBLJANA
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1986 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA
MIHELIČ DARJA
PIRANSKA NOTARSKA KNJIGA 1284-1288; VIRI ZA ZGODOVINO SLOVENCEV, 9.KNJIGA.-LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BELTRAM JULIJ
POMLAD V ISTRI: ISTRSKO OKROŽJE CONE B SVOBODNEGA TRŽAŠKEGA OZEMLJA 1947-1952.-KOPER, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POT KMEČKEGA LJUDSTVA V OF.- LJUBLJANA, 1986
ČZP KMEČKI GLAS LJUBLJANA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREDPISI O UPRAVNEM POSTOPKU IN UPRAVNEM SPORU.- LJUBLJANA, 1986
ČASOPISNI ZAVOD URADNI LIST SRS
1986 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : 3. knjiga : Pirjevec - Theuerschuh (12. do 15. snopič), Gorica 1986-1989
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1986 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
STROJIN TONE
PRVI ČEZ STENO; ESEJ O IVANU BERGINCU -PRVEMU ČEZ TRIGLAVSKO STENO.- NOVA GORICA, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

REDOVNIŠTVO NA SLOVENSKEM: ŠOLSKE SESTRE SVETEGA FRANČIŠKA KRISTUSA KRALJA: 2. ZVEZEK .- LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SINDIKALNO GIBANJE NA SLOVENSKEM: PRISPEVKI SEMINARJEV O ZBIR.DOK GRADIVA O RAZVOJU IN DELOVANJU SINDIKALNIH ORGANIZACIJ.-LJUBLJANA, 1986
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenci v svetu : slikovite predstavitve slovenskih dežel in sveta na starih zemljevidih (iz zakladnice NUK v Ljubljani)
Izdano ob razstavi Slovenci v svetu, prirejeni februarja 1986 v Cankarjevem domu v Ljubljani
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
1986 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
ŽVANUT MAJA
SLOVENCI V ŠESTNAJSTEM STOLETJU .- KATALOG .- LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

uredil Jože Munda s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 14/4: Vode-Zdešar
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1986 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKO ŠOLSTVO NA GORIŠKEM IN TRŽAŠKEM 1945-1985.-TRST,1986
ODBOR ZA PROSLAVO 40-LETNICE OBNOVITVE SLOVENSKIH ŠOL V ITA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR MILOŠ
SODELOVATI IN ZMAGATI:SLOVENSKI ŠPORTNIKI V NOB.-LJUBLJANA, 1986
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1986 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

STROKOVNE OSNOVE ZA RAZGLASITEV NEPREMIČNIH KULTURNIH IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV IN NARAVNIH ZNAMENITOSTI V OBČINI NOVA GORICA.-NOVA GORICA, 1984
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE GORICA
1986 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

STROKOVNE OSNOVE ZA RAZGLASITEV NEPREMIČNIH KULTURNIH IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV TER NARAVNIH ZNAMENITOSTI V OBČINI TOLMIN.-NOVA GORICA, 1986
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE GORICA
1986 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Šentviška planota [slikovno gradivo] : etnološka razstava Pečine, Tolmin, Nova Gorica, 1986/87
GORIŠKI MUZEJ
1986 slovenski DOMOZNANSTVO Kartografsko gradivo

ŠKART- ARHIVSKI OBČASNIK.- LJUBLJANA 1986
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

THE TIMES ATLAS SVJETSKE POVESTI: DOPUNJENO IZDANJE ZA JUG..-LJUBLJANA, 1986

1986 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TREĆI KONGRES KPJ .- BEOGRAD, 1986
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1986 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

TRINKOV SIMPOZIJ V RIMU OD 5.DO 10.SEPTEMBRA 1983.- LJUBLJANA, 1986
SLOVENSKA TEOLOŠKA AKADEMIJA V RIMU
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rozman Boris
Žumer Vladimir, Zaletelj Ana, Lorber Martin, Žontar Jože, Šturm Lovro, Melik Vasilij
VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA DRUŠTEV: PRIROČNIK ZA DELO Z DOKUMENTARNIM IN ARHIVSKIM GRADIVOM.-LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZAKLADI ARHIVA SRS- RAZSTAVA OB ODPRTJU MIKROFILMSKEGA LABORATORIJA.-LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.