Seznam gradiva

67 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Koren Jože 1921-2003
75 let Glasbene matice

1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 07 : SVETA BRATA CIRIL IN METOD V ZGODOVINSKIH VIRIH OB 1100 LETNICI METODOVE SMRTI .- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ATLAS SLOVENIJE 109 PREGLEDNIH KART 1:50 000.- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA 1945-1984 Z IZDAJAMI GREGORČIČEVE ZALOŽBE.- TRST, 1985
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1985 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BILTEN ARHIVA JUGOSLAVIJE LETNIK V ŠT.7 .-BEOGRAD, 1985
ARHIV JUGOSLAVIJE
1985 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

BOGOSLOVNI VESTNIK: GLASILO TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI.- LETO 1985/ŠT.2, LETNIK 45.-LJUBLJANA, 1985
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CULTURA E FORMAZIONE DEL CLERO FRA'700 E 800:GORIZIA, LUBIANA E IL LOMBARDO-VENETO.-GORICA, 1985
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1985 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČETVRTI KONGRES SKOJ-A I ZAJEDNIČKI KONGRES SKOJ-A I NOJ (1948): KNJIGA 4 .- BEOGRAD, 1985
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1985 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
VALENTINITSCH HELFRIED
DAS LANDESFUERSTLICHE QUECKSILBERBERGWERK IDRIA 1575-1659.-GRAZ, 1985
HISTORISCHEN LANDESKOMMISION FUER STEIRMARK
1985 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA 1941-1945: KNJIGA 1 .- BEOGRAD, 1985
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1985 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI CENTRALNIH ORGANA KPJ, NOR I REVOLUCIJA 1941-1945: KNJIGA 2 .- BEOGRAD,1985
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1985 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Čuk Marko
Dvajset let Ognjišča : 1965-85 : bibliografija
OGNJIŠČE
1985 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE BIZ-ČAŠ .-ZAGREB, 1985 2

1985 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENRICO BERLINGUER.-VERONA, 1985
EDIZIONI L'UNITA SPA COLANA DOCUMENTI
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šelhaus Edi
Fotozgodbe = Fotopriče = Photostories
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1985 slo.,ang.,hrv KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOCIANČIČ ŠTEFAN
GLOSARIJ LJUDSKIH PESMI IZ ZBORNIKA BRATOV MILADINOVIH.- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PERAT MARIZA
GORIŠKI SPREHODI
KATOLIŠKO TISKOVNO DRUŠTVO GORICA
1985 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Puc Matjaž
Hodil po zemlji sem naši
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1985 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
BIČI MARIN
ISKUŠENJA NA PUTU PO CRNOGORSKEM PRIMORJU,ALBANIJI I SRBIJI 1610 G.-BUDVA, 1985

1985 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLOVANSKI ODRED ZA SLOVENSKO PRIMORJE, TRST IN ISTRO 1945 -1985.-NOVA GORICA, 1985
SKUPNOST BORCEV JUGOSLOVANSKEGA ODSEKA ZA SLOVENSKO PRIMORJE
1985 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 3 .- MARIBOR, 1985
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KRONOLOGIJA DOGODKOV V SLOVENSKI ISTRI 1945-1954.-KOPER, 1985
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
1985 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

KULTURNE DRAGOTINE SLOVENIJE GORIŠKA PRIČEVANJA: KATALOG K RAZSTAVI GORIŠKEGA MUZEJA.-NOVA GORICA, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KATERINOV KATERIN
LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI.-PERUGIA,1985
EDIZIONE GUERRA PERUGIA
1985 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonografiju Radovana Ivančevića
Sveučilišna naklada Liber : Kršćanska sadašnjost
1985 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
COVA UGO
LEZIONI DEL CORSO DI LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI.- UDINE, 1985

1985 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAROVEL PAOLO G.
L'IDENTITA CANCELLATA.- TRST, 1985
EUGENIO PAROVEL EDITORE
1985 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
LJUBLJANA NA STARIH FOTOGRAFIJAH .- KATALOG ZGODOVINSKEGA ARHIVA V LJUBLJANI .- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
Sotošek Brane
LJUDSKA OBLAST NA SLOVENSKEM : 1941-1945. 2, NAROD SI BO PISAL SODBO SAM
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CIGLAR LILJANA
MESTNI SINDIKALNI SVET LJUBLJANA 1945-1954 .- INVENTAR .-LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Cuffolo Anton
Moj dnevnik : z važnimi dogodki od leta 1938 do leta 1946
Societa Cooperativa Editrice Dom
1985 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NAPREDNA MLADINA SLOVENSKE ISTRE 1919-1947.- KOPER, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NAPREDNO MLADINSKO GIBANJE NA SLOV.PRISPEVKI S POSVET.O PROUČ.ZGODOVINE SKOJ IN MLADINSKEGA GIBANJA V SLOVENIJI.-LJUBLJANA, 1985
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OD TOMAJA DO TRSTA: ŠOLSKE SESTRE SV.F.KRISTUSA KRALJA V SLUŽBI CERKVE NA PRIMORSKEM.-GORICA, 1985
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1985 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lah Avguštin
Čermak Joco
Od Vipavskih gričev do Goriških brd
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1985 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BABIČ BRANKO
ODMEVI :PRIPOMBE NA ITALIJANSKO ZGODOVINOPISJE O DOGAJANJU V JULIJSKI KRAJINI MED NOB IN V POVOJNEM OBDOBJU.-TRST, 1985

1985 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Cilenšek Rado 1925-, Koren Jože 1921-2003
Osvoboditev Trsta
ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE "KOMUNIST"
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Švajncer Janez J.
Partizanska odlikovanja, znaki in medalje
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRECELJ MARIJAN
PILONOVA GALERIJA V AJDOVŠČINI.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE,ŠT.135.-LJUBLJANA, 1985
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PORTOROŽ - 100 LET ORGANIZIRANEGA TURIZMA (SPREHOD SKOZI ČAS; ZVEZEK 7) .- KOPER, 1985
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
PRIMORSKI ČAS PRETEKLI .-KOPER, 1985; PRISPEVKI ZA ZGODOVINO PRIMORSKE

1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RIHENBERK'44 BRANIK '85.- PUBLIKACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI BRANIK IN DPO.-BRANIK, 1985
KRAJEVNA SKUPNOST BRANIK
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SPETIČ STOJAN
RIMSKI MLINI .-TRST, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SEDNICE CENTRALNOG KOMITETA KPJ (1948-1952) .- BEOGRAD, 1985
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1985 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

SEMINAR ZA PISCE KRONIK IN ZBIRALCE ZGODOVINSKEGA GRADIVA.- LIPICA, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA Tipkopis
BERNIK STANE
SILVESTER KOMEL.- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 4 PREO-Š .-LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRAJEVNA IMENA: LEKSIKONI CANKARJEVE ZALOŽBE.-LJUBLJANA, 1985
CANKARJEVA ZALOŽBA
1985 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI IZSELJENSKI KOLEDAR; LETNIK XIV STR.195-207 (ČLANEK EME UMEK: ARHIVI-VIR ZA PROUČEVANJA SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA-13 FOTOKOPIJ)

1985 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija

SLOVENSKO-BAVARSKI ARHIVSKI DAN.- LJUBLJANA, 1985 .-POSVETOVANJE V CANKARJEVEM DOMU

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Jeza Franc
Spomini iz taborišča
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1985 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
KOS MILKO
SREDNJEVEŠKA KULTURNA, DRUŽBENA IN POLITIČNA ZGODOVINA SLOVENCEV: IZBRANE RAZPRAVE.-LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

STROKOVNE OSNOVE ZA RAZGLASITEV NEPREMIČNIH KULTURNIH IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV TER NARAVNIH ZNAMENITOSTI V OBČINI AJDOVŠČINA.-NOVA GORICA, 1985
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE GORICA
1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TONINA HIŠA: ETNOLOŠKA ZBIRKA V RAVNU .- (KATALOG ŠT. 4) .- PIRAN, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

TRADITION UND HERANSFARDERUNG: 400 JAHRE UNIVERSITAET GRAZ.-GRAZ, 1985
AKADEMISCHE DRUCK VERLAGSANSTALT GRAZ
1985 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TRST 1945: ZBORNIK PREDAVANJ.- TRST, 1985
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Tržaški vozel : o zgodovinskih dogodkih in političnem razvoju v letih 1945-1980
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
Mulej Matjaž
Ustvarjalno sodelovanje : od zasnove do uspešne prodaje izdelka
GOSPODARSKI VESTNIK
1985 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
SMOLE MAJDA
VICEDOMSKI URAD ZA KRANJSKO: 13.STOLETJE - 1747; 1.DEL CERKVENE ZADEVE LIT.A-F.-LJUBLJANA1985 (INVENTARJI)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIPAVSKI GLAS: GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI VIPAVA, VIPAVA
KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA
1985 slovenski NEZNANO PERIODIKA

VIRI 1 : VIRI ZA GRADBENO ZGODOVINO MARIBORA DO 1850 JOŽE CURK.- MARIBOR, 1985
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI ZA ZGODOVINO GOZDA IN GOZDARSTVA.- LJUBLJANA, 1985 (RAZSTAVA ARHIVA SR SLOVENIJE)

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Makuc Vladimir
Vladimir Makuc : retrospektivna razstava : Goriški muzej, Nova Gorica, 1985
GORIŠKI MUZEJ
1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU .-LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH ZGODOVINSKEGA ARHIVA V PTUJU.- PTUJ, 1985

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BORISOV PETER
ZGODOVINA MEDICINE:POSKUS SINTEZE MEDICINSKE MISLI.-LJUBLJANA, 1985
CANKARJEVA ZALOŽBA
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZHOU ENLAI
ŽIVLJENJE IN DELO RAZSTAVA OB 35 LETNICI USTANOVITVE LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE.-LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.