Seznam gradiva

49 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

150 LET PREDŠOLSKIH USTANOV NA SLOVENSKEM IN 35 LET SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

80 let Prosvetnega društva "Kras" Opatje selo : 1904 - 1984
PROSVETNO DRUŠTVO "KRAS" OPATJE SELO
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 06 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON, ŠKERLJ RUŽENA, VITOROVIČ NADA
ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1984

1984 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ARHIV HERCEG-NOVOG .-HERCEG-NOVI, 1984

1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŽONTAR JOŽE
ARHIVISTIKA LJUBLJANA 1984 (UČBENIK ZA 3.LETNIK VIP DRUŽ.JEZ.DEJAVNOSTI TER. 4. LETNIK VIP SPLOŠNI KULTURNI)

1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 13 .- ZAGREB, 1984

1984 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BILTEN ARHIVA JUGOSLAVIJE LETNIK IV ŠT.6.- BEOGRAD, 1984
ARHIV JUGOSLAVIJE
1984 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

Briški oktet : 20 let : 1964 - 1984

1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

CELOVŠKI ZVON: VSESLOVENSKA REVIJA ZA LEPOSLOVJE, KRITIKO, KULTURNA, DRUŽBENA IN VERSKA VPRAŠANJA, CELOVEC
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1984 slovenski NEZNANO PERIODIKA
ŠTUPAR ŠUMI NATAŠA
DVOREC VOGRSKO - BOŽIČEV GRAD.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE,ŠT.137.-LJUBLJANA, 1984
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1984 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PUCHNIG REINER
GNADEN UND RECHTE:DAS STEIRISCHE SIEGLBUCH EM PRIZILEGIENPROTOKOLL DER INNEROESTERREICHISCHEN REGIERUNG 1592-1619.-GRAZ, 1984
STEIERMAERKISCHES LANDESARCHIV GRAZ
1984 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIZIA AGLI ALBORI DEL VENTESIMO SECOLO.- GORICA, 1984
COMUNE DI GORIZIA
1984 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STULLI BERNARD
ISTARSKO OKRUŽJE 1825-1860 I.DEL UPRAVNI SUSTAV-DEMOGRAFSKE PRILIKE.-PAZIN-RIJEKA,1984

1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KAMNITA HIŠA - TIPI IN OBLIKE: KATALOG OB RAZSTAVI "KAMNITA HIŠA", KI JO JE PRIPRAVILA TRŽAŠKA POKRAJINA .- TRENTO, 1984
LUIGI REVERDITO EDITORE ZA TRŽAŠKO POKRAJINO
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 2 .- MARIBOR, 1984
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KLASNA BORBA: MARKSISTIČKI ČASOPIS: ORGAN KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE (SEKCIJE KOMUNISTIČKE INTERNACIONALE) 1926-1929: KNJIGA 1 .- BEOGRAD, 1984
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1984 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

KLASNA BORBA: MARKSISTIČKI ČASOPIS: ORGAN KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE (SEKCIJE KOMUNISTIČKE INTERNACIONALE) 1930-1934, 1937: KNJIGA 2 .- BEOGRAD, 1984
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1984 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
ŠTUKL FRANCE
KNJIGA HIŠ V ŠKOFJI LOKI II.- ŠKOFJA LOKA, 1984 (GRADIVO IN RAZPRAVE;7)

1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KONGRESI, KONFERENCIJE I SEDNICE CENTRALNIH ORGANA SKOJ-A (1919-1924): KNJIGA 1 .- BEOGRAD,1984
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1984 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

KONGRESI, KONFERENCIJE I SEDNICE CENTRALNIH ORGANA SKOJ-A (1941-1948): KNJIGA 3 .- BEOGRAD, 1984
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1984 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKA DEJAVNOST V ARHIVU SR SLOVENIJE RAZSTAVA OB DNEVU ARHIVOV.- LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

LAGUNA,LIDI,FIUMI ESEMPI DI CARTIGRAFIA STORICA COMMENTATA .-VENEZIA, 1984

1984 italijanski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
MILADINOVA
LJUDSKE PESMI V SLOVENSKEM PREVODU ŠTEFANA KOCIANČIČA.- LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Argan, Mikuž, Krečič, Morandini, Montenero, Vuk, Komelj
Lojze Špacapan, slikar na meji...

1984 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Cuder Vojko
Mednarodna manifestacija : Za mir, razorožitev in gospodarski napredek v jugoslovansko-italijanskem obmejnem območju = Manifestazione internazionale : Per la pace contro il riarmo per lo sviluppo dell'area di confine Italo-Iugoslavo
ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE NOVA GORICA, CGIL CISL
1984 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pelicon Edo
Moški pevski zbor Srečko Kosovel : 1944-1984
ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ AJDOVŠČINA
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Šimac Jurij
Planinsko društvo Nova Gorica : 35 let : otvoritev Planinskega doma pri Krnskih jezerih
PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mlakar Boris
Pohod 30. divizije NOV in POJ v Beneško Slovenijo
PARTIZANSKA KNJIGA
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mahnič Joža - zbral in uredil
Pregljev zbornik : predavanja z znanstvenega simpozija, ki je potekal 27. 10. 1983 ob stoletnici pisateljevega rojstva
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PRIROČNIK ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE DELACEV, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM .- LJUBLJANA, 1984
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KULTURO
1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Prosveta i školstvo u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije : Partizansko šolstvo na Primorskem (Slavica Plahuta) : separat sa naučnog skupa Novi Sad, 7.-9. septembra 1983
SAVET AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI SFRJ
VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
REDOVNIŠTVO NA SLOVENSKEM: BENEDIKTINCI, KARTUZIJANI, CISTERCIJANI .- LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
REŠEVANJE POPLAVLJENEGA ARHIVSKEGA GRADIVA (PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA OB 20.OKTOBRU - DNEVU ARHIVOV) .- NOVA GORICA, 1984
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BERNIK STANE
SILVESTER KOMEL : RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA .- NOVA GORICA, 1984

1984 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA OSNOVNA ŠOLA " FRANCE BEVK" GORICA.-GORICA, 1984
ODBOR ZA POIMENOVANJE SLOVENSKIH OŠ V GORICI PO FRANCETU BE
1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA OSNOVNA ŠOLA "JOSIP ABRAM" PEVMA .- GORIZIA 1984

1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Prešeren Matjaž 1955-, Medvešček Pavel
Spomenik revoluciji in padlim borcem v NOB 1941-1945 iz krajevne skupnosti Rožna dolina
KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNA DOLINA
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Stefano Kociančič : (1818-1883) : un ecclesiastico al servizio della cultura fra Sloveni e Friulani : [atti del Convegno internazionale su Stefano Kociančič, Gorizia, 20 gennaio 1984]
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1984 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PAHOR MINKA
UKINITEV SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH ŠOL NA PRIMORSKEM .-LJUBLJANA, 1984
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TAMBLE DONATO
VADEMECUM DELLE RICERCHE NELL'ARCHIVIO DI STATO DI ROMA.- RIM, 1984
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
1984 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JURKOVIČ NADA
VARIA:1634-1983.- PTUJ, 1984 (PUBLIKACIJE ZGODOVINSKEGA ARHIVA V PTUJU: INVENTARJI 3;ZV.2)

1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VUGA DAVORIN
VIPAVSKA DOLINA 1- ARHEOLOŠKI VODNIK.- NARAVNI IN KULTURNI SPOMENIKI SLOVENIJE,ŠT.134.-LJUBLJANA, 1984
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1984 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VIRI ZA ZGODOVINO SLOVENCEV: NAJSTAREJŠA PIRANSKA NOTARSKA KNJIGA (1281-1287/89) .- 7. KNJIGA .-LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

X. KONGRES ARHIVSKIH RADNIKA .- NOVI SAD, 1984

1984 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠORN JOŽE
ZAČETKI INDUSTRIJE NA SLOVENSKEM.- MARIBOR, 1984
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK DOKUMENTOV IN PODATKOV SANITETNE SLUŽBE V NARODNOOSVOBODILNI VOJNI NA SLOVENSKEM 1941-1945.-LJUBLJANA, 1984 (KNJIGA 4.MAREC-15.MAJ 1945)
ZVEZA ZDRAVNIŠKIH DRUŠTEV
1984 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ZERFALL UND INTEGRATION: DIE REFERATE DER WISSENSCHAFTLICHEN DOPPELKONFERENZ.-GRAZ, 1984
INSTITUT FUER GESCHICHTE UNIVERSITAET GRAZ
1984 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KREČIČ PRIMOŽ
ŽIVLJENJE IZ KORENIN.-VRHPOLJE, 1984
ŽUPNIJSKI URAD VRHPOLJE
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.