Seznam gradiva

56 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

100 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA POSTOJNA:1883-1983.-POSTOJNA, 1983
TURISTIČNO DRUŠTVO POSTOJNA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

20 let boja in dela za naše pravice v avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini 1963-1983
SLOVENSKA SKUPNOST V DEŽELNEM SVETU FURLANIJE-JULIJSKE BENE
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR 1933-1983.- MARIBOR, 1983

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 05 : MISCELLANEA.- LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV BOSANSKE KRAJINE BANJALUKA 1953-1983.- BANJALUKA, 1983

1983 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
ARHIVSKA ZAPUŠČINA PETRA GRASSELLIJA 1842-1933.-LJUBLJANA, 1983 ( ZBIRKA GRADIVO IN RAZPRAVE)

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFSKO KAZALO:POPOTNIK-SODOBNA PEDAGOGIKA 1880-1980.- LJUBLJANA, 1983
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1983 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Jezernik Božidar
Boj za obstanek : o življenju Slovencev v italijanskih koncentracijskih taboriščih
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Geržinič Alojzij
Boj za slovensko šolstvo na Primorskem : za delovanje dr. Srečka Baraga pri ZVU
SLOVENSKA KULTURNA AKCIJA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CARTOGRAFIA DISEGNI,MINIATURE DELLE MAGISTRATURE VENEZIANE.- VENEZIA, 1984

1983 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FISCHER JASNA
ČAS VESOLNEGA SOCIALNEGA PUNTA SE BLIŽA: SOC.IN POL. ZGO. DEL. GIBANJA V LJUBLJANI OD ZAČETKOV DO LETA 1889 .- LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DAS AGHTZEHNTE JAHRHUNDERT: MITTEILUNGEN DER OESTERREICHICHEN GESELLSHAFT ZUR ERFORSCHUNG DES ACHT ZENHNTEN JAHRUNDERTS:I.-WIEN, 1983

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Brezigar Bojan, Bajc Marijan 1938-2014
Devin, dom Lepe Vide : po spominih in zgodovinskih virih : ob poimenovanju osnovne šole po pisatelju Josipu Jurčiču

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI CENTRALNOG RADNIČKOG SINDIKALNOG VEĆA JUGOSLAVIJE 1919-1921 .- BEOGRAD, 1983
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1983 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DRUGI (VUKOVARSKI) KONGRES KPJ .-BEOGRAD, 1983
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1983 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ECHI GARIBALDINI NELLA REGIONE GIULIA CATALOGO DELLA MOSTRA DOCUMENTARIA.-TRIESTE, 1983

1983 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE 1 A-BIZ.- ZAGREB, 1983

1983 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Gorska reševalna služba Tolmin : 1948-1983
35 let Gorske reševalne službe Tolmin
Postaja GRS Tolmin
1983 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VUK MARKO
GRAD DOBROVO V GORIŠKIH BRDIH .-NOVA GORICA, 1983

1983 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GUIDA AGLI ARCHIVI DELLA RESISTENZA.- ROMA, 1983

1983 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SKRABL ZORKA
HRANILNIŠTVO NA DOLENJSKEM IN V BELI KRAJINI: HRANILNIŠTVO V ŠKOFJI LOKI.-LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 1,2 PTUJ 1983 ZV.1 (NADA JURKOVIČ:MESTNI ODBOR OF PTUJ 1945-1952,BRANE OBLAK:OKRAJNI PREMOGOVNIKI PTUJ 1947-1959)

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MARX, ENGELS
KOMUNISTIČNI MANIFEST.-

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KONGRESI, KONFERENCIJE I SEDNICE CENTRALNIH ORGANA SKOJ-A (1925-1941): KNJIGA 2 .- BEOGRAD, 1983
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1983 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Reisp Branko
Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kraški izviri Vipave in njihovo zaledje = Vipava karst springs and their background [separat iz Acta Carsologica - Krasoslovni zbornik, XI/3 1982]
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1983 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

LAGUNA,LIDI,FIUMI CINQE SECOLI DI GESTIONE DELLE ACQUE.- VENEZIA,1983

1983 italijanski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

LETO BORB OB SOČI 1943-1944 .-NOVA GORICA, 1983
PROPAGANDNI ODSEK IX. KORPUSA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BALAZS PETER
MAGYAROSZAG LEVELTARAI .-BUDAPEST, 1983

1983 madžarski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

MED BRDI IN JADRANOM :SLOVENCI OB SOČI MED BRDI IN JADRANOM.-CELJE, 1983

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MLADINSKE DELOVNE AKCIJE: MLADOST NAŠE DEŽELE (1942 - 1982).- BEOGRAD, REKA, 1983
NOVINARSKO IZDAVAČKA ORG. POSLOVNA POLITIKA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pregelj Bazilija
Moj oče
CANKARJEVA ZALOŽBA
1983 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MUZEJSKO DRUŠTVO V PTUJU 1893-1956:ZGODOVINSKO DRUŠTVO V PTUJU 1956-1983.-PTUJ, 1983

1983 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

Osnovna šola Ivan Pregelj v Rupi
OSNOVNA ŠOLA IVAN PREGELJ
1983 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA FRANJA: 23.12.1943 - 5.5.1945 .- IDRIJA, 1983
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1983 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

POHOD PO POTEH PARTIZANSKE LJUBLJANE 1983.- LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

PREGLEDNA KARTA OBČINE NOVA GORICA .-LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
PRIMORSKA PRED VSELJUDSKO VSTAJO 1943 .-LJUBLJANA ,1983

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI AKADEMSKI ZBOR VINKO VODOPIVEC 1953 - 1983.- NOVA GORICA, 1983
PEVSKI AKADEMSKI ZBOR VINKO VODOPIVEC
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SAŠA ŠANTEL 1883-1945.- IZDALA NARODNA GALERIJA.- LJUBLJANA, 1983
NARODNA GALERIJA
1983 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SPOMENIK PADLIM BORCEM NOVJ IN ŽRTVAM FAŠISTIČNEGA NASILJA 1941-1945 IZ OBČINE NOVA GORICA
OBČINA NOVA GORICA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

STUDI IN ONORE DI LEOPOLDO SANDRI, ROMA
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
1983 italijanski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
MIKUŽ METOD
SVET PO VOJNI 1945-1957.- LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Honolka Kurt, Reinhard Kurt 1914-1979, Richter Lukas, Stäblein Bruno, Engel Hans 1894-1970, Nettl Paul 1889-1972
Svetovna zgodovina glasbe
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1983 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Terpin Marjan
Bratuž Andrej, Sirk Albin
Števerjan : poskus orisa zgodovine vasi ob stoletnici ustanovitve "Slovenskega katoliškega bralnega društva Št. Ferjan"
PROSVETNO DRUŠTVO "FRANČIŠEK B. SEDEJ"
1983 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

TABOR "DOBERDOB 82" : SKUPINSKO DELO MLADINSKEGA RAZISKOVALNEGA TABORA.-LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
Tehničke inovacije u svijetu i u nas
ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
1983 hrvaški NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

THE WORD OF LEARNING SEZNAM ARHIVOV, MUZEJEV IN KNJIŽNIC.- LONDON, 1983

1983 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Sardoč Dorče 1898-1988
Tigrova sled : pričevanje o uporu primorskih ljudi pod fašizmom
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BELTRAM JULIJ
TUKAJ JE JUGOSLAVIJA: GORIŠKA 1945-1947 .-KOPER, 1983

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TURISTIČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

USTAVA ITALIJANSKE REPUBLIKE.- TRST, 1983
TRŽAŠKI KONZORCIJ
1983 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VZGOJNOVARSTVENA ORGANIZACIJA "MARINKA RIBIČIČ" NOVA GORICA : 1953-1983 .- NOVA GORICA, 1983
VVO "MARINKA RIBIČIČ" NOVA GORICA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAŠČITNI BATALJON 9. KORPUSA: OB 40-LETNICI USTANOVITVE 9. KORPUSA NOVJ/SOŠKI GOZDAR/.- NOVA GORICA, 1983

1983 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Brumat Medvešček Elvira
mentor: prof. Cesar Emil
Življenje in delo dr. Stanka Vuka (Stanko Vuk): diplomska naloga : Pedagoška akademija v Ljubljani, oddelek slovenski jezik, knjižničarstvo
SAMOZALOŽBA
1983 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Jagodic Dario, Colja Pavel
Žrtvam fašizma = Alle vittime del fascismo

1983 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.