Seznam gradiva

52 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 03 : MISCELLANEA.- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKI VJESNIK, ZAGREB
ARHIV HRVATSKE
1981 hrvaški ARHIVISTIKA PERIODIKA
KLUN ALBERT
BRIGADA BRATSTVA IN ENOTNOSTI:NASTANEK, RAZVOJ IN BOJNA POT 3.PREKOMORSKE UDARNE BRIGADE NOVJ.-LJUBLJANA, 1981
PARTIZANSKA KNJIGA
1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BEBLER ALEŠ
ČEZ DRN IN STRN: SPOMINI.- LJUBLJANA 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DALLA GUERRA DI CHIOGGIA ALLA PACE DI TORINO 1377-1381.- VENEZIA,1981

1981 italijanski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 6: MAREC - APRIL 1943 .- LJUBLJANA, 1981
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOM PIONIRJEV POD PARTIZANSKIM ROGOM.- LJUBLJANA, 1981
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1981 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Vilfan Jože - urednik
Druga svetovna vojna ( Slovenska izd. / [uredil Jože Vilfan ; prevedla iz srbohrvaščine Iztok Ilich, Janko Lorenci ; slovensko izd. dopolnil Zdravko Klanjšček ; zemljevidi Gordana Beltram ... [et al.] )
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Drugi tržaški proces : (Pino Tomažič in soborci)
ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE "KOMUNIST"
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENOTNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI IN POKLICEV .-LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GORŠE NA PRIMORSKEM: KATALOG RAZSTAVE V AVDITORIJU GORICA.- GORICA, 1981
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
1981 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GUIDA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI, RIM
MINISTERO PER IL BENI COLTURALI E AMBIENTALI
1981 italijanski ARHIVISTIKA PERIODIKA
PAHOR MILAN
II.TRŽAŠKI PROCES (PINO TOMAŽIČ IN SOBORCI) .-LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STEFANOVIĆ MLADEN
ISTORIJSKI IZVORI O MEDJUNARODNOM PRIZNANJU NARODNO-OSLOBODILAČKE BORBE U JUGOSLAVIJI.- BEOGRAD, 1981

1981 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ITINERARI ARCHIVISTICI ITALIANI FRIULI-VENEZIA-GIULIA.-

1981 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IVAN ČARGO 1898-1958: RAZSTAVA SLIKARSKIH DEL NOVA GORICA 22.MAJ-22 JULIJ 1981.-NOVA GORICA, 1981

1981 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PERTINI SANDRO
JEČE IN POBEGI IZ TAJNIH DOKUMENTOV FAŠISTIČNIH ZATIRALCEV.- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Jože Lampret, napredni slovenski duhovnik in revolucionar

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PEKULIĆ KONSTANTIN
JULSKE VATRE SEVERNOG BANATA 1941.-BEOGRAD, 1981

1981 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Cevc Emilijan 1920-2006
Kiparstvo na Slovenskem med gotiko in barokom
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1981 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTUKL FRANCE
KNJIGA HIŠ V ŠKOFJI LOKI I.- LJUBLJANA, 1981 (ZBIRKA GRADIVA IN RAZPRAVE 4)

1981 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KRONOLOGIJA NAPREDNEGA DELAVSKEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM 1868-1980 .- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VALENČIČ VLADO
LJUBLJANSKA TRGOVINA OD ZAČETKA 18.DO SREDE 19.STOL.-.LJUBLJANA, 1981 (ZBIRKA GRADIVO IN RAZPRAVE,3)

1981 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

MAREZIGE, SIMBOL UPORA 1921-1981.- KOPER, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠIBELJA FRANC
MED PRVIMI PARTIZANI NA KRASU: SPOMIN NA KRAŠKO ČETO .- KOPER, 1981

1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

MOST NA SOČI 1880-1980 STO LET ARH.RAZISKOVANJ.- TOLMIN 1981

1981 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NOVA GORICA: MED ALPAMI IN MORJEM - TURISTIČNA KARTA.- NOVA GORICA, 1981
OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA
1981 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
JUŽNIČ STANE
NOVEJŠA ZGODOVINA: IZBRANA POGLAVJA .-LJUBLJANA 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FAJFAR TONE
ODLOČITEV :SPOMINI IN PARTIZANSKI DNEVNIK.- LJUBLJANA 1981

1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
KORAČ LJUBIŠA
ORGANIZACIJA FEDERACIJE U SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI 1943-1978.- ZAGREB, 1981

1981 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OSNOVNI PODATKI OBČINE TOLMIN 1981.- TOLMIN, 1981

1981 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Krall Jože
Partizanske ciklostilne tehnike v slovenskem Primorju [Knjižnica NOV in POS ; 40/4]
PARTIZANSKA KNJIGA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavlič Slavica, Smolej Viktor
Partizansko šolstvo na Slovenskem
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 31.3 1981 : prvi podatki po naseljih
ZAVOD SR SLOVENIJE ZA STATISTIKO
1981 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
LINHART ANTON
POSKUS ZGODOVINE KRANJSKE IN OSTALIH DEŽEL JUŽNIH SLOVANOV AVSTRIJE 1 IN 2.-LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ENDERS GERHARD
POSLOVI U ARHIVU .-BEOGRAD 1981

1981 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PREGLEDNA KARTA OBČINE TOLMIN.- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
GRADNIK VLADIMIR
PRIMORSKI PROSTOVOLJCI V BOJU ZA SEVERNO MEJO .-KOPER, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JURIŠEVIČ FRAN
S POŠTO SKOZI PRETEKLOST SLOVENSKEGA PRIMORJA IN ISTRE.- KOPER, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SIEDLUNG MACHT UND WIRTSCHAFT:FESTSCHRIFT FRITZ POSCH ZUM 70. GEBURSTAG,.GRAZ, 1981
STEIERMAERKISCHES LANDESARCHIV GRAZ
1981 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kobal Andrew 1899-1988
Slovenec v službi F.B.I. in druge zgodbe ameriških Slovencev
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAČEK IVAN MATIJA
SPOMINI.-LJUBLJANA, 1981
ČGP DELO,TOZD GLOBUS
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLAHUTA SLAVICA
SREDNJEPRIMORSKO OKROŽJE 1941-1945.-NOVA GORICA, 1981

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
Telesna kultura med Slovenci v Italiji : zgodovina, popis dejavnosti in društev
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ĆIROVIĆ DRAGAN
TEZE ZA PROJEKAT SAVREMENI PROFIL ARHIVA U SFRJ .-BEOGRAD, 1981

1981 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ VERENA
TRAVNIK IN CERKEV SV. IGNACIJA V GORICI.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE, ŠT.111.-LJUBLJANA, 1981
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1981 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RAKOČEVIĆ SLOBODAN
UVOD V SISTEM DRŽAVNE UPRAVE V SFRJ.- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945 .-BEOGRAD, 1981.- 5 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945.- BEOGRAD, 1981.- 1 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945.- BEOGRAD, 1981.- 2 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945.- BEOGRAD, 1981.- 3 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945.- BEOGRAD, 1981.- 4 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.