Seznam gradiva

51 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
JEZERNIK MAKSIMILIJAN
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 02 : FRIDERIK BARAGA .- LJUBLJANA,1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV I NAUKA KULTURNO BLAGO CRNE GORE .-BEOGRAD 1980

1980 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOLOŠA VLADIMIR
BANSKI SVET DRAVSKE BANOVINE 1931-1941 .- LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TRINKO IVAN
BENEŠKA SLOVENIJA. HAJDIMO V REZIJO.- CELJE, 1980
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DA MARIA TERESA A GIUSEPPE II..-GORICA, 1980
ISTITUTO PER GLI INCONTRI CULTURALI MITTELEUROPEI
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KLOPČIČ FRANCE
DESETLETJA PREIZKUŠENJ: SPOMINI .-LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DEVETI KONGRES ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE:REFERATI I SAOPŠTENJA .-STRUGA 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VERBIČ MARIJA
DEŽELNOZBORSKI SPISI KRANJSKIH STANOV I (1499-1515) .- LJUBLJANA 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

DOMOVINA DRAGA MOJA, K TEBI VRAČAM SE NAZAJ .-BRANIK 1980

1980 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOMOVINA DRAGA MOJA, K TEBI VRAČAM SE NAZAJ: OB 35-LETNICI VRNITVE INTERNIRANCEV.-BRANIK, 1980
KRAJEVNA SKUPNOST BRANIK
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Plenum kulturnih delavcev OF. Sklic (8 ; 1980 ; Nova Gorica)
France Bevk - borec in pisatelj

1980 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GOSPODORSKA IN DRUŽBENA ZGODOVINA SLOVENCEV: ZGODOVINA AGRARNIH PANOG .- II. ZVEZEK: DRUŽBENA RAZMERJA IN GIBANJA .- LJUBLJANA,1980

1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MRAVLJA MIJA
GRADIVO IN RAZPRAVE: ZVEZA KULTURNIH ORG.KRANJ.- INVENTAR 1947-1980.-
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Guerra di liberazione Friuli-Slovenia 1943-1945 : Divisione d'Assalto Garibaldi Natisone : diario storico operativo
Comitato Regionale A.N.P.I. Friuli Venezia Giulia
1980 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

HISTORIJSKI ARHIV U KARLOVCU:DVADESET GODINA HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU.-KARLOVAC, 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DEANOVIČ M., JERNEJ J.
ITALIJANSKO-HRVATSKI ILI SRPSKI RJEČNIK ( VOCABOLARIO ITALIANO-CROATO O SERBO).-ZAGREB, 1980

1980 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KATALOG ROKOPISOV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNJICE V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KONGRES SAVEZA ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE 1980.- STRUGA, 1980

1980 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Na Bazovici so počili streli : priloga Primorskega dnevnika ob 50-letnici ustrelitve bazoviških žrtev

1980 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Ob Soči : glasilo II.bataljona II.brigade VDV Slovenije

1980 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VIDMAR JOSIP
OBRAZI .- LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lubej Franc
Odločitve : boj za demokratizacijo sokolstva na Slovenskem : ob 40. letnici procesa na Taboru
PARTIZANSKA KNJIGA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Otroštvo v senci vojnih dni v Sloveniji : izročila NOB Titovim generacijam
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vincenti Federico
Partigiani friulani e giuliani all'estero : appunti storici sui volontari e sui militari che fuori d'Italia combatterono per la liberta
A.N.P.I. Provinciale di Udine
1980 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PETA ZEMALJSKA KONFERENCIJA KPJ .- BEOGRAD, 1980
ARHIV CENTRALNOG KOMITETA SKJ, BEOGRAD
1980 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
JELERČIČ IVO
PEVSKO IZROČILO PRIMORSKE.- TRST, 1980
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POPOTNIK 1880-1950-1980 SODOBNA PEDAGOGIKA.-LJUBLJANA, 1980 (KATALOG)
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POTRESNI ZBORNIK.- TOLMIN, 1980
OBČINSKA KONFERENCA SZDL TOLMIN
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Beličič Vinko
Prelistavanje poldavnine
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1980 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
HUMAR JOŽKO
PRIMOŽ TRUBAR RODOLJUB ILIRSKI.- KOPER, 1980
ZALOŽBA LIPA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RIBNIKAR PETER
PRIROČNIK ZA DOKUMENTARISTE KULTURNIH ORGANIZACIJ.- LJUBLJANA 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PROCEDINGS OF THE 9 INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHIVES.- LONDON, 1980
K.G.SAUR VERLAG KG, MUNCHEN
1980 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945 = Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941-1945
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1980 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA PUBLIKACIJ O ZGODOVINI MESTA LJUBLJANE .- LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
ŽELJEZNOV DUŠAN
RUPNIKOV PROCES.- LJUBLJANA, 1980
CANKARJEVA ZALOŽBA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SKOZI ZGODOVINSKI ARHIV V PTUJU 1955-1980.- PTUJ 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA PLEMIŠKA PISMA DRUŽIN MARENZI-CORADUZZI S KONCA 17. STOLETJA.- TRST, 1980
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

uredila Alfonz Gspan in Fran Petre
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 12/4: Táborská-Trtnik
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1980 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VIDOVIČ MIKLAVČIČ ANKA
SLOVENSKI ŽELEZNIČARJI POD ITALIJANSKO OKUPACIJO V LJUBLJANSKI POKRAJINI (I. KNJIGA) .- LJUBLJANA, 1980
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1980 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
DEBELLI TURK LIDA
SV.JAKOB: ZGODOVINSKI RAZGLEDI PO ŽIVLJENJU SLOVENCEV V TRŽAŠKEM DELAVSKEM OKRAJU.-TRST, 1980

1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
ŠENTVIŠKA PLANOTA.- NARAVNI IN KULTURNI SPOMENIKI SLOVENIJE, ŠT.107.-LJUBLJANA, 1980
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1980 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
Tehnične inovacije
[1.natis]
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1980 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
ŠMIDOVNIK JANEZ
TEMELJNI POJMI O UPRAVI .-LJUBLJANA 1980

1980 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

TITO, MISAO, REČ I DELO .-BEOGRAD, 1980

1980 srbski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

VIRI 01 : POLITIČNO PREGANJANJE SLOVENCEV V AVSTRIJI 1914-1917 .-LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI ZA ZGODOVINO KOMUNISTIČNE STRANKE NA SLOVENSKEM V LETIH 1919-1921 .- LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODIČ HISTORIJSKOG ARHIVA RIJEKA (POSEBNA IZDAJA; 7) .- PAZIN-RIJEKA, 1980

1980 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODIČ ISTORIJSKOG ARHIVA SMEDEREVSKA PALANKA .-SMEDEREVSKA PALANKA,1980

1980 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO FONDIH ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANE.- LJUBLJANA,1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK DOKUMENTOV IN PODATKOV O NO VOJNI JUGOSLOVANSKIH NARODOV: VI. DEL, KNJIGA 15, BOJI V SLOVENIJI 1944.-LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BILANDŽIĆ DUŠAN
ZGODOVINA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE.- LJUBLJANA, 1980

1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.