Seznam gradiva

54 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

25 - LET: ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE.- NOVA GORICA, 1979
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

27 VASI : glasilo krajevnih konferenc SZDL v krajevnih skupnostih Senožeče, Štjak in Vrabče

1979 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

60 LET DELOVANJA ZKJ V SLOVENIJI .- LJUBLJANA 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

600 LET USTAVNE IN UPRAVNE ZGODOVINE MESTA PTUJ.- PTUJ, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 01 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ADRIANA MARAŽ 1979
GORENJSKI MUZEJ KRANJ
1979 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GILER OLGA B.
ANALIZA O STANJU I PROBLEMIMA ODABIRANJA U ARHIVIMA SFRJ : SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE .- NOVA GORICA, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA SODELAVCEV INŠTITUTA ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA 1969-1979.- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

DEKANI V PRETEKLOSTI IN DANES.- KOPER, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO, SEDMAK DRAGO
DELAVSKO GIBANJE NA PRIMORSKEM DO KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE.- NOVA GORICA, 1979
GORIŠKI MUZEJ
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BONAMORE D.
DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A TRIESTE E GORIZIA .- MILANO, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Nova Gorica : ob dvajsetletnici : [1959-1979]

1979 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BIRTIČ VALENTIN
DUH ZLATEGA OČENAŠA .-LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

EDVARD RUSJAN: 70 LETNICA PRVEGA POLETA.- NOVA GORICA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GIMNAZIJE NA SLOVENSKEM V LETU 1948 TER NJIHOV RAZVOJ DO LETA 1918.- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Prežihov Voranc
Gosposvetsko polje
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HERKOV ZLATKO
GRADNJA RATNIH BRODOVA U KRALJEVICI 1764-1767 POSEBNA IZDAJA 6 .-PAZIN-RIJEKA, 1979

1979 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Simoniti Primož
Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IL TERRITORIO: STUDI E NOTE DI INTERVENTO CULTURALE DALLA BISIACARIA.-RONCHI, 1979
CENTRO CULTURALE PUBBLICO POLIVALENTE
1979 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA OB DVAJSETLETNICI.-LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GUJON PASQUALE, QUALIZZA MARINO, ZUANELLA NATALE
IVAN TRINKO
KULTURNO DRUŠTVO "IVAN TRINKO" ČEDAD
1979 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

KARLOVAC 1579-1979 .-KARLOVAC, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

KOMUNISTIČNA PARTIJA V SLOVENIJI 1919-1941 .- RAZSTAVA ARHIVA SRS V POČASTITEV 60 LETNICE USTANOVITVE KPJ .-LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRENK FRANCE
KRATKA ZGODOVINA FILMA NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MAKEDONSKI ARHIVIST, SKOPJE [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1979 makedonski ARHIVISTIKA PERIODIKA

Moški pevski zbor Srečko Kosovel : 35 let
MOŠKI PEVSKI ZBOR SREČKO KOSOVEL
1979 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

NOVA GORICA V PROSTORU IN ČASU .- NOVA GORICA, 1979
SKUPŠČINA OBČINE NOVA GORICA
1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

OB 35 LETNICI PRVEGA ZASEDANJA ONOO ZA SREDNJEPRIMORSKO GOJAČE, 1979

1979 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
TADIĆ KATICA
ORGANIZACIJA BIBLIOTEKE U ARHIVU: SAVEZNO SAVETOVANJE ARH.RADNIKA JUGOSLAVIJE.-NOVA GORICA, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MEGLEN SILVA, KLEMENT ŠTEFAN
ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI V GOSPODARSTVU IN NEGOSPODARSTVU SR SLOVENIJE.- LJUBLJANA 1979

1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PO POTEH ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE (SKOJ) V SLOVENIJI.- LJUBLJANA, 1979
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FRIŠKOVEC, PAVČNIK
PRAKTIKUM ZA UVOD V PRAVOZNANSTVO : 1. DEL .- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FRIŠKOVEC, PAVČNIK
PRAKTIKUM ZA UVOD V PRAVOZNANSTVO : 2. DEL .- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FRIŠKOVEC, PAVČNIK
PRAKTIKUM ZA UVOD V PRAVOZNANSTVO : 3. DEL .- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Klinec Rudolf
Primorska duhovščina pod fašizmom
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Primorska poje : [10 let]
ZVEZA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE
1979 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKA SREČANJA: REVIJA ZA DRUŽBOSLOVJE, (GOSPODARSTVO) IN KULTURO, KOPER-NOVA GORICA
KULTURNO DRUŠTVO PRIMORSKA SREČANJA
1979 slovenski NEZNANO PERIODIKA
STIPLOVŠEK MIROSLAV
RAZMAH STROKOVNEGA SINDIKALNEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM 1918-1922 .-LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
REVOLUCIJA IN VPRAŠANJE NARODOV .-LJUBLJANA 1979 (DRUŽ.IZOBRAŽEVANJE; 50)

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SISTEM DRŽAVNE UPRAVE.-LJUBLJANA 1979

1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Alasia da Sommaripa Gregorio
Slovar = Vocabolario : italijansko-slovenski, druga slovensko-italijanska in slovenska besedila.Videm 1607 : Italiano-sloveno, altri testi italiano-sloveni e testi sloveni. Udine 1607 : [Faksimile]
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1979 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA .-LJUBLJANA, 1979.- 3

1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI IN ITALIJANSKI SOCIALISTI NA PRIMORSKEM 1900 - 1918.- LJUBLJANA, TRST, 1979
INŠITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA, LJUBLJANA
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROZMAN FRANC
SOCIALISTIČNO DELAVSKO GIBANJE NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM .-LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

SODOBNI ARHIVI : POSVETOVANJE O STROKOVNIH IN TEHNIČNIH VPRAŠANJIH V ARHIVIH, MARIBOR
MEDNARODNI INŠTITUT ARHIVSKIH ZNANOSTI TRST, MARIBOR
1979 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

Spominski zbornik ob 60-letnici bojev za severno slovensko mejo 1918-1919

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ĆIROVIĆ DRAGAN
SREDNJEROČNO I DUGOROČNO SAMOUPRAVNO PLANIRANJE U ARHIVIMA :SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE.-NOVA GORICA, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MODRUŠAN MARTIN
UPUTSTVO O MIKROFILMIRANJU ARHIVSKE GRADJE I STANDARDIMA .-ZAGREB, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MODRUŠAN MARTIN
UPUTSTVO O MIKROSNIMANJU ARHIVSKE GRADJE I STANDARDI .-ZAGREB, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Bavec Franjo, Črnugelj Franc
Zapadno primorski borec

1979 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠTUKL FRANCE
ZAPISNIKI IN DRUGI IZBRANI DOKUMENTI IZ ARHIVA OBČINE ŠKOFJA LOKA 1861-1918.-ŠKOFJA LOKA, 1979

1979 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK GORIŠKE KNJIŽNICE FRANCETA BEVKA .-NOVA GORICA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK OBČINE DOMŽALE.- DOMŽALE, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

ZGODOVINA SLOVENCEV .-LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.