Seznam gradiva

41 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

30 ANNIVERSARIO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE NAZIONALE 1943/45.- UDINE, 1975
COMUNE DI ROSAZZO - PROVINCIA DI UDINE
1975 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ MIRKO
30 LET SLOVENSKEGA POMORSTVA 1945-1975.-KOPER, 1975
ZALOŽBA LIPA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKI PREGLED, BEOGRAD [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1975 srbski ARHIVISTIKA PERIODIKA
Pahor Drago
Boj za svobodo : ob tridesetletnici zmage nad nacifašizmom
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MEDEN BOJAN
GEOGRAFSKO PREOBLIKOVANJE ŠIRŠEGA GRAVITACIJSKEGA OBMOČJA NOVE GORICE (DIPLOMSKO DELO) .- LJUBLJANA, 1975
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1975 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Kos Milko
Gradivo za historično topografijo Slovenije : (za Kranjsko do leta 1500) - 3. zv. (1: A-M, 2: N-Ž, 3: Spremna beseda ; Uporabljene kratice ; Seznam tujih oblik krajevnih imen)
INŠTITUT ZA OBČO IN NARODNO ZGODOVINO SLOVENSKE
AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GRADIVO ZA ZGODOVINO MARIBORA, MARIBOR
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1975 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA
NEŠOVIĆ SLOBODAN
III. ZASEDANJE AVNOJ IN ZASEDANJE ZAČASNE LJUDSKE SKUPŠČINE DEMOKRATIČNE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE.- LJUBLJANA, 1975

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLE MLADINE 1870 - 1941: KMETIJSKO BERILO ZA NADALJEVALNE TEČAJE LJUDSKIH ŠOL IN GOSPODARJEM V POUK.-LJUBLJANA, 1975
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1975 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

IZOBRAŽEVANJE ODRASLE MLADINE 1870-1941 .-LJUBLJANA, 1975
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Prešeren Jože 1939-
Marijina družba "Marije milostljive" v Trstu

1975 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
BENIĆ BOŠKO
MIKROFILMSKA OPREMA, STANDARDI I RADNE NORME KROZ ISKUSTVA ARHIVA SRBIJE:SAVETOVANJE SAVEZA DRUŠTAVA ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE.- CAVTAT, 1975

1975 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
STANIČ GOJKO
MISEL IN AKCIJA ZVEZE KOMUNISTOV.- LJUBLJANA,1975

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko 1919-2010
Moja Tolminska : črtice
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1975 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

NACIONALNI IN SOCIALNI PROGRAMI PRI SLOVENCIH.- LJUBLJANA, 1975

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NACIONALNI IN SOCIALNI PROGRAMI PRI SLOVENCIH.- LJUBLJANA, 1975 (KATALOGI;2)

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KUTOŠ ALEKSANDER
NASTANEK IN RAZVOJ ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE .-LJUBLJANA 1975 ( DRUŽ.IZOB.;2)

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kuštrin Stanislav, Terpin Silvan, Waltritsch Marko
Odkritje spomenika padlim v narodnoosvobodilni borbi : Podgora, 28. IX. 1975 = Scoprimento del monumento ai Caduti della Lotta di Liberazione : Piedimonte, [28. IX. 1975]

1975 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KUTOŠ ALEKSANDER
ORIS ZGODOVINE MEDNARODNEGA DELAVSKEGA GIBANJA .-LJUBLJANA 1975 (DRUŽ.IZOB.;3)

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Juriševič Fran
Partizansko gospodarstvo na Primorskem
LIPA KOPER
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POSVETOVANJE ARHIVSKIH DELAVCEV JUGOSLAVIJE.-CAVTAT, 1975

1975 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

PRAZNIKI SLOVENSKIH OBČIN.-LJUBLJANA, 1975
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRVI SABOR ARHIVSKIH RADNIKA SR SRBIJE .-BEOGRAD, 1975

1975 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

PRVI SABOR ARHIVSKIH RADNIKA SR SRBIJE: OCENA O IZVRŠENJU PETOGODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA ARHIVSKE SLUŽBE U SAP KOSOVO: 1976-1980 .- BEOGRAD, 1975

1975 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

PRVI SABOR ARHIVSKIH RADNIKA SR SRBIJE: OCENA O IZVRŠENJU PETOGODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA ARHIVSKE SLUŽBE U SAP VOJVODINI: 1971-1975 .- BEOGRAD, 1975

1975 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Nemec Rafael
Rafael Nemec : retrospektivna razstava : Goriški muzej - grad Kromberk, 12. september - 12. oktober 1975
GORIŠKI MUZEJ
1975 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA II.-LJUBLJANA, 1975

1975 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENCI V ITALIJI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI.- LJUBLJANA, 1975

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Makarovič Viktor, Klavora Vasja, Košiček Dana, Zavadlav Metod, Medvešček Pavel
Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Šempeter pri Gorici : 1945 - 1975
Zbornik ob odprtju I. faze Splošne bolnišnice Dr.Franca Derganca

1975 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SPREHOD SKOZI ČAS: KATALOG K RAZSTAVI POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER ZVEZEK 2 .- KOPER, 1975
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1975 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ŠKRBINA NA KRASU .-ZV.4 .- NOVA GORICA AVG.,1975

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TOLMINSKI ZBORNIK 1975 : druga knjiga
KULTURNA SKUPNOST TOLMIN
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VELIKE CIVILIZACIJE SREDNJEGA VEKA : TRETJA KNJIGA/PRVI ZVEZEK III/1 .-LJUBLJANA, 1975
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dolenc Milan
Veterinarska služba v NOB na Slovenskem [Knjižnica NOV in POS ; 43]
PARTIZANSKA KNJIGA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO ŽUPNIJSKIH ARHIVIH NA OBMOČJU SR SLOVENIJE: I .- LJUBLJANA, 1975
SKUPNOST ARHIVOV SLOVENIJE
1975 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO ŽUPNIJSKIH ARHIVIH NA OBMOČJU SR SLOVENIJE: II .- LJUBLJANA, 1975
SKUPNOST ARHIVOV SLOVENIJE
1975 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:10 TIRANI-ŽUŽUL.-BEOGRAD, 1975
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1975 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:9 SPARTA-TIRANA.-BEOGRAD, 1975
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1975 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
ŠTURM LOVRO
ZAKON O DRUŠTVIH S KOMENTARJEM IN VZORCEM PRAVIL.-LJUBLJANA, 1975
GOSPODARSKA ZALOŽBA
1975 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Fajdiga Mirko
Zidanškova brigada [Knjižnica NOV in POS ; 15]
PARTIZANSKA KNJIGA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLANC STANE
ZVEZA KOMUNISTOV JUG.IN SOCIALISTIČNO SAMOUPRAVLJANJE .-LJUBLJANA, 1975

1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.