Seznam gradiva

53 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Cracina Angelo
Antiche preghiere popolari slovene del santuario di Castelmonte
Arti Grafiche Friulane
1974 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VIDALI VITTORIO, STEFFE BRUNO
ANTIFASCISTI DI TRIESTE DELL'ISTRA DELL'ISONTIO E DEL FRIULI IN SPAGNA.- TRIESTE, 1974

1974 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVY ČSR.-PRAHA (PAGA), 1974
NAŠE VOSJKO-ARCHIVNI SPRAVA MV ČSR
1974 češki ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Močnik Vlado, 1910-1984
Baška grapa
SAMOZALOŽBA
1974 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
BOJ ZA STARO PRAVDO NA SLOVENSKEM .- LJUBLJANA, 1974

1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BOREC : Revija za zgodovino NOB in ohranjanje revolucionarnih tradicij
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1974 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

BRKINI .- 1974

1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKI LETNIK: ZBORNIK GORIŠKEGA MUZEJA, NOVA GORICA
GORIŠKI MUZEJ
1974 slovenski NEZNANO PERIODIKA

III. TEKMOVANJE UČENCEV GLASBENIH ŠOL JUGOSLAVIJE OB 30. OBLETNICI PRVEGA ZASEDANJA KULTURNIKOV V SEMIČU.-LJUBLJANA, 1974
ZVEZA ZDRUŽENJ GLASBENIH PEDAGOGOV
1974 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
MIKULETIČ FORTUNAT
INTERNATITIS.- GORICA, 1974
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK DRAGO
INVENTARIA ARCHAEOLOGICA .- TOLMIN NOVA GORICA, 1974

1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZUPANC CIRIL
KANALSKI KOLOVRAT: OB 30-LETNICI VOLITEV ORGANOV LJUDSKE OBLASTI.-NOVA GORICA, 1974
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV NOVA GORICA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOSOVAC
KANCELARIJSKO POSLOVANJE.- BEOGRAD, 1974

1974 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
PEĆANAC NEDELJKO
KATALOG K RAZSTAVI V MESTNI GALERIJI LJUBLJANA.- LJUBLJANA, 1974

1974 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Barbarič Štefan
Kmečki upori v slovenski umetnosti : zbornik razprav
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1974 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KOMISIJA ZA IZRADU JUGOSLOVENSKOG VODIČA: PREDLOG OSNOVNIH PRAVILA ZA PRIPREMU PUBLIKACIJE (SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE) .- ŠIBENIK, 1974

1974 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MODRUŠAN MARTIN
KORIŠTENJE MIKROFILMOVA U ARHIVIMA.- ŠIBENIK, 1974

1974 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE III.- LJUBLJANA, 1974

1974 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Gams Ivan, 1923-2014
Kras : zgodovinski, naravoslovni in geografski oris
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1974 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

KROMBERK - LOKE V NARODNOOSVOBODILNEM BOJU.- NOVA GORICA, 1972
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV NOVA GORICA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SALVI SERGIO
LE LINGUE TAGLIATE .- FIRENZE, 1974

1974 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LEKSIKON JUGO. LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA .- ZAGREB, 1974

1974 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Tavano Sergio
L'immagine di Gorizia
COMUNE DI GORIZIA
1974 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FOGAR GALLIANO
OD ILEGALNEGA ANTIFAŠIZMA DO PROLETARSKE BRIGADE.- NOVA GORICA 1974

1974 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FOGAR GALLIANO
OD ILEGALNEGA ANTIFAŠIZMA DO PROLETARSKE BRIGADE.- NOVA GORICA, 1974
SREČANJA NOVA GORICA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DERBOSCQ GUY
ORGANISATION DU PREARCHIVA GE.- PARIS, 1974

1974 francoski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ĆIROVIĆ DRAGAN
POLOŽAJ ARHIVA U USLOVIMA NOVOG USTAVNOG SISTEMA (SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE) .- ŠIBENIK, 1974

1974 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Pravne poti do rešitve problemov Slovencev v Italiji
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1974 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : 1. knjiga : Abram - Juvančič (1. do 7. snopič), Gorica 1974-1981
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1974 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PAHOR DRAGO
PRISPEVKI K ZGODOVINI OBNOVITVE SLOVENSKEGA ŠOLSTVA NA PRIMORSKEM .-TRST 1974

1974 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
LIKAR ALOJZ
REGIONALNO GEOGRAFSKI PRIKAZ PREDMEJE IN OTLICE (DIPLOMSKA NALOGA).-LJUBLJANA, 1974
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1974 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
MIHAILOVIĆ MIHAILO, PLAZINIĆ MILAN
REGISTAR PRAVNIH PROPISA 1945-1973 .-BEOGRAD, 1974

1974 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
UMEK EMA
SAMOSTANI KOSTANJEVICA, PLETERJE IN STIČNA.- LJUBLJANA 1974
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1974 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Milko, Čermelj Lavo 1889-1980, Grafenauer Bogo, Jeri Janko, Kušej Gorazd
Slovenci v Italiji včeraj in danes
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone, Kacin Wohinz Milica, Zorn Tone
Slovenci v zamejstvu : pregled zgodovine 1918-1945
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petricig Paolo, Simonitti Valentino Z.
Slovenska skupnost v Beneški Sloveniji
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLETERŠNIK MAKS
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR: I. KNJIGA (A-O).- LJUBLJANA, 1974

1974 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PLETERŠNIK MAKS
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR: II. KNJIGA (P-Ž).- LJUBLJANA, 1974

1974 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

STEIRISCHES ARCHIVBREVIR:UEBER DEN UMGANG MIT PAPIER UND PERGAMENT.-GRAZ, 1974
STEIERMAERKISCHES LANDESARCHIV GRAZ
1974 nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ZORZUT LUDVIK, ZORZUT CIRIL
SVOBODNI KMETJE: ZGODOVINSKA POT ZADRUŽNIKOV IZ FOJANE NA DOBROVO .-DOBROVO, 1974

1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STEPIŠNIK DRAGO
TELOVADBA NA SLOVENSKEM
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GOTTSCHALK LOUIS
TEMELJI SODOBNEGA SVETA 1300-1775:ČETRTA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK IV/2 .- LJUBLJANA, 1974
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MOČNIK HUBERT
TRNOVSKA PLANOTA.- GORICA, 1974

1974 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

USTAVA SFRJ.- BEOGRAD, 1974

1974 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Ustava Socialistične republike Slovenije.- LJUBLJANA, 1974
ČASOPISNI ZAVOD URADNI LIST SRS
1974 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO MATIČNIH KNJIGAH ZA OBMOČJE SRS: III.DEL .- LJUBLJANA 1974
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1974 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:7 PODVODNO-RATNA MORNARICA.-BEOGRAD, 1974
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1974 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:8 RATNA PRIVREDA-SPAHIJE.-BEOGRAD, 1974
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1974 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
KALIN TOMAŽ, LIKAR PETER
Z RAČUNALNIKOM NA PRVI SPREHOD.- LJUBLJANA, 1974

1974 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

ZAČASNI SLOVAR SLOVENSKIH PRIIMKOV LJUBLJANA 1974

1974 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK OB 50-LETNICI GORIŠKE MOHORJEVE DRUŽBE: 1924-1974.-GORICA, 1974
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Medved Jakob
ZEMLJEVID Z ITALIJANSKIMI IN SLOVENSKIMI KRAJEVNIMI IMENI V FURLANIJI, JULIJSKI KRAJINI IN BENEČIJI.-LJUBLJANA, 1974
RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE
1974 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 5#, Začetki slovenskega narodnega prebujenja v obdobju manufakturne in začetkov industrijske proizvodnje ter razkroja fevdalnih organizacijskih oblik med sredo XVIII. in sredo XIX. stoletja
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.