Seznam gradiva

45 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

20. OBLETNICA GLASBENE ŠOLE ŠEMPETER : (BROŠURA OB OBLETNICI ŠOLE) .- ŠEMPETER, 1973
GLASBENA ŠOLA V ŠEMPETRU
1973 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VILFAN SERGIJ, ŽONTAR JOŽE
ARHIVISTIKA.- LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 10 .- ZAGREB, 1973

1973 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 11 .- ZAGREB, 1973

1973 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOTEKA IN PUBLIKACIJE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI V LETIH 1952-1971.-LJUBLJANA, 1973
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Škaler Stanislav 1929-1973
Boj za staro pravdo
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HRIBAR TOMAŽIČ VERONIKA
DORNBERŠKA MIKROREGIJA (DIPLOMSKA NALOGA).- LJUBLJANA, 1973
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1973 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
KRISTAN IVAN
DRUŽBENA UREDITEV SFRJ.-LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
ELEMENTI REVOLUCIONARNOSTI V POLITIČNEM ŽIVLJENJU NA SLOVENSKEM .-LJUBLJANA 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SMOLE MAJDA
GLAVNI INTENDANT ILIRSKIH PROVINC.- LJUBLJANA 1973

1973 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ITALIJANSKO BREZ TEŽAV.-LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

JULIJSKA KRAJINA (MARCH JULIENN) .-BEOGRAD, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATALOG RAZSTAVE, KMEČKI PUNTI.-LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REISP BRANKO
KMEČKI PUNTI .-LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KMEČKI PUNTI NA SLOVENSKEM .-LJUBLJANA, 1973
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ISAKOVIĆ RADOSAV - RADE
KOSOVELOVA BRIGADA.-LJUBLJANA, 1973
KNJIŽNICA NOV IN POJ LJUBLJANA
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ TOMAŽ
KULTURNO DELO KLUBA STARIH GORIŠKIH ŠTUDENTOV.- NOVA GORICA, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LEKSIKON CANKARJEVE ZALOŽBE.-LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Perco Leopoldo
Leopoldo Perco : slikar in restavrator : retrospektivna razstava : Grad Kromberk, Nova Gorica, 22. september - 22. oktober 1973
GORIŠKI MUZEJ
1973 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Meden Rado
Naši ljudje v uporu in delu. Spominska izdaja ob 30. obletnici vstaje primorskega ljudstva

1973 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

NEMŠKO BREZ TEŽAV.-LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ŽNIDARŠIČ IVICA
O NASTANKU IN RAZVOJU MEDNARODNE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA.- LJUBLJANA, 1973
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ODPRTO PISMO O NEIZPOLNJENEM ARHIVSKEM SPORAZUMU MED JUGOSLAVIJO IN AVSTRIJO

1973 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BEUC IVAN
OSNOVE REGISTRATURE U TEORIJI I PRAKSI

1973 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

PRAVNIK: REVIJA ZA PRAVNO TEORIJO IN PRAKSO, LJUBLJANA
ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE
1973 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Vilhar Srečko, Klun Albert
Primorci in Istrani od pregnanstva do prekomorskih brigad
PARTIZANSKA KNJIGA
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA OB 250-LETNICI ROJSTVA ŠTEFANA KÜZMIČA (1723 - 1779); GORIŠKO IN ISTRSKO BEGUNSKO ŠOLSTVO V PRVI SVETOVNI VOJNI, 50 LETNICA GENTILEJEVE ŠOLSKE REFORME.-LJUBLJANA, 1973
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRGIČ IVAN
SELJAČKA BUNA 1573.- ZAGREB, 1973
MUZEJ SELJAČKIH BUNA B. STUBICA
1973 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202

SELŠKA DOLINA V PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI .-ŠKOFJA LOKA , 1973
MUZEJSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Silvester Komel

1973 italij., franc. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJEC JOŽE
SLOVENSKI ČASNIKI IN ČASOPISI 1937-1945 LJUBLJANA 1973

1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

STAREJŠA LJUBLJANSKA INDUSTRIJA.- LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DJULA HERMINA
SUMARNI INVENTAR ARHIVSKOG FONDA.- BUDVA, 1973(PRETKONGRESNI SKUPOVI VI. KONGRESA ISTORIČARA JUG, SAVEZNO SAVETOVANJE ARH. RADNIKA JUG.)

1973 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BLAZNIK PAVLE
ŠKOFJA LOKA IN LOŠKO GOSPOSTVO (973-1803).- ŠKOFJA LOKA, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DEDIJER VLADIMIR
TITO.-LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

UVOD V ZGODOVINO ARHIVISTIKE.- LJUBLJANA, 1973
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1973 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VALENTIN STANIČ 1774-1847: ZAPISKI IN GRADIVO O STANIČU .-GORICA 1973
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VELIKI TOLMINSKI PUNT L.1713 .-TOLMIN, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
VELIKI TOLMINSKI PUNT L.1713.-TRST, 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VODIČ KROZ MUZEJ SELJAČKIH BUNA.- SAMCI.- G.STUBICA, 1973
MUZEJ SELJAČKIH BUNA B. STUBICA
1973 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
RENKO IVAN
VOJKOV VOD.-LJUBLJANA, 1973
PARTIZANSKA KNJIGA
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:5 LAFOS -NAUKRAT.-BEOGRAD, 1973
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1973 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:6 NAULOH-PODVODNI.-BEOGRAD, 1973
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1973 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
Zupanc Ciril
Zapadno-primorsko okrožje : ob 30-letnici Kobariške republike
OBČINSKA KONFERENCA SZDL TOLMIN
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ZBIRKA ZAKONOV O ZDRUŽENEM DELU .-BEOGRAD, 1973

1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.