Seznam gradiva

60 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

120 LET MOHORJEVE DRUŽBE: 1852-1972.- CELJE, 1972
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVNI ZPRAVY ČSAV 1972/3 .-PRAHA, 1972

1972 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ARHIVSKA TEHNIKA.-LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BERILO O RUTU .-NOVA GORICA, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BILTEN : Smučarski klub Gorica, Nova Gorica

1972 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

BILTEN ODBORA ZA POSTAVITEV ŠOLE - SPOMENIKA NOB.- CERKNO, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DESET LET KATOLIŠKEGA DOMA V GORICI.- GORICA, 1972
KATOLIŠKI DOM GORICA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR SIMON
DNEVNIK 1869-1874 .- TRST, NOVA GORICA 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSETO STOLETJE:ŠESTA KNJIGA/ČETRTI ZVEZEK VI/4 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSETO STOLETJE:ŠESTA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK VI/2 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSETO STOLETJE:ŠESTA KNJIGA/PRVI ZVEZEK VI/1 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSETO STOLETJE:ŠESTA KNJIGA/TRETJI ZVEZEK VI/3 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Esperantsko-slovenski in slovensko-esperantski slovar
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 drugo PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOS JANEZ
FOTOGRAFSKO, FILMSKO IN FONOGRAFSKO GRADIVO TER ARHIVI .-LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JANČA IVANKA
INFORMATIVNA SLUŽBA U ARHIVIMA.- SARAJEVO 01.-02.06.1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Klemenčič Vladimir 1926-2013
Koroška : karta in imenik slovenskih in nemških krajevnih imen = Kärnten : Landkarte und Ortschaftsverzeichnis mit slowenischen und deutschen Ortsnamen
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1972 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

LOJZE SPACAL GRAFIKA 1937-1972

1972 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
MED PRVIM IN DRUGIM TRŽAŠKIM PROCESOM.-LJUBLJANA, 1972
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FRIEDENTHAL RICHARD
MOŽ NA GRMADI.-MUNCHEN, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

MUSEI E GALLERIE NELLA SLOVENIA JUGOSLAVIA .-LJUBLJANA, 1972

1972 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TALESKI TODOR
NEKA PITANJA IZ OBLASTI MIKROFILMA.- SARAJEVO 01.-02.06.1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
GAVRILOVIĆ DANICA
NOVO NA TEMU ARHIVI I KIBERNETIKA .-SARAJEVO 01.-02.06.1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

OBLIKOVALEC OSKAR KOGOJ .-NOVA GORICA, 1972

1972 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Krall Jože
Partizansko tiskarstvo v Slovenskem Primorju
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAHOR MIROSLAV
PIRAN: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED.- PORTOROŽ, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POBRATENA OBČINA OTOČAC .- NOVA GORICA, 1972
SO NOVA GORICA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI (PUBLIKACIJA 1) .- NOVA GORICA, 1972
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1972 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Stipišić Jakov
Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi : latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija
ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
1972 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
POPOVIČ RADMILA
POSTANAK IN RAZVOJ ARHIVISTIKE U SRBIJI I MAKEDONIJI .-BEOGRAD, 1972

1972 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Zadnik Maks
Požig prvih sedmih vasi na Primorskem : ob tridesetletnici / J. Dujmovič-Šimâj
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRAZNIK NEKE VASI: PRVAČINA OB 25- LETNICI PRIKLJUČITVE.- NOVA GORICA, 1972
KRAJEVNA SKUPNOST PRVAČINA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kacin-Wohinz Milica
Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918-1921
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RIBKIN PUŠKADIJA TATJANA
PROBLEMI KONZERVACIJE I RESTAURACIJE ARHIV.DOKUMENATA I KNJIGA.- SARAJEVO, 1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

PROGRAM EDICIJ VIROV ZA SLOVENSKO ZGODOVINO .-LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

PUBLIKACIJA MESTNEGA ARHIVA LJUBLJANA :RAZPRAVE ZV.3:LJUBLJANSKA OBRT OD SREDNJEGA VEKA DO ZAČETKA 18.STOLETJA.- LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA OB DVESTOLETNICI SLOVENSKE ŠOLSKE KNJIGE.- LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠIFTAR VANEK
RAZVOJ LJUDSKE OBLASTI MED NOB V JUGOSLAVIJI.-MARIBOR, 1972

1972 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

RJEČNIK ARHIVSKE TERMINOLOGIJE JUGOSLAVIJE .- ZAGREB, 1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ANIĆ ŽIVOTA
SAVREMENA TEHNIKA I OPREMA U REGISTRATURAMA I ARHIVIMA (REFERAT ZA SEDMI KONGRES ARHIV.RADNIKA JUG.), SARAJEVO, 1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Samec Smiljan - uredil
Slovenski gledališki leksikon

1972 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Slovensko Alojzijevišče v Gorici : ob 80-letnici
ALOJZIJEVIŠČE
1972 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KREMENŠEK SLAVKO
SLOVENSKO ŠTUDENTOVSKO GIBANJE 1919-1941.-LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KODNIK JANKO
SLOVENSKO-ITALIJANSKI SLOVAR.-LJUBLJANA, 1972

1972 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
JURANČIČ
SRBOHRVATSKO-SLOVENSKI SLOVAR.-LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PARETI LUIGI
STARI SVET: 1200 PRED NAŠIM ŠTETJEM DO 500 PO NAŠEM ŠTETJU: DRUGA KNJIGA/TRETJI ZVEZEK II/3 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
POPOVIĆ PETOVIĆ RADMILA
ŠKOLOVANJE STRUČNIH ARH.KADROVA I NJEGOVO USKLA?IVANJE SA MODERNIZACIJOM ARH. SLUŽBE, NOVE TEHNIKE I MATERIJALA.- SARAJEVO, 1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
GOTTSCHALK LOUIS
TEMELJI SODOBNEGA SVETA 1300-1775:ČETRTA KNJIGA/PRVI ZVEZEK IV/1 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mlinarič Jože
Topografija posesti kostanjeviške opatije : 1234-1786

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

USTAVNO PRAVO SFRJ .- LJUBLJANA, 1972
PRAVNA FAKULTETA V LJUBLJANI
1972 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ĐORĐEVIĆ JOVAN
USTAVNO PRAVO.- BEOGRAD, 1972

1972 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MEDVED JAKOB
VELIKI ATLAS SVETA.- LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
VIRI ZA ZGODOVINO SLOVENCEV:5.KNJIGA:MITNINSKE KNJIGE 16. IN 17. STOLETJA NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO MATIČNIH KNJIGAH ZA OBMOČJE SRS: I.DEL .- LJUBLJANA 1972
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1972 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO MATIČNIH KNJIGAH ZA OBMOČJE SRS: II.DEL .- LJUBLJANA, 1972
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1972 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:3 FOČA-JAJCE.-BEOGRAD, 1972
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1972 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:4 JAKAC-LAFET.-BEOGRAD, 1972
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1972 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
Renko Stanislav - uredil
Za globalno zaščito Slovencev v Italiji [Ponatis iz Primorskega dnevnika in drugega tiska]
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VIDMAR CVETKO
ZAVEZNIŠKA VOJAŠKA UPRAVA V SLOVENSKEM PRIMORJU 12.06.1945-15.09.1947

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zgodovina cest na Slovenskem
REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CESTE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kjuder Albin
Zgodovinski mozaik Primorske : s posebnim poudarkom gornjega Krasa

1972 slovenski ZGODOVINA Fotokopija