Seznam gradiva

46 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

BOVŠKO BERILO: IZBOR MANJ ZNANIH ČLANKOV O BOVŠKEM .- BOVEC, 1971
GORIŠKI MUZEJ
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV NA SLOVENSKEM:LETOPIS 1971.-LJUBLJANA, 1971
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI SLOVENSKEGA GLEDALIŠKEGA IN FILMSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA
SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ
1971 slovenski KULTURNA ZGODOVINA PERIODIKA
SEDEJ JOSIP
DR. FRANČIŠEK BORGIA SEDEJ.- ZAGREB, 1971
SAMOZALOŽBA
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 8 (SRBIJA-Ž) .- ZAGREB, 1971

1971 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
JEVNIKAR MARTIN
FINŽGARJEVA PISMA FERDINANDU KOLEDNIKU.- CELOVEC, 1971

1971 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZUPANC CIRIL
GRADIŠČE IN OŠEVLJEK V NOB 1941-1945 .-NOVA GORICA 1971

1971 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Slavec Benjamin = Salvi Beniamino [IT]
Valiani Leo, Agnelli Arduino
Il movimento nazionale e politico degli sloveni e dei croati : dall'illuminismo alla creazione dello stato jugoslavo (1918)

1971 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Renko Stanislav
Kje prebivamo in koliko nas je Slovencev v Italiji
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KOROŠKA IN KOROŠKI SLOVENCI.- MARIBOR, 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE II.- LJUBLJANA, 1971

1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VODOPIVEC PETER
LUKA KNAFELJ IN ŠTIPENDISTI NJEGOVE USTANOVE.- LJUBLJANA, 1971
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA SLOVENIJO
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HERKOV ZLATKO
MJERE HRVATSKOG PRIMORJA S OSOBITIM OSVRTOM NA SOLNE MJERE I SOLNU TRGOVINU.- RIJEKA, 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARINKO MIHA
MOJI SPOMINI 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
MUZEJ SLOVENSKIH IZGNANCEV V BRESTANICI.- MARIBOR, 1971
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Battaglia Roberto 1913-1963
Odporniško gibanje v Italiji : 8. september 1943 - 25. april 1945
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PAZINSKI MEMORIJAL, PAZIN [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1971 hrvaški NEZNANO PERIODIKA
ŠKALER STANKO
PO POTEH SLOVENSKO - HRVAŠKEGA KMEČKEGA UPORA 1573.- MARIBOR,1971
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRECELJ MARIJAN
PREGLED PERIODIČNEGA TISKA, KI IZHAJA NA PRIMORSKEM.- NOVA GORICA

1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kardelj Bojan
Priročnik za družbene delavce v krajevni samoupravi

1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
PRVA ODLOČITEV SLOVENCEV ZA JUGOSLAVIJO.-LJUBLJANA, 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PUBLIKACIJE MESTNEGA ARHIVA LJUBLJANA: RAZPRAVE ZV.2:IZ STAREJŠE GOSPOD.IN DRUŽBENE ZGODOVINE.- LJUBLJANA, 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SALONIT ANHOVO-PETDESETLETNIK 1921-1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Seminar za vodstva v krajevni skupnosti

1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLAVLJANSKI RODOLJUB FAKSIMILE VSEH ŠESTIH ŠTEVILK IZ L.1849 .-TRST, 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJEC ANTON
SLOVENSKA SLOVNICA .-LJUBLJANA, 1971

1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredil Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 11/3: Stele-Švikaršič
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Slovensko planinsko društvo v Gorici : 1911-1971 : izdano ob 60-letnici
SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO V GORICI
1971 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SLOVENŠČINA V DOKUMENTIH SKOZI STOLETJA .-LJUBLJANA, 1971
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENŠČINA V DOKUMENTIH SKOZI STOLETJA.- LJUBLJANA, 1971
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SUNAJKO STEVO
SODELOVANJE SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH NARODNOOSVOBODILNIH ENOT 1941-1945 LJUBJANA, 1971

1971 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MOČNIK HUBERT
SPOMINI IN IZKUSTVA.- GORICA, 1971
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stepišnik Drago, 1906-1983
Stanko Bloudek
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PARETI LUIGI
STARI SVET: 1200 PRED NAŠIM ŠTETJEM DO 500 PO NAŠEM ŠTETJU:DRUGA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK II/2 .- LJUBLJANA, 1971
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LOTRIČ TONE
ŠKOFJELOŠKI ODRED.-LJUBLJANA 1971

1971 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Škrap Milko
Uporna mladina : prispevek k zgodovini borbe slovenske tržaške mladine za narodni obstoj pod fašistično Italijo

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RADINJA DARKO
USAD NAD PODRAGO V VIPAVSKI DOLINI.- LJUBLJANA, 1971 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1971 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

VJESNIK DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI (VJESNIK ISTARSKOG ARHIVA, VJESNIK HISTORIJSKIH ARHIVA U RIJECI I PAZINU), RIJEKA-PAZIN [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1971 hrvaški ARHIVISTIKA PERIODIKA

VJETAR: GODIŠNJAK ARHIVA KOSOVO, PRIŠTINA [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1971 makedonski ARHIVISTIKA PERIODIKA

VOJNA ENCIKLOPEDIJA:2 BRDO-FOA.-BEOGRAD, 1971
VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD BEOGRAD
1971 srbski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
MARUŠIČ BRANKO, FRAN VATOVEC
ZAČETKI SLOVENSKEGA ČASNIKARSTVA NA GORIŠKEM: ČASNIKARSKI FENOMEN .- GORIŠKA SOČA, 1971

1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE, LJUBLJANA
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1971 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Zgodovina revolucij XX. stoletja. Knj. 1, Evropa
KOMUNIST
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zgodovina revolucij XX. stoletja. Knj. 2, Evropa
KOMUNIST
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zgodovina revolucij XX. stoletja. Knj. 3, Amerika, Afrika
KOMUNIST
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zgodovina revolucij XX. stoletja. Knj. 4, Azija
KOMUNIST
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.